נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

בקרוב: הגברת האכיפה של חוקי העבודה

השבוע יכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, שמטרתו היא להעביר מסר של אחריות לכלל המעסיקים

מאת: עו"ד אורית רוזן אור| | 3

ביום ג' הקרוב, ה- 19/6/12, ייכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011, שמטרתו לאכוף חוקי עבודה קיימים, וזאת לאחר שנים של הידברות בנושא בין הגופים האחראיים על התעסוקה במשק הישראלי: הסתדרות העובדים החדשה, ארגוני המעסיקים ומדינת ישראל.

מטרת החוק היא להעביר מסר של אחריות לכלל המעסיקים וכן להעביר את מרכז כובד התביעות הכלליות כנגד החברה המעבידה לאחריות נושאי המשרה בה. במידה שלא יתוקנו ההפרות בחוקי העבודה, יוטלו קנסות בהתאם לחוק העונשין.

העקרונות שעל פיהם נכתב חוק זה בוטאו כבר בשלהי שנת 2004 בוועדה שהוקמה במשרד התמ"ת ובאישור משרד האוצר ניתנה ההסכמה להוסיף על החוקים הקיימים מנגנוני אכיפה מבלי לשנותם.

שני שינויים עיקריים בחוק
בחוק החדש טמונים שני שינויים עיקריים מול המצב היום:

1. הוספת הליך מנהלי אזרחי של מנגנוני התראה ועיצומים כספיים לפני קיום הליך פלילי בחוקי העבודה:
בהליך ההתראה המנהלית יועברו הודעות למעסיק בדבר הפרות חוקי עבודה, ויינתן לו זמן סביר לתיקון הפרות אלו בטרם נקיטת הליכי עיצום כספי והליך פלילי. אם מדובר בהפרה ראשונה תהיה למעסיק תקופת הסתגלות, ואולם אם ייתפס המעסיק ממשיך בהפרת חוקי העבודה, יוכפל העונש כלפיו בהתאם לכמות ההפרות בגין כל עובד ועובד.

בהליך הטלת העיצום הכספי תינתן הודעה למעסיק על כוונת החיוב, ויתאפשר לו זמן תגובה של 30 יום לפני הטלת העיצום הכספי בפועל. כמו כן יוכל המעסיק לעתור לוועדת ערר במשרד התמ"ת, תינתן לו זכות שימוע ועל החלטת וועדת הערר יהיה ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה, בדן יחיד.

העיצומים הכספיים בחוק מחולקים לפי 3 סוגי הפרות: סך של 5,000 ₪ על היעדר אישורים ופרוצדורות ניהוליות, 20,000 ₪ בגין הפרות חוקי עבודה בסיסיים כגון חופשה שנתית או תשלום שעות נוספות, ו- 35,000 ₪ בגין הפרות חמורות כגון עבודה מעבר לשעות עבודה או אי העברת ניכויים לקופות גמל. ( על מעסיק יחיד יוטל מחצית מהקנס).

2. אכיפה מוגברת של פקחי משרד התמ"ת, ולשם כך יתווספו תקנים לביצוע האכיפה ויוכפל מספר הפקחים המועסקים במשרד מתוך צפי להטלת כ- 2000 קנסות על מעסיקים שיעברו על חוקי העבודה, גביית 20 מיליון שקל והגשת 700 כתבי אישום לפחות בבית הדין לעבודה מדי שנה.
בשנת 2011 לשם ההשוואה, הושתו 614 קנסות בלבד בהיקף של 7.1 מיליון שקל ו – 283 כתבי אישום בלבד.
אין ספק, שמדובר במהפיכה של ממש בתחום דיני העבודה.

המעסיק לא הפריש זכויות סוציאליות? ייקנס!
החוק לאכיפת דיני העבודה יתיר לפקחי משרד התמ"ת לאכוף את צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008 ושעד כה לא נאכף בעזרת סנקציות משפטיות או קנסות מנהליים.
משמעות הדבר היא, שעובדים יוכלו להתלונן כנגד מעסיקיהם בפני משרד התמ"ת אם לא יופרשו להם זכויות סוציאליות וכיו"ב.

מניעת פגיעה בזכויות עובדי הקבלן החלשים ביותר
קיים חידוש נוסף בחוק שלא קשור בשינויים שבמנגנוני האכיפה, והוא חיוב מזמין שירותי קבלן לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן החלשים ביותר – בתחומי הניקיון, ההסעדה והשמירה בלבד, זאת באמצעות הטלת אחריות ישירה עליהם לקיום תנאי ההעסקה הקבועים בחוק.

החוק החדש אינו מטיל חובה לקלוט את עובדי הקבלן להעסקה ישירה ואין בו כדי ליצור יחסי עובד – מעביד ביניהם, אבל הוא הופך את מזמין העבודה לאחראי על רווחתם של עובדי הקבלן. במקרה שהקבלן לא יקיים את חוקי העבודה הוא יהא צפוי לסנקציה אזרחית ופלילית.

כלי אכיפה נוסף שיתווסף בחוק הינו "בודק שכר מוסמך" שיערוך בדיקות תקופתיות לעניין התאמת תנאי העסקתם של עובדי הקבלן לדיני העבודה. אישור תקופתי של הבודק, כי הקבלן מקיים את תנאי דיני העבודה ביחס לעובדיו המוצבים אצל המשתמש בשירותיו, יקנה לו הגנה מפני תביעות.

לצד החוק שיכנס לתוקף, יתווספו במשך הזמן תקנות נוספות להפחתה בעיצום הכספי וכן תקנות לצמצום שק"ד וועדת הערר.

סוף דבר
החוק דן בשיפור זכויות העובדים, ואינו מייצר זכויות חדשות.
הדגש בחוק מושם על אכיפת חוקי העבודה, חוקי המגן וצווי ההרחבה הקיימים במשק מזה שנים והרחבת האחריות על קיומם הן על ידי חברות המזמינות שירותי קבלן והן על נושאי משרה בהן כמו גם על הקבלן עצמו ועל כלל המעסיקים במשק.

* אורית רוזן - אור, עו"ד -מומחית לדיני עבודה ולביטוח לאומי.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוקי עבודה זכויות עובדי קבלן עיצום כספי

קבע פגישה עם