נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מתי תאונת דרכים תיחשב לתאונת עבודה ואת מי כדאי לתבוע לפיצויים?

הכלל המוכר על פי החוק הוא שכאשר אדם מבצע תאונת דרכים בדרך הלוך או חזור לעבודה או במהלך העבודה, התאונה תיחשב לתאונת עבודה. אולם, לכלל זה יש חריגים שכדאי להכיר על מנת לדעת מתי כדאי לתבוע ואת מי

מתי תאונת דרכים תיחשב לתאונת עבודה ואת מי כדאי לתבוע לפיצויים?

ההבחנה בין תאונת דרכים רגילה לבין תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה היא הבחנה שיכולות להיות לה השלכות כלכליות מאוד משמעותיות לגביכם, בכל הנוגע לביטוח הפרטי שלכם מחברת הביטוח ובהתאם לכללים שקובע ביטוח לאומי. חשוב להכיר מתי תאונת דרכים עשויה להיחשב כתאונת עבודה כדי לתבוע את ביטוח לאומי בהתאם.

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מרחיב מתי תאונת דרכים תיחשב לתאונת עבודה באמצעות שבעה תתי סעיפים וקובע מספר גדול מאוד של מקרים שרובם די מוכרים כבר כתאונת עבודה

באילו מקרים תיחשב תאונת דרכים לתאונת עבודה?

חוק הפלת"ד, תשל"ה-1975, קובע בסעיף 1 מהי תאונת דרכים. סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] – התשנ"ה- 1995 קובע מהי תאונת עבודה: תאונה שהתרחשה במהלך העבודה ועקב עבודה אצל מעסיק או מטעמו או אם האדם הינו עצמאי - תוך כדי עיסוקו או עקב עיסוקו.

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מרחיב מתי תאונת דרכים תיחשב לתאונת עבודה באמצעות שבעה תתי סעיפים וקובע מספר גדול מאוד של מקרים שרובם די מוכרים כבר כתאונת עבודה, כמו למשל תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה של האדם מביתו למקום עבודתו או ממקום עבודה אחד למשנהו. כלומר, כשאדם במהלך עבודתו מבצע תאונה באמצעות רכב, ו/או תוך שימוש ברכב בהתאם לחוק הפלת"ד, יכול שיהיה מדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה.

החוק קבע כי במקרים של הפסקה או סטייה מהדרך המקובלת, שלא לצורכי העבודה, התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה. עם זאת, בתת סעיף ב של החוק, החוק גם קובע חריגים לכלל

מה קורה במקרים של סטייה מהדרך?

הכלל הוא לפי סעיף 80, שתאונת הדרכים תיחשב לתאונת עבודה אם אירעה בדרך אל העבודה או בחזרה ממנה, אך מה קורה במקרים של סטייה מהדרך?

במסגרת סעיף 81 לחוק הביטוח הלאומי, החוק קבע כי במקרים של הפסקה או סטייה מהדרך המקובלת, שלא לצורכי העבודה, התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה. עם זאת, בתת סעיף ב של החוק, החוק גם קובע חריגים לכלל. 

תאונה תוכר כתאונת עבדה גם במקרים של סטייה מהדרך כאשר:

כדי ללוות ילד לגן ילדים ובחזרה - כאשר באופן קבוע ההורה מסיע את הילד שלו לגן בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, גם אם קיימת עצירה וסטייה מהדרך, התאונה תיחשב כתאונת עבודה.

כדי לקיים מצוות תפילת בוקר בבית תפילה שבו נוהגים להתפלל - כלומר, אם אותו אדם נוהג להתפלל באופן קבוע כל בוקר בבית תפילה מסוים, תאונה שיעשה בדרך אל בית התפילה ומבית התפילה אל העבודה, עשוי שתיחשב גם היא כתאונת עבודה.

ככל שמדובר בסטיות קבועות מהדרך לעבודה, הפסיקה תיטה להתייחס לתאונה שקרתה במהלכן כאל תאונת עבודה

מהו הרציונל של החריגים?

הרציונל של החריגים הוא שלא ניתק הקשר הסיבתי בין העבודה לתאונה. כלומר, שעדיין, הסיבה שאותו אדם היה ברכב היא עקב עבודתו. כך, הפסיקה גם הכירה בחריגים נוספים לכלל הסטייה או ההפסקה, כמו למשל כאשר אדם עוצר לאסוף דואר מתיבת הדואר בדרך הביתה. מבחינת הרציונל, הקשר הסיבתי כאן לא ניתק.

עם זאת, בדרך כלל בוחנת הפסיקה את פרק זמן ההפסקה והאם הסטייה מהדרך או ההפסקה הן קבועות, כלומר מתרחשות בכל נסיעה או בכל נסיעה שנייה וכו'. ככל שמדובר בסטיות קבועות, הפסיקה תיטה להתייחס לתאונה שקרתה במהלכן כאל תאונת עבודה.

מתי כדאי לפנות לביטוח לאומי ולטעון כי תאונת הדרכים מהווה תאונת עבודה?

ככלל, בכל מקום שבו קיים חשש או ספק שאולי מדובר בתאונת עבודה, יש לפנות לביטוח הלאומי.

בכל מקרה של תאונה יש שני אפיקי תביעה שעל האדם ללכת בהם: תביעה מול חברת הביטוח ותביעה לביטוח לאומי. שכן בכל מקרה, אם חברת הביטוח תחליט שמדובר בתאונת עבודה, היא תרצה לקבל קיזוז רעיוני של הסכום שמגיע לאדם מביטוח לאומי וזאת על אף שלא שולם.

כך, אם אדם לא פנה לביטוח לאומי והוא היה זכאי לקבל מהם קיצבה, חברת הביטוח עדיין תקזז את הסכום הזה מהקיצבה המגיעה למבוטח. על כן, בכל מקום שיש ספק, יש לפנות לביטוח לאומי כי אדם יכול להפסיד סכומי כסף נכבדים עקב העובדה שלא פנה. כמו כן, ניתן לפנות לביטוח לאומי בתוך שנה מהתאונה, מה שאומר שלא ניתן יהיה לפנות אל הביטוח הלאומי אם במקרה יתגלה בהליך מול חברת הביטוח שהיה מדובר בתאונת עבודה ולא נעשתה פנייה.

חשוב לציין כי תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה טומנת בתוכה סוגיות ומכשולים רבים שאותם תידרשו לעבור עד הגעת הפיצוי. אחד מהם הוא תביעה נבלעת.

אם אדם הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח, כל שהוא צריך לעשות זה לשלוח מכתב עם אישור מסירה לביטוח לאומי, שמזמין אותו להצטרף להליך בבית המשפט מול חברת הביטוח

מהי תביעה נבלעת?

תביעה נבלעת היא כאשר אדם פנה לחברת הביטוח ולביטוח לאומי וקיבל מביטוח לאומי פיצוי מסויים בגין הפגיעה, נניח מיליון וחצי שקל. לאחר מכן פנה אותו אדם לבית המשפט לקבל פיצוי מחברת הביטוח ונקבע שמגיע לו מיליון שקל. כיוון שהנזק מתקזז, הרי שהתביעה לא תניב פיצוי ולאחר ניהול ההליך יישאר האדם ללא פיצוי מבית המשפט.

סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי אומר שאם אדם הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח, כל שהוא צריך לעשות זה לשלוח מכתב עם אישור מסירה לביטוח לאומי, שמזמין אותו להצטרף להליך בבית המשפט מול חברת הביטוח. בין אם הוא הצטרף להליך או לא, בית המשפט יקבע פיצוי בגובה של 25% מהסכום שאותו נדרשה חברת הביטוח לשלם. לביטוח לאומי יש זכות שיבוב מצד ג' - משמע מחברת הביטוח. ביטוח לאומי לאחר מכן תובע את חברת הביטוח על מנת שהיא תחזיר לו את הפיצוי ששולם לאותו אדם.

חשוב ביותר להכיר את כל הסוגיות העומדות לפתחו של מי שתובע נזק בגין תאונת דרכים ותאונת עבודה ובמקרה שקיים ספק, לפנות בכל מקרה לביטוח הלאומי

האם כל תביעה לחברת הביטוח מגיעה לבית המשפט?

חד משמעית, לא. עם ניהול נכון של המשא ומתן, חברת הביטוח בדרך כלל נכונה לשלם. עם זאת, גם כאשר מגיעים לבית המשפט, חשוב לדעת ולהכיר את כל הפרטים הנוגעים לתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה.

לסיכום, חוק הביטוח הלאומי קובע מתי תאונה תיחשב לתאונת עבודה וכן הוא קובע חריגים לכך. חשוב ביותר להכיר את כל הסוגיות העומדות לפתחו של מי שתובע נזק בגין תאונת דרכים ותאונת עבודה ובמקרה שקיים ספק, לפנות בכל מקרה לביטוח הלאומי, שכן יבוצע קיזוז של הסכום המגיע לו מביטוח לאומי בין אם התקבל כסף בפועל ובין אם לא.

עו"ד מרים ביטון-שטיינמן ממשרד עורכי הדין פנינה ומרים, המתמחה בדיני נזיקין, חדלות פירעון, הוצאה לפועל ודיני משפחה 

ליצירת קשר עם פנינה ומרים משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תביעת ביטוח תאונת דרכים בדרך לעבודה תאונת דרכים
עו"ד מרים ביטון שטיינמן

קבע פגישה עם
עו"ד מרים ביטון שטיינמן

עו"ד פנינה שליו ועו"ד מרים ביטון שטיינמן מנהלת משרד עורכי דין עצמאי בעפולה. יחדיו הן מעניקות ייעוץ וליווי משפטי מקיף...

לפרופיל המלא