zap group mishpati logo

הרפורמה במדיניות הקנאביס - לאן עכשיו?

שנתיים וחצי לאחר כניסתה של מדיניות אכיפה חדשה בצבא וחודשיים לאחר כניסתה לתוקף של הרפורמה - מדיניות אי הפללה בחיים האזרחיים - לאן הולכים מכאן?

18.07.19
תאריך עדכון: 30.03.24
8 דק'
הרפורמה במדיניות הקנאביס - לאן עכשיו?

מדינת ישראל ניצבת באחד המקומות הראשונים בעולם בשיעור צריכת קנאביס, כך עולה מנתוני מחקר מקיף שערכה הרשות הלאומית למלחמה בסמים (המחקר התפרסם בשנת 2017). המחקר מראה כי שליש (30%) מהאוכלוסייה הבוגרת בארץ, בגילאי 18-65, העידו על עצמם כי צרכו קנאביס לפחות פעם אחת בשנה. כמעט מחצית (41%) מהצעירים בגילאי 18-25 השיבו, כי השתמשו בקנאביס בשנה בה נערך המחקר, וכשליש (33%) מקבוצת הגיל של 26-40 צרכו קנאביס באותה שנה.

במענה לשאלה האם אי פעם התנסית בשימוש בקנאביס, 51% השיבו בשנת 2017 שאכן התנסו בשימוש כלשהו לעומת, כ-20% בלבד שהשיבו בחיוב על אותה שאלה בשנת 2009

האם אי פעם התנסית בשימוש בקנאביס? 51% השיבו שכן

למעשה ניתן לשער, כי מדובר בהערכת חסר ומספר הצרכנים אף גבוהים יותר, מאחר שישנם חלקים רבים באוכלוסיה הבוגרת שאינם משיבים אמת בשאלות שעוסקות בצריכת קנאביס בכלל, ובצריכה קבועה בפרט. כמו כן, בחלוף השנים ניתן לראות בראיה לאחור עלייה מתמדת בשיעור משתמשי הקנאביס בישראל. כך למשל, במענה לשאלה האם אי פעם התנסית בשימוש בקנאביס, 51% השיבו בשנת 2017 שאכן התנסו בשימוש כלשהו לעומת, כ-20% בלבד שהשיבו בחיוב על אותה שאלה בשנת 2009.

שנתיים וחצי לאחר כניסתה לתוקף של מדיניות אכיפה חדשה בצה"ל

חודשיים לאחר כניסתה לתוקף של מדיניות אי ההפללה החדשה ביחס לשימוש בקנאביס (שנכנסה לתוקף באפריל 2019), ושנתיים וחצי לאחר כניסתה לתוקף של מדיניות אכיפה חדשה בצה"ל שמטרתה להקל על חיילים הנאשמים בעבירות שימוש בקנאביס, הגיעה העת לבחון את השלכות הרפורמות הללו, היחס ביניהן והפנים קדימה - לאן הולכים מכאן?

בשנת 1995 הוגשו 411 כתבי אישום בגין עבירות שימוש בסמים בצה"ל, בשנת 2005 721 כתבי אישום, ב-2015 הוגשו 598 כתבי אישום וב-2018 הוגשו 221 כתבי אישום נגד חיילים בשל עבירות סמים - ירידה מסוימת אותה ניתן לייחס למדיניות החדשה

חיילים הועמדו לדין בגין "שאכטה" אחת ויחידה

במשך עשרות שנים חיילים הועמדו לדין פלילי בגין כל שימוש או החזקה של קנאביס, גם אם היו מינוריים ביותר, כמו "שאכטה" אחת ויחידה מג’וינט, החזקה של 0.3 גרם, שימוש בקנאביס בזמן עריקות מהצבא, שימוש בעת חופשה בבית, חופשה בחו"ל ואפילו במהלך חופשת שחרור. בכל המקרים הללו הוגשו כתבי אישום. במקרים רבים החיילים הנאשמים נעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים (אקט שנועד ברגיל לעבריינים מסוכנים בלבד), ובסופו של הליך נגזרו עליהם עונשי מאסר ממושכים יחד עם עונשים נוספים דוגמת פסילת רישיון נהיגה, סיום השירות הצבאי בטרם עת ורישום פלילי שפעמים רבות הכתים את עתידו של החייל בחיים האזרחיים. כך למשל, בשנת 1995 הוגשו 411 כתבי אישום בגין עבירות שימוש בסמים בצה"ל, בשנת 2005 721 כתבי אישום, ב-2015 הוגשו 598 כתבי אישום וב-2018 הוגשו 221 כתבי אישום נגד חיילים בשל עבירות סמים - ירידה מסוימת אותה ניתן לייחס למדיניות החדשה.

ההסדר מאפשר לחייל תקופת שיקום שבמסגרתה הוא נדרש למסור דגימות שתן מעת לעת ובאמצעותן להוכיח כי הוא נקי משימוש מסמים במשך שנה, וכן לעמוד במספר תנאים נוספים שנקבעים בהסדר

"להקפיא" את ההליך הפלילי שתלוי ועומד ולהגיע להסדר מותנה

אכן מדיניות האכיפה החדשה בצבא מגלמת הקלה מסוימת ביחס למצב שהיה קיים טרם כניסתה לתוקף, משום שהיא מאפשרת לחייל שנאשם ב4-5 מקרי שימוש בקנאביס בנסיבות אזרחיות (כלומר: מחוץ לבסיס ושלא במסגרת תפקידו) "להקפיא" את ההליך הפלילי שתלוי ועומד נגדו ולהגיע להסדר מותנה. ההסדר מאפשר לחייל תקופת שיקום שבמסגרתה הוא נדרש למסור דגימות שתן מעת לעת ובאמצעותן להוכיח כי הוא נקי משימוש מסמים במשך שנה, וכן לעמוד במספר תנאים נוספים שנקבעים בהסדר. אם החייל עומד בתנאי ההסדר בסיום ההליך, מתבטל כתב האישום נגדו ולא נרשם לחובתו רישום פלילי.

כ-90% מהחיילים עומדים בתנאי ההסדר המותנה

על פניו, הנתונים מעידים כי המדינות החדשה נוחלת הצלחה וכ-90% מהחיילים עומדים בתנאי ההסדר המותנה, כתב האישום נגדם מבוטל והם ממשיכים לשרת שירות צבאי מלא מבלי לשאת את כתם השימוש בקנאביס וההרשעה הפלילית.

באפריל האחרון (2019) נכנסה לתוקף מדיניות אי הפללה חדשה לכלל האוכלוסייה הבוגרת בנוגע לעבירות שימוש והחזקה בקנאביס, במסגרתה מוטלים קנסות מנהליים על מי שנתפס בפעמים הראשונות מחזיק בקנאביס לשימוש עצמי או מעשן אותו

קנסות מנהליים למי שנתפס בפעמים הראשונות מחזיק בקנאביס

במקביל, נכנסה באפריל האחרון (2019) לתוקף מדיניות אי הפללה חדשה לכלל האוכלוסייה הבוגרת בנוגע לעבירות שימוש והחזקה בקנאביס, במסגרתה מוטלים קנסות מנהליים על מי שנתפס בפעמים הראשונות מחזיק בקנאביס לשימוש עצמי או מעשן אותו: בפעם הראשונה יוטל עליו קנס של 1,000 ש"ח, בפעם השנייה הקנס יוכפל ויעמוד על 2,000 ש"ח, בפעם השלישית הוא יופנה להסדר מותנה ורק בפעם הרביעית יפתחו נגדו הליכים פליליים. מדיניות זו אינה חלה על חיילים ובעניינם חלה המדיניות הצבאית כפי שפורט לעיל.

ביחס למשרתים בצה"ל - מדובר בצעדים קטנים מידי שאמנם מבשרים על רוח השינוי, אך עדיין אינם מספקים

האכיפה המנהלית מעידה על שינוי התפיסה

מדובר בשני צעדים מבורכים שמעידים בהחלט על רוח התקופה ועל שינוי מסוים בתפיסות השמרניות והמיושנות אשר היו מקובלות במשך עשרות שנים. יחד עם זאת, ביחס למשרתים בצה"ל מדובר בצעדים קטנים מידי שאמנם מבשרים על רוח השינוי, אך עדיין אינם מספקים. יש מקום לבחון צעדים אלו מעת לעת ולהמשיך להתקדם לעבר מדיניות מתונה ומידתית הרבה יותר שתכלול הטלת קנסות וענישה משמעתית-פיקודית כלפי חיילים הנאשמים בשימוש בקנאביס, בדומה לאכיפה המנהלית שחלה על כלל האוכלוסייה בחיים האזרחים עם דגש על אכיפה משמעתית בצבא שאינה קיימת באזרחות. האכיפה המנהלית מעידה על שינוי התפיסה וההבנה בארץ כמו גם במדינות נוספות בעולם המערבי - כי השימוש במריחואנה ונגזרותיה הוא תופעה תרבותית וחברתית שכיחה, אשר חוצה גבולות ומגזרים ואינה מאפיינת אוכלוסיה עבריינית כלל, אלא אנשים נורמטיביים מכל המינים והסוגים.

מדובר עדיין בפתרון חלקי

על אף שהמדיניות החדשה שמונהגת בצבא מאפשרת לחיילים רבים לסיים את השירות הצבאי באופן תקין לאחר שהסתבכו בעבירות קנאביס, מדובר עדיין בפתרון חלקי, ויש מקום לבחון בחלוף שנתיים וחצי כיצד ניתן להתקדם הלאה כדי להקל על חיילים נורמטיביים ללא עבר פלילי ולחסוך במשאבים ציבוריים.

במצב הנוכחי, רשויות האכיפה בצבא משקיעות עדיין משאבים עצומים לטיפול בתיקים הללו, כולל ביצוע בדיקות מעבדה שעלותן גבוהה, ניהול חקירות ארוכות ובזבוז זמנם של שופטים, תובעים וסנגורים

6,500,000 ש"ח עבור בדיקות סמים שונות

במצב הנוכחי, רשויות האכיפה בצבא משקיעות עדיין משאבים עצומים לטיפול בתיקים הללו, כולל ביצוע בדיקות מעבדה שעלותן גבוהה, ניהול חקירות ארוכות ובזבוז זמנם של שופטים, תובעים וסנגורים על עבירות קלות אשר בחיים האזרחיים היו מסתכמות בהטלת קנס. ההערכה היא שכ-65% מהמשאבים של מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) מושקעים בחקירת עבירות של שימוש והחזקה בקנאביס, וכך גם מרבית זמנם של התביעה, הסנגוריה ובתי הדין.

משרד הביטחון התחייב לשלם בשנת 2018, למעלה מ-6,500,000 ש"ח למעבדת הטוקסיקולוגיה והפרמקולוגיה של בית החולים שיבא עבור בדיקות סמים שונות, חוות דעת של מומחים בגין הבדיקות הללו והתייצבות של אותם המומחים בבית המשפט בהליכים המשפטיים עצמם. רק בשנת 2015 לבדה נבדקו במעבדה של שיבא למעלה מ-6,000 בדיקות. כל זאת מבלי להזכיר או למדוד את העלויות האסטרונומיות שההליכים המשפטיים הללו מקפלים בתוכם - עלויות חקירה, מעצר, כליאה, הובלה, אבטחה, ההליך המשפטי וזמנם היקר של שופטים ועורכי דין בדרגות גבוהות אשר זמנם עולה למשלם המיסים כסף רב. 

כעת הגיעה העת לבחון את האפשרות של אכיפה משמעתית ומנהלית בלבד גם במסגרת הצבא, באופן שישיג את מטרות ההרתעה והמשמעת בשירות הצבאי בכל הנוגע לשימוש בקנאביס

אכיפה משמעתית ומנהלית בלבד גם במסגרת הצבא

כעת הגיעה העת לבחון את האפשרות של אכיפה משמעתית ומנהלית בלבד גם במסגרת הצבא, באופן שישיג את מטרות ההרתעה והמשמעת בשירות הצבאי בכל הנוגע לשימוש בקנאביס מחד, יחסוך זמן, משאבים וכספי ציבור רבים, מאידך. כך למשל, בדומה לכל התנהגות לא רצויה של חיילים כמו שתיית אלכוהול בבסיס, התנהגות פרועה  או מסוכנת וכו', ניתן לטפל באמצעות כלים פיקודיים לרבות הטלת עונשי מחבוש, הדחה מתפקיד וכדומה.

החזק'ת קנאביס

לסיכום, ניתן לראות כי רוח התקופה מביאה עמה תמורות באשר להתייחסות גורמי אכיפת החוק ביחס לשימוש עצמי של קנאביס, אולם ישנם פערים גדולים בהתייחסות של המערכות האזרחיות למקרים כאלו, אשר מסתיימים בהטלת קנס לעומת התייחסותן של המערכות הצבאיות, אשר ממשיכות לחקור, לבדוק ולעקוב משך תקופה ארוכה אחר חייל שנתפס מעשן קנאביס בזמן חופשה תוך השקעת משאבים רבים לשם כך. ראוי לבחון האם לא ניתן להשיג את אותה תכלית באופן קל, פשוט וזול יותר, בדומה להתנהגויות מזיקות אחרות שמטופלות בצבא באמצעים משמעתיים ופיקודיים.

* משרד עו"ד ליאור שטלצר מתמחה במשפט פלילי, משפט צבאי ומשפט מנהלי. עו"ד ליאור שטלצר בעל ניסיון רב בייצוג חיילים בבתי הדין הצבאיים.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים
 • סיום משפט פלילי ללא הרשעה והדרכים להימלט ממנה

  סיום משפט פלילי ללא הרשעה והדרכים להימלט ממנה

  הרשעה בפלילים היא כתם בולט על מעמדו האישי, החברתי והמקצועי של אדם ועלולה לפגוע בעתידו ולכן חשוב מאוד להימנע מהרשעה פלילית. על הדרכים להיחלץ מצרה ששמה הרשעה בכתבה שלפניכם
  10 דק'
 • אכיפה כלכלית משולבת - הדור הבא?

  אכיפה כלכלית משולבת - הדור הבא?

  על תזכיר חוק חילוט תקבולי עבירה; הצעה להרחיב את סמכויות החילוט
  4 דק'
 • מעצר קטין

  מעצר קטין

  בתי המשפט מיישמים את עקרונות תיקון 14 לחוק הנוער, ומקפידים על שמירת זכויות הקטין וצמצום המשך המעצר במידת האפשר.
  4 דק'