נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תהליך קיזוז הפסדי הון מניירות ערך

על מגן מס, קיזוז בין ני"ע זרים לישראליים, קבלת החזרי מס ועוד - קראו ולמדו

מאת: פרופסור זיו רייך, רו"ח| | 4
תהליך קיזוז הפסדי הון מניירות ערך

לפי הוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, הפסד הון מניירות ערך (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה) שנוצר בשנת המס השוטפת, שאילו היה רווח היה חייב במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ראלי בשנת המס.

ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני"ע ישראליים גם כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני"ע

אפשרויות קיזוז

ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני"ע ישראליים גם כנגד אלה: 

1.  הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני"ע.

2. ריבית או דיבידנד מני"ע אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

המס שנגבה כולל את כל הפעילות כולל הפסדים.

אם מכרתי נייר ערך בהפסד, אני רשאי לבצע קיזוז הפסד מהרווח העתידי

מגן מס - מהו?

אם מכרתי נייר ערך בהפסד, אני רשאי לבצע קיזוז הפסד מהרווח העתידי. זה יכול להיות הפסד שנוצר בחודש מסוים וכבר באותו החודש אני מנצל אותו ומקזז עם רווח בנייר ערך אחר. דבר זה נקרא מגן מס. 

דוגמא להמחשה:

מכרתי בינואר נייר ערך בהפסד של 20 ₪. יש לי בעצם מגן מס. המשמעות היא, שאוכל למכור ברווח של עד 20 ₪ כדי להזדכות במגן זה.
נניח שבחודש מרץ מכרתי נייר ערך ברווח של 30 ₪. במצב כזה הרווח החייב במס הוא 10ש"ח -  הרווחתי 30 ₪ וקיזזתי הפסד מס שהיה לי בינואר בגובה 20 ₪. כלומר: הרווחתי נטו 10 ₪ ומתוך זה אקזז 25% שיעור מס, כלומר 2.5 ₪ לצורך העניין.

דוגמא נוספת:

הפסדתי 50 ₪ ונוצר לי מעין מגן מס מכיוון שהיו לי רווחים בעבר ושלמתי עליהם מס. אם כך, ההפסד המגן הזה מופעל אוטומטית כך שבסוף החודש אזדכה להחזר בחשבון. החידוש הוא על בסיס שנתי ומס הכנסה מחשב באופן אוטומטי לכל סוף חודש את היתרה שלנו ומעדכן אם מגיע לנו החזר.

חשוב לציין, כי קיזוז ההפסדים אפשרי גם מול מס ששולם על תשלומי דיבידנד ותשלומי ריבית ולא רק מול מס על רווחים מניירות ערך.

אם סיימנו את השנה בהפסד ובמגן מס, כלומר: יש הפסדים שעלו על הרווחים, אזי אפשר להעביר את ההפסדים הללו כמגן מס לשנה הבאה, לאחר הגשת דו"ח לרשויות המס

הפסד בשנה מסוימת

אם סיימנו את השנה בהפסד ובמגן מס, כלומר: יש הפסדים שעלו על הרווחים, אזי אפשר להעביר את ההפסדים הללו כמגן מס לשנה הבאה, לאחר הגשת דו"ח לרשויות המס. 
ניתן להגיש דו"ח זה גם לאחר כמה שנים  - העיקר לקבל החזר מס המגיע לנו. אם לא מגישים דו"ח מס כאמור, ההפסד במערכות הבנקים מתאפס עם השנים. 

ניתן לקזז בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים וההפך. הכל אפשרי לקיזוז בכפוף לשיעור המס הרלוונטי בקיזוז נייר ערך עם מס שונה

קיזוז בין ני"ע זרים לישראליים והפוך

כמו כן, ניתן לקזז בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים וההפך. הכל אפשרי לקיזוז בכפוף לשיעור המס הרלוונטי בקיזוז נייר ערך עם מס שונה. לדוגמה, יש לי רווח אג"ח שקלי והפסדתי ממניות 500 ₪. במקרה כזה אקזז 15% מרווח אג"ח שקלי ובמצב הפוך אשלם 25% מכיוון שהכסף הושקע במנייה.

אם אדם מנהל כמה חשבונות של ניירות ערך, הוא יוכל לקזז את ההפסדים כנגד הרווחים במידה שיגיש דוח שנתי לרשות המיסים

קיזוז בין חשבונות שונים

ניתן גם לקזז בין חשבונות שונים. אם אדם מנהל כמה חשבונות של ניירות ערך, הוא יוכל לקזז את ההפסדים כנגד הרווחים במידה שיגיש דוח שנתי לרשות המיסים.

בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד חלוף שש שנים מתום אותה שנת מס בגינה נדרש ההחזר

איך ניתן לקבל החזרי מס משנים קודמות?

סעיף 92(ב) לפקודה קובע שבמידה שנוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.
בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד חלוף שש שנים מתום אותה שנת מס בגינה נדרש ההחזר. 

נניח שאנו משקיעים במסחר לניירות ערך והרווחנו כסף, ובגין הרווח שילמנו מס 25%. לאחר שנה השקענו שוב בניירות ערך והפעם הפסדנו כסף. במקרה כזה, ניתן לקבל החזרי מס ע"י טופס 867, אשר מהוה ריכוז של תוצאות פעילות השקעה לצד המס.

טופס זה מופק ע"י הבנק בו מתנהל חשבון המשקיע ומכיל את הרווחים בשנה מסוימת, כמה מס שילמתם בגינם והאם מגיע החזר. 
הטופס כולל רווחים או הפסדים מניירות ערך או מניירות ערך לא סחירים.

הכנסות מדיבידנד וריבית מחולקות באופן הבא: א. מידע על רווח או הפסד הון מניירות ערך. ב. פירוט ממכשירים פיננסים לא סחירים. ג. פירוט אודות רווחים מדיבידנד וריבית מניירות ערך.

הטופס מופק לרוב עד סוף חודש מרץ בגין פעילות אשתקד. טופס זה נותן תמונה כללית האם ניתן לתבוע החזר מס.

רכישה במספר מנות ומכירה במספר מנות 

חישוב המס הוא על פי שיטת FIRST IN FIRST OUT, נכנס ראשון יצא ראשון. במילים פשוטות - מוכרים קודם כל את מה שקנינו בהתחלה

טכניקת FIFO-LIFO:

הטכניקה פשוטה - חישוב המס הוא על פי שיטת FIRST IN FIRST OUT, נכנס ראשון יצא ראשון. במילים פשוטות - מוכרים קודם כל את מה שקנינו בהתחלה. באופן הזה אין משמעות במכירת חלק מהכמות לשער הממוצע שבו קנינו את הנייר. לדוגמא: 

רכשנו 1K יחידות של מניה בשער 2 ש"ח ורכשנו בהמשך עוד 1K מניות בשער 4 ₪ . בסה"כ השקענו 6 ₪ ברכישת 2K מניות בשער ממוצע של 3 ₪. בסוף השנה המניה במחיר של 2.5 ₪ - ערך ההשקעה 5K וההפסד הוא 1K מניות. ב1K מניות מימשנו בשער 2.5 שקלים למניה, לכאורה נוצר כאן הפסד, ולכן אין מקום לשלם מס, אבל על פי טכניקה של LIFo – - זה עובד אחרת.

המכירה של ה1K מניות בסוף השנה היא מכירה של הכמות של 1K מניות שנרכשו בתחילה, כלומר: של ה-1K מניות שנקנו בשלב ראשון במחיר של 2 ₪. העלות הכוללת של המנה הזו הסתכמה ב-2K ובסוף בשנה מכרנו בהיקף של 2.5K – ומכאן שיש לנו רווח של 500 שח על המכירה הזו במיסוי של 25%. 

חישוב שיעור המס

 

* פרופסור זיו רייך, רו"ח הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פקודת מס הכנסה החזרי מס קיזוז הפסדים

קבע פגישה עם