נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: החירות לעצב את עתידכם

מצב בריאותכם תקין, אבל אתם חוששים שהמצב ידרדר ולא תהיה לכם כשירות קוגניטיבית לקבלת החלטות? ייפוי כוח מתמשך הוא מוסד משפטי חדשני המאפשר לקבל החלטות חשובות מבעוד מועד

ייפוי כוח מתמשך: החירות לעצב את עתידכם

בשנת 2016 התקבל תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18, התשע"ו-2016), שבו נתן המחוקק מענה לשאלה אקוטית: מה ייעשה עם אדם, ביום שבו לא תהיה לו יכולת לקבל החלטות?! למעשה, תיקון החוק מאפשר לכל אדם לערוך "ייפוי כוח מתמשך" ולהחליט באמצעותו מבעוד מועד, כיצד יתנהלו חייו הבוגרים, אם וכאשר יגיע למצב שלא יוכל לנהל אותם עוד בעצמו.

התיקון לחוק מאפשר לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך בעודו כשיר וצלול, ובאמצעותו לקבוע מה ייעשה בכל ענייניו בעתיד

מטרת ייפוי הכוח המתמשך

עד שנוצרה האפשרות לעריכת ייפוי כוח מתמשך, ההסדר בחוק היה שבמקרה שניטלת מאדם היכולת הקוגניטיבית לקבל החלטות על גופו ו/או על רכושו, ימנה בית המשפט אפוטרופוס (בן משפחה, או אדם מטעם האפוטרופוס הכללי) שיקבל את ההחלטות במקומו.
והנה, המחוקק הבין כי החוק בנוסח הקיים עלול לפגוע בזכות הבסיסית של כל אדם להחליט בעודו בחיים, מה ייעשה בענייניו השונים (הכלכליים, האישיים והרפואיים), בשעה שכבר אין לו יכולת קוגניטיבית לקבל את ההחלטות בעצמו. 

כך, למשל: האם להישאר בדירה או לעבור לבית אבות; האם למכור את הדירה או להשכיר אותה; האם להשאיר את הכסף בבנק או להשקיע אותו; האם לחבר אותו למכונת הנשמה או שלא לנקוט בפעולות רפואיות מצילות חיים וכו'. יש לזכור שגם אם כוונותיו של אפוטרופוס המתמנה ע"י ביהמ"ש הן כוונות טובות, ייתכן שההחלטות שיקבל יהיו מנוגדות או סותרות ביחס לתפיסת עולמו של אותו אדם. 

התיקון לחוק נועד אפוא לתת מענה לסוגיה מהותית זו, ומאפשר לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך בעודו כשיר וצלול, ובאמצעותו לקבוע מה ייעשה בכל ענייניו בעתיד. כך, מנע המחוקק מצב שתינטל מאדם הבחירה החופשית להחליט בנושאים כלכליים ורפואיים, אם וכאשר לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו. 

בית המשפט, האפוטרופוס הכללי או כל אדם אחר, אינם יכולים להתנגד להוראות ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם מדובר בהוראות שיש בהן עבירה על החוק

מהם היתרונות של ייפוי כוח מתמשך?

לייפוי הכוח מתמשך יש יתרונות רבים, מאחר שעריכתו נעשית בשלב שבו המייפה (האדם שעורך אותו) כשיר משפטית, צלול, בהיר מחשבה ובעל כשירות קוגניטיבית תקינה לקבלת החלטות, כך שלמעשה המייפה קובע בעצמו את גורלו העתידי ומאפשר לאדם להחליט מה ייעשה בכל תחומי חייו, ביום שבו לא יוכל עוד לקבל החלטות עבור עצמו: החלטות בנוגע לתפקוד היומי (לרבות החלטות על פעולות פיזיות שונות); החלטות בדבר ביצוע פעולות כלכליות ובירוקרטיות (כגון: פנייה לבנקים ולרשויות); קבלת החלטות רפואיות ועוד. 

בית המשפט, האפוטרופוס הכללי או כל אדם אחר, אינם יכולים להתנגד להוראות ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם מדובר בהוראות שיש בהן עבירה על החוק. למעשה - התיקון לחוק מאפשר לאדם למנות לעצמו את מיופה הכוח שיקבל עבורו בעתיד החלטות זאת, במקום "ברירת המחדל" של מיופה הכוח (האפוטרופוס הכללי) שמינה עד כה בית המשפט לניהול ענייני הגוף ו/או הרכוש. 

יתרון משמעותי נוסף הוא הזכות שניתנת לאדם לבטל בכל עת את ייפוי הכוח המתמשך. זאת, בשונה ממינוי אפוטרופוס, שמרגע שהתמנה, קלוש הסיכוי לבטלו.

ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה טמון בכך שייפוי כוח מתמשך תקף שעה שהממנה עדיין בחיים, אבל נעדר כושר קוגניטיבי ומסוגלות להחליט לגבי רכושו ו/או גופו. לעומת זאת, צוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירת האדם

מהו ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?

רבים מתלבטים: האם יש צורך בעריכת ייפוי כוח מתמשך, על אף שכבר ערכו צוואה? התשובה חד משמעית: כן, יש צורך בייפוי כוח מתמשך! 

ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה טמון בכך שייפוי כוח מתמשך תקף שעה שהממנה עדיין בחיים, אבל נעדר כושר קוגניטיבי ומסוגלות להחליט לגבי רכושו ו/או גופו. לעומת זאת, צוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירת האדם. לכן, יש חשיבות גדולה לעריכת שני המסמכים המשפטיים הנ"ל גם יחד.

עורך ייפוי הכוח המתמשך יכול למנות את מי שירצה להיות מיופה הכוח שלו, מתוך קרובי המשפחה שלו או מחוצה לה. עם זאת, החוק אוסר להגדיר כמיופי כוח אנשים שיש לממנה עימם קשר טיפולי, תלות מקצועית או תלות כלכלית

בחירת מיופה הכוח

כאמור, הממנה יכול לקבוע כי הממונה (מיופה הכוח) מטעמו יטפל בכלל ההחלטות הכלכליות, הרכושיות והאישיות, כשהוא מבהיר לו את הוראותיו ומביע בפניו את רצונותיו בעודו צלול. 

עורך ייפוי הכוח המתמשך יכול למנות את מי שירצה להיות מיופה הכוח שלו, מתוך קרובי המשפחה שלו או מחוצה לה. עם זאת, החוק אוסר להגדיר כמיופי כוח אנשים שיש לממנה עימם קשר טיפולי, תלות מקצועית או תלות כלכלית. 

מכיוון שפעולה זו כרוכה באחריות רבה, ועלולה לא פעם להוביל לקנאה או למתח בין בני המשפחה לממנה, יש אפשרות למנות יותר ממיופה כוח אחד. במקרה שממונים מספר מיופי כוח, ניתן לקבוע את היקף האחריות והסמכויות של כל אחד מהם, ומי יכריע ביניהם במצב של מחלוקת. כך, למשל: למיופה כוח אחד תהיה סמכות על התחום הכלכלי; ולמיופה כוח שני תהיה סמכות על קבלת החלטות רפואיות.

מיופה הכוח צריך לחתום בפני עורך דין ולהצהיר שהוא מסכים להיות מיופה הכוח וכי הוא מתחייב לפעול ע"פ הוראות הממנה.

ייפוי כוח מתמשך נערך ונחתם ע"י הממנה, בפני עורך דין שעבר הכשרה ייחודית, המסמיכה אותו לטפל בעניין, ובלבד שאין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח

תפקידו של עורך הדין בעריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נערך ונחתם ע"י הממנה, בפני עורך דין שעבר הכשרה ייחודית, המסמיכה אותו לטפל בעניין, ובלבד שאין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח. 

תפקידו של עורך הדין לשבת עם הממנה, ולהציף בפניו שאלות משמעותיות, שייתכן כי בבוא העת יידרש להן, גם אם שאלות אלה אינן רלוונטיות עבורו כיום. עורך הדין מפרט בפני הלקוח את הדברים העשויים לעלות בבוא העת, כדי שהממנה יוכל לתת להם ביטוי רצוני כתוב. בנוסף לכך, מחויב עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, להסביר לאדם שערך אותו את כל המשמעויות של ייפוי הכוח, את ההלכות המשפטיות בתחום ואת החלופות הקיימות לייפוי הכוח המתמשך. רק לאחר שהאדם מאשר בחתימתו על המסמך, כי הוא מבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, ומצהיר שהדבר נעשה בהסכמה חופשית שלו, מבלי שהופעל עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת, ניתן להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. 

צדק בבית המשפט

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך נותן לאדם חירות להחליט מה ייעשה בכל תחומי חייו בעודו בחיים, במקרה שיאבד את היכולת לקבל החלטות עצמאיות. בכך, למעשה, נותן החוק לכל אדם את החופש לבחור ומגן גם על רצונם של החוסים, טרם הפכו לחוסים.

 

* אסנת רייך היא עורכת דין ונוטריון, עוסקת בדיני משפחה ומקרקעין.

ליצירת קשר עם משרד עו"ד רייך ושות'
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס חוק הכשרות המשפטית ייפוי כח מתמשך
אסנת רייך, עו"ד ונוטריון

קבע פגישה עם
אסנת רייך, עו"ד ונוטריון

עו"ד אסנת רייך מתמחה בגישור לגירושין ובגישור האזרחי והמשפחתי מזה למעלה מ-19 שנה. ניהלה למעלה מ- 50 תיקי גישור אשר...

לפרופיל המלא