נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכות הפדיון ומימושה

בשנים האחרונות חלו תמורות חיוביות בכל הקשור להגנה על זכותו הקניינית של החייב בנכס המשועבד לטובת החוב. עם זאת, על בית המשפט העליון להשלים את המלאכה, על מנת לבסס את הזכות ולתת לה תוכן ממשי

מאת: עו"ד דוד ששון| | 2
זכות הפדיון ומימושה

על-פי התפיסה השלטת בשנות התשעים של המאה הקודמת, בכל הקשור למימוש שעבוד, אין לראש ההוצאה לפועל סמכות כלשהי לפקפק בהצהרת הנושה על גובה החוב בבקשות מימוש שעבוד. כך, יכול לו הנושה לקבוע את הסכום כראות עיניו.

דרישה של סכום גבוה משווי הנכס, או דרישת תשלום של חוב הגבוה מערכו האמיתי, תביא לכך שהחייב לא יוכל לממש את זכותו לפדיון.

בזמנו פעלתי נמרצות לשינוי ההלכה ובית המשפט העליון דחה את ערעורי (רע"א 6764/02 , עזרא נגד המשביר), אך לאחר מכן נפסקה הלכה מחייבת של בית המשפט העליון אשר קבע בפירוש כי החייב אכן רשאי לפנות בהליך נפרד לקביעת גובה החוב (ע"א 4200/97 קרושינובסקי נגד בנק הפועלים תק מח 98 ( 2) 476 ). הלכה זו ביססה את התפישה לפיה גם לחייבים ששעבדו את נכסיהם, עומדת הזכות לקניין וכי בעצם השעבוד הם אינם נפרדים מכל זכויותיהם בנכס.

למרות הלכה זו, עדיין אנו נתקלים במקרים בעייתיים. לאחרונה, במסגרת הליכי הפירוק של חברת 'חפציבה', קבע כבוד השופט צבאן כי יש לקבל את נתוני הבנק ביחס לחוב, מבלי לתת לחייב כל אפשרות מעשית לבחון אותו.

זכות הפדיון עוקרה מתוכן
קביעה זאת באה למרות שבית המשפט העליון קבע בהליך קודם כי לאותו חייב עומדת זכות פדיון. בהחלטתו, עיקר השופט צבאן מכל תוכן את החלטת בית המשפט העליון ואת זכות הפדיון ועשה מהן כלי ריק. הואיל והבנק מנצל את המצב ודורש תמורת הפדיון סכום הגדול לאין ערוך מסכום החוב הנכון, לא ניתן למעשה לממש את זכות הפדיון.

ההבדל העיקרי בין החוב הנכון לבין החוב הנדרש על-ידי הבנק, נובע מרצונו של הבנק לגבות ריבית חריגה בגין החוב בתקופה זו של ארבע שנים בהן התנהל הכינוס, למרות שהצליח לגבות סכומי כסף נכבדים שהיו בקופתו.
במילים אחרות, הבנק גבה על החוב ריבית חריגה גבוהה, למרות שבמקביל היו מופקדים אצלו כספים שהיה בהם, בזמנים מסוימים, כדי לכסות את החוב בשלמותו. דרישה לא הוגנת זו צורמת במיוחד, כיוון שהליכי חדלות פירעון לא נועדו להעשיר את הבנק, אלא לאפשר לו לגבות את החוב.
עם כל הכבוד הראוי, החלטת השופט צבאן, מחזירה אותנו שנים אחורה.

בית משפט של פירוק אינו רשם ההוצאה לפועל ואסור לו לקבל נתון של אחד הצדדים. אני מקווה ומאמין כי גם הפעם ייחלץ בית המשפט לתיקון העוול.
היצירה של בית המשפט העליון בכל הקשור להגנת זכות הקניין של החייב בנכס המשועבד, איננה שלמה. יש לה אויבים מבית ומחוץ שמנסים לרוקנה מכל תוכן. ראוי כי בית המשפט העליון ישלים את מלאכתו.

* תחומי התמחות המשרד: הליכי פירוק וחדלות פירעון, לרבות הליכי כינוס נכסים והליכי הרמת מסך; משפט מנהלי ורשויות מקומיות בדגש על ארנונה; שוק ההון בדגש על תביעות רשלנות והפרות הסכם; מקרקעין ופרויקטים לבניה.
** טלפון: 03-6912511, דוא"ל: davidsasson@sassonlaw.co.il

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות זכות הפדיון

קבע פגישה עם