נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תאונת דרכים במסגרת העבודה: מדריך

זכאות לפיצוי נוסף: אדם שנפגע בתאונת דרכים במהלך עבודתו, בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה - ייחשב כמי שנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

מאת: עו"ד מאלק מורקוס | | 4
תאונת דרכים במסגרת העבודה: מדריך

כל תאונה המוגדרת על פי חוק כתאונת דרכים, המתרחשת בתוך מסגרת הזמנים של העבודה, החל מרגע היציאה לעבודה ועד לרגע החזרה הביתה, תיחשב גם כתאונת עבודה וגם כתאונת דרכים - ותזכה בפיצוי נוסף. במאמר זה נרחיב בנוגע למשמעות הדברים והדרך לקבלת הפיצוי הנוסף.

גם הנסיעה אל מקום העבודה ובחזרה הביתה והנסיעה בין שני מקומות עבודה - נחשבות כנסיעות שתאונה המתרחשת במסגרתן מוגדרת כתאונה עבודה

באילו מקרים תאונת דרכים תיחשב גם כתאונת עבודה?

תאונת דרכים המוגדרת כתאונת עבודה עלולה לקרות למי שעובד במקצוע המחייב נהיגה, כגון: נהגי אוטובוס או שליחים; אבל גם למי שנוסע ברכב במסגרת עבודתו ואינו הנהג, כגון: מורה לנהיגה או אדם הנוסע במונית לפגישת עבודה!

בנוסף, יש לדעת כי גם הנסיעה אל מקום העבודה ובחזרה הביתה והנסיעה בין שני מקומות עבודה - נחשבות כנסיעות שתאונה המתרחשת במסגרתן מוגדרת כתאונה עבודה. זאת, כל עוד מדובר במסלול נסיעה רגיל, ללא סטיות למטרות אחרות (למשל: עצירה לקניות וכו').

אם נסעתם לעבודה ובדרך הורדתם את הילד בגן ונפגעתם בתאונה - התאונה נחשבת כתאונת עבודה גם אם הגן/המעון אינו נמצא בדרך המקובלת לעבודה 

בדרכי לעבודה, נסעתי להקפיץ את הילד לגן, וקרתה לי תאונת דרכים. האם התאונה נחשבת תאונת עבודה?

התשובה לכך חיובית. זאת, גם אם הגן/המעון אינו נמצא בדרך המקובלת לעבודה ואף אם מיקומו נחשב כ"סטייה מהדרך המקובלת". למעשה, החוק הגדיר מספר מקרים שבהם, גם אם העובד סטה מהדרך המקובלת לעבודה או ממנה, התאונה תיחשב כתאונת עבודה. 

מקרים אלה הם:

א. מילוי חובה כלפי המעביד - כך, לדוגמא: אם המעביד מבקש מעובד שלו לרכוש משהו לצורכי עבודה; ובדרך לחנות או בחזרה ממנה אירעה תאונת דרכים, הרי שהתאונה תיחשב כתאונת עבודה.

ב. ליווי ילדים לגן - החוק מכיר בסטייה מהדרך, לצורך ליווי הילדים לגן או למעון בדרך לעבודה כתאונת עבודה, גם אם המעון או הגן אינם נמצאים בדרך הישירה אל העבודה.

ג. קיום מצוות בוקר - החוק מכיר בנסיעה לבית תפילה לקיום מצוות תפילה, כפעולה נלווית בדרך לעבודה, גם אם בית התפילה אינו מצוי בדרך הישירה אל העבודה. מדובר בתפילה בבוקר בלבד, להבדיל מתפילה בערב או בצהריים (תאונת דרכים המתרחשת במסגרת הנסיעה אליהן לא תוכר כתאונת עבודה).

נסעתי על האופניים ובדרך לעבודה נפלתי. האם מדובר בתאונת עבודה?

גם לכך, התשובה חיובית. כל מקרה של תאונה בנסיעה על אופניים, סגווי ו/או כל אמצעי אחר להגיע מהבית לעבודה - הליכה, תחבורה ציבורית לסוגיה, רכב פרטי וכדומה - יוכר כתאונת עבודה. 

תביעה בגין תאונת דרכים, המוגדרת גם כתאונת עבודה, מוגשת בראש ובראשונה למוסד לביטוח לאומי

כנגד מי מוגשת התביעה בגין התאונה?

תביעה בגין תאונת דרכים, המוגדרת גם כתאונת עבודה, מוגשת בראש ובראשונה למוסד לביטוח לאומי. יחד עם זאת, במקרה שמעורב רכב מנועי בתאונה, ניתן לתבוע גם את חברת הביטוח של כלי הרכב הפוגע. 

על הנפגע למצות במלואן את זכויותיו בביטוח לאומי; ובמקביל, לתבוע את מבטחת הרכב על היתרה. לרוב, ביטוח לאומי יפצה את הנפגע בשיעור חלקי מהנזק שייקבע (עד 75%) והיתרה תכוסה על ידי המבטחת של הרכב. 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי אם נקבעה דרגת נכות רפואית על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, אזי קביעה זו תחייב את בית המשפט בתביעה האזרחית

האם כדאי לתבוע רק את חברת הביטוח?

יש טענה מוכרת, לפיה הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי נותנות אחוזי נכות נמוכים או שוללות לחלוטין את התביעה. לכן, על פי הטענה, אנשים עשויים לבחור לתבוע רק את חברת הביטוח של הרכב, בהנחה שבית המשפט יקבע אחוזי נכות גבוהים יותר מביטוח לאומי. 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי אם נקבעה דרגת נכות רפואית על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, אזי קביעה זו תחייב את בית המשפט בתביעה האזרחית. כלומר: אם יסתמך הנפגע על אחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי, הוא יקבל פיצוי כספי נמוך יחסית בבית המשפט. 

לאור זאת, יש הסבורים כי עדיף לגשת תחילה לתביעה אזרחית נגד חברת הביטוח. כך, בית המשפט הוא זה שממנה רופא מומחה מטעמו, שיבדוק את הנפגע ויקבע את דרגת הנכות של הנפגע. קביעתו של מומחה הממונה על ידי בית המשפט הינה לרוב גבוהה יותר מדרגת הנכות שהייתה קובעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לאותו נפגע.

אם החלטתם - מסיבה זו או אחרת - להסתיר את העובדה כי מדובר בתאונת עבודה; ובחרתם לתבוע רק את מבטחת הרכב, אתם מסתכנים בכך שעורכי הדין של חברת הביטוח יעלו טענת הגנה של "אי הקטנת הנזק"

מהם החסרונות של הימנעות מפנייה לביטוח הלאומי?

אם החלטתם - מסיבה זו או אחרת - להסתיר את העובדה כי מדובר בתאונת עבודה; ובחרתם לתבוע רק את מבטחת הרכב, אתם מסתכנים בכך שעורכי הדין של חברת הביטוח יעלו טענת הגנה של "אי הקטנת הנזק". 

כלומר, מדובר בטענה של אי פנייה לקבלת פיצוי מביטוח לאומי, שעשוי היה להקטין את גובה הפיצוי שעל חברת הביטוח לשלם, בגין הנזקים השונים. 

יתרה מכך: קיימת האפשרות שבית המשפט יטיל עליכם סנקציה, על כך שלא פניתם למיצוי זכויות בביטוח לאומי. במקרים כאלה, בית המשפט עשוי להטיל את שכר טרחת המומחה מטעמו על הנפגע ולא על חברת הביטוח. דהיינו: בשלבים המוקדמים של התביעה, תמצאו עצמכם מחויבים בסך כ-5,000 שקלים, עבור כל מומחה רפואי שימונה על ידי בית המשפט.

תביעה לביטוח לאומי יש להגיש במהלך השנה הראשונה שלאחר התאונה. הליך משפטי כנגד חברת הביטוח של הרכב עשוי לקחת זמן רב יותר

את מי כדאי לתבוע קודם? את חברת הביטוח או את הביטוח הלאומי?

התשובה, בבירור - לתבוע קודם את ביטוח לאומי. 

תביעה לביטוח לאומי יש להגיש במהלך השנה הראשונה שלאחר התאונה. הליך משפטי כנגד חברת הביטוח של הרכב עשוי לקחת זמן רב יותר. הסבירות שבית המשפט יחייב את חברת הביטוח של הרכב לשלם רק את היתרה, שאינה מכוסה על יד ביטוח לאומי, היא סבירות גבוהה. 

כך, עיכוב בפניה לביטוח לאומי, עשוי לגרום לכם להפסד זכויותיכם בביטוח הלאומי; ובה בעת, עלול לגרום לקבלת פיצוי חלקי בלבד מחברת הביטוח. 

בניגוד לעובד שכיר, על עובד עצמאי חלה חובת רישום עצמאית. רישום מוקדם זה הוא התנאי לקבלת הפיצויים. לכן, על כל עצמאי לגשת לסניף ביטוח לאומי, להירשם ככזה - ולשלם דמי ביטוח בהתאם

האם עצמאים זכאים לפיצוי על תאונת דרכים שהוגדרה כתאונת עבודה?

בכל הקשור לפיצוי, לקריטריונים לבחינת התאונה ולצורת הטיפול בזכאות הנפגע, הביטוח הלאומי אינו מבדיל בין עצמאי לבין עובד שכיר. ההבדל העיקרי הוא בשעות העבודה והיכולת להוכיח שהתאונה אירעה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה. לרוב העובדים העצמאים אין שעות מוגדרות. לעיתים רבות, אין להם מקום עבודה קבוע. כך, קשה יותר להכריע האם תאונת הדרכים היא גם תאונת עבודה.

יחד עם זאת, בניגוד לעובד שכיר, על עובד עצמאי חלה חובת רישום עצמאית. רישום מוקדם זה הוא התנאי לקבלת הפיצויים. לכן, על כל עצמאי לגשת לסניף ביטוח לאומי, להירשם ככזה - ולשלם דמי ביטוח בהתאם. שימו לב: מי שבוחר "לעבוד בשחור" ולא לדווח על הכנסותיו - עשוי לפגוע בסכום הפיצויים שייפסק לו, במקרה תאונה (מעבר לעבירה על החוק, בכל הקשור להעלמת מס). 

צילום התאונה

לסיכום: אם חלילה נפגעתם בתאונת דרכים במסגרת שעות העבודה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום ולבדוק כיצד כדאי לנהל את התביעות שלכם מול הגורמים המפצים השונים: ביטוח לאומי, חברת הביטוח של הרכב והביטוח נגד תאונות עבודה של המעסיק (אם יש ביטוח כזה).

 

* עו"ד מאלק מורקוס מתמחה בדיני נזיקין, תאונות דרכים ורשלנות רפואית.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם מאלק מורקוס משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
המוסד לביטוח לאומי תאונת דרכים תאונת עבודה
עו"ד מאלק מורקוס

קבע פגישה עם
עו"ד מאלק מורקוס

לעו"ד מורקוס מאלק ניסיון של למעלה מעשור בתחום נזקי הגוף על כל היבטיו, כולל מיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי...

לפרופיל המלא