נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: זהירות מונעת בעיות

כלי משפטי חדש ורב עוצמה, ייפוי כוח מתמשך - מאפשר לכל אדם לקבל מראש החלטות כלכליות, אישיות ורפואיות. נדרשת זהירות יתרה בהכנת המסמך

מאת: עו"ד ליאת אסרף | | 4
ייפוי כוח מתמשך: זהירות מונעת בעיות

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי, המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע בעצמו כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, אם יהפוך לבלתי כשיר מבחינה משפטית לטפל בהם בעצמו ויידרש אפוטרופוס כלשהו. 

כל עוד אותו אדם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך וכל עוד הוא מצוי במצב של כשירות משפטית להחליט על ייפוי הכוח (כלומר: בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען) - הוא זכאי לקבוע את ייפוי הכוח המתמשך ואת תנאיו.

הממנה בוחר מרצונו מי יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו - אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה ותחול הידרדרות, שלא תאפשר לו לקבל החלטות שונות בעצמו

באילו מצבים עתידיים, יכול לסייע ייפוי כוח מתמשך?

האדם המבקש להוציא ייפוי כוח מתמשך נקרא בחוק ה"ממנה". 

הממנה בוחר מרצונו מי יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו - אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה ותחול הידרדרות, שלא תאפשר לו לקבל החלטות שונות בעצמו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה קשה, כתוצאה ממחלות זקנה (כגון: דמנציה) וכתוצאה ממוגבלות נפשית או מוגבלות שכלית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. 

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו (האישיים והרפואיים, כמו גם ענייני רכוש) או רק לחלקם - לפי ראות עיניו. הממנה יכול גם להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי, במקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. 

כמובן, מיופי הכוח נותנים את הסכמתם - ומתחייבים מראש לטפל בענייני הממנה, כפי שפירט הממנה בייפוי הכוח וביקש שיטופלו.

הממנה יכול למנות מספר מיופיי כוח - שכל אחד מהם יטפל בעניין אחר מענייניו. בנוסף, הממנה יכול לקבוע האם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד

האם ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד?

בוודאי. הממנה יכול למנות מספר מיופיי כוח - שכל אחד מהם יטפל בעניין אחר מענייניו. בנוסף, הממנה יכול לקבוע האם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם ומי יכריע, במקרה של מחלוקת ביניהם.

לבסוף, לרשות הממנה עומדים גם אמצעים שונים, לפיקוח על יישום ייפוי הכוח המתמשך. הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח, על החלטות שקיבל או על פעולות שביצע. הממנה יכול גם לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יהיה זה שיפקח על מיופה הכוח - ועל המימוש והיישום של ייפוי הכוח. 

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה, יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר מראש

האם מיופה הכוח זכאי לשכר?

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה, יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר מראש. פרט לכך, מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות, שהוציא עבור הממנה - במסגרת מילוי תפקידו. כל אלה נקבעים מראש בייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדשני, אשר מעניק לאדם את היכולת להחליט כיצד יתנהלו חייו, גם כאשר לא יהיה כשיר להחליט עבור עצמו

מדוע חשוב לקבל ייעוץ משפטי, בעת חתימה על ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדשני, אשר מעניק לאדם את היכולת להחליט כיצד יתנהלו חייו, גם כאשר לא יהיה כשיר להחליט עבור עצמו. זאת, לאחר שבעבר הכוח כולו היה בידי האפוטרופוס הכללי ולאדם לא היתה זכות להחליט על כך בעצמו.

דווקא משום כך, ייפוי כוח מתמשך עשוי להפוך לכלי מאוד מסוכן, עבור אדם שאינו מבין אותו ואת משמעויותיו - ועלול למצוא עצמו מנוצל לרעה, על ידי מי ממקורביו או קרובי משפחתו. 

עורך דין שעבר הכשרה מתאימה ידאג להעריך עבור הממנה את כל הסיטואציות האפשריות, הן מבחינה אישית, הן מבחינה רפואית והן מבחינה רכושית - ויסייע לו לקבל החלטות מושכלות, הן בנוגע למי יהיו מיופיי הכוח, הן בנוגע לאופי ההחלטות שהוא מבקש לנקוט וגבולות האחריות שלהם, הן בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם והן בנוגע לפיקוח על פעולותיהם.

מקרה שקרה: כשבועיים לאחר עריכת ייפוי הכוח, הגיש הבן הודעה לאפוטרופוס הכללי - שבה טען כי אביו מצוי במצב של אי כשירות משפטית; ואף צירף חוות דעת פסיכיאטרית

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך, לאחר שנחתם?

עד כה, נחתמו כ-1,000 ייפוי כוח מתמשכים. בחלק קטן מהם, התברר בדיעבד שהממנה לא הבין עד הסוף על מה הוא חותם. 

לאחרונה, למשל, משרד הח"מ טיפל בתיק ראשון מסוגו בארץ, שהוגש לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע בפני כב' סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה  בדרישה לבטל ייפוי כוח מתמשך, שערך אדם  - מבלי שיבין על מה הוא חותם. 

בנו של התובע נטל אותו לעורך דין, בטענה שעליו לחתום על מסמך כלשהו, שיאפשר את הארכת השעות של המטפלת מטעם הביטוח הלאומי. בפועל, התברר שהוא הוחתם ללא ידיעתו על מסמכי ייפוי כוח מתמשך. במסגרת ייפוי הכוח הזה, הוא מסר לבנו את הסמכות להיות מיופה הכוח וכן להיות זה שיהיה מוסמך להודיע לרשויות, על הצורך להפעיל את ייפוי הכוח.

כשבועיים לאחר עריכת ייפוי הכוח, הגיש הבן הודעה לאפוטרופוס הכללי - שבה טען כי אביו מצוי במצב של אי כשירות משפטית; ואף צירף חוות דעת פסיכיאטרית (גם את הפסיכיאטר הבן בחר ואף שילם לו על חוות הדעת). הבן דרש כי הייפוי ייכנס לתוקף. זאת, למרות שאותו אדם היה כשיר לחלוטין ולא חל שום שינוי במצבו. בשל סעיפי אותו ייפוי כוח, האפוטרופוס הכללי קיבל את הבקשה - ונוצר מצב אבסורדי לחלוטין, שבו אדם איבד את זכותו לנהל את ענייניו, בעודו כשיר לחלוטין לעשות זאת.

בית המשפט קבע כי ייפוי הכוח המתמשך פקע, לאחר שבנו של המבקש כתב מכתב שבו הוא מודיע על ניתוק כל קשר עמו לעולמים - ולפיכך הסיר מעצמו גם את רצונו להיות מיופה כוח

כיצד בוטל ייפוי הכוח המתמשך, במקרה זה?

כעורכי הדין של הממנה, הגיש משרד הח"מ מיד בקשה לאפוטרופוס הכללי - לבטל את ייפוי הכוח. אחד הקשיים העיקריים בתיק היה סעיף פסקה כובלת שהוכנס לייפוי הכוח (במקור) - שקבע כי לא ניתן לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, ללא פניה לבית המשפט, וכי פנייה לאפוטרופוס הכללית אינה מספיקה.

נזכיר כאן כי זהו סעיף - שכל ייעוץ משפטי בסיסי, אם היה ניתן, היה מזהיר מפני ההשלכות האפשריות שלו (כולל מה שהתרחש בפועל).

בסופו של דבר, פנה המשרד לבית המשפט, כפי שחייב הסעיף שהוזכר לעיל. בית המשפט קבע כי ייפוי הכוח המתמשך פקע, לאחר שבנו של המבקש כתב מכתב שבו הוא מודיע על ניתוק כל קשר עמו לעולמים - ולפיכך הסיר מעצמו גם את רצונו להיות מיופה כוח. פסק הדין ניתן ע"י כב' השופט אלון גביזון, בבית משפט לענייני משפחה בבאר שבע.

צריך לאשר את ייפוי הכח

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חשוב ביותר, המאפשר לאדם לקבוע כיצד יתנהלו ענייניו, לאחר שלא יוכל כבר לנהל אותם בעצמו. יחד עם זאת, חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך באמצעות ייעוץ משפטי - שיאפשר לממנה לקבל החלטה מושכלת, שתבטיח כי רצונותיו יתמלאו במלואם; וכי לא ימצא עצמו במצב שזכותו להחליט בענייניו ניטלה ממנו. 

* עו"ד ליאת אסרף עוסקת בדיני משפחה והוכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב Zap משפטי.

ליצירת קשר עם ליאת אסרף חברת עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד ליאת אסרף

קבע פגישה עם
עו"ד ליאת אסרף

עו"ד ליאת אסרף, בעלת תואר ראשון (LL.B) במשפטים מהמרכז האקדמי למשפטים, ותואר שני במשפטים במסלול גישור ומשא ומתן מאוניברסיטת בר...

לפרופיל המלא