נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חדלות פירעון וכיצד היא מסייעת בשיקום הכלכלי של אדם שאינו עומד בחובותיו

מטרתו העיקרית של החוק לחדלות פירעון מופיעה כבר בשמו: לקדם את השיקום הכלכלי של בעלי חובות. על החוק שמקצר ומפשט את ההליכים הביורוקרטיים בדרך להחזר החוב ועל ההליך לפתיחת דף כלכלי חדש

מאת: עו"ד רויטל (טלי) מגל | | 4
חדלות פירעון וכיצד היא מסייעת בשיקום הכלכלי של אדם שאינו עומד בחובותיו

חדלות פירעון הוא מצב שבו לאדם פרטי או לתאגיד יש יותר חובות והתחייבויות מאשר נכסים, והם אינם יכולים לפרוע את חובותיהם לנושים השונים. מדובר בחייבים שחובותיהם חונקים אותם, נושים שונים מידפקים על דלתותיהם למרות שהסיכוי לראות את הכסף בחזרה הולך ופוחת, והם ומשפחתם במצוקה. הטיפול במי שהגיע למצב של חדלות פירעון היה נתון בעבר תחת תקנות פשיטת הרגל, אך מאז ספטמבר 2019 החליף אותן "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

החייבים יכולים לפתוח דף חדש מהר יותר, לא גוררים את החזר החובות לאורך שנים ארוכות ומקבלים הזדמנות נוספת להשתלב מחדש במשק ובשוק העבודה

מהם ההבדלים בין פקודת פשיטת רגל לבין חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

מטרתו העיקרית של החוק החדש מופיעה כבר בשמו: לקדם את השיקום הכלכלי של בעל החוב. החוק מקצר ומפשט את ההליכים הביורוקרטיים בדרך להחזר החוב ופתיחת דף כלכלי חדש. הוא מאפשר לחייבים להתחיל ולסיים את החזרת החובות והשיקום הכלכלי בתוך זמן קצר יחסית, ובאופן שמותאם ליכולות ההחזר שלהם. בה בעת הוא מאפשר להגדיל ככל שניתן את סכום החוב שיוחזר לנושים, ולהקטין ככל שניתן את הפגיעה הכלכלית גם בהם.

החייבים יכולים לפתוח דף חדש מהר יותר, לא גוררים את החזר החובות לאורך שנים ארוכות ומקבלים הזדמנות נוספת להשתלב מחדש במשק ובשוק העבודה. הנושים זוכים לקבל לפחות חלק מהחוב, ובזמן קצר יחסית, במקום למצוא עצמם נאלצים לוותר עליו לגמרי, או לקבל את ההחזר במשך עשרות שנים, כפי שהיה בעבר.

החוק החדש אף מציג שינוי מהותי ביחס לבעל החוב. אם בעבר פשיטת רגל נחשבה לפגם מוסרי או לחוסר הגינות של ממש מטעם החייב, הרי שכיום החוק תופס חדלות פירעון ככשל שעלול לקרות לכל אחד ואחת מאיתנו. תפקיד הרשויות והחברה הוא לא להעניש את החייב, אלא לסייע לו להתמודד עם חובותיו ולחזור למסלול חיים תקין.

לאורך כל תקופת ההבראה והשיקום הכלכלי החייב יכול להמשיך להפעיל עסק קיים שיסייע לו בהחזר החוב, אך נאסר עליו לפתוח עסק חדש או לקבל עסק לבעלותו, אלא באישור מיוחד 

מה קורה מרגע שאדם מוגדר כחדל פירעון?

לאחר שניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, השלב הראשון הוא לבצע בדיקה, שכדאי שתלווה באמצעות עורך הדין של החייב, בדבר מצבו הכלכלי של החייב ושל ההתנהלות העסקית והכלכלית שהביאו אותו למצב זה. במהלך הבדיקה ממונה נאמן מיוחד לכלל נכסי החייב. בנוסף, בעת הבדיקה חלות על החייב הגבלות שונות שנועדו למנוע ממנו להגדיל את החוב או לברוח בלי להשיב אותו. ביניהן:

עיכוב יציאה מהארץ - בעל החוב לא יוכל לצאת מהארץ החל מרגע שבו הוכרזה חדלות פירעון ועד סוף תקופת ההבראה והשיקום הכלכלי שתיקבע לו. 

הכרזה על החייב כלקוח מוגבל - באותה תקופה החייב יוגדר כלקוח מוגבל בבנק ולא יוכל לתת צ׳קים או לקבל מסגרת אשראי. המטרה היא למנוע העמקה של החובות כל עוד השיקום הכלכלי מצוי בעיצומו.

חסימת כרטיס האשראי - כל הכרטיסים של בעל החוב ייחסמו והוא לא יוכל לקבל חדשים עד לסוף תקופת ההבראה והשיקום. לעתים, באישור מיוחד של הנאמן, יכול החייב לקבל כרטיס חיוב ללא אשראי (דביט).

איסור על פתיחת עסק חדש - לאורך כל תקופת ההבראה והשיקום הכלכלי החייב יכול להמשיך להפעיל עסק קיים שיסייע לו בהחזר החוב, אך נאסר עליו לפתוח עסק חדש או לקבל עסק לבעלותו, אלא באישור מיוחד של הנאמן ובית המשפט.

צו לשיקום כלכלי שמוציא בית המשפט מבוסס על תכנית השיקום שמציע הנאמן. הצו מפרט את סכום החוב שעל החייב להחזיר מתוך כלל חובותיו, גובה התשלום החודשי ותקופת ההחזר

כיצד מתנהל הליך השיקום הכלכלי?

לאחר שהנאמן שמונה לחייב ממליץ על תכנית לפירעון חובותיו, בית המשפט מוציא צו לשיקום כלכלי, המבוסס על תכנית השיקום שמציע הנאמן. הצו מפרט את סכום החוב שעל החייב להחזיר מתוך כלל חובותיו, גובה התשלום החודשי ותקופת ההחזר. הצו מפרט גם את האופן שבו ימומשו נכסי החייב כחלק מהחזר החובות, וכן הגבלות שונות שייתכן שימשיכו לחול עליו עד סוף תקופת השיקום. לבסוף, צו השיקום כולל הוראות והנחיות להתנהלות כלכלית נכונה הן בתקופת השיקום והן לאחריה. 

במסגרת החזר החוב, נערך הסדר בין החייב לנושים השונים שלו. הם צריכים לאשר את החלק בחוב שיוחזר להם בפועל ואת פריסת ההחזר. ההסדר נועד להקל על פירעון החובות, ומומלץ להיעזר בעורך דין המומחה בתחום לשם עריכתו בזהירות וברגישות הנדרשת.

בית המשפט יכול לבטל את ההפטר לחייב אם התגלה שהבקשה לחדלות פירעון לא הוגשה בתום לב, או אם בעל החוב ניצל את ההליך בצורה לא הוגנת כדי לחמוק מתשלום חובותיו

מהו הפטר חובות?

אם החייב פועל בהתאם לתכנית הפירעון שנקבעה על ידי הנאמן במלואה, אזי בית המשפט יכול לפטור אותו מחלק מחובותיו. בית המשפט נותן את ההפטר רק בסוף ההליך, ורק לאחר קבלתו מבוטלות ההגבלות שחלו על החייב לאורך כל תקופת השיקום הכלכלי.יחד עם זאת, בית המשפט יכול לבטל את ההפטר אם התגלה שהבקשה לחדלות פירעון לא הוגשה בתום לב, או אם בעל החוב ניצל את ההליך בצורה לא הוגנת כדי לחמוק מתשלום חובותיו.

בסופו של דבר, החוק מאפשר תהליך שיקום כלכלי של כשלוש שנים (למעט מקרים חריגים באישור בית המשפט), כדי שחייבים לא ימצאו עצמם בהליך של החזר חובות הכולל מגבלות רבות על התנהלותם הכלכלית במשך שנים ארוכות והמונע מהם שיקום כלכלי במקום לסייע בו. הדיון בעניינו של חייב מתקיים שנה וחצי לאחר מתן הצו לשיקום כלכלי.

גם את צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן לביטול ואף הגבלות על שימוש בצ׳קים - הכל בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לכך שביטול המגבלה יסייע לחייב בהחזר החוב ולא יגרום לו להעמקתו 

האם ניתן לערער על החלטות הנאמן ולבקש לבטל חלק מההגבלות או להחמירן?

החייבים (וגם הנושים) רשאים לבקש לשנות או לבטל את החלטותיו של הנאמן בתוכנית השיקום שהציע. לשם כך, יש להגיש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה. בקשה כזו תוגש אם החייב טוען שהוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטות הנאמן, או מפעולה שהוא עשה או מתכוון לעשות.

בנוסף, ניתן לפעול כדי לבטל הגבלות שונות שהוטלו על החייב. למשל, חייב שיציג סיבות מוצדקות לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה, כמו, למשל, אדם שפרנסתו תלויה ביכולתו לנהוג, או אדם שאחראי על הסעת אדם עם מוגבלות, יכול לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון ולבטל את ההגבלה. גם את צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן לביטול ואף הגבלות על שימוש בצ׳קים - הכל בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לכך שביטול המגבלה יסייע לחייב בהחזר החוב ולא יגרום לו להעמיק ולהתרחב עוד יותר.

כיוון שמדובר בתהליך מורכב וממושך, מומלץ להיעזר בעורך דין, שיידע לייצג את האינטרסים של החייב בצורה מיטבית מול הנושים, הנאמן ובית המשפט וישיג עבורו את הסדר החוב הטוב ביותר

מהי חשיבות הייצוג המשפטי בהליכי חדלות פירעון?

בעל חוב יכול אמנם לייצג את עצמו בכל ההליכים של חדלות פירעון, אולם כיוון שמדובר בתהליך מורכב וממושך, מומלץ להיעזר בעורך דין, שיידע לייצג את האינטרסים של החייב בצורה מיטבית מול הגורמים השונים – הנושים, הנאמן ובית המשפט - וישיג עבורו את הסדר החוב הטוב ביותר שניתן.

לבסוף, עורך דין מיומן ומומחה בתחום יוכל לעמוד על המשמר, לבדוק את החלטות הנאמן אחת לאחת ולסייע לחייב להסיר מגבלות שמקשות עליו להתנהל ולהתפרנס. התועלת של הייצוג עולה ברוב המקרים על עלותו. 

*תוכן המאמר אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. כל העושה שימוש בתכני המאמר עושה זאת על אחריותו בלבד. ט.ל.ח

ליצירת קשר עם רויטל מגל משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות חדלות פירעון הפטר בהוצאה לפועל
עו"ד רויטל (טלי) מגל

קבע פגישה עם
עו"ד רויטל (טלי) מגל

עורכת הדין רויטל מגל, בעלת ניסיון של למעלה מ- 20 שנות פעילות. מלווה, מייעצת ומייצגת את לקוחותיה בכל הערכאות המשפטיות...

לפרופיל המלא