משפטי– זאפ
משפטיהוצאה לפועלפשיטת רגלדף חדש: הקמת עסק בעת פשיטת רגל

דף חדש: הקמת עסק בעת פשיטת רגל

פושט רגל המבקש לפתוח עסק חדש כעצמאי, שיאפשר לו להמשיך לייצר הכנסה בעת הליך פשיטת הרגל, צריך לעמוד במספר תנאים ולקבל אישור מיוחד. מדריך

09.09.18
תאריך עדכון: 09.09.18
6 דק'
דף חדש: הקמת עסק בעת פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל מהווה צעד ראשון, בדרך לשיקום כלכלי ופתיחת דף חדש, עבור כל מי שמצא את עצמו בחובות כבדים שאינו מסוגל להחזיר. חייב הנמצא בפשיטת רגל זכאי לזכויות שונות, כגון: האפשרות לחזור ולפתוח חשבון בנק; וכן להסרת מגבלות שונות שהוטלו עליו קודם. 

זכויות אלה מאפשרות לו לחזור לייצר הכנסה, ליהנות ממנה, להתקיים ולחזור למסלול חיים רגיל. הזכות להקים עסק חדש, כעוסק מורשה או עוסק זעיר/פטור, היא אחת מזכויות אלה. 

הבקשה להקמת עסק, בעת הליך פשיטת רגל, צריכה לקבל אישור של בית המשפט המחוזי ושל המנהל המיוחד מטעם כונס הנכסים

מה נדרש כדי לפתוח עסק בעת פשיטת רגל?

הבקשה להקמת עסק, בעת הליך פשיטת רגל, צריכה לקבל אישור של בית המשפט המחוזי ושל המנהל המיוחד מטעם כונס הנכסים. הסיבה לכך ברורה: קיים חשש כי פושט הרגל יחזור על אותה התנהלות כלכלית, שהובילה אותו לפשיטת הרגל מלכתחילה; וייצור חובות חדשים. 
לכן, על עורך הדין של פושט הרגל להגיש לבית המשפט המחוזי ולמנהל המיוחד בקשה מפורטת ומנומקת, שתתווה את תכנית העבודה וההתנהלות המתוכננת של פושט הרגל, הן בעסק והן בחייו האישים. 

הבקשה חייבת לכלול גם תצהיר על פירוט הוצאותיו והכנסותיו (בעסק ובכלל) ואישורים שונים, מטעם רשויות המס, כגון: דו"ח שנתי, שיעיד על מהימנות התצהיר. המטרה היא לוודא שההכנסות הצפויות יעלו על ההוצאות וכי פושט הרגל לא יצבור חובות חדשים, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. 

יש לכלול בבקשה גם התוויה של הפיקוח העתידי על התנהלותו הכלכלית של פושט הרגל שהקים עסק. פיקוח זה נעשה על פי רוב באמצעות הגשה חודשית קבועה של דו"ח ההוצאות וההכנסות שלו, המאפשר לוודא כי הוצאותיו אכן אינן עולות על הכנסותיו. 

לבסוף, יש לדעת כי סוג העסק המותר להקמה בעת פשיטת רגל הוא עוסק מורשה או עוסק זעיר/פטור. פושטי רגל אינם מורשים להקים חברה בע"מ. 

המנהל המיוחד בוחן לעומק שני דברים עיקריים בבקשה: מהות העסק המבוקש; האפשרות להיווצרות חובות עתידיים חדשים, מצד פושט הרגל

מה בוחן המנהל המיוחד, בבואו לדון בבקשה לפתיחת עסק, בעת פשיטת רגל?

המנהל המיוחד בוחן לעומק שני דברים עיקריים בבקשה: מהות העסק המבוקש; האפשרות להיווצרות חובות עתידיים חדשים, מצד פושט הרגל. 

בבואו לבחון את מהות העסק, המנהל המיוחד בודק: מהו סוג העסק המבוקש; מה תזרים המזומנים העתידי הצפוי; מהו מצבו הכלכלי האישי של החייב, בעת פתיחת העסק. מתוך כך, יכול המנהל המיוחד לבחון האם עלולים להיווצר חובות חדשים, הן בעסק והן בהתנהלות הפרטית, שיכשילו את הליך פשיטת הרגל, במקום לקדם את ההליך.

אם מבקשים להפעיל מחדש עסק קיים, יש לצרף לבקשה דו"חות של רשויות המס, חתומים על ידי רואה חשבון. דו"חות אלה מאפשרים לקבל תמונה מלאה לגבי המצב הכלכלי של העסק, לוודא כי העסק אינו מפסיד וכי אין לעסק חובות

מה כוללת הבקשה לפתיחה מחדש של עסק קיים, בעת פשיטת רגל?

אם מבקשים להפעיל מחדש עסק קיים, יש לצרף לבקשה דו"חות של רשויות המס, חתומים על ידי רואה חשבון. דו"חות אלה מאפשרים לקבל תמונה מלאה לגבי המצב הכלכלי של העסק, לוודא כי העסק אינו מפסיד וכי אין לעסק חובות. בנוסף, יבקש המנהל המיוחד לוודא כי העסק אותו מבקשים להמשיך להפעיל לא היה העסק שהוביל מלכתחילה לצבירת החובות ופשיטת הרגל. 

בנוסף לדו"חות של רשויות המס, יש לצרף תצהיר של פושט הרגל ופירוט של נסיבות חייו.  התצהיר כולל את סיפור החיים ונסיבותיו האישיות והעסקיות של מבקש הבקשה, כולל אלה שהובילו אותו לפשיטת הרגל. עוד כולל התצהיר אישורים של רואה החשבון, שיעידו כי העסק  שפושט הרגל מבקש להפעיל אכן מהווה מקור הפרנסה שלו ושל משפחתו. 

כאשר מדובר בבקשה להקמת עסק חדש ואין נתונים לגבי מאזן ההכנסות וההוצאות העתידיות של העסק, על פושט הרגל להגיש תצהיר נוסף, שבו הוא מתחייב שלא ליצור חובות

מה כוללת הבקשה לפתיחה של עסק חדש, בעת פשיטת רגל?

כאשר מדובר בבקשה להקמת עסק חדש ואין נתונים לגבי מאזן ההכנסות וההוצאות העתידיות של העסק, על פושט הרגל להגיש תצהיר נוסף, שבו הוא מתחייב שלא ליצור חובות. הדרך העיקרית לוודא קיומה בפועל של התחייבות זו, היא לדרוש הגשה של דו"חות חודשיים, שם ידווח המבקש על הוצאותיו והכנסותיו ויאפשר למנהל המיוחד לפקח אחר התנהלותו הכלכלית ולוודא שאינו צובר חובות נוספים. 

כיצד מבוצע הפיקוח על עסק המופעל על ידי פושט רגל?

כאמור, לאחר קבלת האישור, בעל העסק נדרש להציג בפני המנהל המיוחד דו"חות חודשיים קבועים, בנוגע להוצאותיו והכנסותיו, הן בעסק והן בתא המשפחתי. דו"חות אלה כוללים גם משכורות נוספות במשפחה, קצבאות והכנסות אחרות; ובנוסף: הוצאות כגון חשמל, מים, ארנונה, מקדמות מס, משכנתא ועוד. 

אם המנהל המיוחד רואה שהעסק אינו מספק הכנסות משמעותיות, או שהוא מוביל להפסדים ולחובות חדשים, יש ביכולתו להתריע על כך בפני עורך הדין של פושט הרגל

האם אפשר לבטל אישור שניתן להקמת עסק בעת פשיטת רגל?

התשובה היא חד משמעית: כן! 

כך, למשל: אם המנהל המיוחד רואה שהעסק אינו מספק הכנסות משמעותיות, או שהוא מוביל להפסדים ולחובות חדשים, יש ביכולתו להתריע על כך בפני עורך הדין של פושט הרגל. אם תשובת עורך הדין, או הפתרונות שמציע לכך פושט הרגל, אינם מספקים - יכול המנהל המיוחד לבקש מבית המשפט שלא לאשר יותר את המשך הפעלת העסק.

האם יצליח לפתוח עסק חדש?

האם חייבים להגיש את הבקשה לפתיחת עסק, בעת פשיטת רגל, באמצעות עורך דין?

יש חשיבות רבה לייעוץ וליווי משפטי של עורך דין, המתמחה בתחום פשיטת הרגל, בעת כתיבת הבקשה והגשתה; ובנוסף, בעת עריכת הדו"חות החודשיים המוגשים לפיקוח. 
עורך הדין יידע להתייחס בבקשה לפסיקה מתאימה, שתהווה נימוק לבקשה, ויוכל לבצע בדיקה מקדמית של הבקשה ועצם היתכנותה. כך, עורך הדין ימנע מפושט הרגל אובדן זמן, כסף ועוגמת נפש. 

כמו כן, עורך דין המתמחה בתחום יוכל לשים לב לפרטים שונים, העלולים להכשיל את הבקשה, כגון: עסק שכבר צבר בעבר חובות. במצב כזה, הסיכוי שיאושר על ידי בית המשפט נמוך יותר.

לסיכום: המסר החשוב ביותר עבור עצמאים שמצאו עצמם בחובות ופשטו את הרגל הוא שגם בזמן פשיטת הרגל, הם עדיין יכולים להפעיל עסק עצמאי ולהמשיך לקיים פעילות מקצועית ועסקית, בתחום שהתמחו בו והרוויחו את לחמם כל חייהם. אין צורך להתחיל לחפש עיסוק או עבודה חדשה באמצע החיים. הפיקוח ההדוק על התנהלותם העסקית והאישית יבטיח כי לא יתדרדרו שוב לחובות, ויסייע להם להבטיח את פרנסתם וקיומם, עד לתום הליכי פשיטת הרגל. 

אליהו כהן ושות', משרד עורכי-דין, מתמחה בהוצאה לפועל, כינוס נכסים ופשיטת רגל.

סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום