5.0 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)
התנגדות לצוואה והגנה עליה

במקרים רבים, משנפתחת צוואתו של אדם לאחר פטירתו, נוכחים חלק מקרוביו לדעת כי מה שנכתב בצוואה, אינו עולה בקנה אחד עם ציפיותיהם.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום צוואות וירושות

חוק הירושה והפסיקה הענפה שהצטברה בתחום זה, מאפשרים לכל מי שסובר כי צוואה שהותיר קרובו אינה הוגנת, לבחון אפשרות לפעול לפסילתה באחת העילות הקבועות בחוק.

העילות הקלאסיות לתקיפת צוואות הן: העדר כשירות של המצווה, השפעה בלתי הוגנת על המצווה ומעורבות בעריכת הצוואה.

כלל היסוד הוא - צוואה בחזקת כשרותה היא עומדת, אלא אם כן קיים פגם צורני בעריכתה. לפיכך, איתור פגם צורני, כמו פגם בהצהרת המצווה או העדים או בכל דרישה צורנית אחרת - יכול להביא להיפוך נטל ההוכחה, ולגרום לכך שהצורך להוכיח את העדר קיומן של עילות הפסלות יפול על כתפי מבקש הקיום. במצב שכזה, יכול המתנגד לזכות בהליך, רק מטעם טכני.

ברור אם כן, שקיומם של פגמים מהותיים בצוואה או במצווה מאפשרים את פסילתה של הצוואה.
אולם, גם כאשר המניע המרכזי להתנגדות הוא חוסר הוגנות בצוואה – גם אז יש במציאות בלתי מוסרית זו כדי להעצים את צירוף הבסיסים והפגמים המשפטיים, גם אם בכל אחד מהם לכשעצמו, לא היה די.

להגן מראש

כאשר עורך אדם צוואה שונה "מהמקובל", יש בסיס להניח שמי מהיורשים הפוטנציאליים (ללא תלות בשאלה אם הוא מפורט בצוואה) לא ישבע נחת ממנה - ולכן רצוי לנקוט מספר אמצעי הגנה, בעת עריכת הצוואה.

כשמדובר במצווה בגיל מתקדם, או נתון במחלה קשה, ובוודאי בחסרים קוגניטיביים - חשוב מאד כי עריכת הצוואה תלווה בבדיקה של מומחה בתחום הנפש, אשר יבחן את יכולתו לערוך צוואה. בדיקה שכזו, יש בה כדי לצמצם ולהקשות על האפשרות לתקוף בעתיד את כושרו המשפטי של המצווה לערוך צוואה.

בכל מצב בעייתי, מומלץ גם להסריט את הליך עריכת הצוואה. עוצמת הצגת הטקס בפני השופט אשר ידון בתיק - היא רבה, הן בהתרשמות ישירה של השופט ממצבו ורצונו של המצווה והן באפשרות של מומחה רפואי לבחון את רמת הבנתו של אותו אדם, אף לאחר מותו.

לזהות העדים וכמובן למידת פשטות המסמך, יש גם כן משקל, שכן אלו אמורים להעיד בעתיד על ההליך עצמו ועל תקינותו.

מעבר לעילות המסורתיות על בסיסן תוקפים או מגנים על בקשה לקיום צוואה, ישנן אפשרויות נוספות - בין פרשניות ובין מהותיות - אשר ניתן לנקוט בהן כדי להעצים את האפשרות, בין לפסילה ובין לשמירה על תוקפה של צוואה. לפיכך, חשוב בכל מצב בו חפצים להגן על צוואה בפני תקיפתה, או כאשר מעוניינים להתנגד לקיומה - לבחון היטב את מכלול העניינים הקשורים בכך, שחלקם אינו ידוע למי שאינו בקיא ברזי ובנבכי דיני הירושה.

*משרד עו"ד בעז קראוס מתמחה בדיני ירושה ומשפחה.
  דוא"ל: boaz@boazkraus.co.il