נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

דו"ח תנועה: לשלם או להישפט?

תשלום דו"ח תנועה כרוך בהרשעה ובצבירת נקודות אוטומטית העלולה לגרום לשלילת רישיון הנהיגה, לאחר הצטברות מספר עבירות. לכן, לעיתים עדיף להיעזר בעו"ד ולבקש להישפט על העבירה

מאת: עו"ד ראובן מלאך | | 4
דו"ח תנועה: לשלם או להישפט?

הנהגים במדינת ישראל מקבלים למעלה ממיליון דו"חות תעבורה משטרתיים בכל שנה. כל זאת, בעקבות מגוון עבירות תנועה, החל מעבירות קלות יחסית כגון: אי ציות לתמרור, נסיעה ללא חגורת בטיחות, נסיעה במהירות מופרזת (שאינה בנסיבות מחמירות), שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית (או כתיבת מסרון) וכלה בעבירות חמורות במובהק, כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת בנסיבות מחמירות, גרימת מוות ברשלנות והפקרה אחרי פגיעה.

מקובל לחלק את עבירות התעבורה לשתי קבוצות עיקריות: עבירות קלות יחסית, מסוג ברירת משפט, בגינן מקבלים דו"ח תנועה בו נקוב גובה הקנס לתשלום ועבירות חמורות יותר בגינן מקבלים זימון לדין.

קבלת דו"ח בשל עבירה מסוג ברירת משפט? אתה יכול לשלם, להגיש בקשה להשפט או להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס

דו"ח בגין עבירה מסוג ברירת משפט

במקרים בהם נהג מקבל דו"ח בגין עבירה מסוג ברירת משפט, ניצבות בפניו שלוש אפשרויות. לכל אחת מהאפשרויות יש השלכות משמעותיות.

האפשרות הראשונה: לשלם בתוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח, את סכום הקנס שנקבע לעבירה על פי חוק.

האפשרות השנייה: להגיש בקשה להישפט; הבקשה צריכה להיות מוגשת תוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח. ההזמנה לדיון בבית משפט צריכה להישלח בתוך שנה.

האפשרות השלישית: להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, בהתאם לעילות הקבועות בחוק. כל זאת תוך 30 ימים מיום המצאת הדו"ח. ייתכן שהתובע מטעם המשטרה ייעתר לבקשה אם נוכח כי לא נעברה עבירה או אם קיימת טעות מהותית בפרטי מבצע העבירה או אם אין עניין לציבור בהמשך ההליכים.

הודאה בביצוע העבירה מביאה להרשעתו של הנהג בביצוע העבירה ולרישום ותיעוד של ההרשעה

תשלום הקנס מהווה הודאה באשמה

לא אחת, נהגים נוטים להאמין כי אם נהג מקבל דו"ח על עבירת תנועה המסווגת כברירת משפט, מוטב לו לשלם את הקנס ובכך לסיים את הטיפול בעניין. עם זאת, חשוב לדעת כי תשלום הקנס מהווה הודאה באשמה וכי למרבית הקנסות מתלוות גם נקודות. 

הודאה בביצוע העבירה מביאה להרשעתו של הנהג בביצוע העבירה ולרישום ותיעוד של ההרשעה. צבירת נקודות כשלעצמה, בלי קשר לקנס ששולם, עלולה להביא את רשות הרישוי להטיל על הנהג אמצעי תיקון. 

נקודות החובה מצטברות מיום ביצוע העבירה ולמשך שנתיים למי שצבר עד 20 נקודות ולמשך 4 שנים, למי שצבר 22 נקודות או יותר

מהם אמצעי התיקון האפשריים?

אמצעי התיקון עשוי להיות קורס בנהיגה נכונה (בסופו מבחן), מבחן עיוני בנהיגה (תאוריה), מבחן מעשי בנהיגה (טסט), פסילת נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה וחובה לעמוד בבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

נקודות החובה מצטברות מיום ביצוע העבירה ולמשך שנתיים למי שצבר עד 20 נקודות ולמשך 4 שנים, למי שצבר 22 נקודות או יותר. בכל מקרה, נקודות אלה יישארו בתוקף כל עוד לא בוצע ע"י הנהג אמצעי תיקון. 

נהג שנצברו לחובתו 12 נקודות במשך שנתיים, יידרש להשתתף בקורס נהיגה נכונה ולהיבחן בסופו

נהג שצבר מעל 36 נקודות, ייפסל רישיון הנהיגה שלו ל-3 חודשים

כך, למשל: נהג שנצברו לחובתו 12 נקודות במשך שנתיים, יידרש להשתתף בקורס נהיגה נכונה ולהיבחן בסופו. נהג שצבר מעל 36 נקודות, ייפסל רישיון הנהיגה שלו ל-3 חודשים - והוא יידרש לעמוד במבחן נהיגה עיוני. 

נהג שלחובתו נצברו 36 נקודות פעם שניה בתוך 6 שנים, ייפסל רישיונו למשך 9 חודשים. אם ירצה לחדש את רישיונו בתום התקופה, הוא יידרש לעבור בדיקה רפואית, לעמוד במבחן נהיגה עיוני ומעשי. 

רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה של נהג שלא מילא את אמצעי התיקון, תוך שנה. הנהג יידרש להפקיד את הרישיון ולהימנע מנהיגה

רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה

רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה של נהג שלא מילא את אמצעי התיקון, תוך שנה. הנהג יידרש להפקיד את הרישיון ולהימנע מנהיגה. לכן, פעמים רבות, האפשרות של ברירת משפט עדיפה על פני תשלום הקנס וצבירת נקודות. בדיון בבית המשפט יוכל הנהג להציג את עמדתו, לכפור בביצוע העבירה ולקיים דיון משפטי בדבר אשמתו/אי אשמתו, כל זאת בסיוע של עורך דין.

לעיתים, במהלך הדיון, ניתן יהיה לשכנע את בית המשפט לשנות את סמל העבירה. כלומר: להמיר את העבירה בעבירה קלה יותר 

תיקון סעיף העבירה - לעבירה שכלל אינה זוקפת נקודות לחובת הנהג

לעיתים, במהלך הדיון, ניתן יהיה לשכנע את בית המשפט לשנות את סמל העבירה. כלומר: להמיר את העבירה בעבירה קלה יותר ובכך, להפחית את העונש ואת מספר נקודות החובה הנצברות בגין העבירה או אף לתקן את סעיף העבירה לסעיף עבירה שאינו זוקף נקודות לחובת הנהג. 

עבירת נסיעה בעת מופע אור אדום ברמזור לעומת עבירת קיפוח זכות

כך, למשל: נהג פלוני ביצע עבירה של נסיעה בעת מופע אור אדום ברמזור. הנהג יקבל לביתו דו"ח ברירת משפט ויוכל לבחור האם לשלם את הקנס (העומד כיום על 1,000 שקלים) ולזקוף לחובתו 10 נקודות בצורה אוטומטית או להגיש בקשה להישפט. 

אם פלוני יבחר בברירת משפט, הוא יוכל לנסות לשכנע את בית המשפט, באמצעות עורך דינו, כי לא מדובר בעבירת נסיעה באור אדום, אלא, בעבירה של "קיפוח זכות השימוש בדרך". 

עבירה זו קובעת איסור להתנהג באופן שיש בו לקפח זכות של אדם להשתמש שימוש מלא בדרך. נהג שנסע באור אדום בוודאי קיפח זכות של אחר להשתמש בדרך, אולם העונש עבור עבירה זו הנו 500 שקלים קנס, ללא נקודות חובה.

תקופת ההתיישנות בעבירות תנועה שונה בין עבירה לעבירה. עבירה שבגינה ניתן דו"ח מסוג ברירת משפט, מתיישנת לרוב בתום שנה מיום ביצוע העבירה

התיישנות בעבירות תנועה

גם למועד ביצוע העבירה יש משקל, ולכן כדאי להיוועץ עם עורך דין בנושא. תקופת ההתיישנות בעבירות תנועה שונה בין עבירה לעבירה. עבירה שבגינה ניתן דו"ח מסוג ברירת משפט, מתיישנת לרוב בתום שנה מיום ביצוע העבירה. אם הנהג בחר בברירת משפט, תתיישן העבירה, אם לא קיבל תוך שנה הודעה על מועד הדיון בבית משפט.

במקרים בהם מדובר בעבירת תנועה מצולמת (כגון: מצלמת מהירות), תחול עליה התיישנות אם הנהג לא קיבל דו"ח ברירת משפט או כתב אישום בתוך ארבעה חודשים מביצוע העבירה והצילום. 

לשופט בית המשפט לענייני תעבורה יש מתחם רחב של שיקול דעת בבואו להטיל עונש על מבצע העבירה. השופט יכול לבחור בין קנס, פסילת רישיון הנהיגה על תנאי, פסילת רישיון נהיגה, עבודות לתועלת הציבור, התחייבות כספית, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל

לשופט בית המשפט לענייני תעבורה יש מתחם רחב של שיקול דעת

חשוב לדעת כי לשופט בית המשפט לענייני תעבורה יש מתחם רחב של שיקול דעת בבואו להטיל עונש על מבצע העבירה. השופט יכול לבחור בין קנס, פסילת רישיון הנהיגה על תנאי, פסילת רישיון נהיגה, עבודות לתועלת הציבור, התחייבות כספית, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל.

אור אדום ברמזור

לסיכום: יש חשיבות רבה להחלטה האם לשלם דו"ח תעבורה או לבחור בברירת משפט. לכל אחת מהחלופות יש השלכות משמעותיות. משכך, מומלץ וראוי לבחון ולנתח כל מקרה לגופו ולהביא בחשבון את כלל השיקולים טרם קבלת ההחלטה. שיקולים כגון סוג העבירה, המועד בו התרחשה העבירה, מספר הנקודות המתלוות לעבירה, מצבו האישי של הנהג, עברו התעבורתי ומספר נקודות החובה שכבר נזקפו לחובתו בתקופה שקדמה לביצוע העבירה - הם שיקולים בעלי חשיבות מכרעת בקבלת ההחלטה. 

* משרד עו"ד ונוטריון ראובן מלאך עוסק בדיני תעבורה, דיני משפחה, משפט פלילי ומשפט אזרחי. עו"ד ראובן מלאך בעל ניסיון רב בניהול תיקי תעבורה מורכבים וייצוג נהגים בבתי משפט.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד ונוטריון ראובן מלאך
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
משפט תעבורה שלילת רשיון נהיגה התיישנות
עו"ד ראובן מלאך

קבע פגישה עם
עו"ד ראובן מלאך

עו"ד ונוטריון ראובן מלאך מנהל משרד עורכי דין בנהריה ומספק מענה מקצועי ומשפטי במגוון תחומים: משפחה וירושה, דיני תעבורה, משפט...

לפרופיל המלא