נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פשיטת רגל ב-18 חודשים? נדיר! יש לשים לב לאותיות הקטנות

ראיתם פרסום באינטרנט המבטיח פשיטת רגל והפטר מחובות ב-18 חודשים? יש לבדוק היטב שאכן כך הם פני הדברים. ההליכים אמנם קוצרו, אך ברוב המקרים נמשכים הרבה יותר זמן

מאת: עו"ד אסף שמעוני | | 4
פשיטת רגל ב-18 חודשים? נדיר! יש לשים לב לאותיות הקטנות

בשנים האחרונות, צצים פרסומים רבים שונים, הממליצים כמעט לכל אדם השקוע בחובות להיכנס להליך פשיטת רגל, בטענה כי תוך שנה וחצי יוכל להיפטר מהחוב ולצאת לחיים חדשים. פרסומים אלה מגיעים לעיתים מחברות שאינן עוסקות במקצוע עריכת הדין ואין להן  כלל את הידע המקצועי לתת ייעוץ משפטי לחייבים. 

האמנם? בפועל, הדבר נטול כל יסוד. אין כלי משפטי המאפשר זאת, לא בישראל ולא ברחבי העולם. הליך מחיקת החובות (כיום השימוש במונח "מחיקת חובות" אסור) הוא הליך שונה בתכלית, ממה שמציגים הפרסומים הללו. מדובר בהליך מורכב, הנמשך מספר שנים, וכרוך בנבירה בפרטי פרטים בנוגע לחייו של החייב: מקום העבודה שלו, משפחתו, הכנסותיו והוצאותיו, נכסים פיננסים, נכסי מקרקעין זכויות סוציאליות ואחרות שצבר במהלך חייו, ונכסים שונים שיש לו. 

בשל עומס התיקים, המובאים בפני בית המשפט, גם 18 החודשים הראשונים הקבועים ברפורמה, הופכים פעמים רבות לשנתיים ויותר

אם כך, מה עומד ברקע הפרסומים הללו?

עד לפני מספר שנים, הליך פשיטת רגל עלול היה להימשך שנים רבות, לעתים אף 10 שנים ויותר! בתי המשפט לא מיהרו להכריז על חייבים כפושטי רגל. גם מרגע ההכרזה, לא היו קבועות נורמות ברורות להחלטה על משך הזמן במסגרת ההליך עד , קבלת ההפטר.

בשנת 2013 תוקנה רפורמה, שחייבה את בית המשפט לקיים דיון רפורמה/הכרזה בתיקי פשיטת רגל, תוך שנה וחצי (18 חודשים) מרגע הגשת הבקשה. בדיון זה, בית המשפט אמנם מכריז על החייב פושט רגל ברוב המקרים, (למעט התנהלות קלוקלת של החייב בהליך ו/או דחיית הכרזה מטעמים שונים), אך במעמד זה ביהמ"ש גם מאשר את תכנית הפירעון שנקבעת לחייב, הנמשכת, בהתאם להנחיות הרפורמה, בין 36 חודשים עד 72 חודשים נוספים, שבהם החייב מחזיר החזר חודשי קבוע, בהתאם ליכולתו הכלכלית שנקבעת ברוב המקרים ע"י המנהל המיוחד בתיק בהתאם לפוטנציאל השתכרות, הכנסות אל מול הוצאות וכיו"ב.

יתרה מכך: בשל עומס התיקים, המובאים בפני בית המשפט, גם 18 החודשים הראשונים הקבועים ברפורמה, הופכים פעמים רבות לשנתיים ויותר. במלים אחרות: מדובר בהליך הנמשך חמש וחצי שנים עד שמונה שנים לכל הפחות, במהלכם החייב מחויב בהחזר חודשי קבוע. 
בקיצור: שלא יספרו לכם סיפורים!

לאחר קבלת ההפטר, החייב יכול לצאת לחיים חדשים, ללא עול החובות והנושים שרדפו אותו קודם

מהי פשיטת רגל ומהו הפטר חובות? מה ההבדל בין הכלים המשפטיים האלה?

כולנו שמענו על "תספורות" שטייקונים מקבלים, במסגרתן נמחקים חלקים גדולים מהחובות שלהם לבנקים ולנושים אחרים. הליך פשיטת רגל מאפשר גם לאדם פרטי זכאות ל"תספורת". כלומר: החזר של חלק קטן יחסית מחובותיו, לאורך תקופה מסוימת. ולאחר מכן, מחיקה של שארית החוב (זהו הפטר החוב). לאחר קבלת ההפטר, החייב יכול לצאת לחיים חדשים, ללא עול החובות והנושים שרדפו אותו קודם.

יתרונות להכרזה על פשיטת רגל: מי שהוכרז פושט רגל רשאי לפתוח חשבון בנק נקי מעיקולים, ואף להתחייב להוראות קבע. במקביל, כל העיקולים מוסרים ממנו

מהם היתרונות של הכרזה על פשיטת רגל?

להכרזה יש שני יתרונות מרכזיים. 

היתרון הראשון: כל הריביות שצבר החייב על חובותיו בהוצאה לפועל נפסקות. מדובר בריביות אסטרונומיות, שלעתים קרובות הסכום המצטבר שלהן עולה על סכום החוב המקורי, והופך להיות למעשה החלק העיקרי של החוב שנותר לחייב לשלם. 

היתרון השני: העובדה שמי שהוכרז פושט רגל רשאי לפתוח חשבון בנק נקי מעיקולים, ואף להתחייב להוראות קבע. במקביל, כל העיקולים מוסרים ממנו. אין יותר נושים שרודפים אותו באופן פרטני - כולם מטופלים על ידי הכונס בתיק אחד. 

חסרון: גם לאחר מתן ההפטר, המערכות הבנקאיות עדיין "מסמנות" את מי שהוכרז פושט רגל. הדבר עלול להוות מגבלה עסקית עתידית, בקבלת אשראי וענייני מימון אחרים

מהם החסרונות של הכרזה על פשיטת רגל?

החיסרון הראשון: גם לאחר מתן ההפטר, המערכות הבנקאיות עדיין "מסמנות" את מי שהוכרז פושט רגל. הדבר עלול להוות מגבלה עסקית עתידית, בקבלת אשראי וענייני מימון אחרים. 

החיסרון השני: ככל שיש לחייב נכסים כלשהם, הרי שהם מוקנים מיידית לנאמן לאחר ההכרזה, מטעם כונס הנכסים, אשר יכול לבחור לממש אותם כדי להחזיר חלק מהחוב או לחילופין להורות לחייב לפדות את זכויותיו בנכסים הללו. 

youtube video

כל אדם שנקלע לחובות בסך מעל 17,307 שקלים, רשאי להגיש לכונס הרשמי בקשה לפשיטת רגל. יש להגיש את הבקשה לכונס הרשמי במחוז בו מתגורר החייב

כיצד מתנהל הליך פשיטת רגל?

כל אדם שנקלע לחובות בסך מעל 17,307 שקלים, רשאי להגיש לכונס הרשמי בקשה לפשיטת רגל. יש להגיש את הבקשה לכונס הרשמי במחוז בו מתגורר החייב (ישנם 6 מחוזות בכל הארץ). 

עם הגשת הבקשה וקבלת תגובה מטעם הכונס לבית המשפט, ממונה לחייב מנהל מיוחד, המפקח על ההליך. במקביל, נקבע לחייב צו תשלומים, החזר חודשי המותאם ליכולותיו הכלכליות. על החייב לעמוד בהחזר, עד לדיון בבית המשפט המחוזי על הכרזתו כפושט רגל. באותה תקופה (18 חודשים לפחות), במקביל לצו התשלומים, החייב גם צריך לדווח למנהל המיוחד, אחת לחודשיים, על ההכנסות וההוצאות שלו וזאת לצורך התחקות אחר התנהלות החייב במסגרת ההליך. 

בתוך כחצי שנה מהגשת הבקשה וקבלת צו התשלומים, המנהל המיוחד מזמן את החייב לחקירה. המנהל המיוחד בודק עם החייב את הדיווחים והנימוקים של החייב לבקשה

מה עושה הכונס הרשמי באותה תקופה?

בתוך כחצי שנה מהגשת הבקשה וקבלת צו התשלומים, המנהל המיוחד מזמן את החייב לחקירה. המנהל המיוחד בודק עם החייב את הדיווחים והנימוקים של החייב לבקשה: מה סך החובות של החייב, כיצד החובות נוצרו, האם יש לחייב נכסים, מה יכולת ההחזר של החייב, האם החייב הגיש דוחות במועד והאם החייב עמד בצו התשלומים. 

לאחר החקירה, המנהל המיוחד בוחן את התיק ומגבש את ההחלטה שיגיש לבית המשפט. כ-60 יום לפני הדיון בבית המשפט, המנהל המיוחד מגיש את הדו"ח המסכם בתיק, הכולל גם את תכנית פירעון לתקופה בדרך כלל על כ- 48 חודשים עד 72 חודשים, שלאחריה יקבל החייב הפטר משאר החובות ברי התביעה שלו. 

במסגרת הבקשה, החייב צריך לפרט את כל הנכסים הפיננסיים ונכסי הנדל"ן שיש ברשותו ולדווח על כל הכנסותיו, כשכיר או כעצמאי, סך כל הוצאותיו החודשיות, הפרטיות והעסקיות, ואף את סך כל ההכנסות של התא המשפחתי שלו

מה צריכים לכלול הנימוקים לבקשה להכרזה על אדם כפושט רגל? 

במסגרת הבקשה, החייב צריך לפרט את כל הנכסים הפיננסיים ונכסי הנדל"ן שיש ברשותו ולדווח על כל הכנסותיו, כשכיר או כעצמאי, סך כל הוצאותיו החודשיות, הפרטיות והעסקיות, ואף את סך כל ההכנסות של התא המשפחתי שלו. בנוסף, עליו לתת דין וחשבון מדויק ומפורט של כל חובותיו: למי הוא חייב? אילו סכומים? כיצד נקלע לחובות הללו? מדוע אינו מסוגל להחזיר את החובות וכיו"ב.

בנסיבות שבהן החובות נוצרו בחוסר תום לב, הכונס הרשמי לא יקבל את הבקשה. כך, למשל: חייב שלקח הלוואות מאוד גדולות, ממש סמוך לבקשתו להכרזה כפושט רגל

האם יש נימוקים שהכונס עשוי לדחות בגינם את הבקשה?

בנסיבות שבהן החובות נוצרו בחוסר תום לב, הכונס הרשמי לא יקבל את הבקשה. כך, למשל: חייב שלקח הלוואות מאוד גדולות, ממש סמוך לבקשתו להכרזה כפושט רגל, או חייב שהבריח נכסים או הסתיר אותם והכונס גילה זאת טרם תגובתו לבית המשפט 

בכל מקרה, מרגע שבית המשפט מכריז על החייב כפושט רגל ונותן לו צו כינוס, כל ההגבלות שחלו על החייב מוסרות, פרט לעיכוב היציאה מהארץ, שמוטל עליו אוטומטית עם מתן הצו. במקביל, המנהל המיוחד הממונה לנאמן בהמשך ההליך מפקח על כך שהחייב עומד בתכנית הפירעון שנקבעה לו.

במקרים קיצוניים וחריגים מאוד, השופט עשוי לתת הפטר לאלתר, כבר במעמד הדיון הראשון בבית המשפט. כך, למשל: אם החייב מצוי במצב סוציו-אקונומי קשה במיוחד או במצב רפואי קשה

האם יש מקרים שבהם בית המשפט מאשר הפטר מיידי?

במקרים קיצוניים וחריגים מאוד, השופט עשוי לתת הפטר לאלתר, כבר במעמד הדיון הראשון בבית המשפט. כך, למשל: אם החייב מצוי במצב סוציו-אקונומי קשה במיוחד או במצב רפואי קשה, שברור שבגינם לא יוכל להחזיר את חובותיו, יעשה אשר יעשה. כאמור לעיל, מדובר במקרים חריגים ביותר, שאינם מעידים על הכלל.

לכן, אל "תקנו" את הסיפורים לפיהם מדובר בהליך קל ופשוט, שיאפשר לכם לצאת מהחובות במהירות. גשו לעורך דין המתמחה בתחום, התייעצו עמו לגבי האפשרויות העומדות בפניכם, הבינו את היתרונות והחסרונות של הליך פשיטת רגל, במקרה הספציפי שלכם ונסיבותיו. שלא "יעבדו עליכם": התהליך נמשך כשש שנים לפחות, עד לקבלת הפטר. 

עוד מטבע ועוד מטבע

לסיכום: הליך פשיטת רגל מהווה מוצא אחרון עבור חייבים. ההליך אמנם מאפשר יציאה לחיים חדשים בסופו, אך נמשך מספר שנים וכולל החזר חלקי של החוב. 

* עו"ד אסף שמעוני מתמחה בחדלות פירעון, משפט פלילי ודיני עבודה.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם שמעוני ושות'
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות כינוס נכסים הליך פשיטת רגל
עו"ד אסף שמעוני

קבע פגישה עם
עו"ד אסף שמעוני

עו"ד אסף שמעוני הוא בעליו של משרד עורכי הדין שמעוני ושות' – משרד בוטיק העוסק בליטיגציה אזרחית, וכן בייצוג לקוחות...

לפרופיל המלא