נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מימוש זכויות בביטוח לאומי - לעורכי דין בלבד!

פסק הדין נגד המרכז למימוש זכויות רפואיות עשוי למנוע פגיעה עתידית קשה באזרחים

מאת: עו"ד רונן אבניאל| | 3

לאחרונה התבשרנו על הישג חשוב של לשכת עורכי הדין בנושא הסגת גבול המקצוע, והוא פסק דין כנגד המרכז למימוש זכויות רפואיות ומנהלתו הגב' לבנת פורן.
לאחר ארבע וחצי שנים של מאבק משפטי, ניתן ביום 3.4.12 פסק הדין על ידי כבוד השופט יוסף שפירא מבית משפט המחוזי בירושלים נגד המרכז, ובהחלטה דרמטית קבע בית המשפט, כי המרכז למימוש זכויות רפואיות של לבנת פורן מסיג את גבול המקצוע, ואסר עליו לתת שירותים משפטיים.

ביהמ"ש: אסור למרכז למימוש זכויות רפואיות לייצג
בפסק דינו, אסר בית המשפט בצו מניעה קבוע על המרכז לייצג את לקוחותיו או לטעון בשמם בפני כל גוף בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית, לרבות בוועדות ערר במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הביטחון.
נאסר עליו לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי עבור הלקוחות. עוד נאסר על המרכז לפנות בדרישה לתשלום פיצויים או להכרה בנזק למוסד לביטוח לאומי, קצין התגמולים, רשויות המס וחברות ביטוח.
השופט שפירא גם נתן צו המחייב את המרכז לפנות לכל לקוחותיו ולהודיע להם על אי מתן שירותים כאמור, ולשנות את פרסומיו בהתאם לכך. 
בית המשפט הבהיר למעשה את המצב המשפטי, והציב גבולות ברורים בכל הנוגע למתן שירותים משפטיים מתוך ראיית טובת הציבור, שיהיה זכאי לקבלת שירותים רק מאלו שהוסמכו והוכשרו לכך.

אין תחליף לטיפול מקצועי של עו"ד
אין ספק, שטיפול משפטי הניתן על ידי עו"ד מקצוען ומיומן בדיני ביטוח לאומי עולה על כל "ייעוץ" אחר הניתן למבוטח מכל גוף שאיננו עורך דין. חברות רבות, שקמו כפטריות לאחר הגשם, עשו עוול גדול לציבור המבוטחים הזכאים לקצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
ראשית, אדם נכה שלדעתו מגיעה לו קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ראוי וכדאי שיפנה בתביעה למימוש זכויותיו. רבים הפונים באופן עצמאי בתביעות לקצבאות שונות (נכות כללית, שירותים מיוחדים, ניידות, נכות מעבודה ועוד) מקבלים את המגיע להם על פי חוק מהמוסד לביטוח לאומי.
אחרים נתקלים בבעיות רבות הנובעות לעיתים קרובות מחוסר הבנה, חוסר ידע, אי הבנת השפה, פקידים קשיי עורף ומערכת בירוקרטית ומסורבלת אשר לעיתים פועלת ללא רחם תוך מגמה להקשות על הפונה ולא להקל עמו. בדיוק בשלב זה מן הראוי שיקבלו ליווי וייעוץ משפטי, ייצוג והכנה, טיפול שוטף מול המחלקה בסניף והכנה ראויה של הנדרש מהם להצגה. החברות השונות, שהגבילו עצמן מלתת ייעוץ משפטי על פי פרסומיהם, לא העניקו את הסיוע המתאים והעזרה הנדרשת שכה היה זקוק לו המבוטח, ובכך אף החמירו את מצבו.    

למבוטח נגרם נזק
המרכז למימוש זכויות רפואיות טוען, כי: "עיסוקו של המרכז מצוי בתחום הרפואי ובתחום הבירוקרטי בלבד והוא אינו נותן שירות משפטי מכל סוג שהוא", אולם די לקרוא את דבריו של השופט שפירא בפסק הדין המבקר את התנהלות המרכז למימוש זכויות רפואיות, כדי להבין את גודל הנזק שנגרם למבוטח בכך ש"גם עזרה טכנית במילוי טפסים, הנעשית בתשלום על ידי גורם המעיד על עצמו שיש לו הידע המקצועי והניסיון בטיפול במימוש זכויות רפואיות, עלולה להוות בעיה ולחשוף את הציבור למחדלים רבים, מבלי שניתן לפקח על טיב פעולתו ומבלי שניתנת הגנה אמיתית לפונים אליו לצורך מימוש זכויות שהוקנו בחוק".

השופט הוסיף, כי: "ההחלטה בנסיבות הנ"ל איזה טופס למלא היא בגדר ייעוץ משפטי. אין המדובר במצב בו המבוטח מגיע עם טופס ומבקש עזרה במילויו בשל קושי בשפה, אלא בלקוח המשלם ממיטב כספו כדי שייעצו לו מהם זכויותיו המשפטיות, איזה טופס למלא, מה לרשום בו ואף מצרפים לטופס חוות דעת רפואית". בנוסף: "הבירור הנערך במרכז הוא בירור מהותי במהלכו נציגי המרכז מבהירים לאילו זכויות זכאי הלקוח על פי חוק ובאיזה הליך לנקוט, דבר המהווה יעוץ משפטי".  

לסיכום - הסגת גבול המקצוע ופגיעה אנושה בלקוחות
הנה כי כן, מרכז המתיימר להעניק ייעוץ משפטי במסווה של ייעוץ רפואי, פוגע פגיעה אנושה בלקוחותיו כאשר הוא איננו מיידע אותם בדבר זכויותיהם המשפטיות ומסיג בפעולותיו את גבול מקצוע עריכת הדין.
אין ספק שפסק הדין, שקיבל פרסום רב בתקשורת, יגרום לכל אותם גופים וחברות, החודרים ברגל גסה לתחומי מקצוע עריכת הדין, להבין ולהפנים שהם מפרי חוק ופועלים בניגוד לדין. כך גם כל אזרח ידע, כי אל לו לפנות לגופים אשר אין להם כל הסמכה מקצועית והרשאה על פי דין לעסוק בעיסוק משפטי.

בואו לדבר על זה בפורום ביטוח לאומי

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
המוסד לביטוח לאומי לשכת עורכי הדין הסגת גבול

קבע פגישה עם