נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

יום הקנאביס הבינלאומי - השינויים בתחום הפלילי בשנה שחלפה

השנה האחרונה הייתה שנה מלאת שינויים בתחום האכיפה והענישה, כמו גם ביחס המשטרה ובתי המשפט למי שמשתמשים ומחזיקים קנאביס לשימוש עצמי

מאת: עו"ד נדב גרינולד | | 4
יום הקנאביס הבינלאומי - השינויים בתחום הפלילי בשנה שחלפה

בעבר הלא רחוק, אדם אשר היה נתפס מחזיק על גופו או עושה שימוש בקנאביס שלא לצורך רפואי ושלא באישור המדינה, גם אם בכמות קטנה, היה עומד בפני החשש כי יוגש נגדו כתב אישום בעבירה שהדין עליה הוא עד שלוש שנות מאסר (גם כאשר האחזקה נעשית לשימוש עצמי בלבד), ובכל מקרה היה צפוי לרישום משטרתי פלילי. למרות הנחיות בנושא תיקי חקירה היו נסגרים מחוסר עניין לציבור אך גם לעיתים לא מעטות היו מוגשים כתבי אישום בנושא. 

נוסף על כך, מקרים כאלה, במיוחד של אנשים מפורסמים, היו זוכים לחשיפה תקשורתית רחבה. עד לפני מספר שנים, כותרות העיתונים היו זועקות על כך שבביתו של מאן דהוא מפורסם נתפסה כמות מזערית של קנאביס. רבים היו מצקצקים בלשונם והנושא היה מגיע לעיתים גם למהדורות החדשות המרכזיות. 

כיום, לעומת זאת, ייתכן מאוד כי מקרה כזה, של החזקת כמות קטנה של קנאביס לשימוש עצמי, היה עובר מתחת לרדאר התקשורתי, ותיק החקירה המשטרתי היה נסגר באותה המהירות שבה נפתח, ללא שום קשר לקשריו וכישוריו או פרסומו של הנחקר, פשוט בשל השינוי החיובי, אך לא מספק, בגישה. 

זאת ועוד, בשנה האחרונה היינו עדים למספר שינויים נוספים ומשמעותיים ביחס לצרכני קנאביס. לשינוי זה פנים רבות - פן חוקי ופן ציבורי, המייצגים ניסיון ליצור הבדל בין שימוש והחזקה ואפילו גידול קנאביס הנעשים על ידי אזרחים נורמטיביים לשימושם העצמי, לבין כאלה הנעשים על ידי גורמים עברייניים.

מטרת הצעת החוק היתה לשנות את פקודת הסמים, כך שמשתמש בגיר, אשר נתפס לראשונה עושה שימוש בקנאביס או מחזיק בקנאביס לצריכתו עצמית, לא יועמד לדין וגם לא ייפתח לו תיק חקירה

מהם השינויים החוקיים שחלו בשנה האחרונה ביחס לשימוש בקנאביס?

בינואר 2017, לפני מעט יותר משנה, קיים השר לביטחון פנים גלעד ארדן מסיבת עיתונאים, שכותרתה "אי הפללה באחריות". השר דיווח במסיבת העיתונאים כי בחר לאמץ את המלצות הדו"ח של צוות בין משרדי לבחינת מדיניות האכיפה בנושא צמח הקנאביס ולהכניס תיקון בפקודת הסמים בהתייחס לקנאביס.

מטרת הצעת החוק בקצרה היתה לשנות את פקודת הסמים, כך שמשתמש בגיר, אשר נתפס לראשונה עושה שימוש בקנאביס או מחזיק בקנאביס לצריכתו עצמית, לא יועמד לדין וגם לא ייפתח לו תיק חקירה, שפירושו רישום פלילי. במקום זה, יוטל עליו בו במקום, על ידי השוטר שתפס אותו ומבצע את האכיפה, קנס בסכום של שלא יפחת מאלף שקלים. עוד קובע התיקון המוצע לפקודת הסמים, כי במידה שאותו אדם יבצע עבירה נוספת דומה, הוא צפוי לקנס שלא יפחת מסך של אלפיים שקל, ועדיין - ללא פתיחת תיק חקירה במשטרה.

בהתאם להצעת התיקון לפקודת הסמים שהוצגה במסיבת העיתונאים, הקנס לא יופיע ברישום הפלילי של אותו אדם

כיצד מתייחסת הצעת התיקון לחוק לרישום הפלילי הנהוג כיום?

בהתאם להצעת התיקון לפקודת הסמים שהוצגה במסיבת העיתונאים, הקנס לא יופיע ברישום הפלילי של אותו אדם. זאת בניגוד למצב כיום, בו כל פתיחה בחקירה בגין חשד לביצוע עבירה פלילית של החזקת קנאביס לצריכה עצמית מביאה לפתיחתו של תיק חקירה ולרישום פלילי. 

ע"פ הצעת החוק, רק בפעם הרביעית שבה ייתפס אדם, הוא צפוי לעמוד בפני כתב אישום, הכולל פתיחת תיק חקירה ורישום פלילי

מה צפוי לקרות למי שייתפס בפעם השנייה מבחינת רישום פלילי?

הצעת החוק לתיקון פקודת הסמים קובעת, כי במקרה בו הצרכן ייתפס פעם נוספת באחזקת קנאביס בכמות המוגדרת כשימוש עצמי, הוא צפוי לעבור הליך של "הסדר מותנה" - שהוא מעין הליך שיקומי. רק בפעם הרביעית שבה ייתפס הוא צפוי לעמוד בפני כתב אישום, הכולל פתיחת תיק חקירה ורישום פלילי.

בניגוד לכותרת מסיבת העיתונאים, הפללת צרכני הקנאביס עדיין קיימת, שכן שימוש חוזר יוביל להפללה

האם מדובר במודל חדש של אי הפללה?

למרות השינוי המשמעותי ביחס המשטרה והחוק למשתמשים כאלה, יש להבין כי לא מדובר עדיין במודל של אי הפללה, כפי שרבים חשבו לפני מעלה משנה בעת הצגת תיקון חוק במסיבת העיתונאים. בניגוד לכותרת מסיבת העיתונאים, הפללת צרכני הקנאביס עדיין קיימת, שכן שימוש חוזר יוביל להפללה. יתרה מכך, גם במקרים של הטלת קנסות בלבד, הקנס עצמו עדיין יופיע ברישום פנים משטרתי. ברישום ובו פרטיהם של כל צרכני הקנאביס שנתפסו בישראל - מטריד מאד.

התיקון המוצע אינו חל על מי שאינו מודה בביצוע העבירה, וכלפיו יופעל החוק במתכונתו הנוכחית, כולל הרישום הפלילי

מה בנוגע למי שאינו מודה בביצוע העבירה?

יש לדעת כי התיקון המוצע אינו חל על מי שאינו מודה בביצוע העבירה, וכלפיו יופעל החוק במתכונתו הנוכחית, כולל הרישום הפלילי. כמו כן, הוא אינו חל על אלו שהיו קטינים במועד ביצוע העבירה, וכן על חיילים או אסירים.

למרות זאת, כן חל שינוי מסוים וחשוב ביחס לחיילים שנתפסו משתמשים בקנאביס.

בהתאם להנחיות התביעה הצבאית שניתנו בשנה האחרונה, ניתן לערוך הסדר עם חייל שעשה שימוש בקנאביס של עד חמש פעמים בנסיבות אזרחיות 

מה השתנה ביחס של שלטונות הצבא ביחס לשימוש בקנאביס?

השינוי שחל ביחס של שלטונות הצבא נוגע לחיילים אשר נתפסו עושים שימוש בקנאביס שלא בתחומי הצבא, למשל בחופשה. 

אם בעבר חייל שעמד לדין בגין ביצוע עבירת סמים, גם כזו שלא נעשתה בתחומי הצבא, היה מוגש נגדו כתב אישום במסגרת הצבאית והיה מורשע בבית הדין הצבאי, יחד עם עונשי מאסר שהיו מוטלים היה לעיתים היה גם "סוחב" עמו כתם של רישום פלילי, המלווה אותו שנים רבות, גם לאחר שחרורו מהצבא. כיום, בהתאם להנחיות, חייל שנתפס בנסיבות כאלה מקבל הזדמנות נוספת.

בהתאם להנחיות התביעה הצבאית שניתנו בשנה האחרונה, ניתן לערוך הסדר עם חייל שעשה שימוש בקנאביס של עד חמש פעמים בנסיבות אזרחיות. ההסדר כולל בין היתר, התחייבות של החייל שלא לעשות שימוש נוסף ומתן דגימות שתן ככל שיידרש למשך תקופה קבועה, שלאחריה, אם יעמוד בתנאי ההסדר, ייסגר התיק נגדו.  

המשמעות היא, בעיקר, שחייל אשר עשה שימוש בקנאביס בעת שירותו צבאי אך לא בתחומי הצבא, יזכה לסיים את שירותו הצבאי וייצא לאזרחות מבלי שיהיה כנגדו כל רישום פלילי

מהי המשמעות של הסדר זה?

המשמעות היא, בעיקר, שחייל אשר עשה שימוש בקנאביס בעת שירותו צבאי אך לא בתחומי הצבא יזכה לסיים את שירותו הצבאי וייצא לאזרחות מבלי שיהיה כנגדו כל רישום פלילי או כתם העשוי להשפיע על עתידו באזרחות.   

יחד עם זאת, יש לזכור כי הנחיית התביעה הצבאית בנושא לא חלה על חיילים שעשו שימוש בקנאביס בנסיבות צבאיות, כלומר, בזמן שהותם בבסיס או בתפקיד. אלה יועמדו לדין כפי שנעשה קודם לכן.

לפני מספר חודשים, ביולי 2017, פרסמה חטיבת התביעות הנחייה לפיה במקרים מסוימים, בהם נתפסו אזרחים בחשד לביצוע עבירה של גידול קנאביס, ניתן יהיה לעשות שימוש בחלופה מקלה 

מה השתנה ביחס של המשטרה ביחס למגדלי קנאביס?

שינוי נוסף שחל בשנה האחרונה - מקורו בהנחיית ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל ביחס לגידול קנאביס. עבירה של גידול סם מסוכן, וקנאביס עדין מצוי בהגדרת החוק לסם מסוכן, היא עבירה חמורה מאד, שהעונש העומד בצידה עומד על עד 20 שנות מאסר.

בשנים האחרונות אנו עדים ליותר ויותר אזרחים נורמטיביים אשר מגדלים בביתם מספר קטן מאד של שתילים, וברוב רובם של המקרים עושים זאת לא רק כדי להפחית בעלויות רכישת הקנאביס, אלא גם כדי להימנע מהצורך לבוא במגע עם גורמים עברייניים לצורך רכישתו.

לפני מספר חודשים, ביולי 2017, פרסמה חטיבת התביעות הנחייה לפיה במקרים מסוימים, בהם נתפסו אזרחים בחשד לביצוע עבירה של גידול קנאביס, ניתן יהיה לעשות שימוש בחלופה מקלה יותר ולשקול את העמדתם לדין בחשד לביצוע עבירה של "החזקה או שימוש לצריכה עצמית", במקום בעבירה המחמירה של גידול.

בין הפרמטרים שילקחו בחשבון לחלופה מקלה יותר - מספר השתילים שנתפסו, האם הגידול נעשה באופן מקצועי, תוך שימוש באמצעים מיוחדים וכלים מקצועיים לגידול, האם למגדל יש עבר פלילי ועוד

מהן הנסיבות שבהן תישקל חלופה זו?

הנחיית התביעה המשטרתית מיולי 2017 קובעת, כי יש לבחון מספר פרמטרים לפיהם יישקל השימוש בחלופה. בין הפרמטרים - מספר השתילים שנתפסו, האם הגידול נעשה באופן מקצועי,תוך שימוש באמצעים מיוחדים וכלים מקצועיים לגידול, האם למגדל יש עבר פלילי ועוד, כאשר לא מדובר ברשימה סגורה. 

כך, למשל, ככל שמספר השתילים יהיה רב יותר ואמצעי הגידול יראו כי כי מדובר בגידול מקצועי, למטרות רווח, הרי שבהתאם לכך עשויה המשטרה לבחור להעמיד את החשוד לדין בעבירת הגידול. לעומת זאת, אדם שנתפס מגדל עציץ אחד, במשקל קטן, במרפסת ביתו, ייתכן מאוד שיועמד לדין דווקא בעבירה של החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית במקום בעבירת גידול.

כל אלה, מציגים שינוי משמעותי בכל הנוגע לעבירות שבסופו של דבר מסתכמות בהחזקת קנאביס לצורך שימוש עצמי של אזרחים נורמטיביים, ובאמצעים שנוקטת המשטרה בהעמדתם לדין, לעומת האמצעים הננקטים כנגד גורמים עברייניים.

לסיכום, למרות המשמעות הנרחבת עבור אזרחים נורמטיביים, יש להבין שאין לראות בשינויי המדיניות של התביעה המשטרתית, התביעה הצבאית והצעת החוק לשינוי פקודת הסמים, שינוי בתפיסה של המחוקק, גורמי האכיפה וגורמי השיפוט שמטרתם לעודד או לקדם את השימוש בקנאביס. נכון למועד זה, קנאביס עדין מוגדר כסם מסוכן בפקודת הסמים, צריכתו עדיין אינה חוקית למרות כל השינויים המתוארים, ניתן לומר כי אנו נמצאים בכיוון הנכון אך עדיין לא מדובר  בלגליזציה.

* עו"ד נדב גרינולד, עוסק בתחום המשפט הפלילי

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי

ליצירת קשר עם עו"ד נדב גרינולד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מאסר בפועל עבירות סמים פקודת הסמים המסוכנים
עו"ד נדב גרינולד

קבע פגישה עם
עו"ד נדב גרינולד

עו"ד נדב גרינולד בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B.) ותואר שני במשפטים (LL.M.) מטעם אוניברסיטת חיפה. הוא הינו סנגור, שעוסק במשפט...

לפרופיל המלא