נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

טרם פנייה לפשיטת רגל - מהן האלטרנטיבות שיש לחייב?

בעלי חוב יכולים לנקוט הליכים יעילים לשם הסדרת חובותיהם בטרם פניה להליכי פשיטת רגל: מהסכמי פשרה עם הנושים ועד הסדרי חוב בהתאם לסעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

טרם פנייה לפשיטת רגל - מהן האלטרנטיבות שיש לחייב?

חייבים בעלי מצוקה כלכלית או משבר כלכלי נוטים בדרך כלל לפנות להליכי פשיטת רגל מבלי לחשוב פעמיים, ומבלי לבדוק אם ישנן דרכים אחרות לשם סגירת החובות שנצברו.
חשוב לדעת, כי לחייבים שצברו חובות, קיימות במסגרת החוק לא מעט אלטרנטיבות כדי לצאת לדרך חדשה, כפי שנסביר בשורות הבאות.

הסדרי חוב ו/או הסכמי פשרה מול נושים פרטניים הינם הליך שמתנהל בין החייב לנושה הפרטני, ללא התערבות בית משפט, כאשר מדובר בדרך כלל בהליך מהיר

אלטרנטיבה ראשונה: הסכמי פשרה פרטניים עם נושים במסגרת תיק ההוצאה לפועל ו/או בטרם פתיחת תיק

הסדרי חוב ו/או הסכמי פשרה מול נושים פרטניים הינם הליך שמתנהל בין החייב לנושה הפרטני, ללא התערבות בית משפט, כאשר מדובר בדרך כלל בהליך מהיר.

הליך זה מתאים לחייבים שיש להם יכולת החזר חודשית אך מעוניינים לצמצם את יתרת החוב ו/או לצמצם ריביות והצמדות ו/או לפרוע את החוב בתשלומים הנוחים להם ובהתאם ליכולתם הכלכלית.

אפשרות זו יעילה במיוחד לצמצום חובות לנושים גדולים (כגון: בנקים ומוסדות ממשלתיים). 

כך, למשל: בנקים נדרשים - אחרי פרק זמן מסוים - להכריז על חובות שאינם מצליחים לגבות, כעל חובות אבודים. לכן, במקרים רבים, הבנקים מעדיפים לסגור הסכמי פשרה עם חייבים, תוך העברת תשלום מינימלי מצד החייבים, שעשוי להסתכם אף בפחות מסכום הקרן של החוב (כלומר: ללא ריבית והצמדה). 

מתאים במיוחד: לחייבים שיש להם יכולת החזר חודשית, בעלי נכסי מקרקעין שמעוניינים לשמור על נכסיהם וכן לחייבים שלא מעוניינים בעימותים ו/או ניהול הליך ארוך בבית משפט או בהוצאה לפועל.

צווי תשלומים בתיקים פרטניים: הליך שבמסגרתו החייב נדרש, אמנם, לשלם את כל חובותיו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית - בכל אחד מהתיקים שנפתחו נגדו בהוצאה לפועל - אבל בפריסה חודשית נוחה, בהתאם ליכולתו הכלכלית

youtube video

אלטרנטיבה שנייה: צווי תשלומים בתיקים פרטניים 

הליך שבמסגרתו החייב נדרש, אמנם, לשלם את כל חובותיו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית - בכל אחד מהתיקים שנפתחו נגדו בהוצאה לפועל - אבל בפריסה חודשית נוחה, בהתאם ליכולתו הכלכלית. התשלומים שהחייב נדרש לשלם בכל אחד מהתיקים נגדו עשויים להיות קטנים מאוד ולהגיע אף לתשלום מינימלי של 150 שקלים, הכל כמובן בהתאם ליכולתו הכלכלית. החיסרון המרכזי בהליך זה הוא שהחייב יצטרך להמשיך להתנהל מול גורמים רבים ולשלם את כלל חובותיו על פני זמן רב ובתשלומים רבים שעלולים להתפרס אף על גבי עשרות שנים, במידה וחובותיו גבוהים. עם זאת, לא יוטלו נגדו הגבלות כלשהן ו/או לא ינקטו כנגדו הליכים מבצעים. 

מתאים במיוחד: לחייבים שאין ביכולתם לשלם סכומים גדולים מדי חודש עבור התיקים הפתוחים כנגדם בלשכת ההוצאה לפועל, אך רוצים לעכב את ההליכים נגדם ולא להיות מוכרזים כחייבים המוגבלים באמצעים.

ככל שהחייב מגיש באיחוד התיקים בקשה לתשלום מינימלי של כ-150 שקלים בחודש, הוא יוכרז באופן אוטומטי כחייב מוגבל באמצעים ויחולו עליו הגבלות שונות 

אלטרנטיבה שלישית: איחוד תיקים 

פרוצדורה שמאפשרת לחייב שמתנהלים נגדו תיקים רבים בהוצאה לפועל, לאחד אותם לתיק אחד במסגרתו ישלם תשלום אחד עבור כלל התיקים. באלטרנטיבה זו מצד אחד, ההחזר שמשלם החייב עשוי להיות נמוך יחסית, אך מצד שני החייב יידרש לשלם את כל חובו עד גמר החוב ואף יהיה מוגבל באמצעים כל עוד תיק האיחוד תלוי ועומד כנגדו. 

ככל שהחייב מגיש באיחוד התיקים בקשה לתשלום מינימלי של כ-150 שקלים בחודש, הוא יוכרז באופן אוטומטי כחייב מוגבל באמצעים ויחולו עליו הגבלות שונות, כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על רישיון הנהיגה ועוד. עם זאת, החייב יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים מבלי שיוכרז כחייב מוגבל באמצעים ובלי שיוטלו עליו ההגבלות הנ"ל, אך אז יצטרך לשלם מדי חודש לפחות 3% מכלל חובותיו, בהתאם ליכולתו הכלכלית. כך לדוגמא: אם לחייב חובות של 10,000 ₪, עליו להציע תשלום של לפחות 300 ₪ בחודש.

מתאים במיוחד

תיק איחוד מוגבל באמצעים: לחייבים שתלויים ועומדים כנגדם תיקים רבים בהוצאה לפועל ולא מצליחים לשלם בכל תיק בנפרד, חייבים בעלי כושר השתכרות מוגבל, חייבים שאין ביכולתם לפרוע את חובותיהם.

תיק איחוד 3%: לחייבים שיש להם יכולת החזר חודשית של לפחות 3% מכלל חובותיהם, שתלויים ועומדים כנגדם תיקים רבים בהוצאה לפועל ורוצים לחסוך את "כאב הראש" ומעוניינים לבצע תשלום אחד לתיק אחד.

הפטר בהוצאה לפועל - (עד ספטמבר 2019) הליך הרבה יותר פשוט ומהיר מהליך פשיטת רגל, במסגרתו חייבים שעומדים בקריטריונים מסוימים רשאים להגיש בקשה לקבלת הפטר מכלל חובותיהם

אלטרנטיבה רביעית: הפטר בהוצאה לפועל 

מדובר בהליך זמני שתקף עד לחודש ספטמבר 2019 בלבד.

ההליך האמור הינו הרבה יותר פשוט ומהיר מהליך פשיטת רגל, במסגרתו חייבים שעומדים בקריטריונים מסוימים רשאים להגיש בקשה לקבלת הפטר מכלל חובותיהם. התנאים שבהם נדרשים לעמוד החייבים המעוניינים לגשת למסלול זה הינם:

1. עליהם להיות חייבים מוגבלים באמצעים במשך ארבע שנים לפחות.

2. חייבים ששילמו צו תשלומים במסגרת תיק איחוד 3 שנים ברצף או לפחות 18 חודשים מתוך 3 השנים הללו.

3. סך החובות לא עולה על סך של 800,000 ₪, ואם יתרת החוב עולה על הסכום הנ"ל קרן החוב לא עולה על סך של 400,000 ₪.

4. אין לחייב נכסים בעלי ערך לעיקול או למימוש. 

ככל שהחייב עומד בקריטריונים, הבקשה שלו תתפרסם ברשומות ותינתן לנושיו האפשרות להגיש התנגדות למתן ההפטר וייקבע מועד לדיון בעניינו. 

אם החייב נהג בתום לב, אין לו נכסים בעלי ערך למימוש ואין לו יכולת להחזר חובותיו, הוא עשוי לקבל הפטר לאלתר מכלל חובותיו שיאפשר לו לצאת לדרך חדשה בחייו.

מתאים במיוחד: לחייבים מוגבלים באמצעים, ללא נכסים בעלי ערך למימוש אשר עומדים בקריטריונים המפורטים לעיל.

הסדר לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל - מדובר בהליך מהיר המאפשר לחייבים להסדיר את חובם לנושים, תוך תשלום של לפחות 30% מכלל חובותיהם

אלטרנטיבה חמישית: הסדר לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל 

מדובר בהליך מהיר המאפשר לחייבים להסדיר את חובם לנושים, תוך תשלום של לפחות 30% מכלל חובותיהם. כדי להוכיח את רצינות כוונותיו של החייב לפרוע חלק מחובותיו, בית המשפט מחייב את החייב להעמיד פיקדון משמעותי עבור הוצאות, שעשוי להגיע לכ-20 אלף שקלים. 

יש להדגיש, כי לא תמיד הנושים רואים בעין יפה את ההצעה להסדר החוב וכדי להוציא לפועל את ההסדר, נדרשת הסכמה של לפחות 51% מנושיו של החייב, שלהם לפחות 75% מחובותיו. היתרונות של הליך זה: ההליך מהיר ויעיל ובמהלכו מעוכבים ההליכים בתיקים המתנהלים כנגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל. בנוסף, בשונה מהליך פשיטת רגל, לא מוטלות על החייב מגבלות כלשהן, כגון: עיכוב יציאה מהארץ וכו'. 

מתאים במיוחד: לחייבים שיש להם כסף ורוצים להימנע מאי הנעימות הכרוכה בהליך פשיטת הרגל וההכרזה עליהם כפושטי רגל. 

הטיפ החשוב ביותר הוא לא להזניח חובות. מי שמטפל בחובות כאשר הם מצומצמים ללא ריביות והצמדות, לא יידרש מאוחר יותר להתמודד עם סיטואציות מורכבות

טיפים חשובים לחייבים:

ראשית, הטיפ החשוב ביותר הוא לא להזניח חובות. מי שמטפל בחובות כאשר הם מצומצמים ללא ריביות והצמדות, לא יידרש מאוחר יותר להתמודד עם סיטואציות מורכבות, ויוכל להגיע להסכמי פשרה בטרם הטלת הגבלות ו/או עיקולים על חשבונו ומשכורתו.

שנית, היו גלויים עם עורכי הדין המייצגים אתכם בהליך. הם פועלים עבורכם, ואם לא תספרו להם את כל האמת, הדבר יפעל נגדכם כבומרנג. 

שלישית, דאגו לעקוב כל העת אחר חובכם, ההולך וצובר ריבית, ככל שחולף הזמן. אל "תקטינו ראש" ואל תניחו שמישהו אחר עושה זאת עבורכם.

קביעת בית המשפט

רביעית, בכל דרך שבה תבחרו - התנהלו בהליך בתום לב ובשקיפות. 

 * עו"ד מורן חיו-בוזגלו ועו"ד לילה מסרי-עבדולחי מתמחות בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל; 

ליצירת קשר עם משרד עורכי דין מסרי את בוזגלו
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הליך פשיטת רגל הוצאה לפועל הסדר חוב
עו"ד מורן חיו-בוזגלו ועו"ד לילה מסרי-עבדולחי

קבע פגישה עם
עו"ד מורן חיו-בוזגלו ועו"ד לילה מסרי-עבדולחי

עו''ד מורן חיו-בוזגלו בעלת תואר LL.B במשפטים ותואר B.A במנהל עסקים עם התמחות במימון וחברה בלשכת עורכי הדין החל משנת...

לפרופיל המלא