נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אופניים חשמליים: תכנית לאומית חדשה

בשנים האחרונות, הולך וגובר השימוש באופניים חשמליים. למרבה הצער, בחלק מהמקרים הרכיבה מסתיימת בתאונות קשות. הכירו את התוכנית הלאומית החדשה, העומדת להיכנס לתוקף

מאת: עו"ד אמנון בן נעים | | 3
אופניים חשמליים: תכנית לאומית חדשה

עקרונות "חוק האופניים החשמליים"

בבסיס התוכנית עומדת ההגדרה של אופניים חשמליים כ"אופניים עם מנוע עזר", שעליהם חלות תקנות התעבורה (תשכ"א-1961). כאמור, התוכנית החדשה מתייחסת לכל ההיבטים המשפיעים על בטיחות רוכבי האופניים: תקנות המחייבות את הרוכבים, תקנות המחייבות את המשווקים, הרחבת סמכויות אכיפה והחמרת הענישה.

ע"פ התכנית החדשה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד), בשיתוף משרד החינוך ואגף הרישוי במשרד התחבורה, יבנו קורס הכשרה ייעודי לרוכבים על כלים דו גלגליים חשמליים (רוכבים שאין להם רישיון נהיגה או שלא עברו תיאוריה לקראת קבלת רישיון). הקורס יעסוק בחוקי תנועה, הכרת הדרך, תמרורים והתנהגות זהירה ברכיבה

הכשרת רוכבי אופניים חשמליים

על פי תקנות התעבורה, הרכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל 16 ומעלה, אבל אחת הבעיות המרכזיות בתחום היא העובדה שבני נוער בגיל זה אינם בעלי רישיון נהיגה ולכן אינם מכירים את חוקי התנועה.

לכן, קבעה התוכנית כי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד), בשיתוף משרד החינוך ואגף הרישוי במשרד התחבורה, יבנו קורס הכשרה ייעודי לרוכבים על כלים דו גלגליים חשמליים (רוכבים שאין להם רישיון נהיגה או שלא עברו תיאוריה לקראת קבלת רישיון). הקורס יעסוק בחוקי תנועה, הכרת הדרך, תמרורים והתנהגות זהירה ברכיבה.
על פי התוכנית, הקורס יתקיים במסגרת בתי הספר התיכונים, ובסיום הקורס ייבחנו התלמידים במבחן ייעודי בנושא הרכיבה על אופניים חשמליים. אם יעברו בהצלחה את המבחן, הם יקבלו אישור כשירות שיונפק ע"י רשות הרישוי במשרד התחבורה. 

החל מ-1 בינואר 2019, ייאסר על מי שאין ברשותו רישיון נהיגה, או לא עבר מבחן תיאוריה, או לא ניתן לו אישור כשירות - לרכוב על הכלים החשמליים

הורדת גיל מבחן התיאוריה

במקביל לקורס ההכשרה הייעודי, הנחה שר התחבורה להוריד את גיל הנבחנים במבחן התיאוריה מ-16 ושלושה חודשים ל-15 וחצי, במטרה לאפשר לבני 16 שיעברו את מבחן התיאוריה לרכוב כחוק על אופניים חשמליים (ללא צורך בקורס נוסף).

החל מ-1 בינואר 2019, ייאסר על מי שאין ברשותו רישיון נהיגה, או לא עבר מבחן תיאוריה, או לא ניתן לו אישור כשירות - לרכוב על הכלים החשמליים.

כל רוכבי האופניים החשמליים, בכל גיל, חייבים לחבוש קסדה. הקנס בגין רכיבה ללא קסדה יועלה מ-250 שקלים ל-1,000 שקלים

חובת חבישת קסדה

כל רוכבי האופניים החשמליים, בכל גיל, חייבים לחבוש קסדה. הקנס בגין רכיבה ללא קסדה יועלה מ-250 שקלים ל-1,000 שקלים.

חובת שימוש באפוד זוהר

החל מ-1 בינואר 2019 כל רוכבי האופניים והקורקינט החשמליים חייבים ללבוש אפוד זוהר במהלך הרכיבה, בשעות החשיכה וכאשר הראות לקויה.

החמרת הענישה

כחלק מהתוכנית נקבע כי תוחמר הענישה, הן של רוכבים והן של משווקי אופניים חשמליים שלא יעמדו בתקנות המחייבות אותם. 

יוגדלו משמעותית הקנסות שיינתנו למי שירכב בניגוד לחוק, למשל: הקנס על רכיבה מתחת לגיל המותר (16) - 1,000 שקלים

הטלת קנסות 

בין היתר, יוגדלו משמעותית הקנסות שיינתנו למי שירכב בניגוד לחוק. כך, לדוגמה: 

הקנס על רכיבה מתחת לגיל המותר (16) - 1,000 שקלים.

הקנס על רכיבה ללא קסדה או אפוד זוהר - 250 שקלים.

הקנס על הרכבה של אדם על האופניים בניגוד לחוק - 250 שקלים.

הקנס על רכיבה על מדרכות או חציית מעבר חצייה ברכיבה - 250 שקלים.

הקנס על שימוש בטלפון נייד בזמן הרכיבה - 1,000 שקלים.

הקנס על שימוש באוזניות תוך רכיבה על המדרכה - 250 שקלים.

דחיית רישיון הנהיגה בשנה

ע"פ התוכנית, יקודם תיקון לפקודת התעבורה, לפיו תידחה בשנה האפשרות לקבל רישיון נהיגה, למי שיורשע בעבירה בגין רכיבה על אופניים או קורקינט חשמלי מתחת לגיל המותר, וכן למי שירכב על כלים חשמליים שאינם עומדים בהגבלת המהירות המותרת (עד 25 קמ"ש).

ע"פ התוכנית, תקודם תשתית משפטית שתאפשר החרמה וגריטה של כלים דו גלגליים חשמליים במקרים מסוימים, למשל: במקרים שבהם הרוכב רכב תחת השפעת אלכוהול

החרמה וגריטה של האופניים החשמליים

ע"פ התוכנית, תקודם תשתית משפטית שתאפשר החרמה וגריטה של כלים דו גלגליים חשמליים, במקרים הבאים:

• כאשר הכלים אינם תקניים.

• במקרים שבהם הרוכב רכב מתחת לגיל המותר (גיל 16).

• במקרים שבהם הרוכב רכב תחת השפעת אלכוהול.

• במקרים שבהם הרוכב הרכיב אדם נוסף בניגוד לחוק.

• במקרים שבהם הרוכב לא ציית לרמזור אדום.

כחלק מהתוכנית נקבע כי תוחמר הענישה על שיווק כלים (אופניים ו/או קורקינטים חשמליים) בלתי תקניים, שאינם עומדים בתקנות. כך, למשל, יינתנו קנסות בסך עשרת אלפים שקלים על כל כלי בלתי תקני שייתפס בחנויות ובבתי המסחר

החמרת הענישה על שיווק אופניים חשמליים בלתי תקניים

כחלק מהתוכנית נקבע כי תוחמר הענישה על שיווק כלים (אופניים ו/או קורקינטים חשמליים) בלתי תקניים, שאינם עומדים בתקנות. כך, למשל, יינתנו קנסות בסך עשרת אלפים שקלים על כל כלי בלתי תקני שייתפס בחנויות ובבתי המסחר.

ע"פ התקנות, אופניים חשמליים תקניים הם אופניים שמתקיימים בהם התנאים הבאים:

• הם עומדים בדרישות התקן של מכון התקנים. 

• מותקן בהם מנוע חשמלי המופעל באמצעות דוושות האופניים, שההספק המרבי שלו אינו עולה על 250 וואט, ופעולתו מופסקת כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

• מותקן בהם צופר או פעמון; פנס קדמי בעל תאורה לבנה; פנס אחורי בעל תאורה אדומה; מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים; ומחזיר אור מאחור.

• משקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג.

• מורכבת בהם ידית (מצערת) המאפשרת שליטה ידנית רציפה בהספק המנוע ומפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש.

• מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים.

ע"פ התוכנית, יורחבו סמכויות האכיפה גם לפקחים ברשויות המקומיות, כך שגם הם יוכלו לאכוף את התקנות

הרחבת סמכויות האכיפה

עד כה, סמכויות האכיפה בנוגע לאופניים חשמליים ניתנו לשוטרים בלבד, שיכלו לאכוף את החוק רק כאשר העבירה בוצעה על הכביש. 

ע"פ התוכנית, יורחבו סמכויות האכיפה גם לפקחים ברשויות המקומיות, כך שגם הם יוכלו לאכוף את התקנות. הרחבת הסמכויות תכלול את הסמכות להחרים ולגרוט כלים שבהם נעשה שימוש בניגוד לחוק, בשבילי אופניים ומדרכות. בנוסף, תינתן סמכות להטיל קנסות על בתי המסחר. 

רכיבה על אופניים חשמליים

לסיכום: אין ספק כי מטרת התוכנית היא להגן על רוכבי האופניים החשמליים, אך יש לזכור כי עיקר האחריות מוטל על הרוכבים ועל ההורים (בפרט בנוגע לרוכבים הצעירים). 

 

* עו"ד אמנון בן נעים עוסק בדיני תעבורה.

ליצירת קשר עם עו"ד אמנון בן נעים
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פקודת התעבורה תקנות התעבורה תאונת אופניים
עו"ד אמנון בן נעים

קבע פגישה עם
עו"ד אמנון בן נעים

אמנון בן נעים משרד עורכי דין בחדרה, עוסק בכל ההיבטים הנוגעים הן לתחום המשפט הפלילי והן בתחום התעבורה.

לפרופיל המלא