נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: מי יודע מה יהיה מחר?

חושבים קדימה, לוקחים אחריות: הרבה צעירים בריאים חותמים על ייפוי כוח מתמשך, המאפשר להם לקבוע מי יחליט עבורם בעניינים אישיים, רפואיים ובענייני רכוש. ליתר ביטחון

מאת: עו"ד ד"ר איריס טרומן | | 4
ייפוי כוח מתמשך: מי יודע מה יהיה מחר?

קרוב לשנתיים חלפו מאז נכנס לתוקף תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ"ב-1962) המאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18, לקבוע מי יקבל עבורו ובשמו החלטות, אם חלילה לא יוכל לעשות זאת בעצמו. לא מעט צעירים מממשים את הזכות וחותמים על המסמך החשוב הזה. 

התיקון לחוק מבטא את חובתה של המדינה לאפשר לכל אדם לממש את כשרותו המשפטית ולמצות את זכויותיו

הזכות של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו

התיקון לחוק מבטא תפיסה חברתית חדשה ומהפכנית, אשר שמה במרכז את הזכות של כל אדם לחיות את חייו, בהתאם לבחירותיו ולרצונו. התיקון מבטא את חובתה של המדינה לאפשר לכל אדם לממש את כשרותו המשפטית ולמצות את זכויותיו, באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה.

שינויים שעוברת התפיסה החברתית בעולם המערבי

במסגרת שינויים שעוברת התפיסה החברתית בעולם המערבי, הוחלפה הגישה הפטרנליסטית, בגישה אשר שמה דגש על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים, הן זכויות אזרח שמהן נהנה כל אדם; והן זכויות הנובעות ממצבם הייחודי של אלה שנקלעים לסיטואציה בה הם צריכים שאדם אחר יקבל עבורם את ההחלטות.

הגישה החדשה מצביעה על הצורך לכבד את רצונו של האדם הספציפי ככל האפשר ולשתף אותו ככל הניתן בהחלטות הנוגעות אליו

להעצים ולהגביר את עצמאותו של כל אדם

הגישה החדשה מבוססת על העובדה שבני אדם שונים ונבדלים זה מזה, בשל מגוון מוגבלויות. אל לנו להתייחס אליהם כמקשה אחת. זו גישה המבקשת להעצים ולהגביר את עצמאותו של כל אדם, גם אם הוא מוגבל ביכולתו לקבל החלטות. הגישה החדשה מצביעה על הצורך לכבד את רצונו של האדם הספציפי ככל האפשר ולשתף אותו ככל הניתן בהחלטות הנוגעות אליו.

בעבר, לפני התיקון לחוק, האפשרות היחידה לסייע למי שאיבד את כושר שיפוטו או נפגמה יכולתו לקבל החלטות, היתה מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט

האפוטרופסות לא פעם הגבילה את זכויותיו וחירותו של האדם

בעבר, לפני התיקון לחוק, האפשרות היחידה לסייע למי שאיבד את כושר שיפוטו או נפגמה יכולתו לקבל החלטות, היתה מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. האפוטרופסות עצמה נועדה לסייע לאלה שאינם יכולים לדאוג לעצמם, אולם לא פעם האפוטרופסות הגבילה את זכויותיו וחירותו של מי שמונה לו אפוטרופוס, לקבל החלטות בנוגע לגופו או רכושו, גם כאשר יכול היה לקבל את ההחלטות; או לכל הפחות להיות שותף בקבלת ההחלטות או בביצוע פעולות הקשורות בהן.

ישנם מספר עקרונות, המובילים את הגישה החדשה, ובהם: עקרון ההחלטה העצמאית ועקרון ההגנה על שמירת האוטונומיה של האדם ומעורבותו בחיי החברה והקהילה

החלטה עצמאית ושמירת אוטונומיה

ישנם מספר עקרונות, המובילים את הגישה החדשה, ובהם: עקרון ההחלטה העצמאית ועקרון ההגנה על שמירת האוטונומיה של האדם ומעורבותו בחיי החברה והקהילה. כמו כן לאפשר לאדם קבלת החלטות בעצמו בנוגע לגופו, לרכושו ולחייו, כל עוד הוא מסוגל לכך.

רצונו של אדם - כבודו

שני העקרונות הללו תואמים את עקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ועולים בקנה אחד עם התפיסה של חוק היסוד. יתרה מכך, העקרונות הללו נטועים עמוק גם במקורות המשפט העברי ותואמים את עקרונות "כבוד האדם" ו"כבוד הבריות" וכן את רעיון "רצונו של אדם כבודו" - כיבוד הרצון של אדם, כביטוי לשמירת כבודו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, שנחתם בהווה, אך צופה פני עתיד

אם כך, מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, שנחתם בהווה, אך צופה פני עתיד. במסגרתו, האדם בוחר מרצונו, כאשר הוא בריא, מבין ומסוגל לקבל החלטות, מי יקבע, יחליט ויטפל עבורו בענייניו, כאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת. 

למעשה, האדם קובע כיצד יראו ויתנהלו חייו, אם הוא יהיה במצב בו לא יהיה מסוגל לעשות כך. לא מדובר רק במצב בו אדם לוקה בדמנציה (הפוגעת לצערנו כיום גם בשכבות גיל צעירות יותר), אלא בכל מצב בו מורע מצבו של אדם. הדבר עלול לקרות גם כתוצאה מחבלת ראש, בעקבות נפילה, תאונת דרכים או תאונת סקי. 

מטרת המסמך היא לאפשר לאדם ("הממנה") להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו, בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה כוח, "הממונה").

בהיעדר הסכמה בין בני המשפחה, בית המשפט יקבע את זהות האפוטרופוס

להימנע ממאבק משפטי על זהות האפוטרופוס

השינוי בחוק נועד לתת מענה למצב טרגי, אך שכיח: בן משפחה מאבד את יכולתו לדאוג לעצמו ומוכרז כחסוי. במצב כזה, קרובי משפחתו עלולים לנהל מאבק משפטי ביניהם, סביב השאלה מי ימונה כאפוטרופוס שלו. 

בהיעדר הסכמה בין בני המשפחה, בית המשפט יקבע את זהות האפוטרופוס. כאשר בית המשפט נדרש להחליט, באין הסכמה בין בני המשפחה, האפוטרופוס עלול להיות אדם זר לחלוטין, המועסק בחברה חיצונית, הנותנת שירותי אפוטרופסות לחסויים. בשלב זה, לעמדתו ורצונו של החסוי אין שום משקל ממשי. למעשה, כל ההליך יוצא משליטתו לחלוטין.

למי מיועד ההליך?

האפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך קיימת עבור כל אדם, בגיר בן 18 ומעלה, המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או מהן ההחלטות שיתקבלו בשמו בעתיד, כשלא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

עניינים אישיים כוללים את רווחתו וכל צרכיו היומיומיים של האדם, מקום מגוריו, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים והחברתיים

ייפוי כוח לכל העניינים האישיים והרכושיים או רק לחלקם

ייפוי הכוח עשוי להיות לכלל ענייניו האישיים והרכושיים של האדם או רק לחלקם. האדם הוא גם זה שקובע, למשל, האם ייפוי הכוח לעניינים אישיים כולל עניינים רפואיים או אינו כולל.

עניינים אישיים כוללים את רווחתו וכל צרכיו היומיומיים של האדם, מקום מגוריו, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים והחברתיים. כאמור, ניתן לכלול גם את כל העניינים הרפואיים בייפוי כוח לעניינים אישיים; וניתן להוציא אותם ממנו או לחתום על ייפויי כוח מתמשך ייעודי, רק לענייני בריאות ורפואה. ענייני רכוש הם כלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

מהו התהליך הנדרש בהכנת ייפוי כוח מתמשך?

עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית על ידי האדם עצמו, בעזרת עורך דין שעבר הכשרה ספציפית לנושא והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך. חשוב שלעורך הדין לא יהיה עניין אישי בייפוי הכוח.

לאחר החתימה, מופקד ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מרשם של ייפוי כוח. האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה לממנה ולעורך דינו על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה

האפוטרופוס הכללי ישלח תזכורת בכל 3 שנים

לאחר החתימה, מופקד ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מרשם של ייפוי כוח. האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה לממנה ולעורך דינו על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה. מעת שהופקד המסמך ועד לכניסתו לתוקף, האפוטרופוס הכללי ישלח תזכורת בכל 3 שנים, כדי לוודא שהאדם הממנה אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח, מסיבה כלשהי. האדם עצמו יכול לשנות או לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שערך, גם לאחר שהופקד, בכל עיתוי. 

הכרעת בית המשפט

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ייראה העתיד שלו, מי יחליט עבורו בעניינים אישיים, רפואיים ובענייני רכוש. עצם החתימה על המסמך אינה פוגעת בדבר - אדם החותם על המסמך נותר עם כשרות משפטית לקבלת החלטות שונות. הממנה אף יכול לבטל את ייפוי הכוח שנתן בכל עת.

* משרד עו"ד ד"ר איריס טרומן מתמחה בליטיגציה אזרחית ומסחרית, מקרקעין, דיני עבודה, דיני משפחה,  לשון הרע, גישור ויישוב סכסוכים. עו"ד ד"ר איריס טרומן הוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים; בעלת ניסיון רב בניסוחם ובטיפול בהם.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס חוק הכשרות המשפטית ייפוי כח מתמשך
עו"ד ד"ר איריס טרומן

קבע פגישה עם
עו"ד ד"ר איריס טרומן

משרד עורכי דין ד"ר איריס טרומן משרד מוביל וייחודי בו משולב ידע, ניסיון, והבנה מעמיקה במגוון רחב של תחומי פעילות...

לפרופיל המלא