נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: מדריך ב-9 צעדים

חוששים כי מצבכם הרפואי ידרדר וכי לא תוכלו לקבל החלטות חשובות? ייפוי כוח מתמשך יעניק לכם שקט נפשי. כל מה שחשוב לדעת

מאת: עו"ד שוקרי פקס | | 4
ייפוי כוח מתמשך: מדריך ב-9 צעדים

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לאדם לקבוע כיצד ייראו חייו - ביום שבו לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות ולבצע פעולות. לשם כך, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם למנות מיופה כוח שיפעל בשמו בכל תחום מתחומי חייו, בהתאם להנחיותיו. מטרת ההסדר היא לאפשר לכל אדם לחיות את חייו לפי רצונותיו, גם לאחר שיאבד את צלילותו.

 מינוי מספר מיופי כוח מקנה יתרון: אם אחד מהם לא יוכל להמשיך לפעול, ימשיכו האחרים במקומו

1. ניתן למנות מספר מיופי כוח - ולא חייבים להסתפק באחד

ניתן למנות מספר בלתי מוגבל של מיופי כוח - לאותו עניין או לעניינים שונים - ולחלק את האחריות ביניהם. מינוי מספר מיופי כוח מקנה יתרון: אם אחד מהם לא יוכל להמשיך לפעול, ימשיכו האחרים במקומו.

הממנה יכול לקבוע באיזה עניינים הוא יוכל לקבל את עזרתו של מיופה הכוח ומה יהיו סמכויותיו

2. אפשר לשנות את ייפוי הכוח בכל עת - אלא אם מגבילים זאת

אפשר לשנות את ייפוי הכוח המתמשך בכל עת, באמצעות הפקדה של ייפוי כוח חדש, אלא אם הממנה מגביל בעצמו את היכולת לשנות את נוסחו של ייפוי הכוח המתמשך. הממנה יכול לקבוע באיזה עניינים הוא יוכל לקבל את עזרתו של מיופה הכוח ומה יהיו סמכויותיו. יצוין כי ייפוי הכוח חייב להיערך על ידי עורך דין, שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ועבר הכשרה לשם כך, על ידי האפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח רפואי יכול להיערך גם ע"י רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי. 

החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי, שלפיו למיופה הכוח יהיה את שיקול הדעת הבלעדי לקבוע כי הממנה "אינו מבין עוד בדבר" - וזאת כדי למנוע ניצול לרעה של סמכות זו

3. למיופה הכוח לא יכול להיות שיקול דעת בלעדי - מתי הוא ייכנס לתוקף

ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר הממנה "איננו מבין עוד בדבר": כלומר איננו מסוגל לקבל החלטות בעצמו - וזאת לפי מנגנון שהממנה עצמו קובע בייפוי הכוח המתמשך. כך, למשל: הממנה רשאי לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, לאחר שאשתו וילדיו יחליטו על כך.
החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי, שלפיו למיופה הכוח יהיה את שיקול הדעת הבלעדי לקבוע כי הממנה "אינו מבין עוד בדבר" - וזאת כדי למנוע ניצול לרעה של סמכות זו. במקום זאת, ניתן לקבוע שהחלטה זו תהיה משותפת למיופה הכוח ולאדם נוסף, או שהיא תיגזר מאירוע חיצוני (כמו אשפוז) או על פי חוות דעת מומחה. 

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על מגוון רחב של נושאים - החל מעניינים אישיים, דרך עניינים רכושיים ועד עניינים רפואיים

4. ייפוי הכוח לא יחול על הוראות - כיצד לטפל בחולה נוטה למות

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על מגוון רחב של נושאים - החל מעניינים אישיים, דרך עניינים רכושיים ועד עניינים רפואיים. עם זאת, יש להדגיש כי לא ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך הוראות כיצד לטפל בחולה הנוטה למות. לשם כך, יש לפעול לפי החוק הייעודי, שחוקק לצורך כך. בין העניינים האישיים, שאותם ניתן להסדיר בייפוי הכוח המתמשך: סמכות לקבל החלטות בענייני מזון ובגדים, יכולת לבחור מקום מגורים לממנה וכו'. בין העניינים הרכושיים שגם אותם ניתן להסדיר בייפוי הכוח: האופן שבו ינהל מיופה הכוח את חשבונות הבנק של הממנה ואת דירותיו.

ייפוי כוח מתמשך צריך להיערך על ידי עורך דין, שעבר הכשרה מתאימה והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי

5. עורכים את ייפוי הכוח? אסור שיהיה לכם עניין אישי בייפוי הכוח

ייפוי כוח מתמשך צריך להיערך על ידי עורך דין, שעבר הכשרה מתאימה והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. בשונה מייפוי כוח אישי או רכושי, ייפוי כוח רפואי ניתן לערוך גם בפני בעל מקצוע (רופא, אחות, עובד סוציאלי או פסיכולוג). חשוב להבין כי למי שעורך את ייפוי הכוח אסור להיות בעל עניין אישי בו. כך, למשל: החוק אוסר על מצב שבו עורך ייפוי הכוח יהיה שוכר דירה השייכת לממנה או בעל מניות בחברה של הממנה. על עורך ייפוי הכוח אסור להיות במקביל מיופה הכוח. 

קיימים מספר מנגנוני פיקוח: יש להפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, שמעת לעת נדרש לשלוח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי הכוח, כדי לוודא שהוא מבטא את רצונו

6. אפשר לדרוש ממיופה הכוח ליידע אנשים נוספים על החלטותיו

ההסדר של ייפוי כוח מתמשך מבוסס במידה רבה על אמון. אדם בוחר קרוב משפחה או חבר קרוב, שיקבלו עבורו החלטות - בזמן הרגיש ביותר עבורו. לכן, החוק לא קבע מנגנוני פיקוח הדוקים כמו אלה הקיימים על אפוטרופסים. עם זאת, קיימים בכל זאת מספר מנגנוני פיקוח: יש להפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, שמעת לעת נדרש לשלוח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי הכוח, כדי לוודא שהוא מבטא את רצונו. בנוסף, רשאי הממנה למנות אנשים נוספים, שמיופה הכוח יידרש ליידעם על כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף ועל החלטות חשובות שהוא מבצע עבורו. 

מיופה הכוח יכול לבצע פעולות רבות בשם הממנה, אך הוא אינו יכול לבצע בשמו פעולות שהן אישיות במהות שלהן (למשל: לאמץ ילד)

7. הפעולות שלמיופה הכוח אין יכולת לבצע בשם הממנה

מיופה הכוח יכול לבצע פעולות רבות בשם הממנה, אך הוא אינו יכול לבצע בשמו פעולות שהן אישיות במהות שלהן (למשל: לאמץ ילד). פעולה אחרת שמיופה הכוח איננו יכול לעשות היא לבקש להמיר את דת הממנה, להשתתף בבחירות בשמו או לבקש לערוך עבורו צוואה. לצד זאת, קיימות מספר פעולות שהחוק דורש הסמכה מפורשת עבורן, בייפוי הכוח המתמשך. כך, למשל: מתן תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים. פעולות רכושיות חשובות מחייבות אישור של בית המשפט (פעולות במקרקעין ופעולות בסכום של יותר מחצי מיליון שקל). 

ייפוי הכוח המתמשך תקף גם למשך 90 יום לאחר המוות

8. תוקפו של ייפוי הכוח

ייפוי הכוח המתמשך תקף גם למשך 90 יום לאחר המוות, וזאת בניגוד לייפויי כוח אחרים, במטרה לאפשר למיופה הכוח לדאוג להוצאות הכרוכות בקבורה וביצוע פעולות הכרחיות. 

ייפוי הכוח המתמשך מיועד לכל אדם שמרגיש צורך בעריכתו ובעיקר לאנשים מבוגרים בגיל השלישי או לאימהות חד הוריות שאמצו ילד בחייהן, ואשר יכולות באמצעות ייפוי הכח המתמשך לתת הוראות מתאימות לגבי גורלו של אותו ילד

9. למי מיועד ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך מיועד לכל אדם שמרגיש צורך בעריכתו ובעיקר לאנשים מבוגרים בגיל השלישי או לאימהות חד הוריות שאמצו ילד בחייהן, ואשר יכולות באמצעות ייפוי הכח המתמשך לתת הוראות מתאימות לגבי גורלו של אותו ילד (כך למשל הממנה יכולה להורות באמצעות ייפוי הכוח המתמשך שבמידה שתגיע למצב של חוסר צלילות - האחריות לגידולו תעבור לאדם אחר שהיא סומכת עליו ובוטחת בו). 

החלטה על המינוי

לסיכום: חוששים כי מצבכם הרפואי ידרדר - וכי תיקלעו למצב המקיים את ההגדרה "איננו מבין עוד בדבר"? בדיוק למטרה זו, תוכלו לערוך ייפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין שהוכשר לכך .ייפוי הכוח יאפשר לכם "לישון" בשקט ולדעת כי אם מצבכם יתדרדר, אדם שיש לכם אמון בו - יקבל את ההחלטות הראויות למענכם ברגע הנכון.

 

ליצירת קשר עם עו"ד ונוטריון שוקרי פקס
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עו"ד שוקרי פקס

קבע פגישה עם
עו"ד שוקרי פקס

עו"ד פקס שוקרי הקים את משרדו העצמאי ברמלה לפני יותר מ-13 שנה, ומאז מספק ייעוץ וליווי משפטי בכל הקשור לדיני...

לפרופיל המלא