נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכות השתיקה: האם ומתי כדאי להשתמש בה?

נעצרתם ע"י שוטר ואתם משוכנעים שאין לכם מה להסתיר? אל תיקחו סיכון: מומלץ לנצל את הזכות להיוועץ בעורך דין ולקבל החלטה מושכלת האם כדאי בנסיבות המקרה לשמור על זכות השתיקה

מאת: עו"ד ילנה מילר | | 4
זכות השתיקה: האם ומתי כדאי להשתמש בה?

כולנו מכירים את הסרטים שבהם החשוד מנצל את זכות השתיקה. למרבה הצער, ניסיונה של הח"מ הוא שרוב האזרחים דווקא כלל אינם יודעים כיצד להשתמש בזכות זו, כדי להגן על עצמם מהפללה עצמית.
פעמים רבות, נחשפה הכותבת לתיקים שבהם כל מה שהיה למשטרה נגד חשוד הוא התשובות שמסר החשוד בעת חקירתו.

בהיעדר דבריי החשוד, התיק כלל לא היה מגיע למשפט, מאחר שלא היו בתיק ראיות אובייקטיביות אחרות. נכון, אמנם, כי במקרים רבים ניתן "לתקן" זאת בזמן המשפט, אך שימוש מושכל בזכות השתיקה עשוי במקרים רבים למנוע לגמרי קיומו של משפט, לחסוך ממון רב ו"לחסוך" מהנאשם את הסטיגמות בנוגע למי שנמצא בהליך פלילי.

החוק קובע כי כל אדם שנחשד בביצוע עבירה מחויב לשתף פעולה עם רשויות החוק ולהשיב לשאלות החוקרים. יחד עם זאת, החוק מאפשר לחשוד לסרב לענות לשאלות במהלך חקירה

מהי זכות השתיקה?

החוק נותן לאדם חסינות מפני הפללה עצמית. לשם כך, ולשם כך בלבד, ניתנת לו זכות שתיקה בעת חקירה במשטרה. זכות השתיקה נגזרת מחזקת החפות. כל אדם נחשב חף מפשע, כל עוד לא הוכחה אשמתו, מעבר לכל ספק סביר. נטל ההוכחה לכך שאדם ביצע פשע מוטל על הפרקליטות והמשטרה בלבד. הנטל בשום פנים ואופן אינו מוטל על החשוד בביצוע העבירה. כלומר, החשוד אינו חייב להוכיח שהוא לא אשם.

החוק אמנם קובע כי כל אדם שנחשד בביצוע עבירה מחויב לשתף פעולה עם רשויות החוק ולהשיב לשאלות החוקרים במהלך החקירה ובעת מתן עדות בבית המשפט. יחד עם זאת, החוק מאפשר לחשוד לסרב לענות לשאלות במהלך חקירה, כשהוא יודע שהתשובות עלולות להפליל אותו. כך גם במקרים שבהם הוא אינו בטוח האם התשובות עשויות להפליל אותו או לא.

כשחוקרים אדם בנוגע לעניין כלשהו, והוא יודע שאם יספר דבר מה, הוא עלול להפליל שכן או חבר, זכות השתיקה, בנסיבות אלו, אינה קמה לו

באילו מקרים החוק אינו מתיר שימוש בזכות השתיקה?

זכות השתיקה קיימת רק כאשר הנחקר עשוי להפליל את עצמו. החוק אינו מאפשר להשתמש בזכות זו כשמדובר באדם אחר, מלבד החשוד הנחקר. כך, למשל: כשחוקרים אדם בנוגע לעניין כלשהו, והוא יודע שאם יספר דבר מה, הוא עלול להפליל שכן או חבר, זכות השתיקה, בנסיבות אלו, אינה קמה לו.

לפי החוק, שתיקתו של החשוד בחקירה עשויה לחזק את ראיות של התביעה נגדו (אם יש ראיות נוספות). לכן, מומלץ מאוד להשתמש בזכות השתיקה, אך יש לעשות זאת בצורה מושכלת

האם שימוש בזכות השתיקה אינו מעיד על אשמה?

התשובה לכך בו זמנית פשוטה ומורכבת. כאמור, כל אדם שנחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית, כולל עבירות תעבורה, זכאי ליהנות מזכות השתיקה. יתרה מכך, חוקרי המשטרה מחויבים על פי חוק להודיע לחשוד כי הוא אינו מחויב לענות לשאלות בחקירה, וכי הוא יכול להשתמש בזכות השתיקה ולסרב לענות לשאלות שעלולות להפליל אותו.

במלים אחרות, מדובר בזכות. שימוש בזכות השתיקה אינו נתפס כעבירה ואינו גורם לעונש כלשהו, בתגובה לכך. יחד עם זאת, לפי החוק, שתיקתו של החשוד בחקירה עשויה לחזק את ראיות של התביעה נגדו (אם יש ראיות נוספות). לכן, מומלץ מאוד להשתמש בזכות השתיקה, אך יש לעשות זאת בצורה מושכלת.

עורך הדין ישמע את הגרסה של החשוד לאירוע, ובהתאם לעבירה בה נחשד החשוד, הוא יוכל לסייע בקבלת ההחלטה האם מומלץ לשמור על זכות השתיקה בחקירה

כיצד ניתן לדעת "בשטח", האם ומתי כדאי להשתמש בזכות השתיקה?

התשובה לשאלה קשורה בזכות נוספת שיש לכל חשוד: הזכות להתייעצות עם עורך דין לפני החקירה ולפני שימסור לחוקרי המשטרה את תשובתו ואת גרסתו לאירועים בהם הוא חשוד. עורך הדין ישמע את הגרסה של החשוד לאירוע, ובהתאם לעבירה בה נחשד החשוד, הוא יוכל לסייע בקבלת ההחלטה האם מומלץ לשמור על זכות השתיקה בחקירה. כלומר, כאשר חוקרי המשטרה מיידעים את החשוד על הזכות להיוועצות בעורך דין, לא מדובר במשהו שנעשה למען הפרוטוקול. זוהי זכות שבלעדיה מאוד קשה להישמר מהפללה עצמית בעת החקירה או לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש בזכות השתיקה.

מומלץ מאוד להשתמש בזכות לייעוץ וליצור קשר עם עורך דין פלילי בכל חקירה שהיא. גם במקרה של מעצר ע"י שוטר תנועה, או ע"י שוטר ברחוב, מכל סיבה אחרת

האם הדרישה לקבלת ייעוץ משפטי עשויה להשהות חקירה?

בוודאי. מהרגע שחשוד מודיע שהוא מעוניין להתייעץ עם עורך דין, החוקרים חייבים להפסיק את החקירה, ליצור קשר עם עורך דין באופן מיידי וללא דיחוי, להמתין זמן סביר עד הגעת עורך הדין לתחנת המשטרה, ולאפשר פגישת ייעוץ עם החשוד לפני חידוש החקירה. לכן, מומלץ מאוד להשתמש בזכות לייעוץ, וליצור קשר עם עורך דין פלילי בכל חקירה שהיא. גם במקרה של מעצר ע"י שוטר תנועה, או ע"י שוטר ברחוב, מכל סיבה אחרת.

אנשים רבים אומרים בחקירה כי הם אינם מעוניינים בייעוץ של עורך דין, מאחר שהם סבורים שלא עברו שום עבירה פלילית, אך בהמשך הם משלמים על כך ביוק

מדוע חשוב כל כך לקבל ייעוץ משפטי לפני החקירה?

אנשים רבים אומרים בחקירה כי הם אינם מעוניינים בייעוץ של עורך דין, מאחר שהם סבורים שלא עברו שום עבירה פלילית, אך בהמשך הם משלמים על כך ביוקר. פעמים רבות, מאחר שהם אינם מבינים כי עדיף לעתים להשתמש בזכות השתיקה ולא לענות לשאלות החוקר או השוטר העוצר.

ניקח לדוגמה אדם, שנעצר על ידי משטרת התנועה בחשד לנהיגה בשכרות. נערך לו תשאול, במהלכו גם יידעו אותו על הזכות להתייעצות עם עורך דין. הוא לא היה מעוניין בעו"ד, כי ידע שאינו אשם בנהיגה בשכרות וסבר שאין לעורך הדין מה לחדש לו. כך, הוא מסר את גרסתו למשטרה. בפועל, התברר שתשובותיו לשאלות השוטר החוקר הפלילו אותו. הוא קיבל זימון לבית המשפט לענייני תעבורה והוגש נגדו כתב אישום. רק בשלב זה, הוא הגיע למשרד הח"מ לצורך ייעוץ.

לאחר בדיקת חומרי החקירה התברר כי מלבד ההודאה בכך ששתה קודם לאירוע המיוחס לו, לא היתה למשטרה כל ראיה אובייקטיבית שמעידה על כך שהוא זה שנהג, בעת שהיה שיכור. לו היה מתקשר בזמן אמת לעורך דין, כדי לקבל יעוץ טלפוני קצר, סביר להניח שהיה מוצע לו לשמור על זכות השתיקה. בנסיבות העניין, ללא גרסתו, סביר להניח שהתיק לא היה מגיע כלל לבית משפט.

לסיכום: זכות השתיקה והזכות לייעוץ משפטי בעת חקירה עשויות להשפיע באופן ממשי על גורלו של התיק כולו ועל האופן שבו יימשכו חיי החשוד, כאדם חופשי או כנאשם שהורשע בפלילים ומהלך חייו השתנה באופן דרמטי. לכן, חשוב מאוד להתקשר לעורך דין בזמן אמת, כדי לקבל ייעוץ.

* עו"ד ילנה מילר מתמחה בדין הפלילי.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד ילנה מילר
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכות השתיקה הליך פלילי הליכי מעצר
עו"ד ילנה מילר

קבע פגישה עם
עו"ד ילנה מילר