משפטי– זאפ

מדריך זכויות לנשים בהיריון

הרית? ראשית, בשעה טובה. שנית, אל דאגה. דיני העבודה מסדירים מנגנונים ברורים שמגנים על זכויות אשה הרה. כל הפרטים בכתבה

22.10.19
תאריך עדכון: 22.10.19
6 דק'
מדריך זכויות לנשים בהיריון

נכנסת להיריון? חשוב לך לשמור על מקום עבודתך? הסירי דאגה מליבך. אמנם מדובר בנושא שנחשב לרגיש בין מעסיקים לעובדים, אך תחום דיני העבודה הינו מפותח למדי מבחינת החקיקה של זכויות נשים לפני, בזמן ולאחר הלידה.
קיימים כמה חוקים המסדירים זכויות של נשים בהיריון, ביניהם חוק עבודת נשים, תשי"ד-1956, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988, חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג- 1963 ועוד.

חובת גילוי

כל אשה בהיריון מחויבת לגלות למעסיקה על דבר הריונה החל מהחודש החמישי להיריון.

אין להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות, בעבודת לילה או בעבודה ביום המנוחה השבועי

איסור העסקה בשעות נוספות

אין להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות, בעבודת לילה או בעבודה ביום המנוחה השבועי.

אין לפטר אשה הרה שעבדה באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אלא בהיתר משרד העבודה כי לא מדובר בפיטורין בשל ההיריון

איסור פיטורי אשה הרה ואיסור פגיעה בשכר ובהיקף המשרה

אין לפטר אשה הרה שעבדה באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אלא בהיתר משרד העבודה כי לא מדובר בפיטורין בשל ההיריון.
כמו כן, פיטורי אשה הרה מהווה אפליה אסורה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. למעשה, כל פיטורין של אשה בהיריון זקוקים לאישור המשרד, אשר אינו מתקבל בקלות.
היתר יינתן רק אם הממונה על חוק עבודת נשים שוכנעה שאין מדובר בפיטורין בגין היריון, דבר אשר איננו קל להוכחה. בנוסף, אין לפגוע בשכרה ובהיקף עבודתה של אשה הרה.

עובדת בהיריון זכאית להיעדר מעבודתה לצורך ביצוע בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. עבור שעות היעדרותה זכאית העובדת לקבל ממעסיקה שכר עבודה מלא

היעדרויות עקב ביצוע בדיקות הקשורות להיריון

עובדת בהיריון זכאית להיעדר מעבודתה לצורך ביצוע בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. עבור שעות היעדרותה זכאית העובדת לקבל ממעסיקה שכר עבודה מלא. עובדת במשרה מלאה יכולה להיעדר מעבודתה בשל ביצוע בדיקות עד 40 שעות במשך חודשי ההיריון, ועובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.

עובדת בשמירת היריון זכאית לגמלה לשמירת היריון, אם נעדרה מעבודתה בשל שמירת ההיריון לפחות 30 יום. לחילופין, אם העובדת איננה זכאית לגמלה, היא יכולה לנצל את דמי המחלה שלה ולקבל עליהם תשלום מהמעסיק, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלה

זכויות עובדת בעת שמירת היריון

עובדת בשמירת היריון זכאית לגמלה לשמירת היריון, אם נעדרה מעבודתה בשל שמירת ההיריון לפחות 30 יום. לחילופין, אם העובדת איננה זכאית לגמלה, היא יכולה לנצל את דמי המחלה שלה ולקבל עליהם תשלום מהמעסיק, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלה.
נוסף על כך, עובדת בשמירת היריון שעבדה באותו מקום עבודה חצי שנה לפחות לפני ההיריון, והופרשו עבורה כספים לקופות גמל (פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות) זכאית להמשך ביצוע ההפרשות על ידי המעסיק. עם זאת, על העובדת מוטלת האחריות להמשיך להפקיד מדי חודש את חלקה בהפרשות למעסיק, שנדרש להעביר את חלק זה לקופות השונות.
יודגש, כי היעדרות האשה לצורך שמירת היריון אינה פוגעת בזכויות התלויות בוותק שלה. עם זאת, קיימת פסיקה סותרת ביחס לשאלה אם תקופת ההיעדרות בשל שמירת היריון צוברת ותק לצורך חישוב דמי הבראה.

חוק שוויון הזדמנויות לעבודה קובע, כי אין להפלות אשה בהיריון. איסור הפליה זה משתרע על קבלת עבודה של אשה הרה, תנאי עבודה, קידום ועוד

איסור הפליה

חוק שוויון הזדמנויות לעבודה קובע, כי אין להפלות אשה בהיריון. איסור הפליה זה משתרע על קבלת עבודה של אשה הרה, תנאי עבודה, קידום ועוד. בכלל זה, אין לשאול בראיון שאלות הקשורות להיריון, לידה או הורות, שעלולות להיחשב לשאלות מפלות.

עובדת שעברה הפלה, טרם מלאו 22 שבועות להיריון, זכאית להיעדר מעבודתה שבעה ימים על חשבון ימי המחלה שצברה או עד 6 שבועות, אם ניתן לכך אישור רופא

הפסקת היריון

עובדת שעברה הפלה, טרם מלאו 22 שבועות להיריון, זכאית להיעדר מעבודתה שבעה ימים על חשבון ימי המחלה שצברה או עד 6 שבועות, אם ניתן לכך אישור רופא.
אם העובדת יולדת לידה שקטה לאחר 22 שבועות של היריון, היא זכאית לחופשת לידה רגילה כמו יולדת שילדה תינוק חי, וכן לזכויות נוספות כמו יולדת רגילה.
בין היתר, זכאית היולדת בנסיבות קשות אלה למענק לידה, דמי לידה ועוד. בנוסף, אסור למעסיק לפגוע בה, לפטר אותה או לפגוע בהכנסתה או בהיקף משרתה.

כל אשה זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה בתשלום, בהתאם לשכר שדווח למוסד לביטוח לאומי. אשה שעבדה מעל לשנה אצל אותו מעסיק זכאית לתשעה שבועות נוספים של חופשת לידה לא בתשלום

חופשת לידה

כל אשה זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה בתשלום, בהתאם לשכר שדווח למוסד לביטוח לאומי. אשה שעבדה מעל לשנה אצל אותו מעסיק זכאית לתשעה שבועות נוספים של חופשת לידה לא בתשלום.
ניתן להתחיל את חופשת הלידה כשבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער, אך שבועות אלו ירדו מפרק הזמן הכולל של חופשת הלידה.
חל איסור על פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה, וחודשיים לאחריה. חשוב לציין, כי האיסור על פיטורין בזמן חופשת הלידה הוא מוחלט, והמעסיק איננו יכול לבקש היתר ממשרד העבודה והרווחה לביצוע הפיטורים.
עובדת שעבדה אצל המעסיק במשך שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון זכאית במהלך חופשת הלידה להמשך ביצוע ההפרשות לקופות גמל (קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל).

לאחר חזרת העובדת מחופשת הלידה ובמשך 4 חודשים חל איסור להעסיק אותה בעבודת לילה או בימי המנוחה השבועית

זכויות העובדת לאחר החזרה מחופשת הלידה

לאחר חזרת העובדת מחופשת הלידה ובמשך 4 חודשים חל איסור להעסיק אותה בעבודת לילה או בימי המנוחה השבועית. חשוב להדגיש, כי המעסיק חייב להחזיר את העובדת לאותה עבודה ובאותם תנאים לאחר חופשת הלידה, אחרת הוא עלול להיחשב כמי שפיטר אותה בניגוד לחוק.
במשך 60 יום מתום חופשת הלידה, אסור לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובדת, אלא בהיתר ממשרד העבודה והרווחה.
זאת ועוד, העובדת זכאית לשעת הנקה, ויכולה להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום ללא שמבוצע ניכוי משכרה, וזאת במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה. זכאות זו אינה מותנית בהנקה בפועל, וניתן לחלוק אותה גם עם בן הזוג.

עובדת שהתפטרה מעבודתה תוך תשעה חודשים מיום הלידה כדי לטפל בילד זכאית לקבל פיצויי פיטורין, וזאת בלבד שעבדה אצל אותו מעסיק במשך שנה לפחות

התפטרות מעבודה לצורך גידול ילד

עובדת שהתפטרה מעבודתה תוך תשעה חודשים מיום הלידה כדי לטפל בילד זכאית לקבל פיצויי פיטורין, וזאת בלבד שעבדה אצל אותו מעסיק במשך שנה לפחות. זכאות זו לפיצויים קמה גם לעובדת שהתפטרה מעבודתה לאחר קבלת ילד לאימוץ או קבלת ילד מאם פונדקאית.

מדריך זכויות לנשים בהיריון(1)

לסיכום, זכויות אשה הרה אינן מסתכמות בחופשת הלידה המנויה בחוק. לכל אשה אשר מתכננת להיכנס להיריון, נמצאת בהיריון, בחופשת לידה או חוזרת מחופשת לידה ישנן זכויות רבות שיכולות לסייע לה בתקופה זו בחייה.
חלק נרחב מהזכויות מגיעות מהמעסיק וחלק אחר מהן מהמוסד לביטוח לאומי. כדי לעמוד על הזכויות המגיעות לכן, יש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי.

* הכותבת מתמחה בתחום דיני העבודה ומעניקה ייעוץ משפטי וייצוג לעובדים ולמעסיקים.

ארביב רלי, משרד עו"ד גישור ונוטריון

ארביב רלי, משרד עו"ד גישור ונוטריון

זה לא פשוט לנהל עסק, או לצאת נגד מעסיקייך. כבר למעלה מ- 14 שנה עו"ד רלי ארביב נמצאת כאן כדי לספק לכם את כל הפתרונות בתחומי דיני עבודה ומשפט מסחרי: ליווי משפטי לעסקים ולחברות לצד ייעוץ וייצוג משפטי למעסיקים ולעובדים, שירותי נוטריון וכן שירותי גישור.

דיני עבודה

האם מאמר זה עזר לך?

צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
ארביב רלי, משרד עו"ד גישור ונוטריון

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה