נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

העליון: זוגות שעובדים יחד לא יזכו לחישוב מס נפרד

פרשנות העליון מכבידה על בני-זוג שעובדים ביחד ומתמרצת אותם לעבוד במקומות עבודה נפרדים

מאת: עו"ד (רו"ח) תמיר פורר| | 3

בית המשפט העליון איחד לאחרונה ערעורים של שלושה מקרים בהם בני הזוג ביקשו מפקיד השומה לערוך חישוב  נפרד להכנסותיהם, בעיקר לאור הלכת קלס אשר קבעה, כי ניתן לטעון ל"אי-תלות" על אף ההוראה (החזקה החלוטה) בסעיף 66 (ד) לפקודה המחייבת בני זוג בחישוב מאוחד על הכנסתם כאשר הם מועסקים בחברה שבשליטת בן זוג.

בניתוחו קובע בית המשפט, כי ניתן לחלק את סעיף 66 לשני חלקים. בחלקו הראשון קובע הסעיף את דרישת "אי-התלות" במסגרת הוראת סעיף 66 (א). דרישה זו לא התירה לבן זוג לתבוע חישוב נפרד של הכנסתו, כאשר הכנסת בן זוג אחד תלויה בהכנסתו של האחר.

חזקת התלות
בחלקו השני של סעיף 66 (ד) קובע המחוקק, כי בהתקיים אחת משלוש חזקות עובדתיות (להלן: חזקות התלות) הכנסת בן הזוג האחד לא תיראה כבלתי תלויה בהכנסת האחר, וממילא לא יוכלו בני הזוג לתבוע חישוב נפרד של הכנסתם.

בית המשפט הגיע למסקנה, כי יש לפרש את סעיף  66 (ד) כך שבכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג תחושב הכנסתם במשותף, אף אם גובה ההכנסה לא נבע משיקולי מס.

המחוקק לא אפשר לנישומים להפריך את החזקה החלוטה שנקבעה בעניינם כאשר יש תלות בין הכנסותיהם, וזאת משיקולי יעילות אדמיניסטרטיבית של רשות המיסים ומשיקולי ודאות, יציבות ועקביות. שיקולים אלה, אשר זוכים בכל מקרה למשקל גבוה בפרשנות דיני המס (ע"א 8569/09 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' פוליטי (לא פורסם, 28.5.2008)), ראויים להנחות גם את פרשנותו של סעיף  66 (ד)לפקודה, במיוחד לנוכח לשונו החד-משמעית של הסעיף.

חישוב מס נפרד
אישור לקביעה זו של בית המשפט העליון ניתנה השבוע מפי נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס,אשר דחה עתירה לקיום דיון נוסף שהגישו בני זוג העובדים יחד באותו עסק, או חברה וביקשו שייערך להם חישוב מס נפרד על הכנסותיהם.

השפעה רבה נודעה לפרשנות זו של בית המשפט העליון מאחר שיש לה השפעה על קביעת גובה החיוב במס של הכנסות בני זוג העובדים יחדיו בעסק משותף או בחברה שבבעלותם. חישוב מס נפרד מביא לרוב לחיסכון מס מאחר שכל אחד מבני הזוג זכאי ליהנות ביחס להכנסתו ממדרגת המס הנמוכה ביותר העומדת על 10%.
לעומת זאת, בחישוב מאוחד בני זוג ישלמו מס גבוה יותר מאשר בחישוב נפרד מאחר שהכנסתו של בן הזוג האחד מתווספת להכנסתו של בן הזוג הראשון, ולכן בני הזוג יכולים להנות רק פעם אחת משיעורי המס המופחתים.

בחישוב מס מאוחד ישלמו בני הזוג יותר מאשר בחישוב נפרד. כך למשל, אם בשנת 2012 שני בני הזוג מרוויחים, כל אחד, משכורת שנתית של 80,000 ₪ הרי שבחישוב מאוחד שני בני הזוג היו משלמים מס (לפני נקודות זיכוי) בסך  42,440 ₪ בעוד שבחישוב נפרד המס היה עומד על סך  32,236 ₪ קרי, חישוב נפרד מקטין את חבות המס לבני הזוג בכ-10,000 ₪.

הכבדה על בני זוג שעובדים יחדיו
יש לציין, כי פרשנות זו של בית המשפט העליון מכבידה על בני-זוג שעובדים ביחד, ואף מתמרצת אותם לעבוד במקומות עבודה נפרדים או בחברות שאינן בשליטתם כדי להפחית את חבות המס שלהם. לכן ראוי שהמחוקק יבחן שנית את קביעתו ויפעל לשינויה.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פקודת מס הכנסה חישוב מס נפרד עו"ד (רו"ח) תמיר פורר

קבע פגישה עם