ביטוח רכוש - סקירה

ביטוח דירה, ביטוח רכוש עסקי - מהם? אילו נזקים הם מכסים? כל מה שחשוב לדעת על ביטוח רכוש, קראו בכתבה זו

04.02.18
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
ביטוח רכוש - סקירה

ביטוח זה נרכש במטרה להגן על רכוש המבוטח מפני התממשות נזקים המכוסים בפוליסה אותה רכש. ביטוח רכוש המבוטח יכול להיות ביטוח המבנה עצמו או תכולתו, כולל ריהוט וציוד ביתי או משרדי, תכשיטים, מלאי וכל רכוש אחר המכוסה במסגרת הפוליסה. 

הנזקים יכולים לבוא לידי ביטוי כהתפוצצות, פריצה, שריפה, גניבה, אש, תאונה, פעולת זדון, התבקעות, נזקי מים ועוד נזקים רבים אחרים המכוסים במסגרת הפוליסה. 

ביטוח רכוש הינו ביטוח רחב המכסה כמות רבה של פריטים. לא ניתן לבטח פריט רכוש אחד ספציפי. ביטוח זה לא מכסה פגיעה ברכוש כתוצאה מפעולות טרור ומלחמה

ביטוח רחב, אך לא מכסה פגיעה ברכוש כתוצאה ממלחמה

ביטוח רכוש הינו ביטוח רחב המכסה כמות רבה של פריטים. לא ניתן לבטח פריט רכוש אחד ספציפי. ביטוח זה לא מכסה פגיעה ברכוש כתוצאה מפעולות טרור ומלחמה. על פגיעה מסוג זה אחראית המדינה. לשם כך ישנה קרן ממשלתית מיוחדת שמטרתה לפצות את הנפגעים כתוצאה מפגיעת טרור או מלחמה. 

עם זאת, חשוב לדעת שבביטוחי דירות, חברות ביטוח מסוימות נותנות את האפשרות להרחבת הכיסוי והן מפצות את המבוטח בכפוף למגבלות במקרה של פגיעה מטרור או מלחמה, אך זאת לאחר שהמבוטח מיצה את כל זכויותיו מן המדינה.

בניהול סיכונים יש לקחת בחשבון, בין היתר, את הפרמטר של ספיגה - ספיגה כלכלית של הנזק שנגרם

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים לרכוש הוא "רפואת רכוש", בניהול סיכונים 4 עקרונות:

1. מניעה - מניעה של חשיפה לסיכון/ הקטנה.

2. סיכול - מנסים לגרום לכך שהנזק שהסיכון גרם יהיה קטן ככל האפשר.

3. ספיגה - ספיגה כלכלית של הנזק שנגרם.

4. שיקום - מבחינה כספית/ השבת המצב לקדמותו.

פוליסת אש מורחב - בפוליסה זו המבטח מתחייב לפצות את המבוטח פיצוי כספי בקרות מקרה הביטוח על כל הסיכונים המפורטים בפוליסה, אם זה ע"י אש ברק, נזקי טבע, סערה, סופה, התנגשות, שביתות ועוד

פוליסת "אש מורחב"  ופוליסת "כל הסיכונים"

תחום ביטוח הרכוש מחולק ל -7 ענפים ביניהם ביטוח כספים, ביטוח ימי אווירי, ביטוח סחורה בהעברה. ישנן שתי פוליסות עיקריות- שני סוגי ביטוח עיקריים– פוליסת "אש מורחב" ופוליסת "כל הסיכונים".

פוליסת אש מורחב - בפוליסה זו המבטח מתחייב לפצות את המבוטח פיצוי כספי בקרות מקרה הביטוח על כל הסיכונים המפורטים בפוליסה, אם זה ע"י אש ברק, נזקי טבע, סערה, סופה, התנגשות, שביתות ועוד. בפוליסה זו ניתן לרכוש הרחבות על כיסויים אשר אינם ניתנים בפוליסת אש מורחב כמו - רכוש בהקמה והריסה, רכוש בהעברה, הוצאות שחזור מסמכים, רכוש מחוץ לחצרי המבוטח ועוד.

פוליסת כל הסיכונים - פוליסה זו מכסה את כל הסיכונים אשר יכולים לקרות כתוצאה - "מאבדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי שיגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו, בהיותו בחצרי המבוטח, מכל סיבה שהיא שלא הוחרגה במפורש בפוליסה." (הגדרה של מקרה הביטוח בפוליסה זו, חברת הראל). בעצם פוליסה זו שונה מפוליסת אש מורחב בכך שבפוליסת אש מורחב מפורטים ברשימה את כל הסיכונים אשר יכוסו בקרות אחד מהסיכונים, להבדיל מפוליסת "כל הסיכונים" שם מפורטים אך ורק הסייגים - כל מה שלא מופיע בסייגים ניתן לראות זאת כמכוסה. 

בדומה לפוליסת אש מורחב, גם כאן ניתן לרכוש הרחבות - רכוש תחת כיפת השמיים, קלקול מלאי, השבת סכום הביטוח לקדמותו, הוצאות פינוי הריסות ועוד. ביטוח כל הסיכונים חל על רכוש שנמצב בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים. הביטוח לא חל על רכוש בחו"ל, ניתן לרכוש בתוספת פרמיה. 

ישנם ביטוחי רכוש נוספים:

ביטוח תכולת דירה - מכסה מפני אובדן או נזק לרכוש הנמצא בתוך הבית ומבטיח פיצוי כספי בקרות מקרה הביטוח

ביטוח דירה

בביטוח דירה ניתן לרכוש ביטוח על המבנה ועל התכולה בנפרד או על שניהם יחד.    

*ביטוח תכולה - מכסה מפני אובדן או נזק לרכוש הנמצא בתוך הבית ומבטיח פיצוי כספי בקרות מקרה הביטוח. כדי שנוכל לדעת כמה שיותר מהו שווי הרכוש אותו אנו מבטחים, שווי התכולה נקבע ע"י מומחה מטעם חברת הביטוח או ע"י המבוטח עצמו לפי המידע שמסר לחברת הביטוח. 

ביטוח התכולה כולל ריהוט, שעונים, מחשבים, טלוויזיות, תכשיטים וכל דבר נוסף אשר נמצא בתוך הבית. עיקרי הביטוח כוללים פגיעת אש, סערה, התלקחות, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' בשל נזק שנגרם באשמת המבוטח וכד'.

*ביטוח מבנה - מבטיח הגנה ופיצוי כספי במקרה של נזק למבנה הדירה כמו נזק לקירות, צנרת, ביוב, אינסטלציה, דוודים, צמודי מבנה –  כל מה שמחובר למבנה הדירה כמו ארונות, אסלות ועוד, אשר נגרמו כתוצאה מאש, ברק, רעם, שיטפון וכד'. בנוסף ניתן לרכוש הרחבות בתוספת תשלום הכוללים ביטוח לגן ולצומח, ביטוח ערך קרקע ועוד, ובתוספת תשלום ניתן לרכוש הרחבות ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים בחו"ל, ביטוח "כל הסיכונים" לרכוש נייד כגון מחשב אישי מצלמות וכלי נגינה ועוד ביטוחים נוספים המפורטים בפוליסה.

ביטוח רכוש עסקי - מכסה את המבוטח מפני נזקים העלולים להתרחש במשרדו בין אם זה נזק פיזי הנגרם לרכוש המשרד או לנזק הנגרם לרכוש אדם המבקר במשרד אשר מותיר את המבוטח חשוף לתביעות של צד ג'

ביטוח רכוש עסקי 

ביטוח זה מכסה את המבוטח מפני נזקים העלולים להתרחש במשרדו בין אם זה נזק פיזי הנגרם לרכוש המשרד או לנזק הנגרם לרכוש אדם המבקר במשרד אשר מותיר את המבוטח חשוף לתביעות של צד ג'. בתור בעלי עסק נעדיף לרכוש את ביטוח האש מורחב שמכסה רשימה רחבה של כיסויים למבנה ולתכולה. עיקרי הביטוח - ביטוח לרכוש המשרד, ביטוח נזקי פריצה, ביטוח יצירת אומנות, ביטוח למחשב נייד בכל העולם ועוד.  בביטוח זה ישנם שני סוגים של נזקים, נזק ישיר ונזק עקיף. 

ביטוח רכוש - חשוב

*נזק ישיר - נזק שנגרם למבנה או לתכולה כתוצאה מסיכון המכוסה בפוליסה

* נזק עקיף - נזק שנגרם כתוצאה מהנזק הישיר כמו אובדן הכנסה שיכול להיגרם משביתות עובדים בבית העסק, ממכונה שהתקלקלה ועוד.

לפני רכישת ביטוח רכוש חשוב לבדוק בהתאם לצרכים של מי שמעוניין לבטח את הכיסויים המוצעים, ההרחבות, הסייגים, סכומי הביטוח, דמי ההשתתפות והפרמיה החודשית שמציעות חברות הביטוח השונות כדי להתאים את התוכנית הטובה והמשתלמת ביותר.

 

*פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

וולפמן שקד

וולפמן שקד

ויצמן 24, כפר סבא
אהוד בן ארי משרד עורכי דין

אהוד בן ארי משרד עורכי דין

יד חרוצים 10, תל אביב
לוי שלמה משרד עורכי דין

לוי שלמה משרד עורכי דין

ז'בוטינסקי 155, רמת גן
מאמרים נוספים