Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

האם יש תוקף להסכם גירושין שנחתם בין בני זוג ללא אישור ערכאה משפטית?

בני זוג מדרום הארץ בחרו להתגרש והחליטו לחתום ביניהם על הסכם מבלי לערב עורכי דין וערכאות משפטיות. השניים החלו להתנהל על פי ההסכם אך כעבור זמן מה, אחד הצדדים התחרט ופעל בניגוד לו. האם יש תוקף לדברים שנקבעו בהסכם?

מאת: הרב אשריאל עטיה, עורך דין וטוען רבני | אשריאל עטיה עו"ד וטוען רבני
16.08.21
תאריך עדכון: 12.12.23
4 דק'
האם יש תוקף להסכם גירושין שנחתם בין בני זוג ללא אישור ערכאה משפטית?

ההחלטה להתגרש ולסיים את חיי הנישואים מצריכה הסדרה של נושאים רבים – חלוקת הרכוש, משמורת על הילדים, מזונות, תביעת כתובה ועוד. כאשר הגירושין נעשים בהסכמה, יכולים בני הזוג להימנע מהתנהלות בערכאות המשפטיות על ידי גיבוש הסכם גירושין בעצמם, אך על פי דיני המשפחה וחוק יחסי ממון בין בני זוג, ההסכם טעון אישור של בית הדין הרבני או של בית המשפט לענייני משפחה, על מנת לקבל תוקף משפטי מחייב.

אם כך, מה בנוגע להסכם גירושין שלא אושר על ידי בית הדין או בית המשפט – האם הוא אינו הסכם מחייב?

בני הזוג בחרו בחרו להגיע לבית הדין הרבני לצורך טקס הגירושין בלבד, כנדרש, ואילו את הסכם הגירושין ניסחו בעצמם, בביתם המשותף, עם נייר ועט ועם שתי חתימותיהם בלבד

מחלה על כתובתה והתחרטה

בני זוג מדרום הארץ, שנישואיהם הגיעו לקיצם, החליטו להתגרש בהסכמה. השניים כל כך רצו לסיים את נישואיהם ברוח טובה ולהימנע מהגעה לערכאות המשפטיות ככל שאפשר, שהם בחרו להגיע לבית הדין הרבני לצורך טקס הגירושין בלבד, כנדרש, ואילו את הסכם הגירושין ניסחו בעצמם, בביתם המשותף, עם נייר ועט ועם שתי חתימותיהם בלבד. הצדדים לא עירבו עורכי דין וההסכם לא הוגש לאישור בשום ערכאה משפטית. 

האישה עזבה את הבית המשותף והשניים החלו להתנהל על פי ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם הגירושין – חלוקת הרכוש החלה להתבצע, דמי המזונות עליהם סוכם הועברו לחשבונה של האישה וכן הלאה. אולם, זמן מה לאחר מכן הופתע הבעל לגלות כי האישה החליטה לתבוע את שטר כתובתה בבית הדין הרבני, על אף שבהסכם שנחתם ביניהם הצהירה האישה כי היא מוותרת על זכות זו ומוחלת על כתובתה.

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע פסק כי כאשר אישה מוחלת על כתובתה שלא בנוכחות בית הדין, או לחלופין מול ערכאה משפטית מוסמכת המאשרת את הצהרתה, אין כל תוקף למחילתה. לפיכך, קבע בית הדין כי על הבעל לשלם את כתובתה (פלוני נ' פלונית תיק מס' 1186061/3).

גם הסכם שנחתם בין בני זוג, ללא אישור ערכאות משפטיות מוסמכות, הוא הסכם בעל תוקף שלא ניתן לזלזל בו. על מנת שלא להיקלע לבעיות, מומלץ להביאו לאישור בערכאה משפטית ולא לוותר על ליווי משפטי של עורך דין 

הסכם שריר וקיים

בעקבות תביעתה של האישה ופסיקת בית הדין הרבני, החליט הבעל להגיש תביעה לבית המשפט, שהרי מבחינתו – הסכם הגירושין נחתם והוא אף מילא אחרי כל הכתוב בו. לאחר בחינת טענות הצדדים החליט בית המשפט כי על אף שההסכם בין בני הזוג לא אושר על ידי בית הדין או על ידי בית המשפט לענייני משפחה, מדובר בהסכם שריר וקיים שאף החל להתקיים מכוח עקרון תום לב והמניעות, ולכן אי עמידה בתנאים המוגדרים בו משמעה הפרת הסכם.

כך גם בבע"מ 9126/05 פלונית נ' פלונית נפסק כי מקום בו ערכו בני הזוג הסכם ממון שלא אושר, אך מאז חתימתו נהגו הצדדים על פי המוסכם בו, עשוי בית המשפט להכיר בתוקפו של ההסכם, הגם שלא אושר, וזאת מכוח עקרון תום הלב והמניעות.

דיני גירושין

לסיכום, גם הסכם שנחתם בין בני זוג, ללא אישור הערכאות המשפטיות המוסמכות לכך, הוא הסכם בעל תוקף שלא ניתן לזלזל בו. המקרה שלפנינו אמנם התחיל בשאיפה של בני הזוג להימנע ממעורבות של ערכאות משפטיות, אך הסתיים בהליכים משפטיים ממושכים ולא נעימים.

על מנת שלא להיקלע לבעיות לאחר חתימת ההסכם, מומלץ להביאו לאישור בערכאה משפטית מתאימה, ועוד לפני כן - לא לוותר על ליווי משפטי של עורך דין המתמחה בגירושין, על מנת להבין היטב את ההשלכות האפשריות של כל הסכמה וסעיף בהסכם עליהם אתם חותמים.

הרב אשריאל עטיה הוא עורך דין לענייני משפחה וטוען רבני

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים