נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הנכדה בת ה-80 הגישה בקשה לביטול צו הירושה של סבתה המנוחה

נכדה לסבתא, שהלכה לעולמה בשנות ה-50, טענה כי מצאה במפתיע את צוואתה אחרי עשרות שנים. הנכדה תבעה את בני דודיה, דרשה לבטל את צו הירושה ולתת במקומו צו לקיום הצוואה באופן שנכסי הסבתא יחולקו מחדש לפי הצוואה. איך נגמר ההליך?

מאת: עו"ד שלומית שרייבר | | 4
הנכדה בת ה-80 הגישה בקשה לביטול צו הירושה של סבתה המנוחה

בקשה חריגה במיוחד לביטול צו ירושה של סבתא, שהלכה לעולמה כבר בשנות החמישים, הוכרעה לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו. במסגרת הבקשה, טענה נכדתה בת ה-80 של הסבתא (אליה הצטרפה אחותה), כי בשנת 2017 מצאה באקראי את צוואתה של סבתה, המשנה באופן מהותי את חלוקת הנכסים בין בני המשפחה, באופן שאמה היא יורשתה היחידה של סבתה.

על רקע זה, דרשה הנכדה לבטל את צו הירושה שהוצא לסבתא, ולהוציא צו חדש לקיום הצוואה שנתגלתה. הבקשה גרמה לסערה במשפחה, ועוררה חשש בקרב בני המשפחה האחרים כי שנים לאחר שקיבלו את כספי הירושה מתוך עסקת מקרקעין שהיתה בעבר ושולמו במסגרתה גם הוצאות שכ"ט ומס שבח, הם ייאלצו להשיב מאות אלפי שקלים. לבסוף, הושגה בנושא פשרה, שקיבלה תוקף של פסק דין, והשיבה את הסדר על כנו.

הבקשה לביטול צו הירושה חריגה למדי מכיוון שהיא הוגשה על ידי הנכדה. לרוב בקשות מסוג זה מוגשות על ידי הדור השני

הצוואה נמצאה בין מסמכי בעלה של הנכדה סמוך לאחר שזה הלך לעולמו

הבקשה לביטול צו הירושה חריגה למדי מכיוון שהיא הוגשה על ידי הנכדה. לרוב בקשות מסוג זה מוגשות על ידי הדור השני. כלומר, על ידי ילדים מאוכזבים שנושלו מהעיזבון, וטוענים לפגמים בצוואה.
במקרה זה, הטענה הועלתה על ידי הנכדה וזאת לאחר עשרות שנים מזמן פטירת סבתה. שתי בנותיה של הסבתא (שאחת מהן היא אמה של המבקשת) נפטרו באמצע שנות ה-2000. לא זאת אף זאת, אמה של המבקשת בתביעה הנוכחית היא שהגישה את הבקשה לצו הירושה בעבר כדי לאפשר מימוש נכס מקרקעין של העזבון וחלוקתו בין היורשים.

כדי לצלול לעומק הסיפור והשלכותיו המשפטיות הנרחבות, יש להבין את המבנה המשפחתי של המשפחה המדוברת. לסבתא, הדור הראשון, נולדו שתי בנות: רחל (שם בדוי) ולאה (שם בדוי). לרחל נולדו שתי בנות גם כן, שרה ורבקה (כל השמות בכתבה בדויים), שתיהן כבר בנות למעלה מ-80, ולאחות לאה נולדו בן ובת, משה ומינה, אף הם חצו כבר את גיל 70.

תחילת הפרשה בשנת 2017, כשנה לאחר פטירתו של בעלה של הנכדה שרה. לדבריה, לאחר מותו היא החלה לפשפש במסמכיו, וביניהם נדהמה למצוא לפתע צוואה של סבתה שנפטרה בשנות החמישים, ובה ציוותה כי כל רכושה יועבר אך ורק לבתה רחל (אמן של שרה ורבקה). הגילוי הדהים את שרה, שכן עשור קודם לכן - עשרות שנים אחרי פטירתה של הסבתא ובהיעדר צוואה - הוצא לעיזבונה צו ירושה ע"י אמה, רחל. בהסתמך על צו ירושת הסבתא, הוציא רשם הירושות גם צו ירושה זהה לסב שנפטר לפניה.

בהתאם לכך, חולק חלק העיזבון של הסבתא, שכלל נכס מקרקעין בשווי של כשני מיליון שקל, על פי חוק הירושה. כלומר, חציו שויך לאמן של שרה ואחותה, וחציו האחר לאמן של בני הדודים משה ומינה.
מאחר ששתי האימהות כבר הלכו לעולמן, חולק הרכוש בפועל שווה בשווה בין ארבעת הנכדים. כל זאת לאחר הליך משפטי סבוך ומורכב שהגיע עד לבית המשפט העליון כנגד מחזיקי הקרקע, הליך בו שיתפו פעולה כל הנכדים.

גילוי "הצוואה" שינה את כל תמונה המצב: אילו התביעה היתה מתקבלת, היו אמורות הנכדות שרה ורבקה לקבל את כל רכושה של הסבתא, במקום את חציו, ואילו בני הדודים היו אמורים להישאר ללא דבר ולמעשה להשיב את שכבר חולק וקיבלו.

יתרה מכך, תוצאה זו היתה משליכה גם על תוקפו של צו הירושה שהוצא לסב בהתבסס על צו ירושת הסבתא, באופן שניתן היה לבקש ביטולו והוצאת צו ירושה לפיו מחצית רכושו לאשתו שהיתה בחיים בפטירתו ומחצית לבנותיו, רחל ולאה. כאמור, בעקבות ה"גילוי", פנתה שרה לבית המשפט לענייני משפחה והגישה בקשה לביטול צו הירושה ולקיום צוואת סבתה שהתגלתה.

טענה משפטית כבדת משקל שנטענה היתה שכנגד תביעה כספית בגין כספים שחולקו על סמך צו הירושה (במקרה זה לפני מעל 7 שנים), בהחלט יש מקום לטענת התיישנות

בני הדודים חששו מהשלכות ביטול צו הירושה הן לעבר והן לעתיד

גילוי הצוואה הנטען והבקשה שבאה בעקבותיה, עוררו מטבע הדברים, סערה במשפחה. הנתבעים, בני הדודים של שרה ורבקה, חששו כי אם יבוטל צו הירושה ובית המשפט יורה על קיום הצוואה שנתגלתה - הם ייאלצו אחרי שנים להחזיר לעיזבון 800-900 אלף ₪ בגין חלקם בנכס הנדל"ן שנמכר ותמורתו, לאחר הוצאות נכבדות בהן נשאו ולאחר שהנכס כבר לא ברשותם.

תחילה ייצגו את עצמם בני הדודים המבוגרים בבית המשפט באופן עצמאי, והפנו אליו תגובתם במסגרתה הביעו את החשש שלהם מביטול צו הירושה והשלכותיו לרבות לגבי צו ירושת הסב. טרם תחילת ההליכים בבית המשפט, ביקשו בני הדודים את ייצוגה של הח"מ, שהגישה בשמם התנגדות לביטולו של צו הירושה ולקיומה של הצוואה. בין היתר, טענו בני הדודים באמצעות הח"מ כי אין לבטל את צו הירושה, בשל חלוף עשרות שנים ממועד פטירת הסבתא, כמו גם חלוף 14 שנים מהוצאת צו הירושה וכעשור ממועד פטירת בנותיה והשיהוי הרב שננקט בביצוע הליך זה כשנתיים לאחר הטענה בדבר "גילוי" הצוואה.

עוד טענו הנתבעים, כי הטענה שהצוואה נמצאה בקלסר שנחשף על ידי הנכדה, אין בה לשלול אפשרות כי באותו קלסר ישנו מסמך שמבטל צוואה זו. בהחלט ייתכן, הם טענו, כי הסבתא התחרטה והחליטה לבסוף שלא לנשל את בתה האחרת (אימם) מן הצוואה. והרי אמה של התובעת היא שהגישה בשעתו את הבקשה לצו ירושה. שרה, כאמור, לא הציגה את מלוא מסמכי הקלסר בפני בית המשפט.

כן טענו בני הדודים, כי אין לבטל את צו הירושה, בשל המשמעויות הדרמטיות שיהיו להחלטה כזו לרבות לגבי צו ירושת הסב שהוצא בהתבסס עליה ועל רקע הספקות הגדולים שעולים ביחס לצוואה עשרות שנים אחרי מותה של הסבתא ובנותיה.

טענה משפטית נוספת כבדת משקל שנטענה, לה נתן בית המשפט משקל משמעותי, הינה סיכויה הקלושים של תביעתן הכספית העתידית של התובעות לביטול צו הירושה, וזאת בשל טענת התיישנות צפויה, שהרי בעוד שצו ירושה/ צו קיום צוואה הינם צווים דקלרטיביים ואין טענת התיישנות רלבנטית במסגרת התנגדות לבקשה לביטולם, הרי שכנגד תביעה כספית בגין כספים שחולקו על סמך צו הירושה ( במקרה זה לפני מעל 7 שנים), בהחלט יש מקום לטענת התיישנות.

לאחר התנהלות בין הצדדים מחוץ לכתלי בית המשפט, הסכימו הצדדים להגיע לפשרה, שבמסגרתה צו הירושה בוטל, אולם השלכותיו בעבר נותרו על כנן

בית המשפט המליץ לצדדים להגיע לפשרה

לאחר דיון שהתקיים בנוכחות הצדדים, בהסתמך על יוזמה שהוצעה על ידי בני הדודים הנתבעים מלכתחילה, המליץ בית המשפט לקבל את הצעת בני הדודים הנתבעים, לפיה לא יחול כל שינוי בחלוקת העזבון שנעשתה בעבר, ואילו הם יוותרו על חלקם בזכויות בנכס עזבון נוסף של הסבתא אשר טרם חולק (במקרקעין שבבעלות משותפת עם בעלי זכויות רבים אחרים).

על רקע זה ולאחר התנהלות בין הצדדים מחוץ לכתלי בית המשפט, הסכימו הצדדים להגיע לפשרה, שבמסגרתה צו הירושה בוטל, אולם השלכותיו בעבר נותרו על כנן. כלומר, לא ייעשה כל שינוי ביחס לנכסים שכבר חולקו מהעיזבון. כן נקבע, כי לא יהיה בביטול צו הירושה כדי להשליך על צו ירושת הסב שנפטר ולא תוגש תביעה / בקשה כלשהי כנגד צו ירושה זה. לצד זאת נקבע, כי יינתן צו קיום צוואה שיחול מכאן ואילך ביחס לזכויות הסבתא בנכס מקרקעין שטרם חולק, על רכס הכרמל. זכויות אלה יועברו אך ורק לשרה ורבקה.

לסיכום, נדיר שבני הדור השלישי מנסים לבטל תוקף של צוואה או של ירושה של הדור הראשון, עשרות שנים אחרי שאלה ניתנו וביחוד כשבני הדור השני אף הם כבר לא בין החיים. במסגרת ההליך, ניתן גם פסק דין חריג, שקבע כי צו הירושה יתבטל, אך השלכותיו הרטרואקטיביות יוותרו ללא שינוי. בנוסף, ישאר על כנו צו הירושה של הסב המנוח ולא ינקטו הליכים כלשהם בגינו. במקביל ניתן צו קיום צוואה שטרם מומש, אשר השלכותיו הן רק לגבי מקרקעין של הסבתא אשר טרם חולק.

* הכותבת היא עורכת דין, מגשרת ונוטריונית המתמחה, בין היתר, בדיני ירושה, צוואות ואפוטרופסות.

ליצירת קשר עם שרייבר שלומית - עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ביטול צוואה נוטריון צו ירושה
עו"ד שלומית שרייבר

קבע פגישה עם
עו"ד שלומית שרייבר

עו"ד ונוטריון שלומית שרייבר, בעלת תואר ראשון מאונ' תל אביב (LL.B), ותואר שני (LL.M) מאונ' B.U - בוסטון מסצ'וסטס בתחום...

לפרופיל המלא