נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פשיטת רגל: הליך מהיר ויעיל, בדרך לשיקום

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שייכנס לתוקף בספטמבר הקרוב, מביא עמו בשורות רבות לחייבים: צו לפתיחת הליכים תוך 30 יום והפטר תוך 12 חודשים במקרים מסוימים

מאת: עו"ד קארין ישראל| | 3
פשיטת רגל: הליך מהיר ויעיל, בדרך לשיקום

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שייכנס לתוקף בקרוב (ספטמבר 2019) מביא עמו בשורה ורפורמה של ממש, בכל הנוגע להליכי חדלות פירעון של יחיד. החוק החדש מצביע על שינוי תפיסה, ביחס לאדם שנקלע לחובות כספיים ומגיע למצב חדלות פירעון.

הקו המנחה בחקיקה החדשה הוא התייחסות להליכי חדלות הפירעון של יחידים, כהליכים שבהם שיקום החייבים הוא תכלית מרכזית

שיקום החייבים - תכלית מרכזית

הקו המנחה בחקיקה החדשה הוא התייחסות להליכי חדלות הפירעון של יחידים, כהליכים שבהם שיקום החייבים הוא תכלית מרכזית. החוק מאפשר לחייב לסיים את ההליכים בצורה מהירה ומלאה, כך שיוכל לפתוח דף חדש ולשקם את חייו הכלכליים תוך פרק זמן קצר, ביחס למשך ההליכים כיום. במאמר זה, נצביע על מספר שינויים מרכזיים שייטיבו עם חייבים יחידים, כלומר חייבים שאינם מוגדרים תאגיד.

החוק קובע מספר שינויים במבנה ובסמכויות של הרשויות האחראיות על יישום הדין וניהול הליכי חדלות פירעון

הפחתת הנטל הבירוקרטי

החוק החדש מסדיר את הדין המהותי, מגביר את הוודאות והיציבות של הדין, מקצר הליכים ומייעל אותם, תוך הפחתת הנטל הבירוקרטי. לשם כך, קובע החוק מספר שינויים במבנה ובסמכויות של הרשויות האחראיות על יישום הדין וניהול הליכי חדלות פירעון: בתי המשפט, כונס הנכסים הרשמי ורשות האכיפה והגבייה. ניהולם של חלק גדול מההליכים, יועבר למעשה מבית המשפט לגורמים מנהליים.

סמכות לבית משפט השלום לדון בהליכי פשיטת רגל

כך, למשל: כיום הליכי חדלות פירעון מתנהלים בבית המשפט המחוזי. החקיקה החדשה מקנה סמכות לבתי משפט השלום לדון בהליכי פשיטת רגל במקרים מסוימים. שינוי זה יקל מאד על העומס שקיים בבתי משפט מחוזיים ויסייע בקיצור ההליכים.

חוב שאינו עולה על 150,000 שקלים - התיק יתנהל בפני רשם ההוצאה לפועל

יתרה מכך: במקרים שבהם החוב אינו עולה על 150,000 שקלים, התיק יתנהל בפני רשמי הוצאה לפועל ייעודיים, בלשכות ההוצל"פ עצמן ולא בין כותלי בית המשפט. במקרים אלה, הרשם יחליף למעשה הן את בית המשפט והן את הממונה. הרשם ינהל באופן מלא את הליכי חדלות הפירעון של החייב.

החלקים המנהליים של הליכי חדלות פירעון יועברו לניהולו של הכונס הרשמי, שייקרא מעתה "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". הממונה יהיה אחראי על הניהול השוטף של הליכי חדלות הפירעון

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החלקים המנהליים של הליכי חדלות פירעון יועברו לניהולו של הכונס הרשמי, שייקרא מעתה "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". הממונה יהיה אחראי על הניהול השוטף של הליכי חדלות הפירעון. בית משפט השלום יהיה מוסמך לקבל החלטות ולתת פסיקות רק בעניינים מסוימים. יודגש כי לא מדובר בעניין טכני בלבד: הממונה הוא זה שייתן את הצו לפתיחת ההליכים (צו הכינוס) והוא מחויב לשמור על האינטרס הציבורי ועל תקינות הליכי חדלות הפירעון.

ההליך יחולק מעתה לשתי תקופות. 

במהלך התקופה הראשונה, תתבצע בדיקה ובחינה של המצב הכלכלי של החייב ושל התנהלותו, בתקופה טרם כניסתו להליכים ובמהלך ההליכים

תקופה ראשונה: בדיקה ובחינה

במהלך התקופה הראשונה, תתבצע בדיקה ובחינה של המצב הכלכלי של החייב ושל התנהלותו, בתקופה טרם כניסתו להליכים ובמהלך ההליכים. תקופה זו תחל מיד עם מתן הצו לפתיחת ההליכים. משך כל התקופה הזו, תחול על החייב הקפאת הליכים.

עם סיום הבדיקה, תחל התקופה השנייה, במהלכה תיקבע לחייב תוכנית שיקום. לאחר שישלים את התוכנית, החייב יופטר מחובותיו

תקופה שנייה: תוכנית שיקום

עם סיום הבדיקה, תחל התקופה השנייה, במהלכה תיקבע לחייב תוכנית שיקום. לאחר שישלים את התוכנית, החייב יופטר מחובותיו. התוכנית תקבע כיצד ינוהלו וימומשו הנכסים של החייב, מה יהיה גובה התשלום שהוא נדרש לשלם ומה יהיה מועד התשלומים. 

כמו כן, ייקבעו הוראות בנוגע למשך הזמן בו תחול על החייב תוכנית השיקום. במסגרת תוכנית השיקום, ניתן יהיה לקבוע כי החייב נדרש להשתתף בתוכנית הכשרה כלכלית, כדי שלא ייקלע בעתיד שוב למצב חדלות פירעון. חשוב לציין כי אם הבדיקה תראה כי אין לחייב שום יכולת לשלם לנושים, הוא יקבל הפטר מחובותיו באופן מיידי.

החוק החדש מאמץ את הרפורמה של הכונס הרשמי וקובע כי לממונה יהיו לוחות זמנים קשיחים יותר, המקלים על החייב, להגשת תוכנית פירעון - או בשמה החדש "הצעה לצו שיקום כלכלי" 

הצעה לצו שיקום כלכלי תוך 12 חודשים

באשר ללוח הזמנים, החוק החדש מאמץ את הרפורמה של הכונס הרשמי וקובע כי לממונה יהיו לוחות זמנים קשיחים יותר, המקלים על החייב, להגשת תוכנית פירעון - או בשמה החדש "הצעה לצו שיקום כלכלי" - וזאת תוך 12 חודשים מיום שניתן צו לפתיחת ההליך.

3 חודשים לאחר קבלת דו"ח ממצאי הבדיקה, ייקבע לחייב דיון, הנוגע להצעת הממונה לתוכנית לשיקומו הכלכלי

ניתן להתחיל תוכנית פירעון תוך 12 חודשים

גם יתר שלבי ההליך יקוצרו באופן משמעותי. תוך 30 ימים, מיום הגשת הבקשה לפתיחת הליכים, יינתן צו לפתיחת הליכים. בחלוף 9 חודשים מהגשת הבקשה, יעביר הנאמן דו"ח ממצאי בדיקה לממונה.

3 חודשים לאחר קבלת דו"ח ממצאי הבדיקה, ייקבע לחייב דיון, הנוגע להצעת הממונה לתוכנית לשיקומו הכלכלי. כיום, הדיון שעוסק בתוכנית פירעון לחייב נקבע 18 חודשים לאחר פתיחת ההליך. עם כניסת החוק החדש לתוקף, ניתן יהיה להתחיל בפועל את תוכנית הפירעון, תוך 12 חודשים בלבד. משמעות הדבר היא כי במקרים מסוימים, ניתן יהיה אף לקבל הפטר מן החובות תוך 12 חודשים.

תקופת שיקום של 3 שנים

תקופת השיקום קוצרה אף היא, ותעמוד על 3 שנים בלבד. כלומר, ההליך עשוי להימשך מקסימום 4 שנים, למעט מקרים חריגים, בהם ניתן לקצר או להאריך את התקופה.

בנוגע לתיקי פשיטת רגל, שיתנהלו בפני רשמי ההוצאה לפועל, נקבע כי אם הרשם יגיע למסקנה שבקשת החייב עונה על התנאים הקבועים בחוק, הוא יורה כי תוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, תזומן ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים

לצאת לדרך כלכלית חדשה תוך 30 ימים בלבד

בנוגע לתיקי פשיטת רגל, שיתנהלו בפני רשמי ההוצאה לפועל, נקבע כי אם הרשם יגיע למסקנה שבקשת החייב עונה על התנאים הקבועים בחוק, הוא יורה כי תוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, תזומן ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים. כלומר, ייתכן שהחייב יכול להגיע להסדר עם הנושים ממש בתחילת ההליך, ובכך להימנע מהטלת הגבלות שונות שהן חלק מההליך. כך, למעשה, ניתן לצאת לדרך כלכלית חדשה תוך 30 ימים בלבד!

באשר להגבלות על חייבים, החוק החדש לא שינה את ההגבלות עצמן, אך קבע כי הממונה הוא הגורם המוסמך להחליט בבקשות להסרת או ביטול הגבלות

הגבלות על חייבים

באשר להגבלות על חייבים, החוק החדש לא שינה את ההגבלות עצמן, אך קבע כי הממונה הוא הגורם המוסמך להחליט בבקשות להסרת או ביטול הגבלות. בתיקים שיתנהלו בלשכות ההוצאה לפועל, הרשם הוא בעל הסמכות להסיר או לבטל הגבלות.

עצוב בשל החובות

לסיכום: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שייכנס בקרוב לתוקף, מציב את החייב ושיקומו הכלכלי במרכז הליך פשיטת הרגל. שינוי הסמכויות, הדין המהותי והנהלים במסגרת החוק החדש, יקלו ויקצרו באופן משמעותי את משך הליכי פשיטת הרגל, ובכך יאפשרו לחייב לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים, תוך פרק זמן קצר.

* משרד עו"ד קארין ישראל, מתמחה במשפט אזרחי, ניהול הליכי הוצאה לפועל, חדלות פירעון ופש"ר. עו"ד קארין ישראל בעלת ניסיון רב בניהול הליכי פשיטת רגל ובקיאה בשינוי החקיקה בתחום.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות פשיטת רגל חדלות פירעון

קבע פגישה עם