נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הליך פלילי: האם ניתן לסיים ללא הרשעה?

במקרים מסוימים ניתן לסיים הליך פלילי ללא הרשעה גם אם בוצעה עבירה. כך, ניתן למנוע את ההשלכות הקשות שיש לרישום פלילי

מאת: עו"ד ילנה מילר | | 4
הליך פלילי: האם ניתן לסיים ללא הרשעה?

מקרה שהיה כך היה: אשה שנאשמה בתקיפת קולגה בעבודה הגיעה לייעוץ משפטי במשרד הח"מ. האשה סיפרה כי במהלך יום עבודה שגרתי למדי, התפתח ויכוח חריף בינה לבין עובד אחר, אותו היא מכירה שנים רבות. הוויכוח הסלים לקללות וצעקות, ובמהלכו היא תקפה את העובד השני ואף נתנה לו סטירת לחי. כל זאת, בפני שאר העובדים במקום, שהיו עדים למריבה, לתקיפה ולהשפלה של אותו עובד.

לאחר חקירת המשטרה, החליטה המדינה להגיש נגד אותה אשה, שניהלה אורח חיים נורמטיבי לגמרי, כתב אישום בגין תקיפה. הרשעת האשה - גם אם בעונש קל יחסית - פירושה היה לא רק עונש אפשרי, אלא גם "כתם" פלילי וחברתי: אדם שהורשע בפלילים ונרשם במרשם הפלילי.

ההליך הפלילי הוא הליך ברור. לאחר שאדם, לכאורה, מבצע עבירה פלילית, היחידה החוקרת אוספת ראיות ועדויות ומעבירה את התיק ליחידת התביעות במשטרה או בפרקליטות כדי שיוחלט אם יש מקום להגשת כתב אישום

האם כל תיק פלילי שמגיע לבית המשפט מסתיים בהרשעה?

ההליך הפלילי הוא הליך ברור. לאחר שאדם, לכאורה, מבצע עבירה פלילית, היחידה החוקרת אוספת ראיות ועדויות ומעבירה את התיק ליחידת התביעות במשטרה או בפרקליטות כדי שיוחלט אם יש מקום להגשת כתב אישום. המאשימה (תביעה משטרתית או פרקליטות) בוחנת את התיק ואם הבסיס הראייתי מוצק, מגישה לבית המשפט כתב אישום. 

מרבית ההליכים הפליליים המגיעים לשלב הגשת כתב אישום מסתיימים בהרשעה, בענישה וברישום במרשם הפלילי. הרישום הפלילי נותר על כנו לתקופה ארוכה, בהתאם לחומרת העבירה והענישה. הרשעתו של בגיר בפלילים תלווה אותו 17 שנים (7 שנות התיישנות + 10 שנות מחיקה - במצטבר, וזאת במקרה שהוטלה עד שנת מאסר בפועל). לעומת זאת, אי הרשעה תמחק ממרשם הפלילי כעבור 5 שנים.

לרישום הפלילי יש השפעות מרחיקות לכת, המשפיעות על כל מעגלי חייו של האדם שהורשע. הדברים אמורים במיוחד באנשים מהיישוב, המנהלים בדרך כלל אורח חיים נורמטיבי ולא עברייני, שהורשעו בפלילים בגין ויכוח עם שכן שהסלים, גניבה חד פעמית ממעסיק, גרימת נזק לרכוש ציבורי בעידנא דריחתא (ברגע של כעס) ועוד. 

להרשעה בפלילים יש השלכות אישיות וכלכליות מובהקות. הרשעה בפלילים יכולה לגרום לאובדן הרישיון לעסוק במשלח היד ולהתפרנס

מהן ההשלכות של הרישום הפלילי?

להרשעה בפלילים יש השלכות אישיות וכלכליות מובהקות. ברמה האישית, הרשעה בפלילים פוגעת בשמו הטוב של המורשע ובדימוי העצמי שלו. הרשעה בפלילים עלולה לפגוע גם בקשרים משפחתיים וחברתיים שונים, הן בשל הסטיגמה שיש למי שהורשע בפלילים; והן בשל הבושה שחש אותו אדם בעקבות העבירה בגינה הורשע. לבסוף, יש מדינות רבות המתנות את אשרת הכניסה אליהן בהיעדר רישום פלילי. 

מעבר לפגיעה האישית, להרשעה פלילית יש גם משמעות כלכלית. כך, למשל: יש עיסוקים (רפואה, ראיית חשבון, נהיגה בכלי רכב ציבוריים, נשיאת נשק במסגרת העבודה וכו') - שאחת מדרישות הרישוי שלהם היא רישום פלילי נקי. 

הרשעה בפלילים יכולה לגרום לאובדן הרישיון לעסוק במשלח היד ולהתפרנס. גם השירות של עובדי מדינה, עובדי משרד הביטחון וצעירים המיועדים לשירות צבאי, המחייב עבר פלילי נקי, עלול להיפגע עקב רישום פלילי.

יש כמה מסלולים בהם ניתן להימנע מהרשעה ומרישום פלילי ומהשלכותיהם, גם במקרים שבהם כתב האישום הגיע לבית המשפט: הסכמה על אי הרשעה במסגרת הסדר טיעון (כפי שקרה במקרה שתואר לעיל) או ביטול הרשעה במהלך ניהול התיק בבית המשפט

האם ניתן להימנע מהרשעה בהליך שכבר הגיע לבית המשפט?

באופן כללי, יש כמה מסלולים בהם ניתן להימנע מהרשעה ומרישום פלילי ומהשלכותיהם, גם במקרים שבהם כתב האישום הגיע לבית המשפט: הסכמה על אי הרשעה במסגרת הסדר טיעון (כפי שקרה במקרה שתואר לעיל) או ביטול הרשעה במהלך ניהול התיק בבית המשפט.

במקרה שתואר בתחילת המאמר, הגיע משרד הח"מ להסדר טיעון עם התביעה, שכלל אי הרשעה, גם ללא תסקיר של שירות המבחן. בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון אשר כלל רכיב של אי ההרשעה. משמעות הדבר: שמה הטוב של הלקוחה לא יוכתם בכתם הרישום הפלילי. ביהמ"ש אף נמנע מהטלת עונש של עבודות לתועלת הציבור.

אי הרשעה: פירוש הדבר הוא כי בית המשפט מחליט כי ניתן לסיים את ההליך ללא הרשעה פלילית, על אף שבוצעה עבירה

מהי המשמעות המשפטית של "אי הרשעה"?

כאמור, המסלול הראשון הוא אי הרשעה. פירוש הדבר הוא כי בית המשפט מחליט כי ניתן לסיים את ההליך ללא הרשעה פלילית, על אף שבוצעה עבירה. מדובר במקרים שבהם המדינה רואה אינטרס ציבורי בהעמדת הנאשם לדין ומגישה כתב אישום. הסניגור, מצדו, עשוי לשכנע את בית המשפט להימנע מהרשעה וברוב המקרים, יוגש תסקיר שירות המבחן.

בשירות המבחן יושבים עובדים סוציאליים הבוחנים את המקרה, מתשאלים את הנאשם ומגבשים המלצה לבית המשפט: האם ניתן להימנע מהרשעה ולהסתפק באי הרשעה. 

בית המשפט אינו מחויב לקבל את המלצת שירות המבחן, אך אם ביהמ"ש מקבל את ההמלצה, ההליך מסתיים באי הרשעה ובמתן עונש חינוכי כלשהו (כגון: עבודות לתועלת הציבור או הצבת הנאשם תחת פיקוח שירות המבחן לתקופה קצובה בזמן). 

בית המשפט אינו מחויב לקבל את הסדר הטיעון, ויכול להחליט להמשיך למסלול של הרשעה

כיצד מושגת אי הרשעה במסגרת עסקת טיעון?

לאחר הגשת כתב האישום לבית המשפט, הנאשם יכול להגיע להסדר עם התביעה, לפיו אם תתקבל המלצה של שירות המבחן, גם התביעה תסכים לאי הרשעה, או לכל הפחות לא תתנגד לכך. זהו המסלול השני. 

גם במקרה זה, בית המשפט אינו מחויב לקבל את הסדר הטיעון, ויכול להחליט להמשיך למסלול של הרשעה. יחד עם זאת, הסדר טיעון כזה מחזק יותר את הבקשה לאי הרשעה, משום שהבקשה מובעת כעמדת התביעה וההגנה כאחד. 

כך, לדוגמה: אדם הגיע לייעוץ במשרד הח"מ, לאחר שנתפס גונב מהמעסיק שלו ציוד יקר, לאורך תקופת זמן ממושכת. בית המשפט החליט לקבל תסקיר שירות המבחן ביחס לנאשם אשר יתייחס, בין היתר, לאי הרשעתו. שירות המבחן המליץ על אי הרשעה בשל נסיבות אישיות. לאחר הגשת התסקיר הגיעו הצדדים, התביעה והסניגורית של הנאשם, להסדר טיעון אשר כלל רכיב אי הרשעה. 

בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון ואת הטענה כי יהיה בהרשעה פלילית כדי לפגוע פגיעה בלתי מידתית בעתידו המקצועי של הנאשם.

ביטול השרעה - מדובר במקרים חריגים ביותר, שבהם השיקול של שיקום הנאשם ועתידו גובר על האינטרס הציבורי להענשת הנאשם בגין עבירה שביצע

מהו ביטול הרשעה?

קיימים מקרים שבהם ניהול התיק בבית המשפט מגיע עד ההרשעה. ובכל זאת: בהכרעת הדין, ההרשעה תבוטל ובית המשפט יפסוק אי הרשעה. מדובר במקרים חריגים ביותר, שבהם השיקול של שיקום הנאשם ועתידו גובר על האינטרס הציבורי להענשת הנאשם בגין עבירה שביצע.

בבואו לשקול אי הרשעה או ביטול הרשעה, בית המשפט בוחן את טיב העבירה וחומרתה, מה היו נסיבות ביצוע העבירה ומה מידת החומרה של נסיבות אלה 

מהם השיקולים המנחים את בית המשפט בבואו לבטל הרשעה?

רשימת הנסיבות והשיקולים מגוונת, אינה מהווה רשימה סגורה ומשתנה ממקרה למקרה. קיימים מספר קווים מנחים שאותם נפרט.

ראשית, בבואו לשקול אי הרשעה או ביטול הרשעה, בית המשפט בוחן את טיב העבירה וחומרתה, מה היו נסיבות ביצוע העבירה ומה מידת החומרה של נסיבות אלה. ככל שהעבירה והנסיבות חמורים יותר, כך הסיכוי לאי הרשעה נמוך יותר.

שיקול נוסף קשור באורח חייו של הנאשם. כך, למשל: בית המשפט בוחן האם מדובר בעבירה ראשונה ויחידה של אותו נאשם (אדם נורמטיבי ושומר חוק, למעט מעידה חד פעמית). בנוסף, בית המשפט בוחן האם העבירה משקפת דפוס התנהגות עברייני או שמא מדובר במעידה חד פעמית, שברור שלא תחזור על עצמה. שיקול זה נתמך בהערכת המסוכנות של הנאשם, באמצעות התסקיר הניתן על ידי שירות המבחן. 

בית המשפט עשוי לבדוק עד כמה הרשעה פלילית עשויה להשפיע באופן ישיר על עבודתו של הנאשם ועל יכולתו להתפרנס באותו מקום עבודה או במקום עבודה עתידי

האם פגיעה אפשרית בעתידו המקצועי של הנאשם היא שיקול רלוונטי?

כן. בית המשפט עשוי לבדוק עד כמה הרשעה פלילית עשויה להשפיע באופן ישיר על עבודתו של הנאשם ועל יכולתו להתפרנס באותו מקום עבודה או במקום עבודה עתידי. בשיקול זה, בוחן בית המשפט מה תהיה מידת הפגיעה בנאשם ובחייו. ביהמ"ש עושה איזון בין האינטרס הציבורי בהרשעת הנאשם, לבין השפעת ההרשעה על חיי הנאשם. 

כך, לדוגמה: אדם צעיר הגיע למשרד הח"מ, לאחר שהואשם בתקיפת עובר אורח ובגרימת נזק לרכוש פרטי. מתברר שהוא צרך כמות גדולה של אלכוהול ובעקבות זאת גרם נזק לרכוש ותקף ללא סיבה אדם שעבר ברחוב. לאור גילו הצעיר של הנאשם ולאור השפעת ההרשעה על עתידו המקצועי, כמו גם על חייו האישיים, בית המשפט הסכים להסדר הטיעון שהוצע על ידינו, וזאת גם ללא תסקיר מבחן. 

לבסוף, אחד השיקולים שעליהם בית המשפט שם דגש, הוא יחסו של הנאשם לעבירה. האם הנאשם הודה בביצוע העבירה, האם הנאשם לקח אחריות בצורה כנה, האם גילה חרטה והביע אמפתיה לקורבן העבירה וכו'. כל אלה עשויים, בנסיבות מתאימות, להוביל את בית המשפט להכריע על אי הרשעה או על ביטול הרשעה.

בית המשפט מכריע

האם כל עורך דין יכול לייעץ בנוגע לאפשרויות אי ההרשעה העומדות בפני הנאשם?

חשוב לבדוק כי עורך הדין אליו פניתם מתמחה בדין הפלילי, הבקי בתחום.  אדם מן היישוב - המוצא עצמו יום בהיר אחד, מתמודד עם כתב אישום - מומלץ לו לקבל ייעוץ משפטי מיידי. 

* עו"ד ילנה מילר בעלת ניסיון רב בדין הפלילי.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד ילנה מילר
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עבירה פלילית ענישה ללא הרשעה אי הרשעה
עו"ד ילנה מילר

קבע פגישה עם
עו"ד ילנה מילר