נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

גישור וייעוץ בהליכי גירושין או פרידה: מדריך

עומדים להתגרש? חשבו על גישור ועל ייעוץ מקצועי, שיסייע לכם ללבן מחלוקות ולהגיע להסכם. כל המידע, בכתבה

מאת: עו"ד רונית א. זיסמן | | 3
גישור וייעוץ בהליכי גירושין או פרידה: מדריך

הגישור הוא אחד מהכלים האלטרנטיביים למשפט, אשר במסגרתו הצדדים מגיעים לפתרון מוסכם עליהם, באמצעות צד שלישי - הוא המגשר, על פני הכרעת הסכסוך על ידי בית המשפט. מערכת המשפט הישראלית מאמצת את הגישור מזה שנים רבות, ככלי מרכזי בניהול סכסוכים שונים. 

כדי לעודד אנשים המצויים בהליכי גירושין להשתמש בערוץ של הליך יישוב סכסוך לניהול הסכסוך ביניהם, נקבעו, בין היתר, עלויות מוזלות בהרבה, לעומת ההליך המשפטי

מהו מעמדו החוקי של הגישור בעולם דיני המשפחה?

לפני שנתיים, ביולי 2016, יושם החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) תשע"ה 2014 שבמהותו קובע, כי קודם להגשת תביעות בסכסוכי משפחה, יעברו הצדדים הנוגעים בדבר הליך של יישוב סכסוך, שהוא הליך מרוכך במסגרת יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים ושמטרתו לסייע לצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם ולהביא אותם לכדי גיבוש הסכמות שייתרו ניהול משפטי, באמצעות שימוש בדרכים אלטרנטיביות, כגון גישור גירושין או פרידה, גירושין בשיתוף פעולה, משא ומתן ועוד. 

כדי לעודד אנשים המצויים בהליכי גירושין להשתמש בערוץ זה לניהול הסכסוך ביניהם, הוראת השעה קבעה - בין השאר - עלויות מוזלות בהרבה, לעומת ההליך המשפטי. בהקשר זה יש לציין כי, ניתן אף לבצע גישור פרטי, שאף הוא יעיל ומשתלם יותר מהליך שיפוטי. 

נקודת המוצא בגישור היא ההבנה הבסיסית כי בסכסוכים משפחתיים, שבהם הצדדים הינם בני זוג שהם הורים לילדים - הקשר אינו מסתיים עם הגירושין

מה תפקידו של הגישור בדיני משפחה?

נקודת המוצא בגישור היא ההבנה הבסיסית כי בסכסוכים משפחתיים, שבהם הצדדים הינם בני זוג שהם הורים לילדים - הקשר אינו מסתיים עם הגירושין. כאשר מדובר בהורים לילדים, גם אם שאר הקשרים ינותקו לחלוטין - ההורות תמיד תישאר משותפת לשניהם; ותדרוש מהם שיתוף פעולה וקשר ברמה כזו או אחרת.

לכן, גם במסגרת הדיונים הקשים ביותר, יש לזכור שהצדדים צריכים להישאר בקשר גם בעתיד. 

הגישור הוא הליך המאפשר לצדדים המתגרשים או נפרדים, ובייחוד כאשר הם הורים לילדים, להגיע להסכמה, שאינה נכפית עליהם על ידי בית המשפט, לגבי הדרך שבה ימשיכו את ההתנהלות המשותפת סביב הילדים לאחר הגירושין או הפרידה

מדוע מומלץ לפנות לגישור, לפני שמתחילים את הליך הגירושין?

הגישור, מעצם מהותו - הוא הליך המאפשר לצדדים המתגרשים או נפרדים, ובייחוד כאשר הם הורים לילדים, להגיע להסכמה, שאינה נכפית עליהם על ידי בית המשפט, לגבי הדרך שבה ימשיכו את ההתנהלות המשותפת סביב הילדים לאחר הגירושין או הפרידה. זאת, במקביל להסדרת תחומים אחרים (רכוש, מקום מגורים, מזונות, כלכלת הילדים ועניינים אחרים).

בתחום דיני המשפחה, מרובות הסוגיות המטופלות במסגרת הגישור ויש חשיבות להידרש לכולן באופן שההסכם הכולל יהיה ניתן ליישום וביצוע. על רקע זה, יש חשיבות גדולה לשיתוף של אנשי מקצוע מומחים בתחום הטיפול, הפיננסים, המקרקעין וכיו"ב

מדוע מומלץ להסתייע בליווי מקצועי חיצוני נלווה, במהלך הגישור?

בגישור קלאסי, כמו גם בהליך יישוב הסכסוך ביחידות הסיוע, המגשר מסייע לצדדים לברר ביניהם את הסוגיות המרכזיות, ללבן אותן ולהגיע להסכמות ולפתרונות. 

המגשר אינו פועל כשופט או בורר; הוא אינו מכריע מהי ההסכמה הנכונה, אינו קובע או כופה את דעתו - אלא נמצא כדי לסייע בהכוונת התהליך וביצירת הדיאלוג בין שני הצדדים.

עם זאת, בתחום דיני המשפחה, מרובות הסוגיות המטופלות במסגרת הגישור ויש חשיבות להידרש לכולן באופן שההסכם הכולל יהיה ניתן ליישום וביצוע. על רקע זה, יש חשיבות גדולה לשיתוף של אנשי מקצוע מומחים בתחום הטיפול, הפיננסים, המקרקעין וכיו"ב. כך למשל, יידרש סיוע של מטפל משפחתי, בנסיבות בהן, מדובר בסכסוך עכור הנוגע למשמורת הילדים המשותפים וחלוקת זמני השהות בין ההורים. דוגמא אחרת, היא מקרה בו בני הזוג צברו רכוש רב ומלאכת איזונו ביניהם, מורכבת ונדרש סיוע של רואה חשבון או מומחה למיסוי או איש פיננסים אחר. בדומה, נכונים הדברים גם בנסיבות שבהן אחד מבני הזוג נוטל על עצמו, במסגרת ההסכם הכולל, התחייבויות כלכליות שבפועל אין הוא יכול או מסוגל לעמוד בהן, מצב שעשוי היה להמנע, לו התקיימה היוועצות עם איש מקצוע כגון יועץ משכנתאות.

במלים אחרות: במסגרת הגישור בסכסוכי משפחה ישנם תחומים שללא ייעוץ מקצועי, עשויים הצדדים להיתקל בקושי להגיע להסכמה בנוגע אליהן (או שיגיעו להסכמות שאינן ריאליות). 

אנשי מקצוע יוכלו לסייע לצדדים ללבן דילמות ומחלוקות שונות המלוות את תהליך הפרידה ועלולות להפריע לקידום הגישור וגיבוש הסכם

מהי חשיבות הליווי המקצועי - טיפול משפחתי או יעוץ זוגי - במהלך הליך הגישור?

כאמור, אנשי מקצוע יוכלו לסייע לצדדים ללבן דילמות ומחלוקות שונות המלוות את תהליך הפרידה ועלולות להפריע לקידום הגישור וגיבוש הסכם.

מטפל משפחתי או זוגי הוא גורם ניטרלי, שאינו מייצג את האינטרס הפרטי של  צד אחד אל מול הצד השני, והוא יכול לסייע - הן בסוגיות הקשורות בטובת הילדים; והן בסוגיות הרגשיות הכואבות, בין בני הזוג הנפרדים, המלוות את תהליך הפרידה. 

ייעוץ מקצועי ע"י יועץ משכנתאות, למשל, יוכל לסייע לצדדים לבדוק מראש את אפשרות המימוש בפועל של ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, לייעץ לגבי דרכים ליישומה ולסייע לחשוב על חלופות שונות

מה חשיבות הליווי המקצועי - הפיננסי או החשבונאי - במסגרת הליך הגישור?

ייתכן שהצדדים יסכימו, במסגרת הגישור, כי אחד מהם ירכוש את חלקו של השני בדירה המשותפת או ברכוש משותף אחר. עם זאת, בדיעבד יתברר כי אותו צד לא קיבל את הסכמת הבנק - ואינו יכול לעשות זאת בפועל. כך, עלול להיווצר "פיצוץ" שרק יחמיר את המצב, במקום להפוך אותו לטוב יותר.

ייעוץ מקצועי ע"י יועץ משכנתאות, יוכל לסייע לצדדים לבדוק מראש את אפשרות המימוש בפועל של ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, לייעץ לגבי דרכים ליישומה ולסייע לחשוב על חלופות שונות, במקרה שיתברר שרצון הצדדים הוא בלתי ישים. 

ייעוץ מקצועי אחר יכול להינתן על ידי רו"ח, אקטואר שיבצע חישוב של רכוש שצברו הצדדים במהלך הנישואין והנו רכוש משותף, על אף שהוא רשום באופן פורמלי רק על אחד מהם. למשל, זכויות פנסיוניות או עסק. במסגרת החישוב וההערכה מסוגל היועץ להציג חלופות אפשריות לאיזון הרכוש המשותף ולאפשר לצדדים לשקול אותן במסגרת הגישור.

בדומה ייתכן צורך להעזר במומחה למיסוי. לא אחת נדרשת התמודדות עם סוגיות מס הכרוכות בהפרדת השיתוף הכלכלי בין הצדדים ומומחה, כאמור, עשוי לסייע להם לבצע את ההפרדה באופן מיטיב ומושכל.

מהי חשיבות הייעוץ המשפטי, במסגרת הליך גישור?

חשוב שבתום גיבוש הסכם במסגרת גישור, ובמיוחד כאשר המגשר אינו עורך דין, יפנו הצדדים, כל אחד בנפרד, לקבלת חוות דעת משפטית בעניין ההסכם ותנאיו.

אישור הסכם בתחום דיני המשפחה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת, מוודא את רצונם החופשי של הצדדים שערכו את ההסכם ואת הבנתם אותו והסכמתם לתנאיו

מי מאשר את הסכם הגירושין, כתוצאה מהליכי גישור?

אישור הסכם בתחום דיני המשפחה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת, מוודא את רצונם החופשי של הצדדים שערכו את ההסכם ואת הבנתם אותו והסכמתם לתנאיו. מעמד זה נדרש נוכח מורכבותו של הסכם בתחום דיני המשפחה, בוודאי אם מדובר בהסכם גירושין והשלכותיו על המעמד האישי של הצדדים. מעמד זה אינו נדרש בתחומי משפט אחרים. 

לאחוז בחבל משני קצותיו...

לסיכום: גישור, הנעשה תוך מעטפת ליווי מקצועית - משפטית, טיפולית ופיננסית חיצונית - יבטיח כי ההסכמות שמגיעים אליהן בני הזוג שנפרדים, יהיו בנות יישום; וכי סיכוייו של ההסכם לקבל אישור בערכאה השיפוטית, שאליה יגיעו בסופו של דבר בני הזוג הנפרדים, גבוהים.

* עו"ד ומגשרת רונית א. זיסמן היא בעלת מרכז "גישור פרטי", העוסק בגישורים בדיני משפחה.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב Zap  משפטי.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
גישור בגירושין הליך גישור דיני משפחה
עו"ד רונית א. זיסמן

קבע פגישה עם
עו"ד רונית א. זיסמן

עו"ד רונית אלאג'ם זיסמן בוגרת תואר שני במשפטים (LL.M.) מטעם האוניברסיטה העברית. היא עוסקת בתחום דיני המשפחה ומנהלת תהליכי גישור...

לפרופיל המלא