נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

עבירות בנייה: אחריות אדריכלים

אדריכלים ומהנדסים נושאים באחריות לעבירות בנייה, גם אם העבירות מבוצעות בפועל על ידי חברת הבנייה או הקבלן

עבירות בנייה: אחריות אדריכלים

מקרה שהיה, כך היה: חברת בנייה הגישה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקשה למתן היתר לבניין בן חמש קומות. הבקשה תאמה את מספר הקומות המקסימלי שהותר בתכנית המתאר של השטח שבו היה אמור להיות מוקם הבניין. 

עם זאת, חברת הבנייה לא הסתפקה בבניין בן חמש קומות, אלא ביקשה לבנות שתי קומות נוספות. מאחר שמדובר היה בסטייה ניכרת מתכנית המתאר, הגישה החברה תכנית נקודתית, במטרה לאפשר אישור של התוספת המבוקשת.

התכנית הנקודתית אמנם אושרה בסופו של דבר, אך לחברה אצה הדרך והיא המשיכה בביצוע בניית שתי הקומות הנוספות, עוד טרם ניתן ההיתר. משהתגלה הדבר, הוציאו הרשויות צו מנהלי להפסקת העבודות הבנייה, צו שאושר על ידי בית המשפט. במקביל, הוועדה המקומית הגישה כתב אישום כנגד כל הנוגעים בדבר, לבית המשפט לעניינים מקומיים.

הוועדה המקומית הגישה כתב אישום כנגד החשודים המיידים: חברת הבנייה ובעלי תפקידים מרכזיים, אשר היו מעורבים בפרויקט

כנגד מי הוגש כתב האישום על עבירת הבנייה?

הוועדה המקומית הגישה כתב אישום כנגד החשודים המיידים: חברת הבנייה ובעלי תפקידים מרכזיים, אשר היו מעורבים בפרויקט, כגון: החברה הקבלנית (ששימשה כקבלן המבצע של חברת הבנייה) והמנהל הפעיל של חברת הבנייה. 

ביחד איתם, כתב האישום הוגש גם נגד האדריכל ששמו הופיע בבקשה להיתר בנייה, מאחר שהוא אחראי לביקורת ואחראי לפיקוח על הבנייה. מחובתו לוודא שהבנייה מתבצעת בהתאם להיתר.

מעניין לציין בהקשר זה כי הוועדה המקומית בחרה שלא להגיש כתב אישום כנגד המהנדס של פרויקט הבנייה המדובר, על אף שחלקו בפרשה היה ככל הנראה נכבד. נתייחס לכך בהמשך. 

האדריכל כפר באשמה שיוחסה לו, ואילו חברת הבנייה והמנהל הפעיל של החברות הודו והורשעו על פי הודאתם בביצוע עבודות במקרקעין, בסטייה מהיתר; ובבנייה ללא היתר. על הנאשמים שהורשעו הוטלו קנסות וכן התחייבות להימנע מעבירה דומה למשך שנתיים

מה פסק בית המשפט במקרה זה?

במהלך הטיפול בתיק בבית המשפט לעניינים מקומיים, פוצל הדיון. זאת, משום שהאדריכל כפר באשמה שיוחסה לו, ואילו חברת הבנייה והמנהל הפעיל של החברות הודו והורשעו על פי הודאתם בביצוע עבודות במקרקעין, בסטייה מהיתר; ובבנייה ללא היתר. על הנאשמים שהורשעו הוטלו קנסות וכן התחייבות להימנע מעבירה דומה למשך שנתיים.  

האדריכל סירב להודות באישומים שהופיעו בכתב האישום. לטענתו, הבנייה שבוצעה בכיחס לחמש הקומות הראשונות תאמה את ההיתר, ואילו תוספת שתי הקומות, בגינן הוגש כתב האישום, כלל לא היו חלק מההיתר, ולכן אינו יכול להיות אחראי לכך

מה היו טענות ההגנה של האדריכל?

האדריכל יוצג על ידי משרד עורכת דין סמדר בן דור. האדריכל סירב להודות באישומים שהופיעו בכתב האישום. הוא ניהל הליך ראיות, במטרה להביא לזיכויו המלא וטען כי העבודות שחרגו מההיתר ומתוארות בכתב האישום בוצעו בהיעדרו וללא ידיעתו. לטענתו, הבנייה שבוצעה בכיחס לחמש הקומות הראשונות תאמה את ההיתר, ואילו תוספת שתי הקומות, בגינן הוגש כתב האישום, כלל לא היו חלק מההיתר, ולכן אינו יכול להיות אחראי לכך. 

מנגד, הוועדה טענה כי גם במקרה של היעדרות ואי ידיעה מצד האדריכל, יש להטיל על האדריכל אחריות פלילית, מכוח חוק התכנון והבנייה

מה היו טענות הוועדה המקומית?

מנגד, הוועדה טענה כי גם במקרה של היעדרות ואי ידיעה מצד האדריכל, יש להטיל על האדריכל אחריות פלילית, מכוח חוק התכנון והבנייה. הוועדה טענה כי מטרת החוק היא לפרוש רשת רחבה מאוד של גורמים שונים, אותם רואה החוק כאחראים לעבירות בנייה. כך, בנוסף למבצע העבודה, הבעלים והמשתמש במקרקעין - יש להטיל אחריות גם על אנשי המקצוע השונים המעורבים בפרויקט. 

אחד מאנשי המקצוע הללו הוא האדריכל, אשר עורך את הבקשה להיתר; שמו מופיע בהיתר הבנייה, הוא חתום על הבקשה למתן ההיתר והוא משמש כמפקח העליון על הבנייה ואף כאחראי לביקורת על הבנייה. טענת הוועדה המקומית היתה כי מתוקף תפקידי הפיקוח שלו, האדריכל אחראי למנוע עבירות בנייה, כמו זו שבוצעה במקרה המדובר.

בשלב הטיעונים לעונש, טענה עו"ד סמדר בן דור, כי האדריכל לא יכול היה להיות אחראי לבנייה שלא ידע על קיומה

מה היתה תשובת ההגנה, בנוגע לטענת האחריות, מתוקף תפקידי הפיקוח של האדריכל?

בית המשפט לעניינים מקומיים אמנם קיבל בתחילה את טענת הוועדה המקומית, קבע כי האדריכל אחראי לביצוע תוספת שתי הקומות, והרשיע אותו בדומה לשאר הנאשמים. 

בשלב הטיעונים לעונש, טענה עו"ד סמדר בן דור, כי האדריכל לא יכול היה להיות אחראי לבנייה שלא ידע על קיומה. היא טענה כי תפקיד הפיקוח של האדריכל הסתיים קודם לביצוע העבירות. לכן, לא ניתן להטיל עליו אחריות לביצוען.

עו"ד בן דור שנכנסה לתיק רק בשלב זה הראתה כי במועד הרלוונטי שהה האדריכל בחו"ל ורק כאשר שב לישראל, גילה שבוצעה בנייה בלתי חוקית, בניגוד להנחיותיו, והסיר מיד את אחריותו מהבניין. 

עוד הוסיפה עו"ד בן דור וטענה כי בעל המקצוע שעליו יש להטיל אחריות לעבירות הבנייה המדוברות הוא דווקא המהנדס, משום שלא ניתן לצקת קומות נוספות בבניין, ללא מעורבותו. לעומת זאת, האדריכל - האחראי לביקורת ומשמש כמפקח עליון - אמור לבקר בבניין בשלבים ספציפיים, כפי שנקבע בחוק. לכן, לא ניתן להטיל עליו אחריות לעבירות שבוצעו. 

מכאן עולה כי לאחר שהסתיימה בניית הקומה החמישית, לא היה לאדריכל צורך או אחריות מקצועית או חוקית לבקר שוב בבניין, מאחר שידע כי הבנייה הופסקה, לפחות עד לאחר קבלת ההיתר לשתי הקומות הנוספות. לא עלה בדעתו שהבנייה תימשך ללא היתר. 

אף על פי שבית המשפט לעניינים מקומיים הרשיע תחילה את האדריכל בעבירות שיוחסו לו, הוא נעתר לבקשה לבטל את ההרשעה לפי סעיף 72(ב) לחוק העונשין, שהוצגה בשלב הטיעונים לעונש - והסתפק בקביעה שהאדריכל  עשה את המיוחס לו בהתאם לחוק

מה פסק בית המשפט בנוגע לאחריות האדריכל לעבירות הבנייה?

אף על פי שבית המשפט לעניינים מקומיים הרשיע תחילה את האדריכל בעבירות שיוחסו לו, הוא נעתר לבקשה לבטל את ההרשעה לפי סעיף 72(ב) לחוק העונשין, שהוצגה בשלב הטיעונים לעונש - והסתפק בקביעה שהאדריכל  עשה את המיוחס לו בהתאם לחוק. 

משמעות הדבר היא שהאדריכל לא הורשע בדין, והאירוע לא פגע בשמו הטוב ובהמשך אפשרויות התעסוקה של האדריכל, לרבות השתתפות במכרזים של רשויות ציבור.

בסופו של דבר, בית המשפט המחוזי זיכה את האדריכל מכתב האישום והורה על ביטול הערעורים

מה היתה תגובת הוועדה המקומית?

כעבור 45 יום ממועד מתן ההחלטה ערערה הוועדה המקומית לבית המשפט המחוזי,  וביקשה לערער על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים, שלא להרשיע את האדריכל. 

בנסיבות אלה הגיש האדריכל ערעור נגדי, לזכותו מכל אשמה.
בית המשפט המחוזי זיכה את האדריכל מכתב האישום והורה על ביטול הערעורים.

בניית בית

לסיכום: המחוקק מתייחס בחומרה לעבירות בנייה ולכן הרחיב את מעגל האחראים.  בתי המשפט נוהגים בחומרה יתרה כאשר מדובר במעשים או במחדלים של בעלי מקצוע, שאיפשרו ביצוע בנייה בלתי חוקית.

על מנת להגן על מהנדס או אדריכל המואשם בעבירת תכנון או בנייה מכוח היותו מתכנן ו/או מפקח, נדרש להכיר היטב את החוקים והתקנות הרלבנטים לאותם בעלי מקצוע, בינהם: חוק התכנון והבנייה ותקנות התכנון והבנייה, חוק המהנדסים והאדריכלים והתקנות מכוחם, כדי לוודא מה בתחום אחריותם, וכן להכיר היטב את המשפט הפלילי - חוק העונשין וחוק סדר הדין הפלילי, כדי לספק הגנה מיטבית לנאשם.   

* עו"ד גלעד זליבנסקי, משרד עורך דין תכנון ובנייה; עו"ד סמדר בן דור מתמחה בדיני רישוי ותכנון בנייה.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתבzap  משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד סמדר בן דור
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תכנון ובניה כתב אישום עבירות תכנון ובניה
עו"ד גלעד זליבנסקי, משרד עו"ד סמדר בן דור

קבע פגישה עם
עו"ד גלעד זליבנסקי, משרד עו"ד סמדר בן דור

סמדר בן דור, עורכת דין לתכנון ובנייה, לענייני מקרקעין, מגשרת ובוררת ובעלת ניסיון של עשרות שנים בטיפול בכל הסוגיות הנוגעות...

לפרופיל המלא