Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

נפסקו לזכותך מזונות שלא שולמו? ניתן לגבות מזונות דרך ביטוח לאומי או ההוצאה לפועל

חוב מזונות ניתן לגבות באמצעות הביטוח הלאומי או ההוצאה לפועל. למי מהם כדאי לפנות? מתי גובים מזונות באמצעות ההוצאה לפועל? האם ניתן לגבות חוב שנים רבות לאחר שנוצר? מדריך

מאת: עו"ד משה עימנואל קאלוב | משרד עורך דין קאלוב עמנואל
28.10.19
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
נפסקו לזכותך מזונות שלא שולמו? ניתן לגבות מזונות דרך ביטוח לאומי או ההוצאה לפועל

אשה שקיבלה פסק דין למזונות לאחר הגירושין, או אפילו החלטה בדבר מזונות זמניים תוך כדי הליך הגירושין, ובעלה לא משלם לה את הסכום שנפסק לזכותה, יכולה לפעול בשתי דרכים כדי לגבות את החוב שנוצר: לפנות למוסד לביטוח לאומי או לפנות ללשכת ההוצאה לפועל.

ישנה זכאות לקבל את מלוא דמי המזונות מהביטוח הלאומי. התשלום מגיע מקופת ביטוח לאומי ולא נוצרת תלות בנכונותו של הבעל לשלם את חובו

מהי הדרך העדיפה?

התשובה תלויה בנסיבות המקרה. בחלק מהמקרים, ישנה זכאות לקבל את מלוא דמי המזונות מהביטוח הלאומי. אז, ברור שעדיף לפנות לשם, כי התשלום מגיע מקופת ביטוח לאומי ולא נוצרת תלות בנכונותו של הבעל לשלם את חובו. הביטוח הלאומי הוא האחראי לגביית החוב מהאב.

במסגרת הליך גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל, האשה יכולה לתבוע את ההפרש של החוב בין קצבת המזונות מהמוסד לביטוח לאומי לבין דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין

באילו מקרים יש לפנות להוצאה לפועל לצורך גביית חוב מזונות?

סכום קצבת המזונות המגיע מביטוח לאומי יהיה הסכום הנמוך מבין השניים הבאים: הסכום שנפסק בהסכם הגירושין או הסכום המופיע בתקנות הביטוח הלאומי. אם בהסכם הגירושין נקבעו דמי מזונות גבוהים יותר, ההפרש יועבר לאשה רק לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יצליח לגבות את החוב המלא מהבעל לשעבר.
אם המוסד לביטוח לאומי אינו מצליח לגבות את יתרת החוב, או אם מדובר במקרה שבו האשה אינה זכאית לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, עומדת לרשותה האפשרות לפנות להוצאה לפועל לגביית החוב.
במסגרת הליך גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל, האשה יכולה לתבוע את ההפרש של החוב בין קצבת המזונות מהמוסד לביטוח לאומי לבין דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין.
עוד חשוב לדעת, כי אם במסגרת הסכם הגירושין נפסק כיסוי של הוצאות נוספות, מעבר לתשלום המזונות, כגון: טיפולים רפואיים, הוצאות הבית השוטפות וכדומה, ניתן יהיה לגבות גם החזר של הוצאות אלו בהוצאה לפועל ביחד עם תיק המזונות.

בביטוח לאומי, למרות הסכום הנמוך יותר יחסית, הקצבה מובטחת, בעוד שבהוצאה לפועל היא תלויה ביכולת ההוצאה לפועל לגבות את החוב

מהם היתרונות והחסרונות של גביית החוב באמצעות ההוצאה לפועל?

בהוצאה לפועל ניתן לגבות את מלוא חוב המזונות, כולל הוצאות נוספות שנקבעו בהסכם הגירושין, בעוד שבביטוח לאומי גובה הקצבה קבוע ועשוי להיות נמוך יותר. יחד עם זאת, בביטוח לאומי, למרות הסכום הנמוך יותר יחסית, הקצבה מובטחת, בעוד שבהוצאה לפועל היא תלויה ביכולת ההוצאה לפועל לגבות את החוב.

זאת ועוד, פרט למקרים שבהם הגבייה בהוצאה לפועל היא של היתרה, לא ניתן לקיים הליכים מקבילים בשני הגופים ופנייה להוצאה לפועל גוררת עמה הפסקה של קצבת המזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
לעומת זאת, לרשות ההוצאה לפועל עומדים אמצעים חריפים לגביית חוב מזונות, כולל חוב שעבר זמן רב מאז שנצבר, ובמקרים רבים ניתן להשיג כך חלק גדול יותר ממנו. לאור כל זאת, עולה חשיבותו של הייעוץ המשפטי, שיסייע לפונה לבחון את המקרה על כל צדדיו, כולל יכולותיו הכלכליות של בן הזוג לשעבר, ולקבל החלטה בדבר הדרך המומלצת לגביית חוב המזונות באותו מקרה.

צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול המשכורת וחסכונות, עיקול רכוש ואף הוצאת פקודת מאסר, הם אמצעים שעומדים לרשות לשכת ההוצאה לפועל ומגדילים את הסיכוי לגבות חוב מזונות מהבעל

מה האמצעים העומדים לרשות ההוצאה לפועל לגביית חוב מזונות?

לשכת ההוצאה לפועל יכולה לנקוט מספר אמצעים שמטרתם לגרום לבעל/לבעל לשעבר לשלם את המזונות בהם הוא חייב. ביניהם: הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול המשכורת וכספים אחרים וחסכונות, עיקול רכוש ואף הוצאת פקודת מאסר. אלה הם אמצעים חריפים ביותר, המגדילים את הסיכוי לגבות חוב מזונות.

ההליכים מתחילים בפתיחת תיק, אותו ניתן לפתוח בכל לשכת הוצאה לפועל בארץ, ותשלום אגרה. את הטפסים יש למלא בהקפדה יתרה, שכן אי דיוק עלול להוביל לבעיה בגביית הכספים מהחייב

כיצד מגישים תביעה לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל?

ההליכים מתחילים בפתיחת תיק, אותו ניתן לפתוח בכל לשכת הוצאה לפועל בארץ, ותשלום אגרה. את הטפסים יש למלא בהקפדה יתרה, שכן אי דיוק עלול להוביל לבעיה בגביית הכספים מהחייב.
האשה היא שממלאת את פרטי החייב, והיא האחראית להביא לידיעת לשכת ההוצאה לפועל את כתובתו המדויקת של הבעל ומספר תעודת הזהות שלו. פרטים אלה נדרשים כדי שיהיה אפשר למסור לחייב אזהרה ולבצע בהמשך הליכים שונים כמו הוצאת צווי עיקול וצו עיכוב יציאה מהארץ. ניתן להגיש בקשה לפיה סכום החוב יגדל באופן אוטומטי בסכום המזונות שנפסק, כך שלא יהיה צורך לעדכן את החוב מחדש מדי חודש.

לאחר הגשת הבקשה לפתיחת תיק, לשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה אודות פתיחת התיק נגדו בצירוף שובר תשלום בגובה החוב הנטען. האזהרה תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת שנמסרה בהליך פתיחת התיק. אם החייב לא שילם את החוב במלואו לאחר 21 יום ממסירת האזהרה, ולא ניתן צו לעיכוב הליכים, אפשר לנקוט כנגדו בהליכים השונים, שצוינו לעיל, שמטרתם ללחוץ עליו לשלם את חובו: עיקולים, צו עיכוב יציאה מהארץ ואף מאסר.

במקרה שבו הבעל משלם את הכספים ישירות לאשה או לבא כוחה, עליה לדווח על כך ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק

מה עושים במקרה של תשלום חלקי של החוב?

במקרה שבו הבעל משלם את הכספים ישירות לאשה או לבא כוחה, עליה לדווח על כך ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק, כדי שהלשכה תוכל לסגור אותו. עם זאת, אם הבעל לא משלם את מלוא הכספים, ניתן להגיש בקשה להקטנת הקרן. 

האם ניתן לגבות חובות על מזונות, שנים רבות לאחר היווצרות החוב?

אבות רבים שואלים את עצמם האם ניתן לגבות חוב של מזונות גם לאחר שנים רבות או שמא חלה התיישנות על החוב במצבים כאלה. בעיקר, מדובר בהוצאות שונות שלא שולמו על ידי האב, כמו תשלום על חוגים והוצאות נוספות אחרות. התשובה לכך היא ברורה - החוק קובע כי לא חלה התיישנות על חוב מזונות והוא צריך להיות משולם גם אם חלפו יותר משנתיים ממועד התשלום.

לסיכום, החוק מציע הגנה ברורה ומובחנת למי שמזונותיה אינם משולמים ומעמיד לרשותה אמצעים מוסדיים הן לקבלת מזונות, לפחות חלקם, בדרך חלופית (הביטוח הלאומי) והן לגביית חוב המזונות באמצעות ההוצאה לפועל. זאת, גם אם חלפו שנים רבות ממועד היווצרות החוב.

* משרד עורכי דין משה עמנואל קאלוב מתמחה בדיני משפחה והליכי גירושין, משא ומתן מול בנקים, דיני תעבורה, דיני חברות, עמותות ורישום סימן מסחרי.
* סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים