נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

המעסיק לא מפסיק להחמיא לך ולהניח את ידו על רגלך - זו הטרדה מינית או לא?

הטרדות מיניות נפוצות מאוד בימינו ובפרט במסגרת יחסי עבודה ובמקום העבודה. איך ניתן לקבוע מהי הטרדה מינית, מהם סוגי ההתנהגויות המוגדרים כהטרדה מינית בחוק ומהי אחריותו של המעסיק?

המעסיק לא מפסיק להחמיא לך ולהניח את ידו על רגלך - זו הטרדה מינית או לא?

אחת השאלות שמעסיקות את מי שנקלע למצב של הטרדה מינית או את מי שנתבע על הטרדה מינית היא מתי מדובר במעשה או אמירה שמהווים הטרדה מינית. במקרים לא מעטים, הטרדה מינית נתונה מאד לפרשנות בהתאם לנסיבות והמושג אמורפי.

הטרדה מינית יש להוכיח באמצעות עדים והוכחות, אך לא בקלות יסכים חבר לעבודה, התלוי מטבע הדברים במקום העבודה לפרנסתו, למסור עדות כנגד קולגה, מנהל או גורם בכיר 

איך יודעים אם מדובר בהטרדה מינית?

לגופו של עניין, חשוב לדעת שלא כל אמירה שוביניסטית או גסת רוח מהווה הטרדה מינית. יש לבדוק את התוכן המדויק של האמירות ואת ההקשר שלהן ולהבחין בין אמירות שהן מיניות במהותן ובתוכנן לבין אמירות שהן גסות רוח ובלתי ראויות אבל לא מגיעות לכדי הטרדה מינית כמשמעותה בחוק.

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית וקובע שהתנהגות כזו היא גם בגדר עבירה פלילית שעונשה עד שנתיים עד חמש שנות מאסר, תלוי במקרה.

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 3 (א) כסחיטה באיומים, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו או התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו.

יתרה מזאת, גם פרסום קלטת או תצלום של אדם ללא הסכמתו, הנוגעת למיניותו (כמו למשל פרשת פרסום הקלטת של הזמרת עדן בן זקן בתא ההלבשה) מהווה הטרדה מינית ובמקרה אחרון אף ברף הקיצוני שדינה עד חמש שנות מאסר, לפי חוק.

כך נקבע בפסיקה שהטרדה מינית מבזה את המוטרד, שוללת ממנו את האוטונומיה שלו ומפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים. לא מדובר רק בפגיעה בכבוד או בפרטיות אלא באפליה של ממש, פגיעה שפוגעת בכמה אלמנטים.

ההתייחסות המטרידה יכולה להיות בכתב, אך חשוב לדעת שגם אמירה בעל פה ואף בהתנהגות יכולה להוות הטרדה מינית. את ההטרדה יש להוכיח באמצעות עדים והוכחות, מה שעשוי להוות אתגר, שכן שלא בקלות יסכים חבר לעבודה, התלוי מטבע הדברים במקום העבודה לפרנסתו, למסור עדות כנגד קולגה, מנהל או גורם בכיר אצל המעסיק.

דוגמאות להטרדה מינית במקום העבודה הן: כשעובד מספר בדיחות מיניות במשרד או מראה פורנו לעובדים אחרים, עובד שמסתכל בדסקטופ שלו על תכנים מיניים ומי שעובר ליד יכול לצפות ועוד

מהי הטרדה מינית במקום העבודה?

בית הדין הארצי לעבודה קבע שהצעה חד פעמית בעבודה לקיום יחסי מין לא מהווה הטרדה מינית. במסגרת יחסי עבודה רגילים, שמים דגש על חזרתיות ורפטטיביות.

עם זאת, כאשר התייחסויות מיניות מתרחשות במסגרת יחסי עבודה ומופנות כלפי העובד במסגרת יחסי מרות, גם אם העובד לא הראה שהוא לא מעוניין, הן יכולות להיחשב הטרדה מינית, גם אם הן חד פעמיות. הרציונל  הטמון בכך הוא להגן על העובד בשל פערי הכוחות המובנים הקיימים בין עובד למעסיק ו/או גורם  מטעמו וניתן לראות זאת למשל בסעיף 3 א6(ג) לחוק.

דוגמאות להטרדה מינית במקום העבודה הן: כשעובד מספר בדיחות מיניות במשרד או מראה פורנו לעובדים אחרים, עובד שמסתכל בדסקטופ שלו על תכנים מיניים ומי שעובר ליד יכול לצפות – אלה ומקרים דומים אחרים יהוו על פניו הטרדה מינית, כי יש פה ניצול מובנה של יחסי עבודה ו/או מרות. במיוחד בעידן הנוכחי, המתאפיין בעבודה בחללים פתוחים ("אופן ספייס"), צריך לתת על כך וביתר שאת את הדעת.

בהקשר של דיני עבודה, הנטייה היא להחמיר מאד עם הטרדות מיניות ונקבע שגם אם העובד או העובדת לא הראו או הביעו פחד או רתיעה והאמירות היו מיניות, הן ייחשבו להטרדה. דוגמה לפסק דין כנגד עובד שיצר אווירה עוינת כשהתבטא בביטויים מיניים - עמ"ש 2203/05 בני מדר נ' נציגות שירות המדינה.

כאשר העובד מתלונן אל מול המעסיק, המעסיק חייב לקחת את זה לתשומת ליבו ולנקוט בהליך של בירור אקטיבי ולא להתעלם, שכן אחרת הוא יהיה אשם במחדל

מהי האחריות של המעסיק?

למעסיק יש אחריות כבדה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה.  סעיף 7 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, שכותרתו "פגיעה על רקע הטרדה מינית", קובע כי במסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעסיק או ממונה מטעמו בעובד כאשר מקור הפגיעה היא אחת מאלה: הטרדה מינית של העובד או דורש העבודה, שנעשתה בידי המעסיק או ממונה או בידי עובד אחר. כלומר, למעסיק יש אחריות ישירה ו/או שילוחית גם על הטרדה מינית שנעשתה על ידי אחד ממנהליו או עובדיו. מספיק שהעובד יראה הצעה או התייחסות אחת בלבד, מספיק שהעובד יראה תלונה או פגיעה, מספיק שהוא יראה שעובד אחר נכנס לעזרתו וסייע לו - וקיימת ראיה לכך שיש פה פגיעה בעובד. במצב כזה, המעסיק חייב להתערב באופן מיידי ולא לנהוג באדישות ועצימת עיניים (קרי ידע ולא עשה דבר).

אם החברה מונה יותר מ-25 עובדים, המעסיק חייב לפרסם תקנון הכולל את האיסור על הטרדה מינית ולפרסם את הדרכים שניתן באמצעותן להתלונן למעסיק בגין הטרדה מינית והתנכלות

כיצד המעסיק צריך לפעול במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה?

כאשר העובד מתלונן אל מול המעסיק, המעסיק חייב לקחת את זה לתשומת ליבו ולנקוט בהליך של בירור אקטיבי ולא להתעלם, שכן אחרת הוא יהיה אשם במחדל, שכן הוא עצם עיניים - ידע ולא עשה דבר באופן החושף אותו משפטית. המעסיק חייב לעשות צעדים כדי למנוע הישנות של המקרה ולתקן את הפגיעה שנגרמה לעובדת או לעובד.  

בנוסף, אם החברה מונה יותר מ-25 עובדים, המעסיק חייב לפרסם תקנון הכולל את האיסור על הטרדה מינית ולפרסם את הדרכים שניתן באמצעותן להתלונן למעסיק בגין הטרדה מינית והתנכלות וליידע על קיומו את העובדים.

בעב 2271-04 בלה קרזנר נ' אורט ישראל, בית הדין האזורי קבע שחובתה של הנתבעת שהיא מעביד לנקוט אמצעים סבירים למניעת מקרים של הטרדה מינית, לדאוג לאווירה של כבוד ושל שוויון בין המינים ולנהוג ברגישות בתלונות.

מי שרוצה לתבוע בגין הטרדה מינית, מומלץ לו לפנות לעורך דין שמתמחה בנישות של הטרדות מיניות שיוכל לבחון את דרך הפעולה הנכונה ביותר ולסייע למוטרדת או למוטרד לקבל את הפיצויים המגיעים להם

מהם הפיצויים שניתן לקבל בתביעות הטרדה מינית?

בתביעה על הטרדה מינית, ניתן לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 120 אלף שקל, כאשר סכום הפיצוי הוא בהתאם לשיקול הדעת של בית המשפט. בית המשפט בוחן בשיקוליו את תוכן ההתבטאויות, החזרתיות שלהם, פער יחסי המרות בין המוטרד למטריד, התנהלות המעסיק לאחר התקרית והקטנת נזקיו וכו'.

ברמה הטכנית, אפילו האגרה בתביעות הטרדה מינית היא אגרה מופחתת, מה שמראה שהמחוקק רוצה לעודד מתלוננות ומוטרדים לתבוע כשצריך ושהשיקול הכספי לא ימנע מהם זאת.

חשוב לציין גם כי ביום 30.01.2012 אושר בכנסת תיקון מס' 7 לחוק שהאריך את תקופת ההתיישנות על העבירות המפורטות בחוק משלוש שנים לשבע שנים, שוב מתוך הרציונל לעודד תלונות וחשיפת מטרידים ומתוך הבנה שלעתים קרובות גיבוש תלונה כנגד המעסיק לשעבר ובפרט הנוכחי מצריך זמן והכנה נפשית ומזעור פחד ורתיעה מצד המתלונן.

לסיכום, הנושא של הטרדה מינית הוא נושא מורכב שהרבה פעמים נמצא בתחום האפור. עם זאת, החוק בישראל מנסה לתת מענה למוטרדות ומוטרדים מינית ויש הרבה דרכים לפעול ולתבוע אם צריך, בפרט כאשר מדובר בהטרדה מינית במקום העבודה.

מי שרוצה לתבוע בגין הטרדה מינית, מומלץ לו לפנות לעורך דין שמתמחה בנישות של הטרדות מיניות שיוכל לבחון את דרך הפעולה הנכונה ביותר ולסייע למוטרדת או למוטרד לקבל את הסעדים המגיעים להם.

* עורך דין לירן ינקוביץ מתמחה בענייני לשון הרע, הגנת הפרטיות והטרדה מינית במקום העבודה

ליצירת קשר עם עו"ד ומגשר לירן ינקוביץ
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
החוק למניעת הטרדה מינית הטרדה מינית הטרדה מינית בעבודה
עו"ד ומגשר לירן ינקוביץ

קבע פגישה עם
עו"ד ומגשר לירן ינקוביץ

מנהל משרד בוטיק פרטי, העוסק בקשת רחבה של נושאים משפטיים בתחום מסחרי- אזרחי. תחום התמחות מרכזי של המשרד עוסק בדיני...

לפרופיל המלא