zap group mishpati logo

נהג חדש? עברת עבירה ונתפסת? יש סיכוי, למרות הכל, "לצאת בזול"

המחוקק, המשטרה ובתי הדין לתעבורה מחמירים עם נהגים חדשים ומשיתים עליהם עונשים כבדים בגין עבירות תנועה. החדשות הטובות הן, שהגנה משפטית ראויה יכולה להקל את רוע הגזירה

10.07.19
תאריך עדכון: 30.03.24
7 דק'
נהג חדש? עברת עבירה ונתפסת? יש סיכוי, למרות הכל, "לצאת בזול"

גילם הצעיר, חוסר ניסיונם בנהיגה, עבירות התנועה המרובות והמעורבות הגבוהה בתאונות דרכים בהשוואה לנהגים בוגרים, הופכים את הנהגים החדשים לציבור מובחן הזוכה ליחס שונה מרשויות החוק ומרשויות האכיפה בישראל. 
על נהג חדש חלים חוקים המשיתים עליו חובות ייחודיות שלא חלות על נהגים בוגרים; ובמקביל, על נהגים חדשים מוטלים עונשים כבדים יותר כשהם מורשעים בעבירות תנועה. 

מהן החובות החלות על נהג חדש? מהם העונשים הצפויים לנהג חדש ש"נתפס" מבצע עבירת תנועה; והאם וכיצד ניתן להקל בעונש של נהג חדש המורשע בעבירת תנועה בבית דין לתעבורה? 

ההגדרה של "נהג חדש" מופיעה בחוק (בפקודת התעבורה) ולפיה, "נהג חדש" הוא מי שטרם חלפו שנתיים מאז שקיבל את רישיון הנהיגה

מי מוגדר כ"נהג חדש"?

ההגדרה של "נהג חדש" מופיעה בחוק (בפקודת התעבורה) ולפיה, "נהג חדש" הוא מי שטרם חלפו שנתיים מאז שקיבל את רישיון הנהיגה. כלומר, משנהג חדש מקבל את רישיון הנהיגה למשך שנתיים הוא ייחשב נהג חדש. בנוסף להגדרה זו, מגדיר החוק גם את זהותו של "נהג חדש צעיר".

נהג חדש צעיר הוא נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים; כלומר, הוא קיבל את רישיון הנהיגה לפני גיל 24; ומאז קבלתו ועד חלוף שנתיים ממועד זה, הוא ייחשב לנהג חדש צעיר

מיהו נהג חדש צעיר?

נהג חדש צעיר הוא נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים; כלומר, הוא קיבל את רישיון הנהיגה לפני גיל 24; ומאז קבלתו ועד חלוף שנתיים ממועד זה, הוא ייחשב לנהג חדש צעיר.

להגדרות אלה יש משמעות חשובה, בשל החובות המוטלות על נהגים חדשים, ולאור מדיניות הענישה המחמירה של המחוקק, של המשטרה ושל בתי הדין לתעבורה עם נהגים חדשים. הגורמים הללו באופן מוצהר נוקטים אמצעי ענישה מחמירים עם נהגים חדשים על מנת להקטין את מעורבותם בתאונות דרכים.

על נהג חדש חלות, בין היתר, החובות הבאות: חובת תליית שלט "נהג חדש"; חובת נהיגה בליווי

מהן החובות המוטלות על נהג חדש?

החובות החלות על נהג חדש רבות ומגוונות, כשהבולטות בהן כוללות: חובת תליית שלט "נהג חדש"; חובת נהיגה בליווי; הגבלת מספר הנוסעים ברכב ועוד.

לקצין משטרה יש סמכות לפסול את רישיון הנהיגה של נהג חדש ולהחרים את רכבו למשך שלושים ימים גם אם ביצע עבירה שאיננה מעניקה סמכות זאת כשמדובר בנהג שאיננו חדש

כיצד מתבטאת מדיניות הענישה המחמירה כלפי נהגים חדשים?

מדיניות הענישה המחמירה של נהגים חדשים, שנתפסו מבצעים עבירת תנועה, מתבטאת בשלושה מישורים: המישור האחד, הוא המישור החקיקתי: החוק מונה 12 עבירות שבמידה שיורשע בהן נהג חדש יושת עליו בגינן עונש חמור יותר מזה שהיה מושת לו היה הנהג "ותיק" ולא נהג חדש. עבירות אלה מכונות "עבירות נהג חדש" בפי הציבור. 

המישור השני הוא המישור "השיפוטי": כאשר נהג חדש מועמד לדין בגין ביצוע עבירת תנועה כלשהי; גם היא איננה נמנית עם שתים עשרה העבירות הנ"ל, שופטי התעבורה נוהגים להחמיר עם הנהגים החדשים ונוטים להטיל עליהם עונש חמור גם על עבירות פחות חמורות. 

המישור השלישי הוא המישור "האכיפתי": לקצין משטרה יש סמכות לפסול את רישיון הנהיגה של נהג חדש ולהחרים את רכבו למשך שלושים ימים גם אם ביצע עבירה שאיננה מעניקה סמכות זאת כשמדובר בנהג שאיננו חדש.

מהן העבירות המנויות בחוק כ"עבירות נהג חדש"? 

ישנן כמה עבירות כאלה, כשהבולטות בהן כוללות: אי ציות לרמזור או אי מתן זכות קדימה; נהיגה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול; עקיפת רכב שלא כחוק; נהיגה ברכב שאין עליו רישיון; מעורבות בעבירה שהתאפשרה עקב נהיגה ברכב (למשל, נהג חדש שמילט עבריינים ממקום הפשע); אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל; מעורבות בתאונת דרכים באופן שגרר הרשעה; תאונת "פגע וברח"; וכמובן נהיגה במהירות מופרזת.

לצד כל עבירה מצוין העונש שיש להטיל בגינה על נהג שהורשע בה. כאשר מדובר בנהג חדש מתווסף לעונש הזה עונש נוסף שהוא שלילת רישיון וחובה לעבור מבחן עיוני ו/או מבחן מעשי ו/או בדיקות רפואיות כתנאי הכרחי לחידוש רישיון הנהיגה

מה העונש המוטל בגין הרשעה בעבירות אלה?

לצד כל עבירה מצוין העונש שיש להטיל בגינה על נהג שהורשע בה. כאשר מדובר בנהג חדש מתווסף לעונש הזה עונש נוסף שהוא שלילת רישיון וחובה לעבור מבחן עיוני ו/או מבחן מעשי ו/או בדיקות רפואיות כתנאי הכרחי לחידוש רישיון הנהיגה. 

בנוסף לזאת, ישנה החמרה מובנית עם נהגים חדשים המעוגנת בחוק שקובע כי בכל מקרה בו בית המשפט שלל רישיון נהיגה של נהג חדש לתקופה העולה על שלושה חודשים, הנהג המורשע יחויב לעבור מבחן עיוני ו/או מבחן מעשי ו/או בדיקות רפואיות כתנאי הכרחי לחידוש רישיון הנהיגה. 

המשמעות בפועל היא שלא רק העבירות החמורות הללו עשויות לגרור שלילת רישיון, אלא כמעט כל העמדה למשפט של נהג חדש בבית דין לתעבורה עלולה להסתיים בשלילת רישיון ובצורך לעבור טסט, תיאוריה ובדיקות רפואיות מחדש.

בשל האמור, ולאור העובדה שלאחר השבת הרישיון לנהג, הוא שוב ייחשב למשך שנתיים "נהג חדש", חשוב מאד לנסות ולהמתיק את העונש שמוטל על הנהג החדש.

דרך להקלה עם נאשם נהג חדש הינה להגיע להסדר טיעון (עסקת טיעון) עם התביעה, במסגרתה יוטל על הנהג שיודה בעבירה עונש מופחת

האם וכיצד ניתן להקל עם "נהג חדש" שנתפס מבצע עבירת תנועה?

עורך דין לתעבורה בעל ותק וניסיון יוכל להגן על הנהג החדש בדרכים מגוונות ויתווה אסטרטגיה משפטית מתאימה שתוביל לזיכוי מלא שלו; או, לחילופין, להרשעה עם עונש מופחת.

כדי להביא לזיכוי, עורך דין לתעבורה יכול לטעון כי הנהג לא נהג ברכב (אם ישנן נסיבות שיכולות לעורר ספק לגבי זהות הנהג); ו/או לא ביצע העבירה המיוחסת לו. כך, למשל, כשנהג חדש נאשם בדיבור בטלפון נייד והשוטר שנתן לו דו"ח כלל לא יכול היה לראות ולהבחין באופן ודאי, בגלל תנאים מגוונים (תאורה, מרחק מהרכב וכדומה), שהנהג אכן אחז בנייד כנטען.  בטענה זו יכול לתמוך פלט השיחות היוצאות והנכנסות מהנייד של הנאשם שמוכיח כי לא בוצעה כל תקשורת במכשיר בשעה הנקובה בדו"ח. 

אלו הן רק שתי דוגמאות, אך דעו כי בכל מקרה בו אתם נדרשים לבית המשפט לענייני תעבורה, עורך דין שמתמחה בתחום יכול לנסות להוציא אתכם זכאים או להמתיק את עונשכם.

אסטרטגיה נוספת היא לטעון ולהוכיח כשל בהליך האכיפה, למשל, כאשר רשיונו של הנהג נשלל ו/או רכבו הוחרם לשלושים יום על ידי קצין משטרה מבלי שניתנה לו זכות השימוע. או כאשר בוצעה בדיקת נשיפה לאלכוהול (ינשוף) באופן שגוי. או במקרה בו הנהג מואשם בנסיעה באור אדום בהתבסס על תמונה ממצלמה: אם עורך הדין יוכיח, כי התמונה אינה בהירה דיה כדי לשלול ספק לפיו אין זוהו מספר הרכב הרשום בלוחית שצולמה, הנהג יזוכה מאשמה. 

דרך נוספת להקלה עם נאשם נהג חדש הינה להגיע להסדר טיעון (עסקת טיעון) עם התביעה, במסגרתה יוטל על הנהג שיודה בעבירה עונש מופחת. כדי "לסגור" עסקת טיעון מיטיבה, יש צורך בעורך דין לתעבורה שידע לזהות את הפרצות והחולשות בכתב האישום ויכיר היטב את התובעים, כך שיוכל לנהל איתם משא ומתן מוצלח ויגיע לתוצאה מיטבית עבור הנהג.

לבסוף, ניתן גם לאחר ההרשעה, במסגרת הטיעונים לעונש לפרט תנאים מקלים שיכולים לגרום לבית המשפט להקל עם הנאשם למרות היותו נהג חדש. כך, למשל, במקרה בו הנאשם מתפרנס כנהג ושלילת הרישיון עשויה לפגוע בו ובבני משפחתו באופן לא מידתי.

הכרעת בית המשפט

לסיכום, על נהג חדש מוטלות חובות ייחודיות מתוקף מעמדו; והמחוקק, בתי המשפט והמשטרה מחמירים איתו בכל הקשור לעבירות תנועה. בשל מדיניות הענישה המחמירה עם נהגים חדשים קשה "לצאת בזול" מאישום בעבירת תנועה, אך הודות לייצוג משפטי הולם ונקיטת אסטרטגיה משפטית ראויה ניתן בהחלט להקל על רוע הגזירה. 

 

* עו"ד שמואל ניניו בעל ניסיון של כעשרים ושתיים שנים במשטרת ישראל, עוסק במשפט פלילי ובדיני תעבורה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים