נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ועדה רפואית של משרד הביטחון: הכנה מראש - מפתח להצלחה

נפגעתם במהלך השירות הצבאי? יש להתייצב בפני ועדה רפואית של משרד הביטחון, כדי לקבל אחוזי נכות והכרה כנכה צה"ל. חמישה טיפים חיוניים, לקראת הופעה בפני הוועדה

מאת: עו"ד אלי סבן| | 3
ועדה רפואית של משרד הביטחון: הכנה מראש - מפתח להצלחה

נפגעת במהלך השירות הצבאי או עקב השירות הצבאי? קבלת הכרה כנכה צה"ל מקנה זכויות משמעותיות, המקלות על השיקום והמשך החיים. הדרך לקבלת הכרה כנכה צה"ל אינה קלה. מדובר בהליך מורכב, רב שלבי, רצוף מהמורות ואתגרים. אחד השלבים המכריעים והמרכזיים בהליך ההכרה כנכה צה"ל וקביעת היקף הזכויות הוא התייצבות בפני ועדה רפואית.

לכאורה, מדובר בהליך פשוט, אך בפועל מדובר בהליך מורכב ומאתגר, בעל חשיבות מכרעת. לכן, חשוב מאד להגיע לוועדה רפואית לאחר הדרכה והכוונה מקצועית. איך מתכוננים לוועדה רפואית? ריכזנו חמישה טיפים מעשיים.

נכה צה"ל זכאי לזכויות רבות, לרבות סל שיקום ובו זכויות הנוגעות לשירותי רפואה, שירותים חברתיים, תגמולים ותעסוקה. וכמובן, תגמולים: פיצוי כספי - מענק חד פעמי ו/או קצבה חודשית

טיפ ראשון: ידע הוא כוח

בשלב הראשון, יש להבין מה צפוי: מהי ועדה רפואית של משרד הביטחון? מהם תפקידיה וסמכויותיה? מה צפוי בוועדה? מדוע יש חשיבות כה רבה להכרעותיה? בקיצור: כל מה שחשוב לדעת לגבי ועדה רפואית של משרד הביטחון.

סעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (1959) קובע כי חייל צה"ל שאיבד את כושרו לעשות פעולה רגילה, גופנית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית; או שכושרו הופחת כתוצאה של חבלה שאירעה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או מחלה או החמרת מחלה שאירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו, יוגדר כמי שסובל מ"נכות".

החוק מוסיף וקובע כי במצב דברים זה, נכה צה"ל יהיה זכאי לזכויות רבות ומגוונות, לרבות סל שיקום, הכולל זכויות הנוגעות לשירותי רפואה, שירותים חברתיים - פסיכולוגיים, שירותי רווחה והטבות, שירותי תגמולים ושירותי תעסוקה. וכמובן, תגמולים: פיצוי כספי העשוי להיות מענק חד פעמי ו/או קצבה חודשית.

סך הזכויות המגיעות לנכה צה"ל וטיב הזכויות הן נגזרת של היקף הפגיעה ודרגת הנכות ממנה סובל הנכה. ועדה רפואית מטעם משרד הביטחון קובעת את דרגת הנכות. נפגע המעוניין בהכרה ובזכויות של נכה צה"ל נדרש להגיש תביעה לקצין התגמולים, באגף השיקום של משרד הביטחון ("תביעות משרד הבטחון") ולהוכיח שתי עובדות: 1. מצבו עונה על הגדרת הנכות דלעיל; 2. דרגת נכותו היא בשיעור מסוים, המקנה זכויות מסוימות.

עם הגשת התביעה, אותה מומלץ להגיש רק בסיוע עורך דין בעל ניסיון בתביעות מול משרד הבטחון, מגיע השלב הראשון בתהליך הפיצוי: החלטת קצין תגמולים, המכריעה בשאלת הסטטוס כנכה צה"ל.
אם יימצא כי אכן היתה פגיעה בשירות הצבאי וכי קיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין השירות הצבאי, תינתן הכרה כנכה צה"ל. לאחר מכן, יגיע שלב קביעת דרגת הנכות. לצורך קביעת סל השיקום וגובה הפיצוי, מתכנסת ועדה רפואית של משרד הביטחון. תפקיד הוועדה לבדוק את הפונה ולקבוע את שיעור הנכות הרפואית ומאפייניה.

מספר עובדות שחשוב לדעת:

1. ועדה רפואית מטעם משרד הביטחון מורכבת מרופא אחד או יותר שבוחן את התביעה;

2. חבר/י הוועדה הם רופאים בעלי התמחות בסוג הפגיעה שהובילה לנכות הנטענת;

3. חברי הוועדה דנים במצבו של התובע, בנוכחותו או בהיעדרו, ולבסוף קובעים את דרגת הנכות (באחוזים). ככל ששיעורה של דרגת הנכות גבוה, מתרחב בהתאם סל השיקום המגיע לנכה. קביעת שיעורי הנכות מתבצעת בעזרת מבחני נכות, הקבועים בתקנות הנכים. מידת המגבלה קובעת את שיעור הנכות באחוזים. משמעות קביעת הוועדה היא כמה כסף יינתן לנכה. אם הוועדה תקבע ששיעור הנכות הצמיתה נמוך מ-10%, אין זכאות לפיצוי כספי. אם הוועדה תקבע שהנכות הצמיתה היא בשיעור הנמוך מ-20% וגבוה מ-10%, אין זכאות לגמלה חודשית אלא "רק" למענק חד פעמי. שיעור נכות מעל 20% מזכה בקצבה חודשית שגובהה משתנה ותלוי נסיבות.

4. קביעת הוועדה הרפואית אינה סופית. ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית תוך 45 ימים מהחלטתה, בפני ועדה רפואית נוספת, מטעם קצין התגמולים. ועדה זו מכונה "ועדה רפואית עליונה", שמורכבת לפחות משלושה מומחים, הזכאים לשנות את החלטות הוועדה הרפואית מדרג ראשון.

בזכות הכנה ע"י עו"ד, ניתן להגיע לוועדה בתחושת רוגע וביטחון, לדעת מה לומר ולהימנע משגיאות העלולות לשמוט את הקרקע מתחת לתביעה

טיפ שני: אין לוותר על ייעוץ משפטי

עורך דין בעל ותק וניסיון בתביעות נגד משרד הביטחון הוא בעל ידע, כלים ומיומנויות מתאימים, לניסוח כתב התביעה, צירוף ראיות מתאימות והדרכה לפני ההתייצבות בוועדה. כך, בזכות הכנה ע"י עו"ד, ניתן להגיע לוועדה בתחושת רוגע וביטחון, לדעת מה לומר ולהימנע משגיאות העלולות לשמוט את הקרקע מתחת לתביעה.

ההתייצבות תהיה בפני מומחה אחד, או מספר מומחים, מתחום אחד או מספר תחומים, כנגזרת של המצב הרפואי. לצד המומחים, יהיה בחדר גם מזכיר שיתעד את המתרחש ויכתוב פרוטוקול של הוועדה. ההחלטה תינתן תוך 45 יום.

יש להשיב לשאלות הועדה בפירוט ובביטחון, לא להגזים, להתחזות או לשקר. יש להדגים ולהבהיר כיצד הפציעה משפיעה ביומיום. עלולות להתעורר שאלות מכשילות

טיפ שלישי: תשובות ברורות ומפורטות

הדיון בוועדה יתחיל בהצגת חברי הוועדה הרפואית על ידי מזכיר הוועדה. לאחר מכן, ממש כמו על הפונה לוועדה לשטוח את טיעוניו. רצוי לעשות זאת בצורה הטובה ביותר.  אחר כך, יש להשיב על שאלות של המומחים. בנוסף, תתבצע בדיקה פיזית.

לאורך כל ההופעה בפני הוועדה, יש להקפיד על מספר כללים: 

1. מבנה טענות קוהרנטי, רציף, ברור ואמין. תיאור התלונות באופן ברור וזורם. אין להסס לרדת לפרטים. הביטחון העצמי עשוי להתחזק לאחר הכנה מראש והדרכה מעורך דין.

2. הוועדה הרפואית נמשכת מספר דקות בלבד. יש להתמקד בהצגת המגבלות הרפואיות ובהשפעתן על התפקוד. אין לדבר על נושאים כלליים שאינם רלוונטיים למגבלות ולתפקוד הלקוי. יש לספר מעט על הכאב ויותר על מגבלות של ממש, בהתנהלות ובתנועה. יש להתמקד בהווה ובמצב הנפשי והפיזי הנוכחי (ולא בעבר). המומחים ילמדו מהתיאור על רמת התפקוד ועל המגבלות, שני האדנים החשובים, שעליהם תישען הכרעתם. אין לחזור פעמיים על אותו הדבר.

3. מומלץ להגיע עם "דף נקודות" ולפני סיום לוודא כי הכל נאמר.

4. מאחר שחברי הוועדה הרפואית קובעים את שיעור הנכות על פי המבחנים לקביעת דרגת נכות, המצויים בתקנות, חשוב לדעת מה להדגיש, על מה להתעכב ומה להשמיט. אין להלאות את חברי הוועדה. יש להתמקד רק בתיאורים רלוונטיים המאירים את קיום המגבלה וחומרתה.

5. יש לאפשר בדיקה רפואית ולשתף פעולה במהלכה.

6. יש להשיב לשאלות בפירוט ובביטחון, לא להגזים, להתחזות או לשקר. יש להדגים ולהבהיר כיצד הפציעה משפיעה ביומיום. עלולות להתעורר שאלות מכשילות. מתן תשובה שקרית עלול לעורר רושם של התחזות.

7. מומלץ לקבל הסבר מעורך הדין, כיצד לתאר את המגבלות הפיסיות, באופן שיגדיל את הסיכוי לקבלת התביעה. חשוב לזכור שחברי הוועדה פועלים כך: זיהוי מגבלה, בדיקה בסעיף הרלוונטי בנוגע לשיעור הנכות שמזכה בפיצוי. ולאחר מכן, רק אם ייקבע שיעור נכות מתאים, תוכר המגבלה הנטענת כנכות המזכה בפיצוי.

כך, למשל: אם התיאור יהיה של פגיעה שאינה נכללת בחוק, לא ייקבע שיעור נכות ולא יינתנו זכויות. ייתכן גם מצב שבו תיקבע דרגת נכות שאינה מזכה בפיצוי, במקרה שהתיאור של הפגיעה לא יהיה מספיק מדויק ואפקטיבי.

החלטת הוועדה תתועד בפרוטוקול, מפורטת ומנומקת, תוך ציון סעיפי תקנות רלוונטיים. לאחר תקופה שלא תעלה על 45 יום, תועבר החלטת הוועדה. ניתן להתייעץ עם עורך הדין לגבי ערעור

טיפ רביעי: יש להביא מסמכים רלוונטיים

יש להגיש לוועדה מסמכים רלוונטיים, המעידים על המצב ומהווים ראיות, להוכחת התביעה. גם בהקשר זה, חשוב להיוועץ בעורך דין ולדעת מה להגיש לחברי הוועדה הרפואית. התיק הרפואי אמנם מצוי בפני חברי הוועדה, אך התיק עלול להיות חסר או "מבולגן". בעזרת עורך הדין, יש להכין לקט מסמכים קטן, המכיל מסמכים חשובים בלבד. חברי הוועדה "יעיפו מבט" בלקט המסמכים ויוכלו ללמוד על המצב.

מומלץ שהקובץ יכלול סיכומי אשפוז, סיכומי ניתוח, תוצאות בדיקות הדמיה (לרבות הדיסקים עצמם; לעתים המומחים רוצים לצפות בדיסקים), סיכומי טיפול מומחה עדכניים, תוצאות בדיקות דם וכו'. החומר יישאר בידי חברי הוועדה.

לאחר סיום ההופעה בוועדה והיציאה מהחדר, יתקיים דיון של חברי הוועדה (ללא נוכחות הפונה). הדיון מתועד בצורה ברורה בפרוטוקול הוועדה. ההחלטה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים מקצועיים ובלתי תלויים. החלטת הוועדה תתועד בפרוטוקול, מפורטת ומנומקת, תוך ציון סעיפי תקנות רלוונטיים. לאחר תקופה שלא תעלה על 45 יום, תועבר החלטת הוועדה. ניתן להתייעץ עם עורך הדין לגבי ערעור.

מומלץ להתכונן לקראת הופעה בפני הוועדה הרפואית: להכיר את דרכי הפעולה של הוועדה, להיוועץ בעורך דין, להכין "נאום" קצר וממוקד ולהצטייד במסמכים רלוונטיים

טיפ חמישי: לא להשמיט דבר

במקרה שלא הוצגה בפני חברי הוועדה מגבלה מסוימת, לא ניתן לקבל פיצוי בגינה. יש לזכור לציין את כל העניינים, אחרת הוועדה לא תוכל לדון בכך. מדובר במעמד מלחיץ. יש מספר דרכים המסייעות בהצגת מלוא הטיעונים, ללא השמטות:

1. שימוש בדף מוכן מראש (כפי שנכתב לעיל). גם אם חברי הוועדה מבקשים לסיים, יש לבקש מהם רגע נוסף, ולוודא כי הכל נאמר. במקרה שנשכח משהו, ניתן לפרט את העניין גם רגע לפני סיום הוועדה.

2. יש להגיש לחברי הוועדה - בראש ערמת המסמכים הרפואיים - דף סיכום המציין את כל התלונות והמגבלות. כך, ניתן לוודא שחברי הוועדה יתייחסו לכל עניין. יודגש כי דף הסיכום אינו מהווה תחליף לטיעונים בעל פה.

3. לפני עזיבת החדר, ניתן לגשת למזכיר הוועדה, כדי לוודא שכל התלונות נרשמו ואף עניין לא הושמט. אם עניין חשוב לא נרשם בפרוטוקול, ניתן להתעקש כי הדבר יירשם.

לסיכום: ועדה רפואית של משרד הביטחון קובעת מהי דרגת הנכות של מי שהוכר כנכה צה"ל. ההכרעה משפיעה על היקף הזכויות הניתנות. מומלץ להתכונן לקראת הופעה בפני הוועדה הרפואית: להכיר את דרכי הפעולה של הוועדה, להיוועץ בעורך דין, להכין "נאום" קצר וממוקד, להצטייד במסמכים רלוונטיים ולוודא שכל התלונות תועדו.

* עו"ד אלי סבן עוסק בליווי ובייעוץ משפטי, בתביעות נגד משרד הביטחון.

* סייעה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ועדה רפואית נזקי גוף תביעות נגד משרד הבטחון

קבע פגישה עם