zap group mishpati logo

ייפוי כוח מתמשך: 7 טיפים

חושבים לערוך צוואה? הפתרון: ייפוי כוח מתמשך, או בשמו בדין המערבי: "Living Will" - צוואה לעת חיים

30.06.19
תאריך עדכון: 30.03.24
7 דק'
ייפוי כוח מתמשך: 7 טיפים

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך שבו ה"ממנה" (שהוא האדם שעורך את ייפוי הכוח), ממנה לעצמו מיופי כוח (יש כמובן לקבל את הסכמתם), אשר יהיו אחראיים על ענייניו, אם וכאשר ייקלע למצב של אי כשירות נפשית או אי כשירות פיזית זמנית או קבועה.

ייפוי הכוח מבוסס על בחירה אישית של הממנה, מערכות יחסים קרובות ורגשי אמון. ייפוי הכוח המתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע איך ייראו חייו בעתיד, ומאפשר לאדם לקבוע איזה החלטות יתקבלו בענייניו, כיצד ינוהל רכושו, איזה החלטות יתקבלו בקשר עם בריאותו (בעניינים שאינם מוסדרים בחוק החולה הנוטה למות) ובענייניו האישיים (לרבות עניינים כגון העדפת מקום מגורים, תרומות, מתנות, מקומות בילוי מועדפים, שמירה על אורח חיים דתי/חילוני, סיוע בהגעה לפעולות חברתיות כגון מתנ"ס וכדומה). 

ייפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר ייקבע שהממנה חדל להבין בדבר, בהתאם לכללים שאף אותם רשאי לקבוע הממנה (אם באמצעות חוות דעת רופא שהיא ברירת המחדל, או אם באמצעות החלטה של קרוביו). 

ריכזנו עבורכם שבעה טיפים לעריכת ייפוי כוח מתמשך 

הממנה יוכל לקבוע דרכים שונות בהן ייכנס ייפוי הכח המתמשך לתוקף. למשל: באמצעות החלטה של שני בני משפחה (שהם אינם מיופיי הכח)

1. קביעת הוראות כניסה לתוקף באמצעות חוות דעת רופא

הממנה יוכל לקבוע דרכים שונות בהן ייכנס ייפוי הכח המתמשך לתוקף. למשל: באמצעות החלטה של שני בני משפחה (שהם אינם מיופיי הכח). עם זאת, חוות דעת רופא נחשבת לדרך המלך. כך, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף רק לאחר שרופא מוסמך יקבע כי הממנה חדל להבין בדבר. ניתן אף לקבוע מי יהיה הרופא שיהיה מוסמך לקביעה שכזו (למשל: רופא שמכיר את הממנה באופן אישי) או כי ייפוי הכח ייכנס לתוקף רק לאחר ששני רופאים ייקבעו כי הממנה חדל להבין בדבר. בכל אופן, הממנה לא יכול לקבוע שמיופה הכוח מטעמו יהיה זה שיקבע כי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף ויש צורך במינוי אדם חיצוני. 

חשוב ביותר לא למנות אדם כמיופה כח משיקולים זרים

2. בחירת אדם קרוב ואמין כמיופה כוח

בראש ובראשונה, ייפוי הכוח המתמשך נועד לכבד את רצונו וחירותו של אדם, גם כאשר הוא לא יוכל לקבל החלטות עבור עצמו. לכן, חשוב ביותר לערוך את ייפוי הכח מבחירה אמתית וכנה, כאשר למיופה הכוח ימונה אדם שהממנה סומך עליו, ברמה גבוהה ביותר, ובטוח כי הוא ימלא אחר מבוקשו של הממנה. חשוב ביותר לא למנות אדם כמיופה כח משיקולים זרים. הבחירה בזהות מיופה הכוח היא אחת הבחירות הכי קריטיות וחשובות בעת ניסוח ייפוי הכוח המתמשך. 

בייפוי כוח מתמשך, ניתן לקבוע הוראות, מהקטנות ביותר ועד לגדולות ביותר: ניתן לכלול הוראות לגבי מקומות אליהם הממנה אוהב להגיע, איזה אוכל יספקו לממנה וכד'

3. ניסוח הוראות מפורטות, בצורת בקשות

בייפוי כוח מתמשך, ניתן לקבוע הוראות, מהקטנות ביותר ועד לגדולות ביותר: ניתן לכלול הוראות לגבי מקומות אליהם הממנה אוהב להגיע (למשל: מתנ"ס, ים, בריכה וכדומה); איזה אוכל יספקו לממנה (למשל: הממנה מאוד אוהב פיצה ומבקש לאכול פיצה פעם בשבוע); הוראות לגבי המקום שבו הממנה יתגורר (למשל: ככל שהממנה יאלץ להחליף מקום מגוריו עקב מצבו, הוא מבקש שמקום המגורים החדש ישמור, ככל הניתן, על אורח חייו הדתי/החילוני; ניתן לכלול הוראות לגבי רכושו של הממנה (למשל: מתנות לנכדים, רכישת נכסים להשקעה וכדומה); וכן הוראות נוספות ככל העולה על רוחו של הממנה (ככל כמובן שההוראות מתיישבות עם הוראות הדין). עם זאת, מומלץ שההוראות יישארו בגדר בקשה, ולא הוראה מוחלטת, וזאת מאחר שיש להשאיר פתח לבחינת הדברים על ידי מיופה הכח ב"זמן אמת". החיים דינמיים. דברים רבים עלולים להשתנות. אמנם נרצה להגן על רצונותיו של הממנה ככל הניתן, אבל גם לא נרצה לכבול את מיופה הכח או לגרום לו לפנות לבית המשפט באופן תכוף. לכן, חשוב לאפשר גמישות מסוימת אשר תגשים את התכלית הכללית של רצונות המבקש. 

ניתן לקבוע אדם נוסף, שיהיה מודע להחלטות שמקבל מיופה הכוח

4. כללי ביקורת ופיקוח

על אף שבייפוי הכוח המתמשך מיופה הכח שממונה הוא איש אמון, ואף על פי שבייפוי הכח אין כל חובה לקבוע מנגנון פיקוח, ישנה חשיבות לקביעת מנגנון מסוים של ביקורת. כך, למשל: ניתן לקבוע אדם נוסף, שיהיה מודע להחלטות שמקבל מיופה הכוח. למשל ילד נוסף של הממנה שיהיה 'אדם מיודע'. בנוסף, ניתן לקבוע מתי תהיה חובת דיווח לאדם המיודע וכן ניתן לאמץ את כללים החלים על אפוטרופוס ולקבוע שמיופה הכוח יהיה כפוף לביקורת של האפוטרופוס הכללי. 

הוראות בנוגע להסכמה או סירוב לקבלת טיפול רפואי, הכלולות בחוק החולה הנוטה למות, אינן יכולות להיכלל במסגרת ייפוי כוח מתמשך

5. אי קביעת הוראות הכלולות בחוק החולה הנוטה למות

הוראות בנוגע להסכמה או סירוב לקבלת טיפול רפואי, הכלולות בחוק החולה הנוטה למות, אינן יכולות להיכלל במסגרת ייפוי כוח מתמשך. החלטות רפואיות אחרות, כגון החלטות על פרוצדורות שונות, בתי חולים בהם יבוצעו טיפולים וכו' - יכולות להיכלל ואף רצוי לכלול אותן.

ניתן לעדכן ולשנות את ייפוי הכוח, כל עוד הממנה בר דעת, וכל עוד הממנה לא הגביל את האפשרות שלו לערוך ולעדכן את ייפוי הכח

6. עדכון ייפוי כוח מתמשך

ניתן לעדכן ולשנות את ייפוי הכוח, כל עוד הממנה בר דעת, וכל עוד הממנה לא הגביל את האפשרות שלו לערוך ולעדכן את ייפוי הכח. מכיוון שמדובר בכלי לטווח ארוך, חשוב לקחת בחשבון את שינויי הזמן. לכן, יש מקום לשינויים, במקרה שהממנה משנה את דעתו. עדכונים טכניים לגבי כתובתו של הממנה, מספר הטלפון שלו, דוא"ל ופרטים טכניים נוספים בהם יש לעדכן את האפוטרופוס הכללי, אינם מחייבים עריכת ייפוי כח מתמשך חדש. ואולם, במקרה שמדובר בשינוי מהותי של ייפוי הכוח המתמשך, כגון: שינוי זהות מיופה הכוח, יהיה צורך לנסח ייפוי כוח מתמשך חדש.

ממש כמו בצוואה, יש לנסח בייפוי כוח המתמשך הוראות לגבי כלל הרכוש שיהיה רלוונטי בעת הכניסה של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

7. התייחסות לאירועים עתידיים וצפויים

ממש כמו בצוואה, יש לנסח בייפוי כוח המתמשך הוראות לגבי כלל הרכוש שיהיה רלוונטי בעת הכניסה של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. כך, למשל: אם ידוע לממנה על רכוש שהוא עומד לקבל בירושה, או על שינוי נסיבות שעשוי להתרחש בעתיד, כגון: חתונה של ילדים, הולדת נכדים וכו' - ניתן לקבוע הוראות שיתייחסו למצבים שכאלה. ההוראות יכולות להיות מנוסחות בצורת תנאי (לדוגמא: "אם... אז..."). 

בית המשפט קובע

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש, הנותן משקל משמעותי לכבוד האדם ורצונותיו. הראייה הכללית של דיני האפוטרופסות נשענת עתה על הנחה חדשה: יש לאפשר לאדם להחליט עד כמה שניתן בקשר לענייניו השונים, ולסייע לו רק בנקודות שבהן הוא מבקש, בהתאם ליכולותיו. מדובר בכלי משפטי חדש ואין הרבה פסיקה בתחום. 

כתבה זו משקפת את עיקרי הנחיות האפוטרופוס הכללי בתחום. 

 

* עו"ד צליל דפני-קנזי היא בעלת תואר שני (L.L.M) במשפט מסחרי מטעם אוניברסיטת תל-אביב, מוסמכת ובעלת ניסיון לעריכת ייפוי מתמשך, צוואות וירושות, דיני מקרקעין ונדל"ן.   

* עו"ד עמית דפני הוא בעל תואר במשפטים (L.L.B), מוסמך ובעל ניסיון לעריכת ייפוי מתמשך, צוואות וירושות, דיני מקרקעין ונדל"ן.

* האמור אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מובהר כי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים