נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

7 הזכויות המרכזיות של נשים עובדות בהריון

מהן הזכויות וההגנות שהחוק מספק לעובדות לפני ההריון, במהלך ההריון ולאחר הלידה? מתי יש להודיע למעסיק על ההריון וכיצד נשמרות זכויות אלו בתקופת הקורונה? מדריך

מאת: עו"ד שלמה יעקובוביץ | | 4
7 הזכויות המרכזיות של נשים עובדות בהריון

מרבית החוקים והתקנות לגבי זכויות נשים בהריון אמנם אינם חדשים והם התפרסמו שוב ושוב לאורך השנים, אך מעסיקים רבים עדיין לא תמיד מכירים אותם או לא לוקחים אותם ברצינות. לכן, חשוב שנשים בהריון, או אלו המתכוונות להיכנס להריון, יכירו את זכויותיהן על פי חוק ויוכלו לעמוד עליהן בעת הצורך.

זכות ראשונה: עוד לפני ההריון – טיפולי פוריות

החוק קובע כי כל אישה זכאית להיעדר מעבודתה לצורך טיפולי פוריות על חשבון ימי המחלה שנצברו לה. על ניצול ימי מחלה אלה העובדת זכאית לתשלום מלא של דמי מחלה כפי שקובע חוזה העבודה שלה או כפי שקבוע בחוק. בתקופה זו של טיפולי הפוריות, וכן במהלך 150 הימים לאחריה, אסור למעסיק לפטר את העובדת או לפגוע בשכרה, אלא אם קיבל אישור מיוחד לכך ממשרד המסחר והתעשיה.

אם את בהריון ובעבודתך את חשופה לחומרים מסוכנים, לדרגות חום גבוהות או לקרינה מייננת, עלייך להודיע למעסיק תוך עשרה ימים לכל היותר מרגע שנודע לך שאת בהריון

זכות שנייה: ניתן לדחות את הדיווח למעסיק על ההריון עד לחודש החמישי

בארבעת החודשים הראשונים, להריון העובדת אינה מחויבת לדווח כלל על ההריון שלה. על פי חוק, רק בחודש החמישי חובה עליה להודיע על כך למעסיק. יחד עם זאת, אם את בהריון ובעבודתך את חשופה לחומרים מסוכנים, לדרגות חום גבוהות או לקרינה מייננת, עלייך להודיע למעסיק תוך עשרה ימים לכל היותר מרגע שנודע לך שאת בהריון.

המעסיק מצידו חייב לדאוג לך לתנאי עבודה שיגנו על ההריון ואף להעבירך לתפקיד מסוכן פחות לזמן ההריון, תוך שמירה על השכר וכן על זכותך לחזור לתפקיד המקורי לאחר הלידה.

זכות שלישית: הגנות נרחבות הניתנות לעובדת בהריון

החל מהחודש החמישי להריון אסור להעסיק את העובדת בשעות עבודה נוספות, בעבודת לילה (אלא אם חתמת על הסכמה בכתב) או על חשבון יום המנוחה השבועי. עובדת בהריון שבעבודה השוטפת חשופה לקרינה או לחומרים מסוכנים זכאית כי יחולו עליה תקנות בטיחות מחמירות יותר, שיגנו עליה ועל  העובר. אם מעסיק של אישה בהריון שולל ממנה אחת מהזכויות האלו, יכולה העובדת להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

אם את בהריון ופוטרת ללא אישור, אפילו אם סיבת הפיטורין היא אחרת ולא ההריון עצמו, הפיטורין יבוטלו ותוכלי לתבוע פיצויים מהמעסיק

זכות רביעית: לא ניתן לפטר עובדת בשל הריון

חשוב שכל עובדת תדע שבשום שלב בהריון, ללא קשר למשך הזמן שהיא עובדת במקום העבודה הנוכחי שלה, אסור לפטר אותה בגלל ההריון. ההריון אינו יכול להוות עילה לפיטורין, ומעסיק שיעשה זאת חשוף לתביעת נזיקין.

יתרה מכך, אם אישה בהריון עובדת שישה חודשים ויותר במקום העבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא (לא רק ההריון), אלא באישור מיוחד מהממונה על חוק עבודת נשים. כך, שאם את בהריון ופוטרת ללא אישור, אפילו אם סיבת הפיטורין היא אחרת, הפיטורין יבוטלו ותוכלי לתבוע פיצויים מהמעסיק.

זכות חמישית: איסור אפליית נשים בהריון במקומות עבודה

אפליית עובדת בהריון מנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה והיא עבירה אזרחית ופלילית כאחד. מעסיקים שביצעו אותה חשופים הן לענישה פלילית והן לתביעת פיצוי.

איסור אפליית עובדת בהריון פירושה מספר דברים: למעסיק אסור שלא לקבל מועמדות למשרה במקום העבודה בשל ההריון ולהעדיף על פניה מועמדת שאינה בהריון. למעסיק אסור גם לפגוע בהיקף המשרה של אישה בהריון או בגובה השכר שלה. ולבסוף, אסור לו למנוע את קידומה של העובדת בעבודה או את יציאתה להכשרה מקצועית.

במהלך חופשת הלידה ולאורך 60 יום לאחר החזרה ממנה, מובטח לעובדת כי מקום העבודה שלה יישמר עבורה ועימו גם היקף המשרה שלה ומשכורתה

זכות שישית: חופשת לידה

עובדת שעבדה לפחות שנה (12 חודשים) אצל אותו מעסיק, זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה בתשלום. עובדת שעבדה פחות משנה באותו מקום עבודה זכאית לחופשה של 15 שבועות. העובדת רשאית לקצר את החופשה אם  היא מעדיפה זאת (כל עוד החופשה לא קצרה מ-15 שבועות) ועליה להודיע למעסיק שברצונה לעשות כך. המעסיק, מצידו, צריך להחזיר את העובדת לעבודה תוך שלושה שבועות לכל היותר מרגע ההודעה.

במהלך חופשת הלידה ולאורך 60 יום לאחר החזרה ממנה, מובטח לעובדת כי מקום העבודה שלה יישמר עבורה ועימו גם היקף המשרה שלה (אם אלא המעסיק קיבל אישור ממשרד העבודה) ומשכורתה. לעובדת, לעומת זאת, מותר לבקש להקטין את היקף המשרה באופן זמני או קבוע. 

במהלך חופשת הלידה העובדת ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות (כמו ימי מחלה, פיצויי פיטורים ודמי הבראה) והוותק שלה אינו נפגע וממשיך להיצבר כרגיל.

האם ניתן לפטר עובדת במהלך חופשת לידה?

בפירוש לא. אסור לפטר עובדת בזמן חופשת הלידה ואף במהלך 60 ימים לאחר שהיא מסתיימת. בנוסף, כל אישה שילדה יכולה לקחת חופשה נוספת, ללא תשלום, לאחר חופשת הלידה. גם בתקופת החל"ת אסור לפטר אותה במשך כל תקופת החופשה ואף במהלך 60 הימים הראשונים לאחריה.

זכות שביעית: דמי לידה

כל עובדת, שכירה או עצמאית, אזרחית או זרה, שילדה ונצברה לזכותה תקופה מינימלית של תשלום דמי ביטוח לאומי זכאית לדמי לידה לפי המפורט בטבלה הבאה: 

כמה זמן שילמתי דמי ביטוח לאומי?

למשך כמה זמן ישולמו דמי הלידה?

10 חודשים מתוך 14 החודשים לפני היציאה לחופשה

15 שבועות

 

או - 15 חודשים מתוך 22 החודשים לפני היציאה לחופשה

6 חודשים מתוך 14 החודשים לפני היציאה לחופשה

8 שבועות

 

את דמי הלידה משלם המוסד לביטוח לאומי בתשלום חד פעמי הניתן באמצע חופשת הלידה. מדמי הלידה ינוכו דמי ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ומס הכנסה. גובה הסכום שתקבל כל אישה נקבע לפי השכר שלה לפני הלידה. לעובדת שכירה יחושב הסכום לפי שלושת החודשים שקדמו ליציאה לחופשה. לעובדת עצמאית יחושבו דמי הלידה לפי ההכנסה התקופה המקבילה בשנה הקודמת או לפי גובה דמי הביטוח, הגבוה מביניהם. אם את גם שכירה וגם  עצמאית, הסכום יחושב לפי כלל ההכנסות שלך, עד גובה מקסימלי שקבע הביטוח הלאומי.

לעובדת שהוצאה לחל״ת או פוטרה בזמן ההריון יחושבו דמי הלידה לפי השכר שקיבלה בחודשים שקדמו להפסקת העבודה, גם אם קיבלה דמי אבטלה מאז ולא חזרה לעבוד

כיצד נשמרות זכויות נשים עובדות בהריון בתקופת הקורונה?

הוצאת עובדת בהריון (או בטיפולי פוריות ועד 60 יום לאחר חופשת הלידה) לחל״ת בשל הקורונה כמוה כפיטורין, והמעסיק יכול לעשות זאת רק אם קיבל היתר ממשרד העבודה. בתחילת המשבר, לפני כשנה, ניתן אמנם פטור מאישור מיוחד כזה באופן גורף, אך הוא בוטל מהר מאוד, כבר באפריל 2020.

לעובדת עצמאית שיוצאת לחופשת לידה במחצית הראשונה של שנת 2021 יחושבו דמי הלידה לפי השומה של 2019 או 2020 או לפי המקדמות של 2021 – הגבוה מביניהם.

לעובדת שהוצאה לחל״ת או פוטרה בזמן ההריון יחושבו דמי הלידה לפי השכר שקיבלה בחודשים שקדמו להפסקת העבודה, גם אם קיבלה דמי אבטלה מאז ולא חזרה לעבוד. אם שכרה של עובדת הופחת בגלל משבר הקורונה, דמי הלידה יחושבו לפי השכר שלפני ההפחתה.

לסיכום, ידיעת החוק וההגנות הניתנות לנשים עובדות בהריון היא חשובה מאין כמוה. עצם דרישת הזכויות מהמעסיק תמנע את מרבית הפגיעה בזכויות אלו, ובמידה שפגיעה כזו תקרה, עורך דין המתמחה בזכויות נשים בהריון בעבודה יוכל להגן לתבוע מהמעסיק שעשה זאת אחריות אזרחית-נזיקית, ובמידת הצורך אף אחריות פלילית.

משרד עורכי דין שלמה יעקובוביץ, מתמחה בדיני עבודה ובזכויות נשים עובדות בהריון

ליצירת קשר עם עו"ד שלמה יעקובוביץ
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות נשים בהריון פיטורים בהריון דמי לידה
עו"ד שלמה יעקובוביץ

קבע פגישה עם
עו"ד שלמה יעקובוביץ

עו"ד שלמה יעקובוביץ עומד בראש משרד בוטיק ותיק ועתיר מוניטין, המתמקד בתחום המשפט האזרחי-מסחרי. נושאי העיסוק העיקריים של המשרד כוללים...

לפרופיל המלא