zap group mishpati logo

7 הקלות להן זוכים חדלי הפירעון בזמן הקורונה

מפטור זמני ועד דחיית תשלומים: בעקבות המשבר זכאים שכירים ועצמאים שנקלעו לחדלות פירעון לשלל הקלות. אלו הבולטות שבהן

17.11.20
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
7 הקלות להן זוכים חדלי הפירעון בזמן הקורונה

מעבר להשלכות הבריאותיות של הקורונה, האפקט הכלכלי של המשבר לא מפסיק להפתיע את העולם בעוצמתו. בעקבות משבר הקורונה, פוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת בישראל מאות אלפי עובדים. במקביל, אלפי עסקים נקלעו לקשיים חמורים ונסגרו עקב המגבלות.

המצב הכלכלי הקשה, שאליו נקלעו שכירים ועצמאים, גרם לחלק מהם לצבור חובות בהיקפים עצומים והוביל אותם אל סף חדלות פירעון. ואולם, בסיטואציה הנוכחית, כשלרבים אין כלל יכולת לייצר הכנסה, למדינה היה ברור כי אותם חדלי פירעון זקוקים לסיוע נוסף.

על רקע זה פעלו הרשויות מתחילת המשבר כדי להעניק הקלות לעובדים שכירים ולעצמאים חדלי פירעון, שיוכלו לסייע להם לצלוח אותו. בשורות הקרובות אבקש להציג כמה מהקלות אלו: מפטור זמני מהסדר התשלומים שנקבע לחייבים ועד דחייה של התשלומים שנקבעו להם.

שכירים ועצמאים שנקלעו לחדלות פירעון יכולים להגיש בקשה כדי להפחית את גובה התשלום החודשי שהוטל עליהם או כדי לקבל פטור זמני מחובת התשלום החודשית

1. הפחתת גובה התשלום החודשי או פטור זמני

על פי נוהל זמני שקבע הממונה על הליכי חדלות פירעון, שכירים ועצמאים שנקלעו לחדלות פירעון יכולים להגיש בקשה כדי להפחית את גובה התשלום החודשי שהוטל עליהם או כדי לקבל פטור זמני מחובת התשלום החודשית. ככל שמדובר בחייב חדל פירעון שהוא שכיר, הוא יכול להגיש בקשה לקבלת פטור אם הוא פוטר מעבודתו, הוצא לחל"ת או שתנאי העסקתו נפגעו על רקע המשבר. ככל שמדובר בחייב עצמאי, הוא יכול לבקש זאת אם העסק שלו נפגע עקב המשבר.

הקלה נוספת: כספים שיתקבלו כדמי אבטלה או כמענקי סיוע בשל הקורונה (מענק לכל אזרח ומענק פסח) יועברו אל החייבים ישירות, מבלי שיהיו חלק מקופת הנשייה

2. קבלת מענקי קורונה ודמי אבטלה ישירות לחשבון

גלגל הצלה נוסף שנזרק לחייבים חדלי פירעון היה קביעה כי כספים שיתקבלו כדמי אבטלה או כמענקי סיוע בשל הקורונה (מענק לכל אזרח ומענק פסח) יועברו אליהם ישירות, מבלי שיהיו חלק מקופת הנשייה.

המשמעות: חייבים חדלי פירעון לא יוכלו לעשות שימוש בכספים אלה לצורך החזר חובות והם לא יהיו חלק מקופת הנושים.

ניתן לקיים בירור או חקירה של חייבים באמצעות מכשירים טכנולוגיים (למשל באמצעות שיחת וידיאו), ולא נדרשת הנוכחות הפיזית של החייב

3. הקלות בהליכי חקירה המתנהלים נגד חדלי פירעון

הממונה על הליכי חדלות פירעון פרסם בזמן המשבר גם הנחיות הנוגעות להליכי חקירה של חייבים חדלי פירעון. במסגרת זאת, נקבע למשל כי ניתן לקיים בירור או חקירה של חייבים באמצעות מכשירים טכנולוגיים (למשל באמצעות שיחת וידיאו), ולא נדרשת הנוכחות הפיזית של החייב. במקביל נקבעו באופן חריג גם הוראות ביחס לקיום אסיפות לאישור של הסדרי חוב לחייבים באמצעות מכשירים טכנולוגיים.

עקב המשבר, לא נוקטת הרשות בפעולות אגרסיביות ואקטיביות לגבייה של חובות מצד חדלי פירעון אלא עברה "לגבייה רכה" ואף מאפשרת הסדרי פריסה נוחים יותר לחייבים

4. השהיית עיקולים וקיזוזים של רשות המסים

רשות המיסים היא משתתפת חוזרת בהליכי חדלות הפירעון, היא מלווה את מהלך הפעילות העסקית של חייב המס במסגרת ההליכים הרגילים והפעילויות  הסולבנטיות שלו ומטבע הדברים, כאשר הוא נכנס  להליך חדלות פירעון, רשות המיסים היא הראשונה לדעת.

7 הקלות להן זוכים חדלי הפירעון בזמן הקורונה(1)

בעקבות המשבר, שינתה רשות המסים – נושה חזק ואגרסיבי מאוד בימים כתיקונם – את התנהלותה כלפי נישומים חדלי פירעון. עקב המשבר, לא נוקטת הרשות בפעולות אגרסיביות ואקטיביות לגבייה של חובות מצד חדלי פירעון אלא עברה "לגבייה רכה" ואף מאפשרת הסדרי פריסה נוחים יותר לחייבים.

כך למשל, לא מבוצעים עיקולים על נכסים של חייבים חדלי פירעון, ולא מבוצעים גם קיזוזים על כספים המגיעים לרשות מחייבים. בנוסף, עצרה הרשות את בקשותיה לפתיחת הליכים נגד נישומים, ויש אף מגמה של החזרי מס כדי ללכת לקראתם.

בזמן משבר הקורונה הורה המפקח על הבנקים לבנקים לאפשר לחייבים חדלי פירעון להחזיק בכרטיס אשראי דביט לחיוב מיידי, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן בהליך

5. אפשרות לבקש חלק מפיצויי הפיטורים למי שפוטרו

במסגרת הקלה אחרת, ניתנה לחייבים חדלי פירעון שפוטרו מעבודתם במהלך המשבר ואינם מצליחים למצוא עבודה, עקב המצב, אפשרות לפנות לבית המשפט שבו מתנהל ההליך נגדם ולהגיש בקשה לקבלת סכומים מתוך כספי פיצויי הפיטורים המגיעים להם, מבלי שאלה יועברו לקופת הנושים.

6. אפשרות להחזיק בכרטיס אשראי לחיוב מיידי

בזמן משבר הקורונה הורה המפקח על הבנקים לבנקים לאפשר לחייבים חדלי פירעון להחזיק בכרטיס אשראי לחיוב מיידי (חיוב דביט). זאת, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן בהליך. בנוסף, ניתנה לחייבים חדלי פירעון אפשרות להצטרף לשירותי האינטרנט של הבנקים ולאפליקציות.

לחייב ששוקל כיצד לפעול, מומלץ לפנות לעורך דין מיומן ובעל ניסיון בנושא, שיסייע לו למצות את זכויותיו

7. תזכיר חוק שנועד למנוע מחייבים להגיע לחדלות פירעון

הקלה נוספת שטרם ניתנה לחייבים, אבל היא עשויה להיות דרמטית מאוד, מגובשת בימים אלה על ידי משרד המשפטים במסגרת תזכיר חוק חדש. על רקע החשש משטף של עסקים שיגיעו לחדלות פירעון בעקבות המשבר, גובש תזכיר שאמור להגן על אותם עסקים.

7 הקלות להן זוכים חדלי הפירעון בזמן הקורונה(2)

על פי התזכיר, יוכל בית המשפט להורות על הקפאת הליכים אוטומטית לאותם עסקים למשך שלושה חודשים, וזאת בלי שיוצא להם קודם לכן צו לפתיחת הליכים או שימונה להם בעל תפקיד. במקביל,יחול איסור על הוצאת כספים ועל הוצאת נכסים מהחברה. במסגרת המתווה המוצע, תושהה היכולת של נושים לפתוח בהליכים חדשים נגד חייבים שיעמדו בכמה תנאים.

באופן זה מקווה המדינה למנוע מיחידים ומתאגידים שנקלעו לקשיים בזמן משבר הקורונה הידרדרות לעבר חדלות פירעון. המטרה היא "לקנות" לאותם חייבים זמן התארגנות שיאפשר להם להיחלץ מסף תהום. החקיקה החדשה אמורה לכלול גם תמריצים שנועדו לעודד חייבים להגיע להסדרי נושים, במקום לפנות להליכי חדלות פירעון.

לסיכום, בזמן משבר הקורונה ניתנו לשכירים ועצמאים שהגיעו לסף חדלות פירעון שלל הקלות משמעותיות שנועדו לסייע להם לצלוח את המשבר. לחייב ששוקל כיצד לפעול, מומלץ לפנות לעורך דין מיומן ובעל ניסיון בנושא, שיסייע לו למצות את זכויותיו.

* בצילום: עו"ד יפעת בן דוד בוסטוס, המתמחה בדיני מיסים, חדלות פירעון ושיקום כלכלי ודיני משפחה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים