נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

המועד האחרון לדיווח על חשבון בנק בחו"ל - יום כיפור

אם תפספסו את המועד האחרון לדיווח, רשות המסים לא תעניק את ההקלות המגיעות לכם

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד| | 2

ישראלי המחזיק בחשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל, חייב להחליט בימים אלה כיצד לדווח לרשות המסים על ההכנסות שהיו לו במהלך השנים. ישראלים רבים פנו בחודשים האחרונים לרשות המסים ומסרו מידע על הכנסותיהם במטרה לזכות בהקלות שונות בהתאם לנוהל חדש אשר פרסמה רשות המסים לגילוי מרצון.

רשות המסים הודיעה לאחרונה, כי היום האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון הוא ביום 27 בספטמבר 2012, כלומר: היום שלאחר יום כיפור. אם תפספסו את המועד האחרון לדיווח, רשות המסים לא תעניק את ההקלות המגיעות לכם. בנוסף לכך, רשות המסים עשויה לפעול נגד מי שלא ידווח על חשבון הבנק בחו"ל, בהתאם לסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות לה.

בתמורה לגילוי - הקלות רבות
"גילוי מרצון" הוא למעשה הליך וולונטרי של גילוי כספים שלא דווחו כדין לרשויות המס. בתמורה לגילוי המידע על הנכסים וההכנסות שלא דווחו כדין, מוסר המידע זוכה להקלות רבות מרשות המסים כמפורט להלן, ובמיוחד מובטח לו חסינות מהליך פלילי.

ישנן סיבות רבות לכך שישראלים מחזיקים בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל. לעיתים, מדובר בישראלים שקיבלו ירושה או מתנה מבני משפחה בחו"ל. במקרים רבים, חשבונות הבנק נפתחו לפני שנת 2003 בה החלה הרפורמה במס.

באילו מקרים ניתן להגיש בקשה להקלה?
בעיקרון, לרשות המסים יש שיקול דעת נרחב למי להעניק את ההקלות. חשוב להגיע "בידיים נקיות", ולכן הרשות מבקשת הוכחות על מקור הכסף. להלן דוגמאות (לא מדובר ברשימה סגורה) למקרים המתאימים להגשת בקשה לפי הנוהל החדש לגילוי מרצון -
• הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה או במתנה מתושב חוץ.
• הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל.
• הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ, שחבות המס בגינן קיימת החל משנת המס 2003 בעקבות הרפורמה במס כאמור.

בנוסף לקבלת חסינות מנקיטה בהליך פלילי, רשות המסים תעניק הקלות במישור הגבייה. בשלב הראשון, מחשבים את חוב המס, ורשות המסים תוותר על הטלת קנסות וריבית ביחס לחוב המס. בשלב השני, לאחר שנקבע סכום המס לתשלום, לרשות המסים יש סמכות שלא לחייב גם בהפרשי הצמדה.

הפנייה לרשות המסים צריכה להיעשות בזהירות רבה, שכן מדובר בהליך מורכב. יש לבחון היטב את חבות המס לאור דיני המס והאמנות למניעת כפל מס, לרבות לעניין סיווג ההכנסה. כמו כן, במקרים מתאימים, יש לבחון את האפשרות לקבלת זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל.

* ד"ר אבי נוב הוא עורך דין מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
רשות המיסים הקלות מס עו"ד ד"ר אבי נוב

קבע פגישה עם