נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ועדה רפואית: זהירות, 5 טעויות נפוצות

הוזמנתם להתייצב בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון? מומלץ להתייעץ מראש עם עו"ד, להימנע מ"סיפורים", לזכור שאין "מקצה שיפורים", להימנע מגוזמאות ולא להעמיס פרטים מיותרים על הוועדה

מאת: עו"ד אלי סבן| | 3
ועדה רפואית: זהירות, 5 טעויות נפוצות

ועדה רפואית היא ועדה מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון (לפי העניין) הבוחנת את טענות התובע. בעקבות הכרת הוועדה, אם תינתן הכרה, התובע צפוי לקבל מעמד של ניזוק או נכה, המוכר כסובל ממצב רפואי כלשהו, המקנה לו זכויות שונות (בעיקר פיצויים). 

כל הליך תביעה להכרה בנכות גופנית ובנזקי גוף כולל "הופעה" בפני ועדה רפואית. בוועדה יושב מומחה רפואי אחד או יותר, בתחום הרפואי הרלוונטי לנתבע. הוועדה מכריעה מהן המגבלות שהתובע סובל מהן ואת שיעור אחוזי הנכות. לקביעת הוועדה יש אפוא חשיבות מכרעת.

תובעים רבים המופיעים בפני ועדה רפואית עושים טעויות, חלקן טעויות מכריעות בעלות השלכות קשות: מיצוי חלקי וחסר של זכויות התובע; ובמקרה הגרוע, דחייה מלאה של התביעה. החדשות הטובות הן שניתן להימנע מטעויות, בעזרת הכנה נאותה. בכך נעסוק במאמר זה, בו נמנה חמש טעויות נפוצות של מוזמנים לוועדה רפואית. קיימות חמש טעויות נפוצות מול ועדה רפואית:

כמו שאין לוותר על ייעוץ רפואי בהתמודדות עם מחלה, כך אין לוותר על ייעוץ משפטי, בהתמודדות עם הליך משפטי כוועדה רפואית למיצוי זכויות

טעות ראשונה: הגעה לוועדה ללא הכנה מוקדמת

רבים סבורים בטעות כי המסמכים הרפואיים שבידם "מדברים בעד עצמם" וכי הודות ליכולותיהם האישיות, הם יופיעו בהצלחה בפני הוועדה הרפואית. מדובר בטעות. יש להיעזר בעורך דין ולקבל הדרכה מתאימה. אין להגיע לוועדה ללא הכנה מתאימה.

מדוע כה חשוב להכין את התובע להופעה בפני הוועדה הרפואית? ניתן למנות מספר סיבות לחשיבות ההכנה של התובע:

1. חשיבות הוועדה וקביעותיה, המשליכות משמעותית על עתיד התובע;

2. הופעה בפני ועדה רפואית היא למעשה חלק מהליך משפטי. אין לתובע ידע משפטי וניסיון, לשם הופעה ראויה בפני הוועדה. בהקשר זה, ניתן לומר שכמו שאין לוותר על ייעוץ רפואי בהתמודדות עם מחלה, כך אין לוותר על ייעוץ משפטי, בהתמודדות עם הליך משפטי.

3. "ידע הוא כוח": הכנה מראש עשויה לסייע בהפחתת מפלס המתח והחרדה, לפני ההופעה בוועדה. כך, ההופעה בוועדה תהיה מוצלחת ויגדלו הסיכויים למיצוי מלוא הזכויות.

4. זמן ההופעה בפני ועדה רפואית מאוד מוגבל: לתובע יש מספר דקות, כדי לתאר את מצבו ולהשיב על שאלות חברי הוועדה, שגם בודקים אותו גופנית ועוברים ביעף על החומר הרפואי. במצב דברים זה, הופעה ללא הכנה מקטינה את הסיכוי להצגת מלוא הנתונים החשובים בפני הוועדה.

5. חברי הוועדה הרפואית קובעים את שיעור הנכות, תוך שימוש במבחנים לקביעת דרגת נכות. מבחנים אלה מופיעים בתקנות ובחוקים. זיהוי של מגבלות רלוונטיות בשיעור נכות מסוים, מזכה בפיצוי. עורך דין מנוסה יוכל להדריך אתכם בהצגת מגבלותיכם, באופן שיזוהו בתקנות ויקימו זכאות לנכות. תיאור סתמי שאינו מבוסס על הדרכה משפטית (תיאור מוכוון ותואם תקנות) עלול להוביל לקיפוח התובע.

בעת תיאור המצב ומענה על שאלות חברי הוועדה הרפואית, יש להימנע משיחה על נושאים כלליים ובלתי רלוונטיים. ניתן להיעזר בדף (שיש להכין מראש בסיוע עורך דין) המתאר את כל המגבלות

טעות שנייה: עודף "סיפורים"

טעות נפוצה נוספת היא עודף "סיפורים", העלולים לעיתים אף לגרום לנזקים. בזמן הקצר המוקצב להופעה בפני חברי ועדה רפואית, יש לדבר בממוקדות ולהציג באופן נכון את הדברים. יש להתייחס להופעה בפני הוועדה כמו להרצאה מוגבלת בזמן, החייבת לכלול את עיקרי הדברים. תיאור מובנה, קוהרנטי ורצוף של התלונות, הצגת המגבלות הרפואיות והשפעת המגבלות על תפקוד התובע, תעשה את ההבדל בין הופעה ראויה בפני הוועדה להופעה בלתי ראויה או מזיקה.

בעת תיאור המצב ומענה על שאלות חברי הוועדה הרפואית, יש להימנע משיחה על נושאים כלליים ובלתי רלוונטיים. ניתן להיעזר בדף (שיש להכין מראש בסיוע עורך דין) המתאר את כל המגבלות. ניתן לעבור לפני סיום על הדף, כדי לוודא שלא נשמטו דברים ולהגיש את הדף בסיום לחברי הוועדה. כך, ניתן להבטיח כי דבר לא יישמט וכי הצגת הדברים תהיה אופטימלית.

ניתן להגיש ערר על החלטות ועדה רפואית, אך אין להתייחס לאפשרות זו כאל הזדמנות שנייה ו"מקצה שיפורים"

טעות שלישית: הסתמכות על מקצה שיפורים עתידי

רבים מקרב המופיעים בפני ועדה רפואית נוטים לזלזל בחשיבות ההופעה בפני הוועדה, מתוך תחושה כי ניתן לפנות בהמשך גם לערכאת ערעור. אכן, ניתן להגיש ערר על החלטות ועדה רפואית, אך אין להתייחס לאפשרות זו כאל הזדמנות שנייה ו"מקצה שיפורים".

ההופעה הראשונה בפני הוועדה הרפואית חשובה מאוד. חלק מהטעויות אינן ניתנות לתיקון בהמשך. לכן, יש להתכונן מראש, כדי לא להתחרט בדיעבד. הדרך המרכזית של חברי הוועדה ללמוד על מצב התובע המופיע בפניה היא באמצעות מה שנאמר לוועדה ע"י התובע. לכן, יש להימנע מהשמטות של מידע חיוני ולתאר מגבלות המצויות בתקנות ומזכות בפיצוי.

ההופעה בוועדה היא מול מומחים, היודעים לזהות מתחזים בקלות רבה. במקרים רבים, במקום לקבל זכויות ההולמות את מצב התובע, הגוזמה השקרית גרמה דווקא לדחיית התביעה

טעות רביעית: הגזמה והעמדת פנים

יש נפגעים המניחים כי אם יפליגו בתיאורים מצמררים אודות מצבם, "ינפחו", יגזימו, יעמידו פנים, יתחזו וישקרו, הם יוכלו לזכות ביותר זכויות. מעבר לערך המוסרי שבאמירת אמת, יש להבין גם מבחינה תועלתנית: ההופעה בוועדה היא מול מומחים, היודעים לזהות מתחזים בקלות רבה. במקרים רבים, במקום לקבל זכויות ההולמות את מצב התובע, הגוזמה השקרית גרמה דווקא לדחיית התביעה. יש לתאר בצורה אותנטית את קשיי היום יום. די בכך כדי לזכות את התובע בכל מה שמגיע לו.

דיבור ארוך מדי, מפוזר ובלתי מאורגן, עלול לפגוע בתובע נוכח קוצר הזמן וחוסר היכולת של הוועדה לקלוט ולעבד מידע כה נרחב. ניתן להימנע מכך מראש על ידי הכנה מתאימה

טעות חמישית: העמסת פרטים

משגה שכיח נוסף נובע מהצורך להבהיר לחברי הוועדה את עוצמת הסבל, באמצעות העמסת פרטים. דיבור ארוך מדי, מפוזר ובלתי מאורגן, עלולה לפגוע בתובע, נוכח קוצר הזמן וחוסר היכולת של הוועדה לקלוט ולעבד מידע כה נרחב. ניתן להימנע מכך בקלות: יש להכין מראש בעזרת עו"ד דף טיעונים מפורט, ולעבור על הדף לפני עזיבת חדר הוועדה, כדי לוודא שאכן הכל נאמר לוועדה. יש להשאיר את הדף אצל חברי הוועדה ולצרף אליו מסמכים רפואיים חשובים, דיסקים וצילומים.

לסיכום: הופעה בפני ועדה רפואית, לשם קביעת נכות, היא מעמד מרגש וחשוב. יש להתכונן כראוי בעזרת עורך דין מנוסה ולהימנע מטעויות העלולות לעלות ביוקר.

* עו"ד אלי סבן מתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון ובהופעה בפני ועדות רפואיות.

** סייעה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת zap משפטי. 

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ועדה רפואית אחוזי נכות המוסד לביטוח לאומי

קבע פגישה עם