נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הפחתת מזונות ילדים - אפשרויות שונות

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים רבים בפרמטרים שעל בסיסם נקבעים דמי מזונות ילדים. התוצאה: אפשרויות שונות להפחתת דמי מזונות שנקבעו בעבר בעקבות שינוי הפרמטרים

מאת: עו"ד שיר לוי | | 4
הפחתת מזונות ילדים - אפשרויות שונות

דמי מזונות ילדים הפכו בשנים האחרונות לעניין שנוי במחלוקת, לאור מספר התפתחויות בערכאות שבהן נפסקים דמי מזונות - בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים. שופטים ודיינים מצויים אפוא בתחילת עידן חדש, במסגרתו ניכרת התחשבות גוברת באב, באחריות ההורית שהאב לוקח ובמצב הכלכלי שלו ושל האם, בשעת פסיקת גובה דמי מזונות הילדים שהאב נדרש לשלם. 

שינויים אלה פותחים אפשרויות רבות, גם עבור אבות המבקשים לפתוח מחדש הסכמי מזונות קיימים ולבקש הפחתת מזונות ילדים. הסיכוי כי הערכאות המשפטיות השונות ייענו לבקשות כאלה גדול עתה הרבה יותר מאשר בעבר. כך, הפחתת מזונות בהחלט אפשרית יותר כיום יחסית לעבר.

דמי מזונות ילדים כוללים דמי מדור, שהם השתתפות (כ-40%) של האב בדמי השכירות או במשכנתא של קורת הגג של הילדים. המזונות כוללים גם כיסוי של הוצאות ביגוד והנעלה, אוכל והוצאות בסיסיות שונות

מה כוללים מזונות ילדים ומה מטרתם?

מטרת דמי מזונות ילדים היא להבטיח כי גם לאחר הגירושין, כל ההוצאות של הילדים יכוסו וכי רמת החיים שלהם לא תרד בשל הגירושין. בנוסף, מטרת המזונות להבטיח כי הילדים יוכלו להמשיך להתגורר באותו אזור מגורים ולשמור על הקשרים החברתיים שלהם.

דמי מזונות ילדים כוללים דמי מדור, שהם השתתפות (כ-40%) של האב בדמי השכירות או במשכנתא של קורת הגג של הילדים. המזונות כוללים גם כיסוי של הוצאות ביגוד והנעלה, אוכל והוצאות בסיסיות שונות.

גובה דמי מזונות הילדים נקבע לפי פרמטרים רבים: גיל הילדים, זמני השהות שלהם אצל כל אחד מההורים וכושר ההשתכרות בפועל - משכר ומרכוש - של שני ההורים

כיצד נקבעים דמי מזונות הילדים?

גובה דמי מזונות הילדים נקבע לפי פרמטרים רבים: גיל הילדים, זמני השהות שלהם אצל כל אחד מההורים וכושר ההשתכרות בפועל - משכר ומרכוש - של שני ההורים.  
יחד עם זאת, יש לזכור שהוצאות האב על ילדיו אינן מסתכמות בתשלום דמי המזונות. האב נדרש גם לשלם את המחצית של כל ההוצאות האחרות על הילדים. כך, למשל: תשלום למוסדות חינוך, צהרונים וקייטנות. 

בפועל, אבות רבים מוצאים עצמם לאחר הגירושים יורדים ברמת חייהם. חלקם אף עוברים להתגורר אצל הוריהם או בדירות קטנות ובלתי ראויות. לעתים, האבות אף מגיעים עד כדי פת לחם.

גובה דמי המזונות אף פעם אינו עניין סופי וגמור

האם ניתן להפחית דמי מזונות?

התשובה חיובית: גובה דמי המזונות אף פעם אינו עניין סופי וגמור. לכן, על כל אב לבחון את האפשרות לבקש מבית המשפט או בית הדין הרבני להפחית את דמי המזונות, אם נסיבות החיים שלו או של האם השתנו ומצדיקים הפחתה. 

מקרים שבהם האב פוטר מעבודתו, או עקב הרעה במצבו הבריאותי הוא אינו יכול לעבוד או נאלץ לעבוד בהיקף נמוך יותר. עקב כך, הכנסתו ירדה בצורה משמעותית. במקרים אלה, ניתן בהחלט לטעון שמדובר בשינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת מזונות ילדים

 

 

אילו נסיבות מצדיקות הפחתת דמי מזונות?

כאשר אדם מגיש תובענה להפחתת דמי המזונות, בית המשפט או בית הדין בוחנים את שינוי הנסיבות הכלכליות והאם הוא מהותי מספיק כדי לפתוח את התיק מחדש ולהפחית את המזונות.

לדוגמה: מקרים שבהם האב פוטר מעבודתו, או עקב הרעה במצבו הבריאותי הוא אינו יכול לעבוד או נאלץ לעבוד בהיקף נמוך יותר. עקב כך, הכנסתו ירדה בצורה משמעותית. במקרים אלה, ניתן בהחלט לטעון שמדובר בשינוי נסיבות מהותי. כלומר: יש הצדקה להפחתת דמי המזונות שהאב משלם. 

גם שינוי מהותי בזמני השהייה של הילדים אצל האב, יכול להוות טיעון שיצדיק הגשת תובענה להפחתת דמי מזונות. לדוגמה: משרד הח"מ ייצג אב שבית המשפט פסק לו דמי מזונות, בהתאם לגובה הכנסתו החודשית, שנאמדה בכ-30 אלף שקלים. כעבור זמן מה, התברר שהאב חולק משמורת משותפת על ילדיו עם האם וכי הם שוהים אצלו מחצית מהזמן. נוסף על כך, התברר שהאב לקח על עצמו לשאת לבדו בחובות משותפים שונים שנוצרו בעת שהשניים היו נשואים. 

בתובענה שהוגשה לבית המשפט, נטען כי שתי עובדות אלה מהוות שינוי נסיבות מהותי, המצדיק הפחתה של דמי המזונות. בית המשפט קיבל את התובענה והפחית את דמי המזונות של האב ב-50%!

נוסף על כך, בתי המשפט ובתי הדין מייחסים כיום חשיבות רבה למחצית שהאב נדרש לשלם עבור כל ההוצאות הנלוות על ילדיו, מעבר למה שדמי המזונות מכסים. שיקול זה משמש אף הוא גורם נוסף לשקילת תובענה להפחתת מזונות ילדים.

בית המשפט עשוי לפסוק הפחתה של דמי המזונות או של אחד המרכיבים שלהם, גם אם חל שינוי נסיבות מהותי, במצבה הכלכלי של האם

האם שינוי נסיבות במצב האם מהווה אף הוא הצדקה להפחתת דמי מזונות ילדים?

התשובה בהחלט חיובית. בית המשפט עשוי לפסוק הפחתה של דמי המזונות או של אחד המרכיבים שלהם, גם אם חל שינוי נסיבות מהותי, במצבה הכלכלי של האם. 

ניקח לדוגמה אשה שמספר שנים לאחר הגירושין ירשה דירה משלה. משמעות הדבר שהיא אינה צריכה לשלם יותר שכר דירה. לכן, ניתן בהחלט לדרוש להפחית מדמי מזונות הילדים את דמי המדור. 

יתרה מכך: גם במקרה ששכרה של האם עלה בצורה משמעותית או שהיא נישאה נישואין שניים לאדם אמיד, יש מקום לבחון זאת, כעילה שתצדיק את הפחתת דמי מזונות הילדים.

פרט לשינוי הנסיבות המהותי, על אב המבקש להפחית את דמי המזונות להוכיח כי הוא מגיש את התובענה בתום לב ובניקיון כפיים

מה נדרשים אבות להוכיח, בעת הגשת תובענה להפחתת דמי מזונות ילדים?

פרט לשינוי הנסיבות המהותי, על אב המבקש להפחית את דמי המזונות להוכיח כי הוא מגיש את התובענה בתום לב ובניקיון כפיים. בנוסף, עליו להגיש אסמכתאות רלוונטיות המעידות על שינוי הנסיבות. 
למשל: אסמכתאות המעידות על השינוי בהכנסתו או הכנסת האם ואסמכתאות המעידות על זמני השהייה של הילדים אצלו בפועל. 

הערכאות המשפטיות מייחסות כיום חשיבות רבה לזמני השהייה בפועל אצל האב ולהוצאות הנדרשות בזמנים אלה, בבואן לשקול האם שינוי הנסיבות שהאב מצביע עליו אכן מספיק כדי להצדיק הפחתת מזונות ילדים. 

עורך דין המתמחה בתחום יידע באיזה מקרים כדאי להתייעץ עם מומחים חיצוניים: רואי חשבון ומומחים אקטואריים אחרים, שיסייעו בניתוח כושר ההשתכרות שלכם וההוצאות השונות שאתם מוציאים על הילדים

כיצד עשוי לסייע ייעוץ משפטי של עו"ד המתמחה בהפחתת דמי מזונות?

לפני הכל, ייעוץ משפטי יאפשר לכם להבין את האפשרויות העומדות בפניכם. עורך הדין יבחן את היתכנות האפשרות להפחתת מזונות ילדים : הוא יבדוק את המצב הנוכחי שלכם ושל האם, והאם המצב הכלכלי אכן מצדיק הגשת תובענה כזו. בין השאר, יבדוק עורך הדין את המצב הכלכלי, את תנאי המשמורת, שהות הילדים וחלוקת נטל ההוצאות בפועל.

עורך דין המתמחה בתחום יידע גם באיזה מקרים כדאי להתייעץ עם מומחים חיצוניים: רואי חשבון ומומחים אקטואריים אחרים, שיסייעו בניתוח כושר ההשתכרות שלכם וההוצאות השונות שאתם מוציאים על הילדים. 

בהמשך, עורך הדין יידע כיצד להציג כראוי בבית המשפט או בית הדין הרבני את שינוי הנסיבות; וכיצד להסביר מדוע מדובר בשינוי נסיבות מהותי.

בית המשפט קבע

לסיכום: אבות, נאנקים תחת עול המזונות? הפחתת דמי מזונות בהחלט אפשרית! ייעוץ משפטי ע"י עו"ד העוסק בתחום יסייע לכם לבחון האם מדובר באפשרות רלוונטית גם עבורכם. 

* משרד עורכי דין לוי את בני עוסק בדיני משפחה וגירושין, צוואה וירושה.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד שיר לוי מרגלית
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הפחתת מזונות בית המשפט לענייני משפחה מזונות ילדים
עו"ד שיר לוי

קבע פגישה עם
עו"ד שיר לוי

משרד הבוטיק לוי את בני מקפיד להיות מעודכן, מעניק לכל לקוחותיו יחס אישי, ליווי צמוד ומקצועי לאורך כל ביצוע ההליכים...

לפרופיל המלא