נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ללכת על בטוח: ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יאפשר לכם להחליט מי ינהל את עניינכם השונים (כספיים, רפואיים וכו') וכיצד עניינכם ינוהלו, אם תאבדו את יכולתכם לקבל החלטות בעצמכם

מאת: עו"ד בטי סגיר | | 4
ללכת על בטוח: ייפוי כוח מתמשך

אנשים שאיבדו את צלילות מחשבתם, אינם מתפקדים מבחינה פיזית או מופעלים עליהם לחצים כבדים מצד בני משפחתם, שהם אינם מסוגלים לעמוד בהם (נפשית וקוגניטיבית) - עשויים למצוא עצמם במצב שאינם כשירים עוד לנהל את ענייניהם השוטפים: מהליכה לבנק, דרך קבלת החלטות על ענייני רכוש ומשפחה ועד לקבלת החלטות בנוגע לטיפול רפואי. 

בעבר - אדם שלא היה כשיר יותר לדאוג לענייניו מסיבה כלשהי, משפחתו הייתה פונה לבית המשפט, כדי לבקש למנות לו אפוטרופוס, שידאג לכל ענייניו

מה קובע החוק במצב אי כשירות?

עד לפני כשנה וחצי, אדם שלא היה כשיר יותר לדאוג לענייניו מסיבה כלשהי, משפחתו הייתה פונה לבית המשפט, כדי לבקש למנות לו אפוטרופוס, שידאג לכל ענייניו. 
האפוטרופוס הממונה היה תופס את נכסיו של "החסוי", פועל במקומו בענייני רכוש, מקבל החלטות וחותם במקומו על הסכמות לטיפולים רפואיים וכו'. 
טובת "החסוי" נקבעה על פי שיקול דעתו של האפוטרופוס הממונה, מבלי שלחסוי תהיה יכולת להתנגד לכך, לקבוע בעצמו כיצד ינוהלו ענייניו או מה תהיה זהות האפוטרופוס.
כל זאת השתנה, עם כניסתו לתוקף של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נתן כלים חדשים ופחות דרסטיים, המאפשרים לכל אדם לתת ביטוי לרצונו האוטונומי, ולקבוע את האופן שבו יתנהלו עניינו, לאחר שיאבד את יכולתו להבין בדבר

אילו שינויים נקבעו במסגרת התיקון לחוק?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נתן כלים חדשים ופחות דרסטיים, המאפשרים לכל אדם לתת ביטוי לרצונו האוטונומי, ולקבוע את האופן שבו יתנהלו עניינו, לאחר שיאבד את יכולתו להבין בדבר, לרבות השאלה מי יהיה האדם מיופה הכוח שינהל אותם. בין הכלים השונים שהתיקון לחוק מציע, ייפוי כוח מתמשך הוא אחד הכלים החשובים.

כל אדם, בעודו מסוגל להבין וצלול, יכול לפנות לעורך דין שהוסמך לכך ולמנות בעצמו מיופה כוח, שיפעל עבורו, אם וכאשר יאבד את מסוגלותו לעשות זאת בעצמו

מהו ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם, בעודו מסוגל להבין וצלול, יכול לפנות לעורך דין שהוסמך לכך ולמנות בעצמו מיופה כוח, שיפעל עבורו, אם וכאשר יאבד את מסוגלותו לעשות זאת בעצמו. בייפוי כוח מתמשך, האדם קובע מי יהיה האפוטרופוס המופקד על ענייניו, לעיתים אפוטרופוס שונה לכל עניין. מייפה הכוח אף יכול להנחות את מיופה הכוח באילו דרכים עליו לטפל בעניינים השונים. 

בטופס ייפוי כוח מתמשך, אדם יכול למנות מיופה כוח ולהנחותו כיצד לפעול בענייניו הרכושיים והעסקיי. ניתן להנחות את מיופה הכוח גם בכל הקשור לענייניכם האישיים 

מהם התחומים שניתן להסדיר במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

בטופס ייפוי כוח מתמשך, אדם יכול למנות מיופה כוח ולהנחותו כיצד לפעול בענייניו הרכושיים והעסקיים. כך, למשל: תוכלו להנחות את מיופה הכוח שלא ימכור את בית מגוריכם ויאפשר לכם להמשיך לגור בבית. אם אתם נוהגים להעביר לאחד מילדיכם קצבה חודשית, תוכלו להנחות את מיופה הכוח להמשיך לעשות כך. תוכלו גם להנחות אותו לגבי סוג ההשקעות שתרצו להמשיך לעשות בתיקי השקעות קיימים וכיצד לנהל את חשבון העו"ש וההוצאות החודשיות שלכם. 

ניתן להנחות את מיופה הכוח גם בכל הקשור לענייניכם האישיים. כך, למשל: לציין כי ייקח אתכם לחו"ל פעם בשנה; שיבוא להדליק נרות עבורכם בכל יום שישי. ולהבדיל, לציין כי אם תזדקקו לטיפול סיעודי, הדבר ייעשה בביתכם, על ידי אחות (ולא תועברו לבית חולים סיעודי).

בנוסף, ניתן להנחות את מיופה הכוח כיצד לנהוג בעניינים רפואיים. למשל: להורות כי לא תנותחו בניתוחים שאינם מצילי חיים, שלא יינתן לכם טיפול תרופתי (כזה או אחר) וכו'. 

ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך בכל עת, בהתאם למגבלות שמכניס מי שממנה את מיופה הכוח

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?

ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך בכל עת, בהתאם למגבלות שמכניס מי שממנה את מיופה הכוח, אלא אם הוא הגביל מראש את עצמו במסמך מלבטל את המסמך. 

אם הממנה אכן מאבד את יכולתו להבין בדבר, שזה המונח בתיקון לחוק שמחליף את המונח הקודם "חסוי" שנמחק מהלקסיקון בהקשר הזה, על מיופה הכוח להודיע על כך לאפוטרופוס, ולצרף להודעתו הודעה נוספת מצד שלישי, או חוות דעת רפואית בדבר נכונות ההודעה

כיצד מוציאים ייפוי כוח מתמשך לפועל?

לאחר שהממנה (כלומר: מייפה הכוח), מיופה הכוח ועורך הדין שערך את המסמך חותמים עליו, ייפוי הכוח המתמשך מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי. ההפקדה והשמירה על ייפוי הכוח אינם כרוכים בתשלום אגרה.

אם הממנה אכן מאבד את יכולתו להבין בדבר, שזה המונח בתיקון לחוק שמחליף את המונח הקודם "חסוי" שנמחק מהלקסיקון בהקשר הזה, על מיופה הכוח להודיע על כך לאפוטרופוס, ולצרף להודעתו הודעה נוספת מצד שלישי, או חוות דעת רפואית בדבר נכונות ההודעה. לעתים יבקש האפוטרופוס הכללי לבדוק האם הממנה מסוגל להביע את רצונו, בדבר כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. 

כך, רק לאחר שכל הבדיקות נערכות, האפוטרופוס מודיע על כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, וייפוי הכוח מופעל בהתאם להוראות הכתובות בו. 

חשוב לזכור כי ייפוי כוח מתמשך אינו צוואה ואינו מהווה תחליף לצוואה: ייפוי כוח מתמשך נועד לניהול ענייניו של הממנה בעודו בחייו, בעוד שצוואה נועדה להנחות כיצד ינוהלו ענייניו לאחר מותו.

רק עורך דין שעבר הכשרה של משרד האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים והינו בעל תעודת מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך - רשאי לערוך ולהחתים על מסמך כזה

מי רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך?

רק עורך דין שעבר הכשרה של משרד האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים והינו בעל תעודת מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך - רשאי לערוך ולהחתים על מסמך כזה.

חתימה על מסמך של מי שאינו מורשה אינה תקיפה ולא תתקבל להפקדה במשרד האפוטרופוס הכללי. רשימות עורכי הדין המוסמכים מופיעים באתר האפוטרופוס הכללי ובאתר לשכת עורכי הדין.  

ייפוי הכוח המתמשך אינו סטנדרטי, אלא מותאם לנסיבות חייו של הממנה, לערכים המנחים אותו בחייו, לקשריו עם משפחתו ועוד. גם החוק בנושא מאוד מורכב וכולל סייגים וחלופות שונות, שמטרתן להתאים לכל אדם חלופה משפטית שמתאימה לו ולמגבלותיו, כפי שהוא צופה שיהיו במהלך תקופות שונות של אי כשירותו. 

תפקיד עורך הדין הוא לשאול את השאלות הנכונות לגבי אורח חייו של המבקש, יחסיו עם בני משפחתו ויחסיו עם מיופה הכוח (מיופה כוח אחד או יותר מאחד). על עורך הדין להציג בפני המבקש את כל האפשרויות העומדות בפניו, כדי שיקבל החלטה מושכלת, שתתאים ככל הניתן לצרכיו ורצונותיו. 

רק עורך דין שעבר הכשרה בנושא יכיר את החלופות השונות, יוכל להסביר למבקש את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ולסייע לו להחליט על החלופה הטובה ביותר לענייניו.

פגישה עם עורך הדין

לסיכום: באמצעות ייפוי כוח מתמשך, תוכלו לוודא כי מיופה הכוח מטעמכם (או מספר מיופיי כוח) ידאג לעתידכם בצורה הקרובה ביותר לאופן שבו הייתם מנהלים את חייכם בעצמכם, אלמלא איבדתם את מסוגלותכם.  חשוב מאוד לערוך את ייפוי הכוח המתמשך עם עורך דין שהוסמך בתחום, יידע לשאול את השאלות הנכונות ויוכל לסייע לכם לנסח את ייפוי הכוח בצורה מיטבית.

 

* עו"ד נוטריון ומגשרת בטי סגיר, מוסמכת לערוך  ייפוי כוח מתמשך ומתמחה בדיני משפחה, צוואה וירושה.

ליצירת קשר עם עו"ד בטי סגיר
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס חוק הכשרות המשפטית ייפוי כח מתמשך
עו"ד בטי סגיר

קבע פגישה עם
עו"ד בטי סגיר

עו"ד בטי סגיר בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני מאוניברסיטת בר אילן ותעודת מגשרת. כמו כן, היא הינה...

לפרופיל המלא