נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כיצד להתמודד עם עיקולי משכורת ועיכוב יציאה מהארץ - מדריך

ההגבלות מקשות על החייב להחזיר את חובותיו ולפרנס את עצמו במקביל. כיצד ניתן להתמודד?

מאת: עו"ד שי עמר | | 4
כיצד להתמודד עם עיקולי משכורת ועיכוב יציאה מהארץ - מדריך

כל חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל עשוי למצוא עצמו במצב שבו מי מהזוכים נגדו בתיק (הנושים) יכולים, כעבור זמן קצוב, להגיש בקשה לעיקולים שונים והגבלות שונות כנגדו, כגון עיכוב יציאה מהארץ. 
אחד מהעיקולים האפקטיביים ביותר הוא עיקול משכורת - שהיא אחד מה"כיסים" הזמינים ביותר של החייב. 

בידי החייב עומדים 21-30 יום כדי להסדיר את חובו מול אותו נושה שפתח כנגדו בהליכי עיקול משכורת

מהו עיקול משכורת?

את הבקשה לעיקול משכורת ניתן להגיש תוך21 יום ו-30 יום בתיקי תובענה לאחר חתימת החייב על טופס האזהרה. לשם הגשת הבקשה, על הנושה מוטלת החובה לברר מהו מקום עבודתו של החייב. לאחר חלוף הימים הקבועים בחוק (21-30), אם האזהרה נחתמה על ידי החייב או בן משפחתו הבוגר (מעל גיל 18), ניתן להוציא לפועל את עיקול המשכורת.
במלים אחרות, בידי החייב עומדים 21-30 יום כדי להסדיר את חובו מול אותו נושה שפתח כנגדו בהליכי עיקול משכורת.

סעיף 8 לחוק הגנת השכר קובע, כי חובה להשאיר אחוז מינימלי מהמשכורת המעוקלת בידי העובד - אי אפשר לעקל הכל

האם העיקול הוא של כל המשכורת או של חלקה?

סעיף 8 לחוק הגנת השכר קובע, כי חובה להשאיר אחוז מינימלי מהמשכורת המעוקלת בידי העובד - אי אפשר לעקל הכל. הסכום הנותר בידי החייב קבוע גם הוא בחוק, מתעדכן מדי שנה ותלוי במצבו המשפחתי. הטבלה הבאה מפרטת את הסכומים השונים שאינם ניתנים לעיקול:

מצב משפחתי הסכום נטו, שיש להשאיר בידי עובד לפי שכר חודשי הסכום נטו, שיש להשאיר בידי עובד לפי שכר יומי
יחיד/ה 2,162 ₪ 86.48 ₪
שני בני זוג 3,243 ₪ 129.72 ₪
שני בני זוג עם ילד 3,762 ₪ 150.48 ₪
שני בני זוג עם שני ילדים ומעלה 4,281 ₪ 171.23 ₪
הורה עצמאי (רווק, גרוש, אלמן) עם ילד 3,535 ₪ 141.42 ₪
הורה עצמאי עם שני ילדים ומעלה 4,400 ₪ 176.01 ₪

סכום המינימום במקרה של צו תשלומים בהליך בקשת חייב המוכרז כמוגבל באמצעים עומד על 150 שקלים לחודש ואילו באיחוד תיקים, 3% מגובה החוב

האם ניתן להסיר עיקול משכורת?

מכיוון שמדובר בסכומים גבוהים מאוד, המהווים כלי לחץ העשוי לשים את החייב במצב שלא יוכל להחזיר את חובותיו כלל, יש חשיבות רבה לפעולה מהירה להסרת העיקול, כבר בטווח של 21-30 הימים של מתן האזהרה.

מומלץ לחייב שמשכורתו עוקלה לפנות לעורך דין העוסק בתחום הגנה על חייבים בלהוצאה לפועל. עורך הדין יגיש בשמו בקשה לקביעת צו תשלומים, שיתאים את הסדר התשלומים שלו ליכולותיו בפועל, ולא לפי הסכום שנקבע בחוק הגנת השכר. 

לאחר הבקשה לצו תשלומים, אנשי ההוצאה לפועל עורכים חקירת יכולת של החייב, במהלכה נקבעת יכולת החזר החוב שלו בהתבסס על הכנסותיו והוצאותיו בפועל. סכום המינימום במקרה של צו תשלומים בהליך בקשת חייב המוכרז כמוגבל באמצעים עומד על 150 שקלים לחודש ואילו באיחוד תיקים, 3% מגובה החוב.

אם החייב עומד בצו התשלומים החודשי ומוכיח את מחויבותו, יוסר העיקול על המשכורת ללא צורך בהגנות שנקבעו בחוק הגנת השכר

בתוך כמה זמן מוסר עיקול המשכורת?

אם החייב עומד בצו התשלומים החודשי ומוכיח את מחויבותו, יוסר העיקול על המשכורת ללא צורך בהגנות שנקבעו בחוק הגנת השכר. כמו כן, יבוטלו גם מרבית ההליכים האחרים שעמדו כנגד החייב, כגון: עיקול חשבון בנק ומגבלות אחרות.

החייב יכול לגשת ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה לביתו, ושם במדור חייבים לבקש דו"ח של רשימת הזוכים כנגדו ואז לפנות רק למי שהטילו עליו מגבלות או עיקולים

האם ניתן להסיר עיקול משכורת ללא צו תשלומים?

ישנן דרכים נוספות להגיע להסדרים מחוץ להוצאה לפועל. החייב יכול לגשת ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה לביתו, ושם במדור חייבים לבקש דו"ח של רשימת הזוכים כנגדו ואז לפנות רק למי שהטילו עליו מגבלות או עיקולים. כך, הוא יכול ליצור מול כל אחד מאלה הסדר פשרה פרטני, שבעקבותיו הם יגישו בקשה לסגירת התיק או לחילופין (תלוי בהסדר הפשרה) יבקשו בעצמם להסיר את עיקול המשכורת. יחד עם זאת, צו הסדר תשלומים או איחוד תיקים רגיל או מוגבל באמצעים הם עדיין האמצעים הטובים ביותר להסרת עיקול. 

את הצו ניתן להוציא חצי שנה לאחר קבלת האזהרה בהמצאה מלאה, ובהנחה שבתקופה זו החוב לא שולם, והחייב לא הגיע להסדר תשלומים עם נושיו

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ?

הזוכה בתיק הוצאה לפועל יכול להפעיל לחץ על החייב באמצעות הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ ומתן הגבלה על החזקה בדרכון. את הצו ניתן להוציא חצי שנה לאחר קבלת האזהרה בהמצאה מלאה, ובהנחה שבתקופה זו החוב לא שולם, והחייב לא הגיע להסדר תשלומים עם נושיו.

**כאן חשוב לעצור ולתת טיפ: פעמים רבות קורה שאנשים מגיעים לשדה התעופה לצורך טיסה ומגלים שהוציאו נגדם צו עיכוב יציאה מהארץ ללא ידיעתם. כדי למנוע את המבוכה, כל אדם שחושב שיכול להיות שמתנהלים נגדו תיקים, או שעלולים לתבוע אותו, או שיש לו חובות שעדיין לא נתבעו, רצוי מאוד שיתקשר למספר: כוכבית 3450 של משטרת הגבולות, שם יוכל לברר לפי מספר תעודת זהות ומס' שאלות בודדות, האם הוצא נגדו צו כזה.  

הסרת צו עיכוב יציאה מהארץ היא בעייתית יותר מאשר הסרת עיקולים. זו מגבלה שאינה מוסרת באופן אוטומטי גם לאחר הסדרת צו תשלומים

האם ניתן להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ?

הסרת הצו היא בעייתית יותר מאשר הסרת עיקולים. זו מגבלה שאינה מוסרת באופן אוטומטי גם לאחר הסדרת צו תשלומים. 

לפי הקבוע בחוק ההוצאה לפועל פרק ז3 ס' 74ד בבקשה לאיחוד תיקים, רשם ההוצאה לפועל יבטל צו עיכוב יציאה מהארץ אם יתקיים אחד מארבעת התנאים הבאים:

* כל הזוכים בתיק נתנו את הסכמתם ללא יוצא מן הכלל

* החובות בתיקים נגד החייב סולקו במלואם

* בקשת איחוד התיקים נדחתה

* צו איחוד תיקים בוטל

רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את צו עיכוב יציאה באופן נקודתי - למשך תקופה מסוימת, שלאחריה יחול הצו בחזרה. לביטול זמני כזה צריכים להיות טעמים מיוחדים

האם ניתן להביא להסרה זמנית של צו עיכוב היציאה מהארץ?

רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את צו עיכוב יציאה באופן נקודתי - למשך תקופה מסוימת, שלאחריה יחול הצו בחזרה. לביטול זמני כזה צריכים להיות טעמים מיוחדים. לרוב מדובר במקרים דחופים, כגון: בן משפחה שגר בחו"ל ורוצים לצאת לחתונה שלו, הורים שגרים בחו"ל וזקוקים לטיפול רפואי או שאחד מהם נפטר. כדאי להתייעץ עם עורך דין הבקי בתחום לפני כתיבת והגשת הבקשה לרשם, מאחר שישנן בקשות שאינן נופלות תחת טעמים מיוחדים, ויידחו בוודאות. 

מרגע שהרשם מאשר את הבקשה, האישור הזמני ילווה ברוב המקרים בדרישה להמציא ערבויות לקופת ההוצל"פ. נוסף על כך, החייב יידרש להחתים שני ערבים. מטרת כל אלה להבטיח שלא יברח מהארץ. ברגע שהחייב חוזר, הערבים מוצאים מהתיק ותחולת צו העיכוב מוחזרת. 

* בטיסות לחו"ל שמועדן ידוע, מומלץ לחייב להגיש בקשה זו לפחות 14 יום לפני מועד הטיסה המיועד.

קביעת בית המשפט

לסיכום, ישנם אמצעים רבים להפעיל לחץ על חייב בתיקי הוצאה לפועל. חלק מהאמצעים הללו יוצרים לחץ נפשי ומגבלות העשויות לפגוע, בסופו של דבר, במסוגלותו של החייב לשלם. יחד עם זאת, הטלת מגבלות ועיקולים הם לא סוף העולם וניתן להתמודד עם רובם. טיפול נכון של עורך דין המתמחה בתחום יאפשר לחייב להגיע למצב שבו יוכל להחזיר את החוב בהתאם ליכולותיו האמתיות.

* סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי

ליצירת קשר עם שי עמר - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עיקולים חוק ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מהארץ
עו"ד שי עמר

קבע פגישה עם
עו"ד שי עמר

עו"ד שי עמר הוא בעל תואר ראשון במשפטים שמטפל בתיקים בתחומי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. הוא מנהל משרד פרטי באור...

לפרופיל המלא