נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

המדריך המלא לתביעות קטנות

עד איזה סכום ניתן לתבוע? איפה מגישים את התביעה? כיצד מתגוננים מפניה ומה חשוב לדעת?

מאת: עו"ד חזי כהן | | 4
המדריך המלא לתביעות קטנות

בתי המשפט לתביעות קטנות דנים בתביעות לתשלום כספי, בסכום שאינו עולה על 33,400 שקלים, שמגיש אדם פרטי נגד אדם אחר או נגד חברה. מטרת בתי המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר לאזרחים לקבל גם סכומים קטנים המגיעים להם, בהליך מזורז ומבלי שיאלצו להימנע מהתביעה בשל ההליך הכרוך בתביעה בבית משפט רגיל. 

תביעות אלה מוגשות ישירות על ידי התובע, ללא ייצוג עורך דין, לבית משפט השלום שיושב כבית משפט לתביעות קטנות, והן מתנהלות בהליך מזורז, המתקיים לרוב בשעות אחר הצהריים.  

בתביעות שעניינן סחר באינטרנט - ניתן להגיש את התביעה במקום מגוריו של התובע או הנתבע

היכן ניתן להגיש תביעה קטנה?

על פי חוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד-1984 ותקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) תשל"ז-1976, ניתן להגיש את התביעה לפי הסמכות המקומית: לפי מקום מגוריו או עיסוקו של הנתבע; לפי מקום יצירת ההתחייבות או המקום שנועד לביצוע ההתחייבות; לפי מקום המסירה של הנכס; לפי מקום המעשה או המחדל שבגינו מוגשת התביעה; בתביעות שעניינן סחר באינטרנט - ניתן להגיש את התביעה במקום מגוריו של התובע או הנתבע.

 בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה בסך 50 שקלים לתביעה של סכום שאינו עולה על 5000 שקלים, או אגרה בגובה 1% מסכום התביעה, אם הסכום עולה על 5000 שקלים 

כיצד מגישים תביעה קטנה?

קבלת טפסים - בשלב הראשון יש לפנות למזכירות ביהמ"ש לתביעות קטנות במקום הרלוונטי כדי לקבל את טפסי התביעה. 

מילוי כתב התביעה - בשלב השני יש למלא את הטפסים, באופן עצמאי או בסיוע עו"ד, ולצרף אליהם מסמכים נוספים הקשורים לעניין ומהווים אסמכתא לתביעה כגון קבלות, תמונות וכו'. 

הגשת התביעה - בשלב השלישי יש להגיש לביהמ"ש את כתב התביעה והאסמכתאות בשלושה עותקים ועותק מלא נוסף עבור כל נתבע, אם יש יותר מנתבע אחד. בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה בסך 50 שקלים לתביעה של סכום שאינו עולה על 5000 שקלים, או אגרה בגובה 1% מסכום התביעה, אם הסכום עולה על 5000 שקלים. 

את תשלום האגרה ניתן לבצע בכרטיס אשראי במזכירות בית המשפט, או במזומן בבנק הדואר. 

קבלת זימון - לאחר הגשת התביעה מקבל התובע מספר תיק בית משפט, וממתין לקבלת הזמנה עם תאריך ושעת המשפט. 

מועד הדיון - על התובע להתייצב במועד הדיון שנקבע לו ולהציג בו את טענותיו. 

במקרה שנבצר מאחד הצדדים להופיע לדיון, עליו להגיש בקשה לדחיית הדיון ולצרף את תגובת הצד השני ככל שניתן. חשוב להדגיש, שאין בהגשת בקשת הדחיה של הופעת אחד מהצדים, אישור לשינוי מועד הדיון, ועל המבקש לברר את תשובת השופט במוקד המידע של בית המשפט, לפני מועד הדיון. 

אי התייצבותו של עד שהוזמן באופן עצמאי לא תהווה עילה לדחיית המועד

הזמנת עדים

היות שמדובר בהליך קצר, המסתיים לרוב בדיון אחד - אם יש לתובע הוכחות או עדים שמוכיחים את טענתו, או לחלופין את הטענות כפי שעולות בהגנה - יש להביאם למועד הדיון.  
את העדים ניתן להזמין באופן אישי ולדאוג לתשלום שכ"ט עד, או באמצעות בית המשפט - בפניה בכתב 30 יום לפחות לפני הדיון. לצורך כך יש להפקיד בקופת בית המשפט סכום שיקבע עבור שכר טרחתו של כל עד. 
אי התייצבותו של עד שהוזמן באופן עצמאי לא תהווה עילה לדחיית המועד. עד שהוזמן עי בית המשפט ולא יתייצב - ניתן יהיה לזמנו באמצעות צו הבאה למועד שיקבע ע"י בית המשפט.

במקרה שבו צד שלישי נמצא חייב לצד הנתבע (למשל חברת ביטוח של הנהג הפוגע), הנתבע יכול להגיש הודעה לצד ג' על גבי טופס תביעה, תוך ציון 'הודעה לצד ג'' בכותרת

תביעת צד ג'

במקרה שבו צד שלישי נמצא חייב לצד הנתבע (למשל חברת ביטוח של הנהג הפוגע), הנתבע יכול להגיש הודעה לצד ג' על גבי טופס תביעה, תוך ציון 'הודעה לצד ג'' בכותרת. על הנתבע להוציא את ההודעה לצד ג' ב-4 עותקים, בצירוף כלל המסמכים, כאשר עותק אחד מוגש לבית המשפט, עותק אחד לתובע, עותק אחד למגיש ההודעה ועותק אחד לנתבע צד ג'. בנוסף יש להגיש לצד ג' עותק מלא של כתב התביעה וההגנה המקוריים. 

על צד ג' שמקבל את כתב התביעה, להגיש כתב הגנה תוך 30 יום, בצירוף אסמכתאות. אם לא הגיש את כתב ההגנה -רשאי מגיש ההודעה לבקש פסק-דין בהיעדר הגנה. 

נתבע שמקבל כתב תביעה מבימה"ש לתביעות קטנות, צריך להגיש כתב הגנה (ב-3 עותקים), תוך 15 יום מהמצאת כתב התביעה לידיו

כיצד מתגוננים מפני תביעה קטנה?

נתבע שמקבל כתב תביעה מבימה"ש לתביעות קטנות, צריך להגיש כתב הגנה (ב-3 עותקים), תוך 15 יום מהמצאת כתב התביעה לידיו. אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה - התובע זכאי לבקש פסק-דין בהיעדר כתב הגנה, על סכום התביעה שהגיש. 

במידה שהנתבע טוען כי התובע חייב כלפיו בגין נזק כלשהו - הוא רשאי להגיש "תביעה שכנגד"

תביעה שכנגד

במידה שהנתבע טוען כי התובע חייב כלפיו בגין נזק כלשהו - הוא רשאי להגיש "תביעה שכנגד". תביעה שכנגד מגישים ב-3 עותקים מלאים בצירוף נספחים אם קיימים, על גבי טופס תביעה, שעליו מציינים את המילים 'תביעה שכנגד' ומספר תיק בית המשפט בכתב התביעה העיקרי. 

אם הצדדים מגיעים להסדר לפני מועד הדיון - עליהם להגיש לבית המשפט הודעה משותפת בכתב בהקדם האפשרי, והתובע יכול להגיש בקשה למחיקה או לדחיית התביעה לאור ההסדר

הסדר

אם הצדדים מגיעים להסדר לפני מועד הדיון - עליהם להגיש לבית המשפט הודעה משותפת בכתב בהקדם האפשרי, והתובע יכול להגיש בקשה למחיקה או לדחיית התביעה לאור ההסדר. לאחר שבית המשפט מאשר את ההסדר - הצדדים לא צריכים להתייצב ביום הדיון, והסדר הפשרה שהוסכם יישלח בדואר לצדדים. 

חשוב לשים לב: הפטור מהגעה לדיון אינו אוטומטי בעת הגשת ההסכם, ויש לוודא לפני מועד הדיון שההסדר אכן אושר ע"י בית המשפט. 

מדוע כדאי להסתייע בעו"ד למילוי כתב התביעה?

בתי המשפט לתביעות קטנות עמוסים מאוד, ואין לשופטים אפשרות להתעמק בכל תביעה. היות שרוב הציבור אינו יודע לברור בין טפל ועיקר מבחינה משפטית, קורה לעיתים שהשופט מפספס את העיקר ובכך נפגמת התביעה. 

עו"ד בורר מה נכון וצריך להעלות בכתב התביעה, נצמד לטיעונים הספציפיים ומנסח את כתב תביעה באופן תמציתי, כך שלשופט יהיה קל יותר להבין מה מבוקש, ובכך יגברו סיכויי ההצלחה של התביעה. אם התובע זוכה - באפשרותו לבקש את החזר ההוצאה ששלם על עוה"ד כחלק מהוצאות משפט.  

כך למשל, הח"מ טיפל בנהגת שפגעו לה בחלק האחורי של הרכב, נגרם נזק, אך הפוגע סרב לשלם. לאחר שקיבלה הדרכה מה חשוב להעלות בכתב התביעה, מה לשאול ובמה להתמקד -הגישה הנהגת כתב תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות ולאחר דיון קצר אחד, השופט קבע כי על הנתבע לשלם לה את כל הנזק (ע"ס 5400 ₪) באופן מלא, לרבות הוצאות משפט וסך האגרה ששילמה. 

דוגמא נוספת בה טיפל הח"מ: מקרה של מבוטח שהיה מבוטח בפוליסת בריאות באחת מחברות הביטוח הגדולות, ובקש לקבל החזר כספי עבור טיפולים ותרופות שניתנו לו במסגרת הפוליסה, ונענה בהתחמקות של חברת הביטוח מסיבות שונות. בית המשפט פסק לו סכום של 33,000 ₪, שכלל את סכום הפיצוי והחזר הוצאות אגרה והוצאות המשפט ששילם. 

הצדק בבית המשפט

במקרה נוסף הוגשה תביעה של רוכב אופנוע, אשר כתוצאה מנזק בתשתית הכביש, נשבר הארגז של האופנוע שלו והמחשב הנייד שהיה בתוכו נפגע. בייעוץ הח"מ צולם המפגע, ומכיון שהעירייה לא הסכימה להכיר בנזק - הוגשה תביעה קטנה, שבסופה פסק השופט לתובע את סכום הנזק שעמד על למעלה מעשרת אלפים שקלים. 

צד שמבקש לערער על פסק הדין של בית משפט לתביעות קטנות, צריך להגיש לבית המשפט המחוזי לאישור בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים מהיום שבו נמסר לו פסק הדין

האם ניתן לערער על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות?

צד שמבקש לערער על פסק הדין של בית משפט לתביעות קטנות, צריך להגיש לבית המשפט המחוזי לאישור בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים מהיום שבו נמסר לו פסק הדין. 

חשוב להדגיש, כי הערעור אינו אוטומטי. בית המשפט המחוזי שומע את הטיעונים לבקשת רשות הערעור, ואם הוא מתרשם שיש טעות משפטית עובדתית ברורה מפסק דינו  של בית משפט לתביעות קטנות, הוא נותן אישור לערעור.

במידה שהחייב לא משלם את הסכום הנקוב בפסק הדין תוך 30 יום - רשאי הצד הזוכה לפנות להוצאה לפועל עם פסק דין נאמן למקור ולבקש את ביצועו

תהליך יישום פסה"ד

בתום הדיון בתביעה ולאחר מתן פסק דין, סיים בית המשפט את ההליך והמשך ההליכים ליישומו של פסק הדין מתבצעים מול לשכת ההוצאה לפועל. כלומר, במידה שהחייב לא משלם את הסכום הנקוב בפסק הדין תוך 30 יום - רשאי הצד הזוכה לפנות להוצאה לפועל עם פסק דין נאמן למקור ולבקש את ביצועו.

 

* הכותב הוא עו"ד העוסק בתביעות קטנות
לעמוד הפייסבוק של עו"ד חזי כהן

** השתתפה בהכנת הכתבה - יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

ליצירת קשר עם חזי כהן - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הגשת תביעה קטנה בית המשפט לתביעות קטנות
עו"ד חזי כהן

קבע פגישה עם
עו"ד חזי כהן

עו"ד חזי כהן עוסק מדי יום במקרים מורכבים ומייצג לקוחות שנמצאים במצבים משפטיים מורכבים, נחשדים או נאשמים בעבירות שונות ומגוונות...

לפרופיל המלא