נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הפטר חובות: בהוצאה לפועל או בבית המשפט?

הפטר חובות נחשב אפשרות משמעותית ביותר, עבור חייבים המעוניינים למחוק את חובם ולפתוח דף חדש. מה עדיף? הפטר בפשיטת רגל או בהוצאה לפועל? מדריך

מאת: עו"ד מאלק מורקוס | | 4
הפטר חובות: בהוצאה לפועל או בבית המשפט?

דרך המלך העומדת בפני חייבים במדינת ישראל, כדי להיפטר מחובותיהם ולמחוק חלק משמעותי מהחובות - היא באמצעות קבלת הפטר חוב. עד לפני כשלוש שנים, הדרך היחידה לקבלת הפטר/מחיקת חובות, היתה נקיטת הליכי פשיטת רגל. הליכים אלה נעשים בפיקוח הכונס הרשמי, בהליך המתקיים בבית המשפט המחוזי. דרך זו נחשבה - ועדיין נחשבת - הדרך ה"מסורתית" לקבלת הפטר. 

בספטמבר 2015, תוקנה הוראת השעה - תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל - שהציעה מסלול נוסף לקבלת הפטר. הפעם, ישירות אצל רשם ההוצאה לפועל - ללא צורך בקיום הליכים בבית המשפט. מאז, עומדות בפני החייבים שתי האפשרויות. במאמר זה, ננסה להבהיר ולחדד את ההבדלים בין המסלולים ואת השיקולים השונים בבחירה ביניהם.

לאפשרות של הפטר בהוצאה לפועל, זכאי רק אדם שהיה מוגבל באמצעים, משך ארבע שנים לפחות, טרם נקיטת ההליך - וחובותיו עומדים על לא יותר מ-800 אלף שקל; לא יותר מ-400 אלף שקל לנושה יחיד

מהם תנאי היסוד לזכאות להפטר בהוצאה לפועל? 

הפטר בהוצאה לפועל נחשב מסלול מהיר יותר, מזה שנעשה במסגרת פשיטת רגל. עם זאת, תנאי הסף לכניסה אליו - קשיחים. לאפשרות של הפטר בהוצאה לפועל, זכאי רק אדם שהיה מוגבל באמצעים, משך ארבע שנים לפחות, טרם נקיטת ההליך - וחובותיו עומדים על לא יותר מ-800 אלף שקל; לא יותר מ-400 אלף שקל לנושה יחיד. 

בנוסף, נדרש כי המבקש לא יהיה מצוי בהליך פשיטת רגל ו/או לא נקט הליך כזה שהסתיים ו/או בוטל, במשך חמש שנים לפני נקיטת בקשת ההפטר בהוצאה לפועל.

קיימים תנאים נוספים, גמישים יותר, הנתונים לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל. לפי תנאים אלה, חייב עשוי להתבקש להוכיח כי עמד במשך שלוש שנים לפחות בצו תשלומי החזר שהוטל עליו; ובנוסף, להוכיח כי אין בידיו נכסים הניתנים לעיקול ולמכירה, לצורך מימוש חובו.

בשלב הבא יפעל רשם ההוצאה לפועל, לצורך קבלת מידע לגבי נכסיו, יכולותיו הכלכליות; וחשוב לא פחות - תום ליבו של המבקש

כיצד מתנהל הליך ההפטר בהוצאה לפועל?

לאחר שהחייב עבר את המשוכה הראשונית של תנאי היסוד לזכאות והגיש בקשה להפטר, בשלב הבא יפעל רשם ההוצאה לפועל, לצורך קבלת מידע לגבי נכסיו, יכולותיו הכלכליות; וחשוב לא פחות - תום ליבו של המבקש. 

מה עלול להיחשב חוסר תום לב?

חוסר תום לב עשוי להתבטא בכך שחייב מעביר רישום בעלות של נכסיו לקרוב משפחה, טרם הגיש בקשה להפטר בהוצאה לפועל. במקרים כאלה, לרשם מוקנית סמכות לדחות בקשה להליך הפטר.

אם ההתנגדויות של הנושים נדחות, ניתן להעניק למבקש את ההפטר המיוחל 

האם נעשית פנייה לנושים של החייב?

כן. ממש כמו בהליך פשיטת רגל, לנושים של החייב יש זכות להביע את דעתם ואת התנגדותם להליך ההפטר בהוצאה לפועל. הם מקבלים לכך זמן קצוב (שלושה חודשים מקבלת הודעה על פתיחה בהליך). אם התנגדויותיהם נדחות, ניתן להעניק למבקש את ההפטר המיוחל. 

על חובותיו של המבקש להיכנס להליך פשיטת רגל לעמוד על סך כ-20 אלף שקלים (לכל הפחות) ועליו לקחת בחשבון כי בהליך זה מושם דגש רב אף יותר בנוגע לתום הלב

מהם התנאים לקבלת הפטר, במסגרת הליכי פשיטת רגל? 

תנאי היסוד המזכים אדם להיכנס להליך ההפטר ה"מסורתי" בבית המשפט המחוזי, בפיקוח הכונס הרשמי, פשוטים וגמישים יותר - אך ההליך יותר ארוך באופן משמעותי ומעורבים בו גורמים רבים (בית המשפט המחוזי, כונס הנכסים ועוד).

על חובותיו של המבקש להיכנס להליך פשיטת רגל לעמוד על סך כ-20 אלף שקלים (לכל הפחות) ועליו לקחת בחשבון כי בהליך זה מושם דגש רב אף יותר בנוגע לתום הלב.

אין כל מניעה כי לפושט הרגל "המסורתי" יהיו נכסים בבעלותו. קיים אמנם סיכון כי נכסים אלה יחולטו לטובת קופת כינוס הנכסים, אך לא מדובר בתנאי, כפי שמדובר בהליך הפטר בהוצאה לפועל 

האם נכסיו של החייב יכולים להישאר בבעלותו בהליך פשיטת רגל? 

אין כל מניעה כי לפושט הרגל "המסורתי" יהיו נכסים בבעלותו. קיים אמנם סיכון כי נכסים אלה יחולטו לטובת קופת כינוס הנכסים, אך לא מדובר בתנאי, כפי שמדובר בהליך הפטר בהוצאה לפועל. 

הסיכון תלוי בגורמים רבים ובהם: שיקולי כדאיות כלכלית של מימוש הנכס, גובה החוב מול שווי הנכס, מגורי קטינים בנכס, שיעור הבעלות של החייב בנכס וכו'. כך, בפועל, פושטי רגל רבים מורשים להחזיק בנכסים מסוימים - ומקבלים אישור להפטר.

ההליך נמשך עד 54 חודשים (לעתים זמן קצר יותר). ההליך קצר בהרבה, יחסית לעבר - אך עדיין ארוך בהרבה מהליך ההפטר בהוצאה לפועל

כמה זמן נמשך הליך הפטר במסגרת פשיטת רגל?

ההליך נמשך עד 54 חודשים (לעתים זמן קצר יותר). ההליך קצר בהרבה, יחסית לעבר - אך עדיין ארוך בהרבה מהליך ההפטר בהוצאה לפועל. בהתאם לרפורמה בפשיטת רגל, שנכנסה לתוקף בחודש ספטמבר 2013, מוכרז אדם כפושט רגל תוך 18 חודשים - פחות או יותר - תלוי בעומס בבית המשפט. 

במועד ההכרזה, מוצגת תכנית פירעון לסיום ההליך, שעל פי הרפורמה, מומלץ שיסתיים תוך 36 חודשים (כלומר: סך הכל 54 חודשים, ממתן צו הכינוס).

על פניו, נראה כי האפשרות להליך הפטר בהוצאה לפועל - יש בה כדי להכניס תחתיה מאות אלפי חייבים קיימים, בהוצאה לפועל. מדובר בהליך שיאפשר לחייבים לחזור בהקדם למסלול חייהם הרגיל

מהם היתרונות והחסרונות של הליך ההפטר בהוצאה לפועל?

על פניו, נראה כי האפשרות להליך הפטר בהוצאה לפועל - יש בה כדי להכניס תחתיה מאות אלפי חייבים קיימים, בהוצאה לפועל. מדובר בהליך שיאפשר לחייבים לחזור בהקדם למסלול חייהם הרגיל. ההליך קצר משמעותית ומתקיים מול רשם ההוצאה לפועל בלבד. יחד עם זאת, יש להליך מספר חסרונות, פרט לתנאיו הקשיחים. 

לעומת הליך פשיטת רגל, שמשמעות ביטולו היא חזרה להליכי ההוצאה לפועל ואיחוד התיקים - הרי שחייב, אשר בקשת ההפטר שהגיש נדחתה, עשוי לסבול מהשלכות חמורות. זאת, משום שלראש ההוצאה לפועל יש סמכות לערוך חקירת יכולת חדשה לחייב, שבקשתו להפטר בהוצאה לפועל נדחתה. 

כך, ראש ההוצאה לפועל עשוי לעדכן את צו התשלומים של החייב, בהתחשב במידע שהתקבל בבקשה שנדחתה. ייתכן שראש ההוצל"פ יקל בתנאים האמורים בצו או אף יבטל כליל את הצו. מנגד, ייתכן שראש ההוצל"פ יחזיר את הצו על כנו - ואולי אף יחמיר את התנאים האמורים בצו.

בנוסף, מבחינת הנושים, מתן האפשרות להפטר בהוצאה לפועל, מהווה "מכת מוות" - ועשויה לגרום למחיקת חובות משמעותיים, ללא צורך בנקיטת הליך פשיטת רגל.

כלומר: הוראת השעה - אם תמומש באופן נרחב - תשמש מוטיבציה לנושים רבים לנקוט בעצמם הליכי פשיטת רגל נגד חייבים, כדי לחסום בפני החייבים את האפשרות להפטר בהוצאה לפועל. 

בפועל, יש לדעת כי מאז כניסתה לתוקף של הוראת השעה, טרם ניתן ולו צו הפטר אחד, באמצעות ההוצאה לפועל. ייתכן שיש בכך כדי להעיד על הבנת המחוקק והרשות השופטת כי מדובר בסעד שיש לנקוט בו במשורה בשל משמעותו הקשה לגבי הנושים. 

כך הוחלט

לסיכום: ההחלטה האם לנקוט בהליך הפטר בהוצאה לפועל או הליך של פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי היא החלטה כבדת משקל. בבסיס ההחלטה עומדים שיקולים רבים, הנוגעים ליתרונות של כל אחד מההליכים ולסיכונים הכרוכים בהם. מומלץ לקבל את ההחלטה בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של החייב. חשוב לבחור את הדרך המתאימה ביותר לחייב הספציפי, שתבטיח לחייב עתיד חדש - ונטול חובות.

 

* משרד עורכי דין מאלק מורקוס מתמחה בהוצאה לפועל ומחיקת חובות.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם מאלק מורקוס משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות הפטר הליך הוצאה לפועל הליך פשיטת רגל
עו"ד מאלק מורקוס

קבע פגישה עם
עו"ד מאלק מורקוס

לעו"ד מורקוס מאלק ניסיון של למעלה מעשור בתחום נזקי הגוף על כל היבטיו, כולל מיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי...

לפרופיל המלא