Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הליך חדלות פרעון - איך מתמודדים עם חובות גבוהים?

הליכי חדלות פירעון עלולים להוביל למצב של לחץ וייאוש, אך לא מדובר בגזירת גורל! במאמר הבא נסקור אילו פעולות ניתן לעשות בדרך לשיקום כלכלי וכיצד ניתן לקבל הקלות ואף הפטר מלא של החובות במקרים מסוימים

מאת: עו"ד טל שמואל פרלמן | פרו את פרלמן משרד עורכי דין
23.05.21
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
הליך חדלות פרעון - איך מתמודדים עם חובות גבוהים?

אם אתם נמצאים בפני הליך של חדלות פירעון, חשוב שתדעו שזה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע. להליך חדלות פירעון יש יתרונות וחסרונות ועם בחירת המסלול הנכון והתנהלות נכונה בתשלום החוב, ניתן להגיע לשיקום כלכלי ולחזור לשגרה.

מהו בעצם הליך חדלות פירעון?

חדלות פירעון הוא מצב בו אדם אינו מסוגל לעמוד בהוצאותיו ובחובותיו, כאשר סך הוצאותיו נכסיו גדול מסך הכנסותיו ונכסיו. לרוב לא תהיה הכרזה על חדלות פירעון אלא אם כן כבר מוצו כל האופציות האחרות כגון הסכם פשרה, הסדר נושים וכדומה. הכרזה על חדלות פירעון ופנייה לבית המשפט בנושא הן בעצם תחילתו של הליך שהיה ידוע בעבר בשם הליך "פשיטת רגל" (לגבי יחיד) ופירוק (לגבי חברה).

כיום, לאחר שנחקק חוק חדלות פירעון החדש, ההליך הוא קצר יותר ופחות מסורבל מאשר בעבר, אולם עדיין כרוך בהטלת מגבלות שונות על היחיד - חדל הפירעון. מטרת ההליך היא הגעת להסדר בהקדם האפשרי  הסדר נושים או תכנית פירעון שתיקבע על ידי הנאמן, כאשר בסיומם החייב יוכל לקבל הפטר מחובותיו.

חייב רשאי לפתוח בהליכי חדלות פירעון גם אם סך חובותיו אינו עולה על 150,000 שקל, בתנאי שהוא נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו

ארבעה מסלולים אפשריים לשיקום כלכלי

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי מציע ארבעה מסלולים אפשריים לשיקום כלכלי:

צו לשיקום כלכלי בבית המשפט – צו לשיקום כלכלי הוא צו הכולל תכנית לתשלום חובות החייב מתוך נכסיו הקבועים והכנסתו השוטפת, וכן הוראות לגבי הנכסים שייכללו בקופת הנשייה ואופן מימוש נכסים אלה. בנוסף, צו שיקום כלכלי יכלול הוראות בדבר תקופת תכנית השיקום, אשר בסופה החייב יהיה פטור מחובותיו. החוק החדש קובע ברירת מחדל של שלוש שנים לתקופת התשלומים.

הליכי חדלות פירעון בסכום נמוך – חייב רשאי לפתוח בהליכי חדלות פירעון גם אם סך חובותיו אינו עולה על 150,000 שקל, בתנאי שהוא נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו.

הסדר חוב – קיימת אפשרות של חייב לבצע הסדר. החידוש המרכזי בעניין זה הוא שנושה יהיה רשאי להציע הסדר חוב גם בלא הסכמת התאגיד, וזאת במקרים שבהם התקיימו התנאים להגשת בקשה לצו פתיחת הליכים על ידי נושה. מעבר לכך, הוראות אישור הסדר החוב מפנות להוראות לאישור תכנית לשיקום כאמור לעיל, בכפוף למספר שינויים קלים.

הפטר ליחיד נלווה להליכי חדלות פירעון של תאגיד – החוק מאפשר לנהל הליך בתוך הליך. כלומר, לנהל הליך של פשיטת רגל של יחיד, תוך כדי הליך של חדלות פירעון של חברה.

עם מתן צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון, מוקפאים ההליכים נגד היחיד ואם הוטלו עליו הגבלות במסגרת הליכי גבייה, כגון עיקולי משכורת, הליכי הוצאה לפועל וכדומה, ההגבלות בטלות

מהו צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון

צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון הוא צו המקביל לצו כינוס נכסים לפי החוק הישן. הוא ניתן על ידי הממונה על התיק ועם מתן צו לפתיחת הליכים, מוקפאים ההליכים נגד היחיד ואם הוטלו הגבלות על היחיד במסגרת הליכי גבייה, כגון עיקולי משכורת, הליכי הוצאה לפועל וכדומה, ההגבלות בטלות.

עם מתן הצו, ימונה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון של היחיד ותחל תקופת ביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי לגבי היחיד, שבמהלכה יחולו על היחיד הגבלות שונות, לרבות הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל; עיכוב יציאת היחיד מהארץ; הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א–1981; הגבלות משימוש בכרטיס חיוב, ועוד.

הנאמן הממונה יערוך בדיקה לעניין מצבו הכלכלי של היחיד והנסיבות שהובילו למצבו.

להסדר נושים ניתן להגיע באופן עצמאי, אולם מומלץ ומוטב לבצע את ההליך בסיוע של עו"ד המתמחה בתחום הפיננסי. ההסדר יכול להיחתם עוד לפני ההכרזה על חדלות פירעון אם הנושים מקבלים את התנאים וההצעות שהוגשו על ידי היחיד

מהן ההגבלות החלות במהלך הליך חדלות פירעון?

עיכוב יציאה מהארץ – החייב לא יוכל לצאת מהארץ במהלך תקופת ההבראה החל מהכרזת חדלות פירעון ועד לקבלת ההפטר. הסיבה לכך היא בשל החשש שהוא יברח ויותיר את הנושים ללא יכולת לקבל את הכספים שלהם או חלק מהם.

סימון מוגבל – הלקוח יסומן כלקוח מוגבל בבנק ישראל וכן בבנקים שבהם הוא מנהל חשבון. הוא לא יוכל להתנהל עם שיקים או לקבל מסגרת כלשהי מהבנקים ובאמצעות כך מונע בית המשפט מהחייבים לפזר שיקים ללא כיסוי, מה שעלול לפגוע במשק.

אין אפשרות להשתמש בכרטיסי אשראי – כל כרטיסי האשראי של החייב ייחסמו והוא אינו יוכל לקבל כרטיסי אשראי חדשים במהלך תקופת ההבראה. לעתים יתאפשר לחייב להחזיק בכרטיס חיוב ייחודי ללא אפשרות לקבל אשראי, אולם תידרש לצורך כך הגשת בקשה נפרדת וחריגה.

הגבלה על פתיחת עסק - החייב לא יוכל לפתוח עסק או לקבל בעלות על עסק או תאגיד רשום כלשהו ללא אישור הנאמן ובית המשפט, עד לקבלת ההפטר וזאת כדי שלא ייווצרו חובות נוספים אצל החייב.

אישור הנאמן ובית המשפט יינתנו במקרים ייחודיים ולאחר בקשה מיוחדת בעניין, שתבטיח כי מדובר בהכרח וכמובן לאחר שיוכח כי לא ייווצרו חובות נוספים.

מהו הסדר נושים?

הסדר נושים הוא הסכם הנחתם בין חייב לבין הנושים השונים שלגביהם קיים חוב. להסדר נושים ניתן להגיע באופן עצמאי, אולם מומלץ ומוטב לבצע את ההליך בסיוע של עורך דין המתמחה בתחום הפיננסי. הסדר מול נושים יכול להיחתם עוד לפני ההכרזה על חדלות פירעון וזאת במידה שהנושים מקבלים את התנאים וההצעות שהוגשו על ידי היחיד.

ברגע שאתם נכנסים למצב של קושי לפרוע חובות, מומלץ לא למשכן או למכור נכסים, לא להחתים קרובים על ערבות ולקחת הלוואות נוספות, אלא לפנות כמה שיותר מהר לעזרה מקצועית כגון עורך דין מומחה לחדלות פירעון

הליך חדלות פירעון ו"מחיקת חובות"

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל נעשית רק על ידי קבלת הפטר חלוט מבית המשפט. כיום, בית המשפט יכול לקבוע כי לאחר שהחייב פועל בהתאם לתכנית פירעון שנקבעה על ידי הנאמן, הוא יכול לקבל הפטר מחובותיו.

בית המשפט יכול לבטל את קבלת ההפטר במקרה שגילה שהחייב לא הגיע למצב של חדלות פירעון בתום לב, במידה שהחייב אינו עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו או מכל טעם אחר שקשור לניצול ההליך שלא בצורה הוגנת.

מטרת הליך חדלות הפירעון ומחיקת החובות היא לתת לחייב הזדמנות להשתלב במרקם החברתי-כלכלי מחדש, ללא חובות ותוך התנהלות פיננסית נכונה, כזו שלא מסתיימת בגירעון בסוף החודש.

לסיכום, הליך חדלות פירעון אמנם כולל מגוון אופציות אך יכול להיות הליך ארוך שבסופו רק חלק מהחוב יימחק. לכן, אם גובה החובות הכולל שלכם גבוה מההכנסות שלכם, אתם צריכים כבר להתחיל לחשב מסלול מחדש. עליכם להתחיל לבחון איך פורעים את החוב, ולא לעבוד בשיטה של "כיבוי שריפה" אחת כל פעם.

ברגע שאתם נכנסים למצב של קושי לפרוע חובות, מומלץ לא למשכן או למכור נכסים, לא להחתים קרובים על ערבות ולקחת הלוואות נוספות, אלא לפנות כמה שיותר מהר לעזרה מקצועית כגון עורך דין מומחה לחדלות פירעון, לבחינת מסלול שיקום מיטבי.

עו"ד טל שמואל פרלמן ממשרד עו"ד פרו את פרלמן - מתמחים בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים