נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תאונת דרכים: מה העונש הצפוי?

מעורבות בתאונת דרכים עלולה להוביל לכתב אישום, והענישה צפויה להיות בהתאם לחומרת התאונה ולמידת האשמה. מתי צפויה פסילת רישיון? מתי צפוי מאסר בפועל? מדריך

מאת: עו"ד זיאד זועבי | | 3
תאונת דרכים: מה העונש הצפוי?

למרבה הצער, גם נהגים ותיקים, ללא עבר תעבורתי, מעורבים לעיתים בתאונת דרכים, במהלך נסיעה רגילה לבית או לעבודה. רגע אחד של חוסר תשומת לב לתנאי הדרך או הסחת דעת רגעית עלול להסתיים בתאונה. מעורבות בתאונת דרכים עלולה להוביל לכתב אישום בבית משפט ואף לגרור ענישה מחמירה שיכולה להגיע למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח ופסילת רישיון נהיגה ממושכת. הכל, בהתאם לחומרת התאונה והפגיעה שנגרמה. בכך נעסוק במאמר זה.

קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה בפסילה מנהלית למשך 60 ימים, עוד לפני הגשת כתב אישום ולפני פתיחה במשפט

תאונת דרכים עם נפגעים

תאונת דרכים עם נפגעים צפויה להוליך לכתב אישום נגד הנהג האשם, בהתאם לקביעת הבוחן המשטרתי. זאת, גם במקרים בהם הנפגע הוא הנהג עצמו. בנוסף, קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה בפסילה מנהלית למשך 60 ימים, עוד לפני הגשת כתב אישום ולפני פתיחה במשפט. בית המשפט מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה עד תום ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם.

תאונת דרכים עם נפגעים, שנגרמה כתוצאה מאי קיום חובה והוראה מפורשת בחוק, או כתוצאה מביצוע פוזיטיבי ויזום של עבירת תנועה (כגון: שימוש בטלפון או נהיגה תחת סמים) תוביל לאישום בנהיגה רשלנית או נהיגה בקלות ראש

פסילת מינימום של 3 חודשים

תאונת דרכים עם נפגעים, שנגרמה כתוצאה מאי קיום חובה והוראה מפורשת בחוק, או כתוצאה מביצוע פוזיטיבי ויזום של עבירת תנועה (כגון: עבירת שימוש בטלפון או נהיגה תחת השפעת סמים) תוביל לאישום בנהיגה רשלנית או נהיגה בקלות ראש. הרשעה בשני מצבים אלה מחייבת פסילת רישיון מינימלית למשך 3 חודשים. בנוסף, אם תאונת הדרכים גרמה לחבלות של ממש, קיימת חובת פסילת רישיון מינימלית למשך 3 חודשים. יצוין כי במקרה של חבלות של ממש, חובת הפסילה מתקיימת בכל מקרה, במנותק ממהות העבירה שגרמה לתאונה.

פסילת מינימום של 12 חודשים

במקרים בהם תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מביצוע אחת העבירות הקבועות בתוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה, ובמהלך השנתיים שקדמו לתאונה הורשע הנהג באותה עבירה שגרמה לתאונה, חובת הפסילה המינימלית תהיה 12 חודשים.

בעקבות תאונת דרכים קטלנית, הנהג הנאשם עשוי להיות מואשם בגרם מוות ברשלנות, עבירה שעונשה המקסימלי 3 שנות מאסר

תאונת דרכים קטלנית

תאונת דרכים קטלנית היא תאונה הגורמת למוות של אחד או יותר מהמעורבים בה. תאונות דרכים קטלניות מטופלות ע"י הפרקליטות ולא ע"י התביעה המשטרתית. במקרה שמדובר בתאונת דרכים קטלנית, קצין המשטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה פסילה מנהלית, למשך 90 ימים, עוד לפני הגשת כתב אישום ופתיחה במשפט. בית המשפט מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה עד תום ההליכים המשפטיים נגד הנאשם.

בעקבות תאונת דרכים קטלנית, הנהג הנאשם עשוי להיות מואשם בגרם מוות ברשלנות, עבירה שעונשה המקסימלי 3 שנות מאסר. במקרים מסוימים, כשהאשמה מלווה בנסיבות מחמירות, כגון נהיגה בשכרות, הפרקליטות יכולה להאשים את הנהג בהריגה, עבירה שעונשה המקסימלי 20 שנות מאסר.חומרת הענישה משתנה ממקרה למקרה, ונקבעת ע"פ שיקולים רבים. בכל מקרה של הרשעה, בנוסף לעונשים לעיל, בתי המשפט מטילים רכיבי ענישה נוספים, לרבות פסילת רישיון נהיגה למשך מספר שנים.

מומלץ לנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים לצלם בעצמו, או באמצעות מומחה מטעמו, נתונים מזירת התאונה, לפני שהסימנים שעל הכביש והסימנים שעל הרכב ייעלמו

כיצד צריך לפעול במקרה של מעורבות בתאונת דרכים?

במקרה שנהג מעורב בתאונת דרכים, שבה נהרג או נפגע אדם, חובה עליו לעצור, לצאת מהרכב ולנסות לעזור, ככל שניתן, לנפגע הזקוק לעזרה. בכל מקרה, החוק מחייב את הנהג לפעול ולבצע פעולות מסוימות, ללא כל קשר לשאלת האשמה.

חובות הנהג הן:
• לעצור את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר ולא להזיזו;
• להעניק טיפול ראשוני לנפגע, ככל שניתן בנסיבות העניין, ולמנוע נזק נוסף לנפגע;
• להזעיק כוחות הצלה נחוצים ע"פ נסיבות המקרה (אמבולנס, משטרה, מכבי אש);
• לחכות לכוחות ההצלה;
• למסור שם, מען, מספר רישיון נהיגה, פרטי הרכב ופרטי בעליו לגורמים הרלוונטיים;
• לבודד את הזירה ואת הנפגע, עד כמה שניתן, למניעת נזק נוסף.

בנוסף, מומלץ לנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים לצלם בעצמו, או באמצעות מומחה מטעמו, נתונים מזירת התאונה, לפני שהסימנים שעל הכביש והסימנים שעל הרכב ייעלמו. כך, לדוגמא, בין הנתונים שניתן לאסוף: צילום זירת התאונה; צילום ומדידת סימני בלימה, לצורך חישוב מהירות; מיקום הרכב הסופי, בו נעצר הרכב; נזקי הרכב הפוגע והנפגע; מפגעים בטיחותיים ותמרורים שמוצבים במקום. בנוסף, מומלץ לאתר עדי ראייה לתאונה, לצורך מתן עדות בבית משפט. איסוף ממצאים על ידי הנהג כאמור לעיל יעזור לו לנהל את הגנתו בבית המשפט בצורה טובה ויעילה יותר. הממצאים יקנו לנהג כלי אפקטיבי לתקיפת ממצאי ומסקנות הבוחן המשטרתי - שלא יעמדו לבדם.

"פגע וברח" - עבירת ההפקרה לאחר תאונה - נחשבת לעבירה חמורה ביותר. ככל שנסיבות עזיבת המקום חמורות יותר, סעיף האישום והענישה יוחמרו בהתאם

עבירת ההפקרה - "פגע וברח"

אסור לנהג המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם, לעזוב את מקום התאונה, מבלי לעמוד על תוצאותיה. זאת, גם במקרה שהנהג אינו אשם בגרימת התאונה. "פגע וברח" - עבירת ההפקרה לאחר תאונה - נחשבת לעבירה חמורה ביותר. סעיפי האישום ורמת הענישה בעבירת ההפקרה נחלקים לשלוש דרגות: 3 שנות מאסר, 7 שנות מאסר ו-14 שנות מאסר. בכל מקרה, העונש בגין עבירת ההפקרה הוא עונש נפרד מכל עבירת תנועה נלווית אחרת. העונש נקבע ע"פ מידת רמת מודעות הנהג למעשה ומידת חומרת תוצאת התאונה.

ככל שנסיבות עזיבת המקום חמורות יותר, סעיף האישום והענישה יוחמרו בהתאם. נסיבות מחמירות בעבירה זו קשורות לרמת מודעות הנהג המעורב, לגבי עצם העובדה כי נפגע אדם, לחומרת הפגיעה ולהפרת חובת הנהג לפעול בהתאם לאמור לעיל, חרף ידיעתו שנפגע אדם כתוצאה מהתאונה.

לסיכום: מעורבות בתאונת דרכים עלולה להוביל לעונשים חמורים וכבדים, בהתאם לחומרת התאונה והעבירה. על עורך הדין המייצג את הנהג בתיקי תאונות דרכים להכיר את ההבחנות הדקות שבין סעיפי החוק השונים, לברור את הראיות ולבחון אם אכן יסודות העבירה מתקיימים. כל זאת, כדי להביא לזיכוי הנאשם או להפחתה משמעותית בעונש.

* עו"ד זיאד זועבי מתמחה בדיני תעבורה ועוסק במתן שירותי ייעוץ והגנה משפטיים לנאשמים בעבירות תעבורה.

ליצירת קשר עם זיאד זועבי - עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פסילת רישיון עבירות תנועה תאונת דרכים
עו"ד זיאד זועבי

קבע פגישה עם
עו"ד זיאד זועבי

משרד זיאד זועבי-עורכי דין תעבורה עוסק אך ורק בתחום דיני התעבורה. 20 שנות ניסיון. זכיות רבות במשפטי התעבורה. מומחיות ויכולת...

לפרופיל המלא