נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הגנות על ערב בהליך פשיטת רגל

החוק קובע, כי הנושה חייב למצות תחילה את הליכי גביית החוב מהחייב העיקרי. על הגנה זו והגנות נוספות שחלות על ערב בהליך של פשיטת רגל, בכתבה שלפניכם

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר| | 2
הגנות על ערב בהליך פשיטת רגל

ערבות (guarantee) משמעה התחייבות של אדם להחזיר חוב כספי של אחר, במידה שהאדם האחר, החייב, לא יחזיר את החוב.

חוק הערבות מבחין בין ערב יחיד לערב מוגן, וקובע הגנות שונות לכל סוג של ערב.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום פשיטות רגל

ערב יחיד מוגדר בחוק כמי שאינו תאגיד, ואינו שותף של בן הזוג או החייב.
ערב מוגן ע"פ חוק הערבות, הוא ערב יחיד שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 60,000 שקלים או 500,000 שקלים בחוב משכנתא.

התנאי לערבויות אלה הוא שהנושה הוא גוף שנותן הלוואות במהלך עסקיו הרגיל.
ההגנות שחלות על ערב בהליך פשיטת רגל קבועות בפקודות פשיטת הרגל, (נוסח חדש), תש"ם-1980.
ההגנות העיקריות

ע"פ החוק, יש לראות בחומרה אדם שלקח על עצמו חובות של אחר ולא חשב על כך לעומק, ולכן ערב רגיל לא זוכה להגנה. לעומת זאת, במקרה של ערב יחיד או ערב מוגן, חוק הערבות קובע, כי הנושים חייבים למצות את ההליכים מול החייב העיקרי לפני שיפנו לערב.

• ע"פ סעיף 8 לחוק הערבות: " הערב והחייב אחראים כלפי הנושה יחד ולחוד, אולם אין הנושה רשאי לדרוש מן הערב מילוי ערבותו בלי שדרש תחילה מן החייב קיום חיובו, אלא באחת הנסיבות האלה: (1) הערב ויתר על הדרישה מן החייב; (2) ניתן נגד החייב צו קבלת נכסים או צו-פירוק; (3) החייב מת או נמצא מחוץ לישראל או שמתן הדרישה כרוך בקשיים מיוחדים.
כלומר, ע"פ החוק, הנושה חייב למצות תחילה את הליכי גביית החוב מהחייב העיקרי. עליו להגיש נגדו בקשה לפשיטת רגל ולנסות לעקל ולממש את הרכוש של החייב העיקרי, לפני שיפנה לערב. המקרים בהם הנושה רשאי לדרוש את החוב מהערב מבלי לנסות לגבות מהחייב הם בודדים, וכאמור לעיל (ס"ק 1-3).

• ערב יחיד ערב רק לסכומים המוגדרים בחוזה הערבות.

• ערב יחיד יקבל מהנושה כל מידע שמצוי ברשותו, אשר קשור לערבות או לחוב. חשוב לדעת, כי מניעת מידע מהערב תוביל לביטול ערבותו בגובה הנזק שנגרם לו כתוצאה ממניעת המידע במועד. 

•  אם הנושה לא מסר לערב את כל הפרטים הנכונים בנוגע לחוב, הערב יהיה פטור בגובה הנזק שנגרם לו בשל אי מסירת הפרטים. 

• סעיף 9 לחוק הערבות קובע את זכות הערב לחזור לחייב. מלבד במקרה שהערבות ניתנה שלא בהסכמת החייב, זכאי הערב לחזור לחייב ולהיפרע ממנו ע"פ מה שנתן למילוי ערבותו, בתוספת הוצאות סבירות שהוציא בשל הערבות וריבית בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, מיום מילוי הערבות או מיום ההוצאות.

טיפ לסיום:
לפני שאתם חותמים על ערבות ומקבלים החלטה בעלת משמעויות כבדות, גשו להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום פשיטת רגל, שכן במידה שתיווצר בעיה כלשהי ותידרשו לשלם את החוב, תוכלו למצות את האינטרסים שלכם ולהגן על עצמכם בצורה הטובה ביותר האפשרית.

נכתב ע"י: אורנית גורטלר

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות גביית חובות חוק הערבות
עו"ד אורנית אבני-גורטלר

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא