בית הדין קיבל את תביעה של עובדת לגמלת שמירת הריון

נקבע, כי יציאת התובעת לחופשה בת 3 ימים לא מנתקת את הפסקת העבודה ממועד תחילת שמירת ההריון

עו"ד אורנית אבני-גורטלר
בית הדין קיבל את תביעה של עובדת לגמלת שמירת הריון

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של עובדת ל"גמלת שמירת הריון", על פי חוק הביטוח הלאומי ותקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון).
גדר המחלוקת בין הצדדים נבעה מכך שבתחילת תקופת שמירת ההיריון לגביה ביקשה התובעת גמלה, יצאה התובעת לנופש של 3 ימים בטורקיה.

באותו מקרה יצאה התובעת לנופש בטורקיה החל מתאריך 20/12/07 ועד חזרתה לארץ ביום 24/12/07.
לאחר שובה לארץ, אישר לה הרופא המטפל שמירת הריון באופן רטרואקטיבי מיום 19/12/07.

לטענת המל"ל, מאחר שהתובעת יצאה לחו"ל ב- 20/12/07 והיא אינה דורשת לקבל גמלת שמירת הריון בגין התקופה שבה שהתה בחו"ל, אלא ממועד חזרתה לארץ ב- 24/12/07 , הרי שיש נתק בין הפסקת עבודתה לבין מועד תחילת שמירת ההיריון, ועל כן סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי אינו חל בעניינה.  כלומר: לגרסת המוסד לביטוח לאומי, לא מתקיים בעניינה של התובעת החלק של הסעיף אשר דן ב"היעדרות מעבודה".

אין ביציאה לחופשה כדי לנתק את יחסי העבודה
בית הדין בראשות השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין דחה את טענת המל"ל, וקיבל את התביעה בקובעו כי בתקופה שבין 20/12/07  ועד 24/12/04  הייתה התובעת ככל הנראה בחופשת חג או בחופשה שנתית. 
"חופשת מחלה, חופשת חג וחופשה שנתית הינן כולן תנאים סוציאליים אשר עובדים זכאים להם במסגרת עבודתם וכחלק מעבודתם, ואין ביציאה לחופשה כדי  לנתק את יחסי העבודה", כתבה השופטת בפסק הדין.

בהתאם לכך, קבע בית הדין כי אין לקבל את טענת המל"ל לפיה סעיף 58 אינו חל כאשר עובדת נמצאת בחופשת חג או בחופשה שנתית עובר למועד שבו מתחילה תקופת שמירת ההיריון.

השופטת הוסיפה, כי למיטב הבנתה המל"ל לא טען כי מצבה הרפואי של התובעת אינו מצדיק גמלת שמירת הריון – ואף שולמה לתובעת גמלת שמירת הריון בזמן אמת. טענת המל"ל הינה בתחום המשפטי בלבד ואינה בתחום הרפואי – כי מצבה של התובעת לא הצדיק גמלת שמירת הריון.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ב"ל 11818-01-09 עאמר נ' המוסד לביטוח לאומי)

האם מאמר זה עזר לך?
lawyerזקוקים לייעוץ משפטי?פנו אלינו ואחד מעורכי הדין באתר יחזור אליכם בהקדם
lawyerזקוקים לייעוץ משפטי?