נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

עו"ד שלומי ביזק - "גם אם הוגש כתב אישום חמור ניתן להגיע להסדר מותנה"

הסתבכתם בפלילים והפרקליטות שוקלת להגיש נגדכם כתב אישום? במקרים מסוימים, ניתן להסכים על הסדר מותנה. מהי המשמעות המשפטית של הסדר מותנה, ביחס להסדר טיעון? מדריך

מאת: עו"ד שלומי ביזק | | 4
עו"ד שלומי ביזק - "גם אם הוגש כתב אישום חמור ניתן להגיע להסדר מותנה"

הסדר מותנה הוא הסדר של הנאשם בהליך הפלילי עם הפרקליטות, לרוב לפני הגשת כתב אישום ולעיתים אף אחרי הגשת כתב אישום. במאמר זה נציג את מאפייניו ויתרונותיו של ההסדר המותנה.

הסדר מותנה - אפשרות להגיע להסדר עם הפרקליטות, במסגרתו הפרקליטות נמנעת מהגשת כתב אישום. ההסדר נכנס לחוק במסגרת תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי משנת 2013

מהי המשמעות המשפטית של הסדר מותנה?

מדובר באפשרות הסדר עם הפרקליטות, במסגרתו הפרקליטות נמנעת מהגשת כתב אישום. ההסדר נכנס לחוק במסגרת תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי משנת 2013 ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, הקובעת כי במקרים מסוימים ניתן להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק באופן דומה להסדר טיעון, אף לפני שמגיעים לפתחו של בית המשפט. להבחנה זו יש השלכות ומשמעויות רבות, אותן נפרט בהמשך.

הסדר מותנה הוא הסדר בין הפרקליטות לבין החשוד בעבירה. ההסדר נוצר עוד לפני הגשת כתב אישום ולעיתים אף לאחריו. כך, שאלת ההרשעה והרישום הפלילי אינה עומדת על הפרק, מאחר שהתיק נסגר עוד לפני שהגיע לפתחו של בית המשפט

מהו היחס המשפטי בין הסדר טיעון לבין הסדר מותנה?

הסדר טיעון - הסדר בין הפרקליטות לנאשם, במסגרתו הנאשם מודה בכתב האישום או בכתב אישום מתוקן; ובתמורה לכך, הפרקליטות מסכימה להקל בעונשו. לרוב ברירת המחדל בהסדר טיעון בביהמ"ש היא הרשעה ורישום פלילי. 

בדרך כלל, התנאים של הסדר טיעון יהיו מאוד חמורים, יחסית לתנאים של הסדר מותנה, וילוו בעונשי מאסר על תנאי, קנס, פיצויי, ביצוע שעות לתועלת הציבור, צו מבחן, ושוב החמור מכל - רישום פלילי והרשעה בבית המשפט אשר ילוו את הנאשם כ - 17 שנים. חסרון חמור נוסף הוא כי מדובר ברישום פלילי לו חשופים גופים רבים וישנם הגבלות על בעלי מקצוע לעסוק בעיסוקם אם ישנו רישום פלילי, למשל; סוכן מכס, מתווך מקרקעין, מדביר, קבלן, סוכן ביטוח, נהג אוטובוס/מונית, אנשי חינוך ועוד.  

הסדר מותנה - הסדר בין הפרקליטות לבין החשוד בעבירה. ההסדר נוצר עוד לפני הגשת כתב אישום ולעיתים אף לאחריו. כך, שאלת ההרשעה והרישום הפלילי אינה עומדת על הפרק, מאחר שהתיק נסגר עוד לפני שהגיע לפתחו של בית המשפט (בדומה לתיק שנסגר מחוסר עניין לציבור). בשלב זה, מיוחסת לחשוד (חשוד ולא נאשם) ביצוע העבירה בה היה מואשם בבית המשפט, , נכתבת טיוטת כתב אישום ונעשית פנייה - מטעם הפרקליטות או סנגורו של החשוד - לסגור את התיק, באמצעות הסדר מותנה. 

החשוד מודה בטיוטת כתב האישום, אשר לרוב  ניתן לתקן אותה ולהמיר את עבירת המקור בעבירה שחומרתה פחותה ולאחר מו"מ עם הפרקליטות לשפר את התנאים במתכונת ההסדר. לדוגמה: כתב האישום המקורי כלל ביצוע שש עבירות של היזק במזיד לרכב; כתב האישום תוקן לעבירה אחת כללית של נזק לרכוש ולמעשה מכתב אישום של עבירת פשע, - התיק נסגר בפיצוי בלבד. 

עם זאת, יודגש כי אם החשוד לא יעמוד בתנאי ההסדר למשל; לא ישלם את מלוא הפיצוי, או במהלך תקופת ההתחייבות יבצע עבירה נוספת -  התביעה תבקש להגיש את כתב האישום המקורי ול"החיות" את התיק, כך למעשה אותו חשוד ימצא עצמו עם תיק ישן שנפתח מחדש ותיק נוסף בגין העבירה החדשה, (אם החשוד עמד בכל התנאים בתיק הראשון והתיק נסגר - הוא לא יפתח בשנית). 

הסדר מותנה - הרישום הוא רישום משטרתי בלבד (רישום של משטרת ישראל)

מהי המשמעות של הסדר מותנה לעומת הסדר טיעון, בכל הקשור לרישום פלילי ורישום משטרתי?

הסדר טיעון - לרוב בית המשפט יטיל עונש מאסר על תנאי. מדובר בהרשעה שתלווה את הנאשם בהליך הפלילי בד"כ משך 17 שנה, (ההתיישנות בנוגע לרישום פלילי היא 7 שנים; ולאחר מכן, יש תקופת מחיקה הנמשכת 10 שנים, מתום ההתיישנות) ורק לאחר מכן, התיק נמחק. 

הסדר מותנה - הרישום הוא רישום משטרתי בלבד (רישום של משטרת ישראל). המשמעות כפולה: א. רשימת הגופים החשופים לרישום הרבה יותר מצומצמת. לרוב ייחשפו לרישום  משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ והמוסד, ולרוב אינו מונע מבעלי הרישום להמשיך ולעסוק בעיסוקם. ב. כעבור חמש שנים, ניתן להגיש בקשה לבטל את הרישום המשטרתי. ובכל מקרה, הרישום יימחק לאחר שבע שנים (אם לא נפתחו תיקים חדשים). 

נדרשים מספר תנאים להגעה להסדר מותנה, ביניהם: עבירת עוון וכן כי לחשוד אין  רישום פלילי בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה

מהם התנאים הנדרשים להגעה להסדר מותנה?

1. עבירת עוון - עבירה שהעונש המקסימלי בגינה עד שלוש שנות מאסר. 

2. התובע הבוחן את התיק סבור שהעונש לעבירה אינו מתאים למאסר בפועל; ומעריך כי ראוי שהתיק יסתיים במאסר על תנאי או בעבודות שירות (תפקידו של הסניגור לשכנע בכך את התובע). 

3. לחשוד אין רישום פלילי בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה. 

4. הליכים פליליים אחרים נוספים אינם מתקיימים בעניינו של החשוד. 

5. מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין הציבורי. 

במסגרת ההסדר המותנה, ניתן להסכים על תשלום קנס לטובת המדינה, שעשוי להגיע עד ל-29,200 שקלים

מהו העונש או הפיצוי עליו ניתן להסכים במסגרת הסדר מותנה?

• תשלום קנס לטובת המדינה, עשוי להגיע עד ל-29,200 שקלים.

• פיצוי לנפגע העבירה, עשוי להגיע עד ל-29,200 שקלים.

• התחייבות להימנע מביצוע עבירה. 

עם זאת, במציאות הסכומים הרבה יותר נמוכים. 

שני הסעיפים הראשונים שהוזכרו לעיל הם סעיפים אופציונליים. הסעיף השלישי כלול בכל הסדר מותנה. התביעה יכולה לבקש גם עמידה בתנאי תוכנית שיקומית. כך, למשל: סדנת שליטה בכעסים, שעות לתועלת הציבור וכו'. 

התיק ייסגר אם החשוד יעמוד בכל התנאים. בנוסף, ניתן לבקש מהחשוד מכתב התנצלות, השבת חפץ (אם נגנב), התפטרות ממקום עבודה, פסילת רישיון נהיגה וכו'. 
יש לשים לב כי על הסניגור לשפר את עמדת הלקוח שלו מול יחידת ההסדר, בקביעת העונשים והפיצויים, על ידי המצאת מכתבי המלצה והוקרה, אישורי לימודים, מצב חשבון בנק וכו'. 

גם אם הוגש כתב אישום חמור ניתן להגיע להסדר מותנה - יש לשים לב כי מדובר במקרים יוצאי דופן. כך, למשל: במקרים בהם יש חולשה ראייתית, אם הסניגור מצביע בפני התביעה כי התיק מתאים וראוי להיסגר על דרך של הסדר מותנה, או על כך שהתיק חסר תשתית ראייתית, התביעה יכולה לחזור בה מכתב האישום ולבקש לבטל את כתב האישום

האם ניתן להגיע להסדר מותנה גם לאחר הגשת כתב אישום?

גם אם הוגש כתב אישום חמור ניתן להגיע להסדר מותנה - יש לשים לב כי במקרים יוצאי דופן, ניתן להגיע להסדר מותנה גם לאחר הגשת כתב אישום. כך, למשל: במקרים בהם יש חולשה ראייתית, אם הסניגור מצביע בפני התביעה (עוד לפני ההגעה לדיון) כי התיק מתאים וראוי להיסגר על דרך של הסדר מותנה, או על כך שהתיק חסר תשתית ראייתית, התביעה יכולה לחזור בה מכתב האישום ולבקש לבטל את כתב האישום.
כך למשל, במקרה שהגיע למשרד הח"מ אשר כלל סעיף של תקיפה וחבלה ממשית במסגרת של סכסוך שכנים, הח"מ הצליח לגרום לתביעה לחזור בה מכתב האישום במסדרונות בית המשפט, באמצעות תמונות שצולמו מטעמנו בחדר המדרגות והוכיחו כי תלונותיה של המתלוננת שקריות ואינן מתיישבות עם הממצאים בזירה.  

מעצר ע"י המשטרה

לסיכום: הסדר מותנה הוא הליך לסגירת תיק פלילי שיכול להקל מאוד על חשודים בעבירות ולייעל את ההליך המשפטי. במקרים בהם החשוד או הנאשם עומד בתנאים, יש לנסות להגיע עם הפרקליטות להסדר מותנה לסגור את התיק וליהנות מיתרונותיו הרבים.  

 

* הכותב: עו"ד שלומי ביזק - עורך דין פלילי  בעל תואר שני במשפט פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נאשמים וחשודים בפלילים. 

ליצירת קשר עם עורך דין פלילי - שלומי ביזק
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
רישום פלילי הסדר טיעון מאסר בפועל
עו"ד שלומי ביזק

קבע פגישה עם
עו"ד שלומי ביזק