Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חשיבות הסכם עבודה בין העובד למעסיק

מה ההסכם צריך לכלול ומה חשוב לפרט בו?

מאת: עו"ד יערה פיקר | יערה פיקר משרד עורכי דין
30.12.18
תאריך עדכון: 12.12.23
1 דק'
חשיבות הסכם עבודה בין העובד למעסיק

בהתאם לחוק, מעסיק מחויב למסור לעובד הודעה המפרטת את תנאי העסקתו.
ההסכם צריך לכלול את כל תנאי העבודה המוסכמים, לרבות את היקף המשרה, מהות התפקיד, הבסיס שלפיו משולם השכר, משכורת חודשית או לפי שעות, אופן חישוב פיצויי הפיטורין, אופן תשלום שעות נוספות ועוד.

שכר העובד - ממה מורכב?

כמו כן, חשוב לפרט ממה מורכב שכרו של העובד- גובה שכר היסוד והאופן בו מחושבים עמלות ו/או בונוסים ושאר תוספות אחרות ככל שמגיעות לעובד.

פיצוי ללא הוכחת נזק

קחו בחשבון, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק, עד לגובה של 15,000 שקלים כנגד מעסיק שלא מסר הסכם עבודה כאמור.
לכן, מומלץ לחתום על הסכם עבודה. 

 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים