Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ייפוי כוח מתמשך: סוף מעשה - בהכנה

מהפכה בתחום הכשרות המשפטית: אדם בגיר רשאי לקבוע מי יטפל בענייניו, במקרה שיאבד את כשרותו המשפטית. מומלץ להכין "תיבת נח" משפטית לפני ה"מבול"

מאת: עו"ד נאוית קובילינסקי קופרשטיין | נאוית קובילינסקי קופרשטיין, עו"ד, נוטריון ומגשרת
23.04.18
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
ייפוי כוח מתמשך: סוף מעשה - בהכנה

"ההכנה היא הכל. נח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת גשם" (וורן באפט)

באפריל 2017 חלה מהפכה בתחום ייפויי הכוח והכשרות המשפטית בישראל, עם תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות.  

המהפכה מאפשרת לכל אדם בגיר לקבוע היום - כאשר הוא כשיר משפטית - כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, אם לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מעתה, ניתן לתכנן את העתיד ולשלוט בו (עד כמה שניתן...), לתת הנחיות ליקירים בכל הנוגע לטיפול ברכוש, ענייני בריאות, עניינים אישיים ופסיכיאטריים, במקרה הצורך. 

באמצעות ייפוי כוח מתמשך, יכול הממנה לציין - בפרטי פרטים - הוראות והגבלות, תנאים וכללים לניהול ענייניו.

עד התיקון בחוק, אדם שהיה מאבד את כשרותו המשפטית, היה תלוי באפוטרופוס שמונה לו

מה היה המצב המשפטי לפני התיקון בחוק?

עד התיקון בחוק, אדם שהיה מאבד את כשרותו המשפטית, היה תלוי באפוטרופוס שמונה לו.

הליך מינוי אפוטרופוס, כפי שידוע לרבים, דורש פנייה לבית המשפט, יחד עם מסמכים שונים מבני המשפחה ומסמכים וחוות דעת רפואיות. זהו הליך שדורש זמן וכרוך בעלות לא מבוטלת. 

לאחר קבלת צו המינוי, פעולות של האפוטרופוס עבור החסוי כרוכות בפנייה לביהמ"ש וקבלת אישור מראש. בנוסף, האפוטרופוס חב בדיווח שוטף על כל הוצאה והכנסה של החסוי ועליו להגיש פרטה (פירוט הכנסות והוצאות החסוי). 

הפרוצדורה האמורה מקשה מאוד על האפוטרופוס ועל התנהלותו לטובת החסוי. לעיתים קרובות, מינוי אפוטרופוס גם גורם לקרע במשפחה, סביב שאלת זהות האפוטרופוס והכוח שהוא מחזיק בידו.

העובדה כי אפוטרופוס מתמנה אחרי הפיכת אדם לחסוי - מבלי שלחסוי היתה היכולת לדעת על כך מראש - מניחה לאפוטרופוס כר פעולה נרחב. מאחר שברוב המקרים לא ניתנו לאפוטרופוס הנחיות מקדימות, רצונו של האדם (טרם הפיכתו לחסוי) אינו בא בהכרח לידי ביטוי בפעולות האפוטרופוס. לעיתים, פעולת האפוטרופוס אף עלולה להיות מנוגדת לרצונות החסוי. 

ברוב המקרים, ייפוי כוח מתמשך מאיין את הצורך באפוטרופסות. על פי התיקון לחוק, אדם יכול לקבוע מי יבצע אי אילו פעולות עבורו ובמקומו (וכיצד יבצע) - אם חלילה יאבד את כשרותו המשפטית. 

בניגוד לייפוי כוח רגיל או נוטריוני, שתוקפו יפה ל-10 שנים בלבד ממועד חתימתו; ותוקפו פג, במקרה שנשללת כשרותו המשפטית של אדם - ייפוי כוח מתמשך, כוחו יכול להישמר גם למשך עשרות שנים

למשך כמה זמן תקף ייפוי כוח מתמשך?

בניגוד לייפוי כוח רגיל או נוטריוני, שתוקפו יפה ל-10 שנים בלבד ממועד חתימתו; ותוקפו פג, במקרה שנשללת כשרותו המשפטית של אדם - ייפוי כוח מתמשך, כוחו יכול להישמר גם למשך עשרות שנים. 

כאמור, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שנחתם ע"י אדם, בהיותו כשיר מבחינה משפטית - ונכנס לתוקף אם הממנה איבד (חלילה) את כשרותו, תוך הצגת אישור רפואי מתאים. 

בייפוי הכוח, ניתן לפרט ולתת הוראות טיפול מפורשות. הממנה רשאי למנות מספר מיופי כוח, ביחד ולחוד. ניתן לקבוע כי מיופה הכוח חב בחובת דיווח כלפי אדם שיהיה מיודע, בכל פעולה שנוקט מיופה הכוח, בשם הממנה. ניתן למנות מספר מיופי כוח, שכל אחד אחראי על תחום ספציפי. כך, למשל: בן שאחראי על נכסים; בת שאחראית על הטיפול הרפואי וכו'.

רק עו"ד שעבר הכשרה מתאימה וקיבל הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי, רשאי על פי דין לערוך את ייפוי הכוח המתמשך לאחר מתן הסברים למייפה הכוח (הממנה) ולמיופה הכוח

מהם התרחישים האפשריים שיש לקחת בחשבון?

רק עו"ד שעבר הכשרה מתאימה וקיבל הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי, רשאי על פי דין לערוך את ייפוי הכוח המתמשך לאחר מתן הסברים למייפה הכוח (הממנה) ולמיופה הכוח, פירוט הוראות החוק על בוריין ואת הדילמות השונות, אשר יש לשקול במהלך עריכת ייפוי הכוח כמו גם חשיבה על תרחישים שונים שעלולים לקרות בעתיד. 

הממנה יכול להחליט מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו. עם הצגת אישור רפואי על פגיעה בכשרות המשפטית או אפילו לפני כן (למשל: אם מייפה הכוח נזקק לסיוע בעניינים שונים כבר עתה).

חשיבות הייעוץ המשפטי באה לידי ביטוי בבחינת התרחישים האפשריים והבנת רצונו של הממנה, בהתמודדות עם כל מצב, שייתכן כי ייווצר בעתיד. זאת, כדי למקסם ככל הניתן את מימוש רצונותיו, הטיפול בו, בענייניו ובנכסיו. 

ייפוי כוח מתמשך אינו גובר על הוראות חוק החולה הנוטה למות, אבל הוא עשוי לסייע במצב בו יידרשו לחוק החולה הנוטה למות

מהו היחס בין ייפוי הכוח המתמשך לבין הוראות חוק החולה הנוטה למות?

ייפוי כוח מתמשך אינו גובר על הוראות חוק החולה הנוטה למות - ולא ניתן להורות באמצעותו על חיבור למכונות מאריכות חיים, או לחילופין מתן תרופות מסוימות. 

עם זאת, ייפוי כוח מתמשך עשוי לסייע במצב בו יידרשו לחוק החולה הנוטה למות. זאת, כדי להוציא לפועל את רצונו של הממנה ולהעיד על דעותיו ורצונותיו. ייתכן שייפוי כוח מתמשך אף יסייע בקיצור הליכים, בהם יש כוונה לנקוט, מכוח חוק החולה הנוטה למות. 

רצון ודעות הממנה היום, יכולים לסייע ליקיריו של הממנה בקבלת החלטות הנוגעות לטיפול בו בעתיד, ובמקרים רבים גם להסיר מהם רגשות אדם בקשר להחלטות שיידרשו לקבל, שכן הם יודעים כי זה היה רצון הממנה.

חשוב לבחור בקפידה את מיופה הכוח הטוב ביותר, עליו סומכים כי במידת הצורך יוציא לפועל את רצון מייפה הכוח

כיצד ניתן לבחור מיופה כוח אופטימלי? האם ניתן לפקח עליו?

חשוב לבחור בקפידה את מיופה הכוח הטוב ביותר, עליו סומכים כי במידת הצורך יוציא לפועל את רצון מייפה הכוח. 

ניתן לבחור מיודע, אשר מיופה הכוח מחויב ליידע - בכל פעולה שהוא מבצע. המיודע יכול לוודא כי מיופה הכוח מתנהל כראוי, בהתאם לרצון הממנה. המיודע מהווה למעשה פיקוח על מיופה הכוח. המיודע יכול לפנות לאפוטרופוס הכללי, במקרים בהם הוא חושש שלא נעשה שימוש ראוי בייפוי הכוח. 

הכרעת בית המשפט בנושא

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חשוב מאוד, שכדאי להשכיל ולנצל, כדי להשאיר מעט ככל הניתן ליד הגורל; ולתכנן בקפידה ובמחשבה תחילה, כיצד ייראו חיינו אם - חלילה -לא נוכל לקבל החלטות בעצמנו או לדאוג לעניינינו בעצמנו. 

אל תחכו ל"מבול" - גשו לייעוץ משפטי, לצורך בניית התיבה כבר עתה. 

* נאוית קובילינסקי קופרשטיין היא עו"ד, נוטריון ומגשרת, מוסמכת בעריכת יפוי כח מתמשך.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים